« Home « Kết quả tìm kiếm

Chuỗi giá trị


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Chuỗi giá trị"

Phân tích chuỗi giá trị

www.academia.edu

Cơ sở hạ tầng vững chắc Phân tích chuỗi giá trị Phân tích chuỗi giá trị cho phép công ty hiểu các phần hoạt động của nó tạo ra giá trị và những phần không. Hiểu những vấn đề này rất quan trọng vì công ty chỉ kiếm được lợi nhuận trên trung bình khi giá trị mà nó tạo ra lớn hơn chi phí, phát sinh để tạo ra giá trị đó.

Tài Liệu Tập Huấn Về Chuỗi Giá Trị

www.scribd.com

Giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị 4.1 Giá trị gia tăng là gì? Giá trị gia tăng là mức đo lợi nhuận được tạo ra trong chuỗi giá trị. G iá trị gia tăng trong một chuỗi giá trị được tính như sau: [Giá trị gia tăng. [tổng giá bán sản phẩm. Gi á trị gia tăng được tạo ra bởi tác nhân của từng khâu trong chuỗi giá trị.

Khái niệm, vai trò của chuỗi giá trị

vndoc.com

Khái niệm, vai trò của chuỗi giá trị. Khái niệm chuỗi giá trị. Thuật ngữ chuỗi giá trị chỉ ý tưởng coi một công ty là một chuỗi các hoạt động chuyển hóa các đầu vào thành các đầu ra tạo giá trị cho khách hàng.. Chuỗi giá trị của doanh nghiệp là tập hợp các hoạt động của doanh nghiệp có liên quan đến việc làm tăng giá trị cho khách hàng. Việc thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong chuỗi giá trị sẽ quyết định hiệu quả hoạt động chung và tạo ra những lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Quản trị chiến lược - Phân tích chuỗi giá trị ZARA

www.scribd.com

Phân tích chuỗi giá trị và ứng dụng chuỗi giá trị của ZaraA. Về chuỗi giá trịI. Khái niệm chuỗi giá trị:Chuỗi giá trị là một công cụ phân tích nội bộ doanh nghiệp được Michael Portergiới thiệu lần đầu vào năm 1985, trong cuốn sách nổi tiếng của ông “CompetitiveAdvantage”. Mô hình chuỗi giá trịĐể phân tích quy trình tạo ra giá trị, doanh nghiệp có thể sử dụng mô hình chuỗigiá trị để từ đó có một cái nhìn tổng thể hơn về các hoạt động giúp tạo ra và làmgia tăng giá trị cho doanh nghiệp.

Phân tích chuỗi giá trị và thông tin thị trường

www.scribd.com

PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ. 7 2.1 Khái niệm chuỗi giá trị là gì. 7 2.2 Vẽ sơ đồ chuỗi giá trị. 8 2.3 Tại sao sử dụng công cụ phân tích chuỗi giá trị. 8 2.4 Giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị. 9 2.4.1 Giá trị gia tăng là gì. 9 2.4.2 Làm thế nào để tăng tỷ lệ lợi nhuận Chuỗi giá trị vì ngƣời nghèo là gì Lựa chọn chuỗi giá trị vì ngƣời nghèo nhƣ thế nào Công cụ lựa chọn chuỗi giá trị vì ngƣời nghèo Chiến lƣợc nâng cấp chuỗi giá trị Chiến lƣợc cải thiện chất lƣợng hoặc phát triển sản phẩm Chiến lƣợc giảm

Phân tích chuỗi giá trị ớt tỉnh Đồng Tháp

ctujsvn.ctu.edu.vn

Chủ vựa xuất khẩu đến 87,4% sản lượng ớt, 3,2% được bán cho công ty chuyên xuất khẩu ớt tươi, một lượng nhỏ ớt được chủ vựa bán cho cơ sở chế biến (0,7%).. 3.2.2 Kênh thị trường chuỗi giá trị ớt. 3.2.3 Phân tích giá trị gia tăng chuỗi giá trị ớt Năm 2013, chi phí sản xuất ớt tươi của nông dân trung bình là 11.383 đồng/kg, trong đó chi phí đầu vào (giống, phân bón, thuốc hóa học) chiếm. Hình 3: Cơ cấu chi phí sản xuất ớt tươi của nông dân Công ty. Xuất khẩu. Nông dân - Hợp tác. Chủ vựa.

NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TỎI TỈNH NINH THUẬN

ctujsvn.ctu.edu.vn

Lập bản đồ chuỗi giá trị và phân tích kinh tế chuỗi giá trị sản phẩm tỏi.. Phân tích SWOT sản phẩm tỏi.. Đề xuất các chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị tỏi và các hoạt động cần thiết để thực hiện chiến lược.. Phương pháp tiếp cận: Nghiên cứu vận dụng lý thuyết “Liên kết chuỗi giá trị - ValueLinks” của Eschborn GTZ, “Thị trường cho người nghèo - công cụ phân tích chuỗi giá trị” của M4P, “Phân tích lợi thế cạnh tranh ngành hàng” của Micheal Porter..

NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TÁO TỈNH NINH THUẬN

ctujsvn.ctu.edu.vn

NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TÁO TỈNH NINH THUẬN Nguyễn Phú Son 1 và Nguyễn Thị Thu An 2. Táo, chuỗi giá trị, giá trị gia tăng, giá trị gia tăng thuần. Nghiên cứu khảo sát 126 tác nhân tham gia chuỗi giá trị tại 3 huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Phan Rang của tỉnh Ninh Thuận và các chuyên gia trong lĩnh vực này. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở phương pháp tiếp cận liên kết chuỗi giá trị và phân tích lợi thế cạnh tranh ngành hàng..

Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình

tailieu.vn

Phân tích thực trạng chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình. Khái quát chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình. Cao su ở Quảng Bình được sản xuất và tiêu thụ ở hai dạng tư nhân (tiểu điền) và nhà nước (nông trường) và sản phẩm cũng thực hiện một quy trình chuỗi giá trị như sau:. Chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình + Nhà cung cấp yếu tố đầu vào: Gồm.

Nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

repository.vnu.edu.vn

Giá trị gia tăng. Lý thuyết về chuỗi giá trịchuỗi giá trị ngành dệt may. Bản chất của chuỗi giá trị. Kinh nghiệm tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của Hàn Quốc Error!. Quá trình tham gia chuỗi giá trị dệt may của Hàn Quốc. PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU . Phƣơng pha ́p nghiên cứu. Phƣơng pháp phân tích SWOT. Phƣơng pháp tính giá trị gia tăng. Cách tiếp cận nghiên cứu. NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU.

NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CA CAO TỈNH BẾN TRE

ctujsvn.ctu.edu.vn

Vì vậy, nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm ca cao tại tỉnh Bến Tre là hết sức cần thiết trong giai đoạn này.. (2) Lập bản đồ chuỗi giá trị và phân tích kinh tế chuỗi giá trị sản phẩm ca cao xen dừa ở Bến Tre;. (3) Đề xuất các chiến lược nâng cấp hoạt động chuỗi giá trị ngành hàng ca cao ở Bến Tre..

Nghiên cứu chuỗi giá trị cây chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

271007.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chi phí và phân bổ lợi nhuận trong chuỗi giá trị ngành chè. 51 Lê Thanh Hải 3 CHQTKD BK 2009-2011 Đề tài: Nghiên cứu chuỗi giá trị cây chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 3.4. Đánh giá hiệu quả các công đoạn trong chuỗi giá trị. Giá trị gia tăng qua các công đoạn. Khảo sát chuỗi giá trị cây chè tại Công ty CP chè Khánh Hòa. Sơ đồ chuỗi giá trị cây chè tại công ty CP Chè Khánh Hòa.

Phân tích chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may Việt Nam (1

www.academia.edu

Nhà sản xuất hàng dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị xuất khẩu.

Giải pháp phát triển chuỗi giá trị khóm Cầu Đúc tỉnh Hậu Giang

tailieu.vn

Giải pháp phát triển chuỗi giá trị khóm Cầu Đúc tỉnh Hậu Giang Solutions to develop the value chain of Cau Duc pineapple industry. chuỗi giá trị. giá trị gia tăng;. Khóm Cầu Đúc là một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh Hậu Giang với 04 sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP 03 sao. Do vậy, nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 78 quan sát gồm các tác nhân trong chuỗi giá trị ngành hàng. Bằng cách sử dụng các công cụ phân tích chuỗi giá trị.

Nghiên cứu chuỗi giá trị cây chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

271007-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Những vấn đề thực tiễn về chuỗi giá trị cây chè, cụ thể: Điều tra, khảo sát, đánh giá các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cậy chè tại tỉnh Phú Thọ. Phạm vi nghiên cứu Các tác nhân chính tham gia vào chuỗi giá trị cây chè (Với sản phẩm chè xanh và chè đen), tình hình sản xuất, chế biến, kinh doanh với các số liệu thu thập được trong năm . Tổng hợp số liệu để đánh giá giá trị chuỗi cây chè vụ 2011.

Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm chuối ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

tailieu.vn

PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CHUỐI Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích xác định cấu trúc chuỗi giá trị chuối, thành phần tác nhân tham gia và vị thế tài chính của những tác nhân trong chuỗi giá trị chuối ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - một trong những địa phương nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây.

Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng bò thịt tại tỉnh Sóc Trăng

ctujsvn.ctu.edu.vn

PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG BÒ THỊT TẠI TỈNH SÓC TRĂNG Nguyễn Văn Nhiều Em * và Nguyễn Thanh Bình. Chuỗi giá trị, kênh thị trường, ngành hàng bò thịt, tác nhân Keywords:. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận “Liên kết chuỗi giá trị - Valuelinks”. Có 4 kênh thị trường chính trong chuỗi giá trị bò thịt Sóc Trăng và đều là kênh tiêu thụ nội địa.

Phân tích chuỗi giá trị xoài cát chu (Mangifera indica) tỉnh Đồng Tháp

ctujsvn.ctu.edu.vn

Lợi nhuận trên mỗi chủ thể (triệu đồng Chuỗi giá trị xoài cát Chu nội địa. Lợi nhuận trên mỗi chủ thể (triệu đồng Chuỗi giá trị xoài Cát Chu nội địa và xuất khẩu. Tổng lợi nhuận . Qua kết quả phân tích kinh tế chuỗi Bảng 5 cho thấy kênh xuất khẩu tạo tổng giá trị sản lượng (tổng thu nhập) cao gấp 2,2 lần kênh nội địa.

Phân tích chuỗi giá trị xoài tại huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

tailieu.vn

Từ đó nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp để phát triển chuỗi giá trị xoài tại huyện Yên Châu tỉnh Sơn La.. TỪ KHÓA Chuỗi Chuỗi giá trị Xoài Yên Châu Sơn La. Đã có rất nhiều các nghiên cứu liên quan đến chuỗi giá trị xoài và các sản phẩm nông sản khác.