« Home « Kết quả tìm kiếm

chỉ thị


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "chỉ thị"

Mẫu chỉ thị của Tổng Giám đốc

download.vn

Để tiến hành việc sơ kết có hiệu quả thiết thực, coi đó là một biện pháp thúc đẩy việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Công ty, yêu cầu các Ông (bà) trưởng các đơn vị , bộ phận phải đích thân trực tiếp chỉ đạo thực hiện khẩn trương Chỉ thị này trong quý….năm…….,chậm nhất là ngày …tháng….năm….gửi báo cáo lên Tổng giám đốc. Văn phòng công ty chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo Tổng giám đốc

Ứng dụng chỉ thị phân tử liên kết gần trong chọn giống lúa chịu ngập chìm

repository.vnu.edu.vn

Ứng dụng chỉ thị phân tử liên kết gần trong chọn giống lúa chịu ngập chìm. Nhằm mục đích tìm kiếm chỉ thị có thể sử dụng để phát hiện gen chịu ngập trong các cá thể con lai tiến hành phản ứng PCR với ADN của các giống lúa 1.Q5c. Các chỉ thị SSR cho đa hình giữa giống cho và nhận gen chịu ngập. Kết quả khảo sát đa hình với ADN các giống cho và nhận gen với chỉ thị RM17. Hai chỉ thị này liên kết rất chặt với gen Sub1.

HIệU QUả CủA CHỉ THị PHÂN Tử TRợ GIúP CHọN LọC TRONG CHọN TạO GIốNG LúA

ctujsvn.ctu.edu.vn

Các chỉ thị phân tử mới hiện nay như là SNP và SSR có liên kết di truyền với tính trạng mùi thơm đã được phát triển nhằm chọn lọc lúa thơm. Mặc dù, các chỉ thị phân tử này có ưu điểm rẻ tiền, đơn giản, nhanh chóng và chỉ cần một lượng nhỏ mô mẫu, nhưng chúng chỉ liên kết với gen mùi thơm (fgr), do đó chúng không thể dự đoán tính trạng mùi thơm với độ chính xác 100%. Một chỉ thị phân tử hoàn hảo là chỉ thị phân tử nằm trong gen mã hóa cho tính trạng.

Giáo án Hóa học 11 bài 3: Sự điện li của nước, pH, chất chỉ thị axit - bazơ

vndoc.com

Chất chỉ thị axit - bazơ chỉ cho biết giá trị gần đúng giá trị pH.. Để xác định chính xác giá trị pH của dung dịch người ta dùng máy đo pH.. Chất chỉ thị axit - bazơ - Chất chỉ thị axit - bazơ là chất có màu sắc biến đổi phụ thuộc vào pH của dung dịch.

Chế tạo microcantilever và ứng dụng trong phát hiện DNA chỉ thị ung thư gan

00050004769.pdf

repository.vnu.edu.vn

Nghiên cứu thành công công đề tài này cũng là cơ sở để ứng dụng microcantilever cho việc phát hiện các biomarker chỉ thị ung thư gan.

Nghiên cứu xây dựng chỉ thị sinh học tảo cát cho chất lượng nước phục vụ nông nghiệp

000000254472.pdf

dlib.hust.edu.vn

Các đối tượng sinh vật thủy sinh thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu chỉ thị sinh học là động vật nổi, động vật đáy, cá và các nhóm tảo trong đó có tảo cát sống bám. Mỗi loài sinh vật chỉ thị có đặc điểm thích ứng và phân bố khác nhau tuỳ điều kiện tự nhiên môi trường sống và đặc tính chống chịu của chúng, nên một đối tượng có khả năng làm sinh vật chỉ thị ở vùng này thì chưa chắc đã thích hợp làm sinh vật chỉ thị tại vùng khác.

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa Khang Dân chịu ngập bằng phương pháp chỉ thị phân tử (marker assisted backcrossing)

000000255219.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

NST 6 có 6 chỉ thị. NST 7 có 4 chỉ thị. NST 8 có 4 chỉ thị: NST 9 có 11 chỉ thị. NST 10, NST 11, NST 12 đều có 2 chỉ thị. 3  Với 636 cá thể BC2F1 sử dụng 2 chỉ thị phân tử ART5 và SC3 thu được 139 cá thể mang Sub1. Sử dụng 54 chỉ thị phân tử để sàng lọc nền di truyền của các cá thể mang Sub1, xác định được 2 cá thể có nền di truyền giống Khang Dân cao nhất là cây số và cây số 579 (88

Nhận diện tính kháng bệnh đốm đen ở cây hoa hồng (Rosa L. Hybrid) bằng chỉ thị phân tử SSR

ctujsvn.ctu.edu.vn

Riêng 2 giống Tỉ Muội Đỏ và Hồng Lửa đều không bị nhiễm bệnh trong vườn nhưng chỉ nhận diện được bằng một trong hai chỉ thị phân tử (giống Tỉ Muội Đỏ biểu hiện kháng với chỉ thị 69Mic còn giống Hồng Lửa kháng với chỉ thị 155SSR).. với cả 2 chỉ thị và nhiễm bệnh ngoài vườn là Cam Gai, Hồng Nhung, Tím Nhạt và Tường Vi.. Bảng 4: Sự biểu hiện tính kháng bệnh đốm đen qua khảo nghiệm trong vườn và phân tích chỉ thị phân tử SSR. Giống Chỉ thị phân tử (a) Tính kháng ngoài đồng (b) 155SSR 69Mic.

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa Khang Dân chịu ngập bằng phương pháp chỉ thị phân tử (marker assisted backcrossing)

000000255219.pdf

dlib.hust.edu.vn

Các chỉ thị phân tử thông dụng được sử dụng trong nghiên cứu genom và chọn giống thực vât Chỉ thị dựa trên cơ sở lai ADN- chỉ thị RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphilism. Đa hình chiều dài mảnh phân cắt giới hạn Chỉ thị dựa trên cơ sở nhân bội ADN bằng kỹ thuật PCR Chỉ thị dựa trên cơ sở những chuỗi có trình tự lặp lại . Phương pháp chọn giống ứng dụng chỉ thị phân tử kết hợp với lai trở lại (MABC – Marker Assisted Backcrossing. Giới thiệu chung về chọn giống nhờ lai trở lại (MABC .

NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA KHANG DÂN CHỊU NGẬP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ THỊ PHÂN TỬ (MARKER ASSISTED BACKCROSSING)

dlib.hust.edu.vn

Các chỉ thị phân tử thông dụng được sử dụng trong nghiên cứu genom và chọn giống thực vât Chỉ thị dựa trên cơ sở lai ADN- chỉ thị RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphilism. Đa hình chiều dài mảnh phân cắt giới hạn Chỉ thị dựa trên cơ sở nhân bội ADN bằng kỹ thuật PCR Chỉ thị dựa trên cơ sở những chuỗi có trình tự lặp lại . Phương pháp chọn giống ứng dụng chỉ thị phân tử kết hợp với lai trở lại (MABC – Marker Assisted Backcrossing. Giới thiệu chung về chọn giống nhờ lai trở lại (MABC .

Nghiên cứu xây dựng chỉ thị sinh học tảo cát cho chất lượng nước phục vụ nông nghiệp

000000254472-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đề xuất xây dựng bộ chỉ thị tảo cát cho chất lượng nước thủy vực phục vụ mục đích nông nghiệp. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: chất lượng nước và cấu trúc khu hệ tảo cát sống bám tại một số hệ thống kênh mương thủy lợi điển hình địa bàn huyện Gia Lâm.

Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa chịu mặn ứng phó với biến đổi khí hậu

repository.vnu.edu.vn

“Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa chịu mặn ứng phó với biến đổi khí hậu”.. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Ứng dụng chỉ thị phân tử kết hợp với phương pháp chọn giống truyền thống để tạo giống lúa chịu mặn năng suất cao đáp ứng nhu cầu về giống cho sản xuất, đặc biệt là cho các vùng ven biển ĐBSH nơi chịu nhiều ảnh hưởng của BĐKH..

Chỉ thị 31/2018/CT-TTg Chỉ thị chấn chỉnh kỷ luật chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

download.vn

sách nhà nước, Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra (Chỉ thị 33/2008/CT-TTg).

Chỉ thị phân tử CsFemale-1 và giới tính của dưa leo

ctujsvn.ctu.edu.vn

Cho đến hiện nay, vẫn chưa có chỉ thị phân tử nào nhận diện chính xác 100% các dòng dưa leo. Vì vậy cần tiếp tục phát triển các chỉ thị phân tử mới có độ nhận diện chính xác hơn hoặc phát triển tổ hợp các loại chỉ thị khác nhau để tăng hiệu quả nhận diện.. Chỉ thị CsFemale-1 có khả năng nhận diện các dòng dưa leo toàn hoa cái trong bộ giống hiện có với độ tương thích là 100% và tỷ lệ này đối với dòng có cả hoa đực và hoa cái là 42%.

Chỉ thị 14/CT-BCT Giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu thị trường Tết 2018

download.vn

Đợt 3: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị trước ngày 10 tháng 02 năm 2018.. b) Các đơn vị thuộc Bộ: Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này trước ngày 25 hàng tháng gửi về Văn phòng Bộ,. c) Các Sở Công Thương gửi báo cáo công tác phục vụ Tết theo các đợt như sau:. Đợt 1: Báo cáo kế hoạch chuẩn bị Tết và kế hoạch triển khai các Chỉ thị của Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 11 năm 2017..

Chỉ thị số 18/CT-UBND Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa 2010

download.vn

Để chủ động phòng trừ đối tượng sâu cuốn lá nhỏ hại lúa có hiệu quả ngay từ đầu và thực hiện Chỉ thị số 2450/CT-BNN ngày 30/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện các việc sau: 1. Ủy ban nhân dân các huyện, thịchỉ đạo. Kiểm tra đồng ruộng để xác định cụ thể các đối tượng sâu bệnh hại lúa, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ.

Chỉ thị 05-CT/TW: Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Ban hành tại Chỉ thị 05-CT/TW năm 2016 của Bộ Chính trị

download.vn

Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. ban tuyên giáo cấp ủy và cơ quan tuyên giáo các ngành, đoàn thể là cơ quan giúp việc cấp ủy và lãnh đạo các ngành, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị..

Chỉ thị 61/2012/CT-BTTTT Công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

download.vn

Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông kịp thời phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý. tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này và định kỳ vào ngày 15 của tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;.

Chỉ thị 11-CT/TW Hướng dẫn tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022

download.vn

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2021 trước ngày để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho nhân dân. nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra..