« Home « Kết quả tìm kiếm

Công nghệ


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Công nghệ"

Giáo án Công nghệ 11 bài 16: Công nghệ chế tạo phôi

vndoc.com

Chương III: VẬT LIỆU CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI Bài 16: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI. Biết được bản chất của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc.. Biết được bản chất của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp gia công áp lực và hàn.. Biết được các bước của công nghệ chế tạo phôi trong khuôn cát.. Nhận biết được các dụng cụ dùng trong công nghệ chế tạo phôi.. Chuẩn bị nghiên cứu nội dung bài 16 SGK..

CTĐT ngành Công nghệ Biển

tainguyenso.vnu.edu.vn

Những kiến thức cốt lõi của khoa học và công nghệ biển ứng dụng được trang bị cho phép cử nhân công nghệ biển có thể trực tiếp làm việc như một chuyên gia tư vấn, thiết kế, giám sát và quản lý trong từng lĩnh vực khoa học và công nghệ biển theo các chuyên ngành đào tạo: công nghệ bờ biển, công nghệ biển khơi, công nghệ môi trường biển, v.v.

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Miền Bắc

00050005393.pdf

repository.vnu.edu.vn

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC. QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP. Hà Nội - 2015. Chuyên ngành: Quản trị Công nghệ và Phát triển doanh nghiệp Mã số: Chuyên ngành thí điểm.

Nghiên cứu công nghệ chế tạo mẫu nhanh để chế tạo mẫu chảy dùng trong công nghệ đúc

000000254952.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Nghiên cứu công nghệ tạo mẫu nhanh để chế tạo mẫu chảy dùng trong công nghệ đúc Tác giả luận văn: Nguyễn Hữu Đạt Khóa: 2010 Người hướng dẫn: PGS.TS Tăng Huy Nội dung tóm tắt: a). Lý do chọn đề tài Công nghệ tạo mẫu nhanh là công nghệ của thế kỷ 21, tích hợp những thành tựu của công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu, tự động hóa, kỹ thuật laser và cơ khí hiện đại.

Nghiên cứu công nghệ chế tạo mẫu nhanh để chế tạo mẫu chảy dùng trong công nghệ đúc

000000254952.pdf

dlib.hust.edu.vn

XÁC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 52 CHƯƠNG II - CÔNG NGHỆ ĐÚC MẪU CHẢY VÀ HƯỚNG ỨNG DỤNG TẠO MẪU NHANH ĐỂ TẠO MẪU CHẢY 55 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ ĐÚC MẪU CHẢY 55 2.1.1. Công nghệ chế tạo mẫu và chùm mẫu 58 2.1.3. Chế tạo mẫu 60 2.1.4. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐÚC TRONG KHUÔN MẪU CHẢY 62 2.2.1. Quy trình công nghệ đúc trong khuôn mẫu chảy 62 Luận văn thạc sĩ. Học viên: Nguyễn Hữu Đạt 6 Lớp 10BCTM-KH 2.2.2.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số.

297962.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đánh giá hiện trạng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số. Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin từ kết quả hiện tại và xem xét sự phù hợp của công nghệ đang ứng dụng.

CTĐT chuẩn ngành Công nghệ Hóa học

tainguyenso.vnu.edu.vn

Chuyên ngành Công nghệ các quá trình hóa học (Các môn học tự chọn). Thiết kế thiết bị công nghệ hóa học. Mô hình hóa và tối ưu hóa các quá trình công nghệ hóa học. Tin học ứng dụng trong công nghệ hóa học. Công nghệ hóa học vô cơ. Công nghệ hóa học hữu cơ. Công nghệ phân bón vô cơ. Công nghệ xenlulô và giấy. Công nghệ sản xuất đường. Công nghệ sản xuất sạch. Công nghệ sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật. Chuyên ngành Hóa học và công nghệ vật liệu (Các môn học tự chọn).

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số.

297962-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Xuất phát từ thực tiễn và tình hình thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số, em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số” làm đề tài tốt nghiệp của mình. Mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Ứng dụng công nghệ OFDMA trong Wimax

000000254109-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Giao diện vô tuyến của WiMAX di động sử dụng công nghệ OFDMA. Ứng dụng công nghệ OFDMA cấp phát động sóng mang con cho cho mạng tế bào và mạng adhoc, trình bày thuật toán cấp phát động sóng mang con phân tán (DSA) cho mạng tế bào và mạng adhoc dựa trên công nghệ OFDMA theo phương thức TDD được đề xuất để giải quyết vấn đề các nút ẩn, nút hiện ở trong lớp MAC

Giải pháp ứng dụng công nghệ sạch trong chế biến sử dụng than tại Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

295512.pdf

dlib.hust.edu.vn

74 Hình 3.10: Sơ đồ lợi ích của giải pháp 2. 1 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG NGHỆ NGHỆ SẠCH VÀ THAN ANTRAXIT. 4 1.1 Cơ sở lý thuyết về công nghệ sạch trong nghiên cứu và sản xuất nhiên liệu sạch và tiết kiệm. 4 1.1.1 Cơ sở lý thuyết về công nghệ sạch trong chế biến sử dụng nhiên liệu hóa thạch. 4 1.1.2 Cơ sở lý thuyết về công nghệ sạch trong chế biến sử dụng than antraxit. 5 1.2 Cơ sở lý thuyết về ứng dụng công nghệ sạch trong chế biến sử dụng than antraxit tại Viện Khoa học Công nghệ Mỏ. 11

Giải pháp ứng dụng công nghệ sạch trong chế biến sử dụng than tại Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

295512-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài: “Giải pháp ứng dụng công nghệ sạch trong chế biến sử dụng than tại Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin”. Lý do chọn đề tài: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin là đơn vị đầu ngành về khoa học công nghệ của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam. Trong những năm qua, Viện đã triển khai nghiên cứu ứng dụng nhiều đề tài đi vào sản xuất công nghiệp trong ngành Than - Khoáng sản đem lại nhiều lợi ích kinh tế.

Nghiên cứu công nghệ truyền hình số.

000000272963-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đối tƣợng Nghiên cứu công nghệ truyền hình số.

Tin khoa học công nghệ

277 FINAL(24).pdf

repository.vnu.edu.vn

Công trình trên là công sức chung của các chuyên gia đến từ Trung tâm Harvard- Smithsonian về vật lý học thiên thể, Đại học Minnesota, Đại học Stanford, Viện Công nghệ California và Phòng Thí nghiệm động lực học của NASA.. TIN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ. TẾ BÀO QUANG NĂNG PHÁT SÁNG Các chuyên gia Singapore đã tạo ra một dạng vật liệu mới có thể dẫn đến sự xuất hiện của các đời màn hình chạm đảm nhiệm chức năng của bản điện mặt trời..

Hoàn thiện công tác quản lý dự án công nghệ thông tin tại Cục công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế

000000253318-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nội dung của cả 3 chương đều tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý dự án công nghệ thông tin từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án công nghệ thông tin tại cục công nghệ thông tin - Tổng cục thuế. Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án CNTT. Tập trung nghiên cứu các vấn đề cơ bản về dự án CNTT, các phương diện quản lý của dự án CNTT và các nhân tố ảnh hưởng. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý dự án CNTT tại cục CNTT - Tổng cục thuế.

CTĐT chuẩn ngành Công nghệ biển (K55-QH2010)

tainguyenso.vnu.edu.vn

Những kiết thức cốt lõi của khoa học và công nghệ biển ứng dụng được trang bị cho phép cử nhân công nghệ biển có thể trực tiếp làm việc như một chuyên gia tư vấn, thiết kế, giám sát và quản lý trong từng lĩnh vực khoa học và công nghệ biển theo các chuyên ngành đào tạo: công nghệ bờ biển, công nghệ biển khơi, công nghệ môi trường biển, v.v.

Ứng dụng công nghệ OFDMA trong Wimax

000000254109.pdf

dlib.hust.edu.vn

HOÀNG CÔNG ANH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ OFDMA TRONG WIMAX LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Hà Nội – 2011 HOÀNG CÔNG ANH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ KHOÁ Hoàng Công Anh Ứng dụng công nghệ OFDMA trong WiMAX Khoa Điện tử Viễn thông 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là kết quả nghiên cứu trung thực và chưa từng được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.

Nghiên cứu công nghệ truyền hình IPTV

310915-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đánh giá kết quả - Đối tượng nghiên cứu: Công nghệ truyền hình IPTV. Phạm vi nghiên cứu: Các giáo trình, bài báo, kết quả nghiên cứu đã công bố về công nghệ truyền hình IPTV. c) Nội dung chính của luận văn: Đề tài thực hiện nhằm đóng góp một phần kết quả nghiên cứu của tác giả vào lộ trình triển khai công nghệ truyền hình IPTV tại Việt Nam.

Hệ thống giám sát hành trình phương tiện sử dụng công nghệ định vị GPS và công nghệ truyền dẫn GPRS

repository.vnu.edu.vn

Hệ thống giám sát hành trình phương tiện sử dụng công nghệ định vị GPS và công nghệ. Trường Đại học Công nghệ. Công nghệ thông tin: 60 48 10. Đóng gói thiết bị thành sản phẩm có thể thương mại. Xây dựng các mô đun chính cho quản lý phương tiện bao gồm: Phần mềm nhận dữ liệu từ các thiết bị gửi về (Phân tích gói tin, xử lý gói tin rồi lưu vào CSDL). Công nghệ thông tin. Công nghệ phần mềm. Công nghệ định vị GPS;. Công nghệ truyền dẫn GPRS Content..

Nghiên cứu áp dụng tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý chất thải để đánh giá công nghệ xử lý chất thải để đánh giá công nghệ xử lý nước thải ngành giấy và bột giấy

000000253504-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý nước thải, áp dụng cho các công nghệ xử lý đã khảo sát nhằm lựa chọn công nghệ xử lý nước thải giấy cho phù hợp với trình độ công nghệ, kinh tế, trình độ công nhân cũng như điều kiện tự nhiên – xã hội của nước ta. Đối tượng: Các công nghệ xử lý nước thải tại một số nhà máy sản xuất giấy trong nước. Phạm vi nghiên cứu: Điều tra, khảo sát các công nghệ xử lý nước thải đang được áp dụng tại một số nhà máy sản xuất giấy ở nước ta.