« Home « Kết quả tìm kiếm

Công Hoan


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Công Hoan"

Tắt Lửa Lòng - Nguyễn Công Hoan

www.scribd.com

Xuân cũng gọi: Tắt Lửa LòngNguyễn Công Hoan Chương 18: Điệp Với LanTrang 155 - Chị ơi! Khôngthấytrảlời,ĐiệpvàXuânrunlên,cốgọi.Bỗngtrênmôimấpmáy. Tắt Lửa LòngNguyễn Công Hoan Chương 19: Trên Đỉnh Gò XưaTrang 158 Than ôi! Lòng người với vũ trụ, cái nào man mác cao thâm hơn? HẾT Pwred byTCPD wwwtcpdf.org) Tắt Lửa LòngNguyễn Công Hoan

Phân tích tác phẩm Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan

hoc360.net

Tài nghệ và sự tinh quái của Nguyễn Công Hoan thể hiện chủ yếu ở đây. Nguyễn Công Hoan và Vũ Trọng Phụng là hai tài năng trào phúng cùng thời. Nhưng nếu sở trường của tác giả Số đỏ là sáng tạo những tính cách tráo phúng độc đáo thì sở trường của Nguyễn Công Hoan lại chủ yếu là ở khâu trần thuật rất có duyên. còn đọc Nguyễn Công Hoan, người ta nhớ những câu chuyện rất buồn cười. Tinh thần thể dục thể hiện rất rõ tài năng này của tác giả.

Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan – Để học tốt Ngữ Văn 11

hoc360.net

Nhà văn Nguyễn Công Hoan đã viết hai chục cuốn tiểu thuyết. Nhưng cái phần đặc sắc chỉ riêng Nguyễn Công Hoan mới có, lại ở truyện ngắn.

Cảm nhận về tác phẩm Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan

vndoc.com

Tài nghệ và sự tinh quái của Nguyễn Công Hoan thể hiện chủ yếu ở đây. Nguyễn Công Hoan và Vũ Trọng Phụng là hai tài năng trào phúng cùng thời. Nhưng nếu sở trường của tác giả Số đỏ là sáng tạo những tính cách trào phúng độc đáo thì sở trường của Nguyễn Công Hoan lại chủ yếu là ở khâu trần thuật rất có duyên. Đọc Vũ Trọng Phụng, người ta nhớ những bộ mặt, những cá tính lố lăng, kì quái. còn đọc Nguyễn Công Hoan, người ta nhớ những câu chuyện rất buồn cười.

Chân dung huyện Hinh trong truyện ngắn Đồng hào có ma của Nguyễn Công Hoan

vndoc.com

Đề bài: Chân dung Huyện Hinh trong truyện ngắn Đồng hào có ma của Nguyễn Công Hoan. Nguyễn Công Hoan Là nhà văn am hiểu sâu sắc xã hội phong kiến, ông đã khắc hoạ nổi bật tính cách bọn quan lại chuyên ăn hối lộ, chuyên đục khoét, chuyên ăn bẩn… Một trong những viên quan mà ông miêu tả là Huyện Hinh trong truyện ngắn Đồng hào có ma..

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn: Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan và truyện ngắn Sekhov

tailieu.vn

Chương 2 : Nhân v ật - nh ững d ị t ậ t c ủa xã h ội trong truy ện ngắn Nguyễn Công Hoan và Sekhov.. Chương 3 : Nhân v ật - những nạn nhân bi th ảm trong truy ện ngắn Nguyễn Công Hoan và Sekhov.. Hệ thống nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan 1.1.1. Nguy ễn Công Hoan và thời đại. Giai đoạn sáng tác truyện ngắn thành công nhất của Nguyễn Công Hoan được tính từ 1920 đến 1945. Tư tưởng chủ đạo của Nguyễn Công Hoan là tư tưởng yêu nước, yêu con người.

Luận văn Thạc sĩ Văn học: Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan trước Cách mạng tháng 8 năm 1945

tailieu.vn

Dẫu viết nhiều thể loại, Nguyễn Công Hoan vẫn chủ yếu thành công nhất ở truyện ngắn. Cùng với vấn đề Nguyễn Công Hoan, có thể lược chia lịch sử nghiên cứu về nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan qua các giai đoạn:. cuốn Nguyễn Công Hoan, về tác gia và tác phẩm (26). Cố gắng tìm cách tiếp cận mới, khai thác những bình diện mới trong nghệ thuật tự sự ở truyện ngắn Nguyễn Công Hoan..

Sự chuyển đổi của loại hình tác giả văn học Việt Nam trước cách mạng tháng Tám qua trường hợp Nguyễn công Hoan.

Luận văn.pdf

repository.vnu.edu.vn

Ngòi bút trào phúng Nguyễn Công Hoan. Nguyễn Công Hoan chịu ảnh hưởng sâu sắc dòng văn học trào phúng. Sáng tác giai đoạn đánh dấu trong lĩnh vực truyện ngắn trào phúng của nguyễn Công Hoan.. Sáng tác của Nguyễn Công Hoan giống như “chuyện chơi”. Sáng tác của Nguyễn Công Hoan vì thế có ý nghĩa xã hội sâu sắc.. Cây bút hiện thực Nguyễn Công Hoan.. Mỗi sáng tác của Nguyễn Công Hoan thường khai thác một vấn đề của cuộc sống. Đây là giai đoạn nở rộ những sáng tác hiện thực của Nguyễn Công Hoan..

Sự chuyển đổi của loại hình tác giả văn học Việt Nam trước cách mạng tháng Tám qua trường hợp Nguyễn công Hoan.

02050003907.pdf

repository.vnu.edu.vn

Lê Thị Đức Hạnh (1979), Tìm hiểu truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, NXB Khoa học xã hội.. Lê Thị Đức Hạnh (1970), “Ảnh hưởng của Đảng đối với sáng tác của Nguyễn Công Hoan trước cách mạng”, Tạp chí văn học (số 6), tr 15 – 19.. Lê Thị Đức Hạnh(2002), Nguyễn Công Hoan tác gia, tác phẩm, NXB Giáo duc Việt Nam.. Trần Văn Hiếu(2000), Ba phong cách trào phúng trong văn học Việt Nam Nguyễn Công Hoan – Vũ Trọng Phụng – Nam Cao, NXB Văn học Hà Nội.. Nguyễn Công Hoan(1971), Đời viết văn của tôi, NXB Văn học..

Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam: Nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Công Hoan trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945

tailieu.vn

NGHỆ THUẬT TRUYỆN NGẮN NGUYỄN CÔNG HOAN TRƢỚC CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945. Chƣơng 1: NGUYỄN CÔNG HOAN TRONG TIẾN TRÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI. Đóng góp của Nguyễn Công Hoan trên phương diện thể loại. Đóng góp của Nguyễn Công Hoan trên phương diện nội dung. Chƣơng 2: NGUYỄN CÔNG HOAN - BẬC THẦY VỀ NGHỆ THUẬT VIẾT TRUYỆN NGẮN. Các đặc điểm cốt truyện truyện ngắn Nguyễn Công Hoan. Chƣơng 3: PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT NGUYỄN CÔNG HOAN. Nét độc đáo về phong cách Nguyễn Công Hoan.

Đề Thi Học Kì 1 Môn Văn Lớp 11 THPT Nguyễn Công Hoan

codona.vn

SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG HOAN Đề gồm có 2 phần, 01 trang. Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:. Xác định phong cách ngôn ngữ chính được sử dụng trong văn bản trên? 2. Xác định thể thơ được sử dụng trong văn bản trên?. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai câu thơ sau ? Nêu hiệu quả sử dụng của biện pháp tu từ đó?. Học sinh không được sử dụng tài liệu

Phân tích truyện ngắn Đồng hào có ma của Nguyễn Công Hoan

vndoc.com

Là nhà văn am hiểu sâu sắc xã hội phong kiến, Nguyễn Công Hoan đã khắc hoạ nổi bật tính cách bọn quan lại chuyên ăn hối lộ, chuyên đục khoét, chuyên ăn bẩn. Một trong những viên quan mà ông miêu tả là Huyện Hinh trong truyện ngắn Đồng hào có ma.. Với Huyện Hinh điều đó không đúng một chút nào, hắn chuyên “ăn bẩn” mà vẫn béo, rất béo là đằng khác. Phải chăng “ăn bẩn” mà nhà văn nói ở đây là “ăn bẩn” theo một nghĩa khác?.

Luận văn Thạc sĩ Văn học Việt Nam: Sự chuyển đổi loại hình tác giả văn học Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám qua trường hợp Nguyễn Công Hoan

tailieu.vn

Ngòi bút trào phúng Nguyễn Công Hoan. Nguyễn Công Hoan chịu ảnh hưởng sâu sắc dòng văn học trào phúng. Sáng tác giai đoạn đánh dấu trong lĩnh vực truyện ngắn trào phúng của nguyễn Công Hoan.. Sáng tác của Nguyễn Công Hoan giống như “chuyện chơi”. Sáng tác của Nguyễn Công Hoan vì thế có ý nghĩa xã hội sâu sắc.. Cây bút hiện thực Nguyễn Công Hoan.. Mỗi sáng tác của Nguyễn Công Hoan thường khai thác một vấn đề của cuộc sống. Đây là giai đoạn nở rộ những sáng tác hiện thực của Nguyễn Công Hoan..

Thiết kế chương trình sân khấu hóa tác phẩm "Cụ Chánh Bá mất giày" của Nguyễn Công Hoan cho học sinh trung học phổ thông (nghiên cứu từ lí thuyết giễu nhại)

tailieu.vn

“CỤ CHÁNH BÁ MẤT GIÀY” CỦA NGUYỄN CÔNG HOAN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (NGHIÊN CỨU TỪ LÍ THUYẾT GIỄU NHẠI). sarcasm, theatricalization, literature works, “Cụ Chánh Bá mất giày”, Nguyen Cong Hoan.. Trong văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX, Nguyễn Công Hoan là nhà văn có vị trí quan trọng. Một trong những yếu tố làm nên nét đặc sắc trong truyện của Nguyễn Công Hoan là tính giễu nhại.

Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan (4 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 11

download.vn

Nguyễn Công Hoan đã vạch trần những nghịch những mâu thuẫn để châm biếm và đả kích tính chất bịp bợm của "phong trào thể dục thể thao". Khi dân đói khổ, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, ốm đau không có thuốc thì ai dở hơi mới đi xem đá bóng!. "Tinh thần thể dục là một truyện ngắn đặc sắc và độc đáo thể hiện bút pháp nghệ thuật trào phúng sắc nhọn của Nguyễn Công Hoan. Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục - Mẫu 4.

Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan

hoc247.net

Tinh thần thể dục được Nguyễn Công Hoan cho in báo năm 1939, nội dung đả kích phong trào thể thao do thực dân Pháp bày ra để đánh lạc hướng thanh niên.. Tinh thần thể dục thể thao bình thường luôn đem lại sự hào hứng, hăng say, phấn chấn . Bọn thực dân bày ra, bọn tay sai mẫn cán thực hiện, ép buộc dân chúng đi xem bóng đá, khiến họ rơi vào tình cảnh dở khóc, dở cười. Ngôn ngữ hành chín của tờ trát rất cổ lỗ : sức, tuân cứ, cữu. có cuộc đá bóng thi, nhiều chiến tướng đã rất hay, mọi nhẽ..

Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam: Các chu tố của động từ tiếng Việt (trên cứ liệu truyện ngắn chọn lọc Nguyễn Công Hoan)

tailieu.vn

Chu tố của động từ trong Truyện ngắn chọn lọc Nguyễn Công Hoan xét về mặt vị trí. Khả năng cải biến vị trí của các chu tố trong câu. Chu tố của động từ xét về mặt ngữ nghĩa. Vai trò ngữ nghĩa của chu tố trong câu. Các kiểu chu tố của động từ xét về mặt ngữ nghĩa. Chu tố của động từ xét về mặt ngữ dụng. Chu tố của động từ trong Truyện ngắn chọn lọc Nguyễn Công Hoan xét về mặt ngữ pháp. Về bản chất cú pháp của chu tố (trạng ngữ của câu, bổ ngữ tự do của vị từ).

Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa Việt Nam: Câu không đầy đủ trong “Truyện ngắn chọn lọc” của Nguyễn Công Hoan xét về mặt ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng

tailieu.vn

Câu không đầy đủ trong “ Truyện ngắn chọn lọc”của Nguyễn Công Hoan xét về mặt ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng.. Thống kê, phân loại câu không đầy đủ trong “Truyện ngắn chọn lọc”. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là câu không đầy đủ trong “Truyện ngắn chọn lọc” của Nguyễn Công Hoan.. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là đặc điểm của câu không đầy đủ trong. CÂU KHÔNG ĐẦY ĐỦ XÉT VỀ MẶT NGỮ PHÁP 2.1. Câu không đầy đủ đƣợc tạo ra bằng thủ pháp lƣợc bỏ 2.3.

Báo Cáo Công Tác Hạch Toán Kế Toán Tại Công Ty Thủy Sản TW

www.scribd.com

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ngày 28 tháng 4 năm 2004 Số 15 Nợ TK 211 Có TK 331 Căn cứ vào quyết định số 08 ngày 28 tháng 4 năm 2004 của công ty về việc bàn giao tài sản cố định. Công ty thanh toán tiền hàng cho công ty hoá chất Hà Nội kỳ này, PC18 ngày 28/4.

Báo cáo - Công tác hạch toán kế toán tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương

tailieu.vn

Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8-Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính. Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Địa chỉ:Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản:. Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ:Số 8-Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính. Theo HĐ số: 00129 Ngày 04 tháng 04 năm 2004 của công ty hoá chất Hà Nội .