« Home « Kết quả tìm kiếm

Công nghiệp


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Công nghiệp"

Nông nghiệp Mỹ: Mẫu hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Mau hinh cong nghiep hoa hien dai hoa.pdf

repository.vnu.edu.vn

Họ không phải là nông dân theo cách hiểu thông thường, họ là công nhân nông nghiệp vì lao động hoàn toàn bằng các phương tiện cơ giới hóa. chính nhờ cơ giới hóa triệt để nên sản lượng nông nghiệp của Mỹ rất lớn trong khi số lao động không nhiều. Lấy số liệu năm 2006 làm ví dụ, tổng sản lượng nông nghiệp Mỹ đạt 1600 tỷ USD, phần kim ngạch xuất khẩu nông sản lên tới 68 tỷ USD. nÔnG nGHiệP Mỹ:. MẫU HìnH cÔnG nGHiệP HóA, Hiện Đại HóA.

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với Kiểu dáng công nghiệp theo pháp luật Việt Nam

repository.vnu.edu.vn

Chương 1: Khái quát về kiểu dáng công nghiệp và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp. Chương 2: Những quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp. Chương 3: Thực trạng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và những kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

000000295774.pdf

dlib.hust.edu.vn

Kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Nam Định. Định hướng quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp. Kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Các giải pháp thu hút đầu tư để phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

000000295774-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đề tài: Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định 2. Tác giả luận văn: Nguyễn Đông Ba Khoá: 2013A 3. Nội dung tóm tắt: a- Lý do chọn đề tài Trải qua 13 năm hình thành xây dựng và phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tỉnh Nam Định đã quy hoạch 10 khu công nghiệp trong đó có 4 khu công nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng, 20 cụm công nghiệp đầu tư hạ tầng, 94 làng nghề.

Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam

277030.pdf

dlib.hust.edu.vn

Kết cấu của luận án CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP . Rủi ro tài chính của doanh nghiệp công nghiệp . Tổng quan về doanh nghiệp công nghiệp . Khái niệm doanh nghiệp công nghiệp . Phân loại doanh nghiệp công nghiệp . Vai trò của doanh nghiệp công nghiệp trong nền kinh tế . Quan niệm về rủi ro tài chính . Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tài chính . Hệ thống chỉ tiêu nhận diện và đánh giá rủi ro tài chính .

Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam

277030-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế mô hình đánh giá rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam. Chương 3: Thực trạng rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam. Chương 4: Giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP 1.1. Rủi ro tài chính của doanh nghiệp công nghiệp 1.1.1. Tổng quan về doanh nghiệp công nghiệp 1.1.1.1.

Xây dựng chuẩn đầu ra cho nghề điện tử công nghiệp Trường cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa

311037.pdf

dlib.hust.edu.vn

Vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Xây dựng chuẩn đầu ra cho nghề Điện tử công nghiệp Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa. Thông qua nghiên cứu thực tế tại khoa Điện tử - Điện lạnh cụ thể là nghề Điện tử công nghiệp của Trƣờng Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa, để xây dựng chƣơng trình chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo nghề ĐTCN và đánh giá thử nghiệm SVTN.

Xây dựng chuẩn đầu ra cho nghề điện tử công nghiệp Trường cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa

311037-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Giúp cho việc nâng cao chất lượng việc dạy và học đạt hiệu quả cao, hướng tới việc sinh viên ra trường có công việc phù hợp với nghề mình theo học, đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp, công ty. Kết Luận Để tránh lãng phí trong việc đào tạo nghề Điện tử công nghiệp nói riêng và các nghề trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung, đặc biệt là trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa.

Một số giải pháp phát triển làng nghề Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Nam Định đến năm 2020

296475.pdf

dlib.hust.edu.vn

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Tung DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCN CN-TTCN CNH-HĐH DNLN ĐBHS GDP HTX KCN KHCN KT-XH LNTT NN và PTNT : Cụm công nghiệp : Công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp : Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa : Doanh nghiệp làng nghề : Đồng bằng Sông Hồng : Tổng sản phẩm nội địa : Hợp tác xã : Khu công nghiệp.

Một số giải pháp phát triển làng nghề Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Nam Định đến năm 2020

296475-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đề tài: “Một số giải pháp phát triển làng nghề Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Nam Định đến năm 2020” 2. Nội dung: a.Lí do chọn đề tài Trong những năm vừa qua, sản xuất của các Làng nghề Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp(CN-TTCN) ở tỉnh Nam Định đã góp phần vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương.

Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

repository.vnu.edu.vn

Xuất phát từ những bất cập nêu trên, đồng thời ý thức được Luật Doanh nghiệp là một đạo luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc đầu tư vốn thành lập doanh nghiệp và quyền tự do kinh doanh của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận, tôi đã chọn đề tài “Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” để nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ của mình.

Điều khiển dự báo lò hơi công nghiệp

dlib.hust.edu.vn

MÔ HÌNH LÒ HƠI VÀ ĐIỀU KHIỂN TÁCH KÊNH 2.1 Mô hình lò hơi công nghiệp Lò hơi công nghiệp được sử dụng rất nhiều trong nhà máy nhiệt điện, công nghiệp hóa chất, công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và trong đời sống. Hệ thống lò hơi công nghiệp là đối tượng điều khiển phi tuyến nhiều thông số và rất khó khăn cho điều khiển.

Chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam

LC 355.doc

tainguyenso.vnu.edu.vn

Tóm tắt luận văn: Chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam. Lịch sử thế giới đã chứng minh không một quốc gia nào trở thành nước công nghiệp phát triển mà không phát triển ngành công nghiệp. Ngành công nghiệp là ngành quan trọng trong quá trình CNH, HĐH đất nước, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta căn bản là nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam

LC 355.pdf

tainguyenso.vnu.edu.vn

Tóm tắt luận văn: Chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam. Lịch sử thế giới đã chứng minh không một quốc gia nào trở thành nước công nghiệp phát triển mà không phát triển ngành công nghiệp.. Ngành công nghiệp là ngành quan trọng trong quá trình CNH, HĐH đất nước, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta căn bản là nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Giáo án Địa lý 5 bài 12: Công nghiệp

vndoc.com

ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP I. Biết nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp.. Nêu tên một số sản phẩm của các ngành công nghiệp và thủ công nghiệp.. Sử dụng bảng thông tin để bước đầu nhận xét về cơ cấu của công nghiệp.. HS hiểu và biết được tác dụng của ngành công nghiệp của nước ta.. Giáo dục HS phải biết quý trọng các sản phẩm làm ra.. Một số ngành CN và sản phẩm của chúng.. Nói tên các sản phẩm của ngành đó (hoặc nói tên ngành tạo ra sản phẩm đó)..

Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp thành phố Hà Nội

repository.vnu.edu.vn

CHƢƠNG 3 : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Những nhân tố tác động đến quản lý nhà nƣớc đối với các doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp thành phố Hà Nội. Thực trạng phát triển các khu công nghiệp và các doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội Error! Bookmark not defined.. Quản lý nhà nƣớc đối với các doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp thành phố Hà Nội.

Điều khiển thích nghi robot công nghiệp

000000254263-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Điều khiển thích nghi robot công nghiệp Tác giả luận văn: Lê Hữu Trung Khóa:2009 Người hướng dẫn: PGS. Với robot chúng ta thấy việc xây dựng được bộ điều khiển là rất khó khăn, vì nó là một đối tượng có mô hình bất định có nhiễu hoặc các tín hiệu bên ngoài không mong muốn tác động vào đối tượng.

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề điện công nghiệp hệ cao đẳng nghề tại Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội.

000000273367-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề Điện công nghiệp hệ Cao đẳng nghề tại trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà nội.

Giải pháp tăng cường khả năng thu hút vốn đầu tư xây dựng vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

000000272437.pdf

dlib.hust.edu.vn

Khái niệm khu công nghiệp . Khái niệm cụm công nghiệp . Đặc điểm khu công nghiệp, cụm công nghiệp . Đặc điểm khu công nghiệp . Đặc điểm cụm công nghiệp . Phân loại khu công nghiệp, cụm công nghiệp . Phân loại khu công nghiệp . Phân loại cụm công nghiệp . Các chính sách thu hút vốn đầu tư xây dựng đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Các chính sách thu hút vốn đầu tư xây dựng vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp của nhà nước và một số tỉnh lân cận .

Dạy học môn Máy điện của nghề điện công nghiệp tại trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung theo modul năng lực thực hiện

000000273228.pdf

dlib.hust.edu.vn

Khảo sát và đánh giá thực trạng dạy và học môn “Máy điện” của nghề Điện công nghiệp tại trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung. Vận dụng lý luận dạy theo NLTH để biên soạn 3 bài giảng môn “Máy điện” của nghề Điện công nghiệp tại trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung theo modul NLTH. Thực nghiệm sư phạm 3 bài giảng trên để minh chứng cho giả thuyết khoa học và tính khả thi của việc dạy học môn Máy điện theo modul NLTH.