« Home « Kết quả tìm kiếm

Đào tạo từ xa


Tìm thấy 13+ kết quả cho từ khóa "Đào tạo từ xa"

Công nghệ tác tử di động và ứng dụng trong đào tạo từ xa

repository.vnu.edu.vn

Trình bày khái quát về đào tạo từ xa, đào tạo từ xa trên Internet, những thuận lợi và khó khăn của việc ứng dụng tác tử di động trong mô hình đào tạo từ xa cũng như các ứng dụng của tác tử di động trong lĩnh vực này. Keywords: Công nghệ phần mềm, Công nghệ tác tử di động, Đào tạo từ xa.

Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

repository.vnu.edu.vn

Nguyễn Kim Truy (2007), Các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đào tạo từ xa, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Viện đại học mở Hà Nội.. Viện đại học mở Hà Nội (1998), Giáo dục mở và đào tạo từ xa. Viện đại học mở Hà Nội (2003), Những bài báo viết về giáo dục mở và đào tạo từ xa, Viện đại học mở Hà Nội.. Viện đại học mở Hà Nội (2006), Đào tạo từ xa lý luận và thực tiễn, Chủ biên:.

mô hình e-learning giải pháp hiệu quả trong giáo dục đào tạo

tainguyenso.vnu.edu.vn

Một số đơn vị đã và đang xây dựng và sử dụng E-learning trong đào tạo như: Trung tâm CNTT thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông đã thực hiện đào tạo qua mạng sử dụng các khoá học tin học cơ sở, công ty VASC có chương trình đào tạo từ xa qua mạng, chương trình đào tạo CNTT từ xa của Đại học Cần Thơ và Đại học Quốc Gia TP HCM, Khoa Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội đã mở ra con đường nghiên cứu sơ khai.

Thí nghiệm thực hành ảo - ứng dụng trong đào tạo nghề Cơ khí

dlib.hust.edu.vn

Theo xu thế đó, ngành giáo dục đã có nhiều giải pháp nhằm đa dạng hóa loại hình đào tạo nh: mở các lớp học tại chức, các khóa học ngắn hạn, các khóa học theo chứng chỉ, các khóa học từ xa. với nhiều hình thức đào tạo từ xa đã ra đời đáp ứng nhu cầu học mọi lúc, mọi nơi, suốt đời. nh đào tạo từ xa qua phát thanh truyền hình (Broadcast Education). đào tạo dựa trên công nghệ Internet (Internet Based Traning). đào tạo dựa trên công nghệ web (Web Based Training).

Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân trực tuyến TOPICA.

000000295972.pdf

dlib.hust.edu.vn

Khái niệm đào tạo từ xa (Giáo dục từ xa) Hiện nay, có nhiều thuật ngữ được sử dụng để mô tả khái niệm giáo dục từ xa, chẳng hạn như Giáo dục mở, Giáo dục từ xa, Dạy từ xa, Học từ xa, Đào tạo từ xa hoặc giáo dục ở xa. Theo nhiều học giả trên thế giới thì “Giáo dục từ xa là một quá trình giáo dục - đào tạo mà trong đó phần lớn hoặc toàn bộ quá trình GD-ĐT có sự tách biệt giữa người dạy và người học về mặt không gian hoặc/và thời gian”.

Đào tạo Việt Nam học ở Việt Nam hiện nay

tainguyenso.vnu.edu.vn

Chúng tôi cho. rằng mô hình đào tạo Việt Nam học từ xa khá hiệu quả đối với hoạt động của cán bộ ở các địa phương. Tuy vậy, việc quảng bá ngành học ở hệ đào tạo từ xa của trường chưa tốt, vì vậy chưa được nhiều địa phương hưởng ứng.. Chắc chắn đầu ra đối với sinh viên Việt Nam học đang là vấn đề mà chúng ta quan tâm nhất.

Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân trực tuyến TOPICA.

000000295972-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phạm vi nghiên cứu của đề tài: nghiên cứu các vấn đề có liên quan tới chất lượng đào tạo cử nhân trực tuyến TOPICA – chất lượng đào tạo cho hệ đào tạo từ xa 1 theo phương thức E-learning, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo của chương trình trong thời gian từ năm 2009 đến 2013.

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo KIT phát triển phục vụ cho đào tạo ngành điện tử viễn thông

297471-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Qua quá trình nghiên cứu thiết kế chế tạo kit phát triển, luận văn đã làm được một số công việc sau. Đã làm chủ được quy trình và các bước thiết kế, chế tạo kit phát triển đa năng. Đã làm chủ được phương pháp đánh giá, các tiêu chí đánh giá kit phát triển. Sản xuất, chế tạo 01 kit phát triển đa năng. Trong tương lai gần sẽ tiếp tục đề xuất nghiên cứu xây dựng và triển khai các phòng thực hành lưu động phục vụ công tác phát triển đào tạo từ xa.

Triển khai đào tạo trực tuyến góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

000000272947.pdf

dlib.hust.edu.vn

Có nhiều dạng đào tạo: đào tạo cơ bản và đào tạo chuyên sau, đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, đào tạo lại, đào tạo từ xa, tự đào tạo. Đào tạo nguồn nhân lực là quá trình trang bị kiến thức nhất định về chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, để họ có thể đảm nhận được một công việc nhất định. Đào tạo nguồn nhân lực là cần thiết cho sự thành công của tổ chức và sự phát triển chức năng của con người.

Đánh giá nhu cầu đào tạo tại Công ty thuỷ điện Bản Vẽ

296484-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Theo đó (Chương 3), Các chương trình mới về đào tạo NNL tại Công ty đến năm 2020 được đề xuất bao gồm năm chương trình chính: (1) Chương trình đào tạo về kỹ năng mềm cho cán bộ quản lý. (2) Chương trình đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý và công nhân sản xuất. (3) Chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận trong diện quy hoạch. (4) Chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, viên chức chuyên môn. (5) Chương trình đào tạo kiến thức

Các giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trung tâm đào tạo và dịch vụ vận tải du lịch

000000105450.pdf

dlib.hust.edu.vn

Có nhiều dạng đào tạo: đào tạo cơ bản và đào tạo chuyên sâu, đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, đào tạo lại, đào tạo từ xa, tự đào tạo.

Bài thu hoạch đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

vndoc.com

Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. mở rộng các phương thức đào tạo từ xa và hệ thống các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên.

Đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel

repository.vnu.edu.vn

Có nhiều dạng đào tạo: đào tạo cơ bản và đào tạo chuyên sâu, đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, đào tạo lại, đào tạo từ xa, tự đào tạo.... Đào tạo nguồn nhân lực Nguồn nhân lực. Có nhiều quan niệm khác nhau về nguồn nhân lực , nhƣng theo ta ́c giả. Nguyễn Ngo ̣c Quân và cô ̣ng sƣ̣ (2012) thì nguồn nhân lực của một tổ chức bao gồm tất cả nhƣ̃ng ngƣời lao đô ̣ng làm viê ̣c trong tổ chƣ́c đo.

Ứng dụng giải pháp e-learning nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo tại ngân hàng An Bình

254111.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đào tạo từ xa là phương thức đào tạo mà người học tự học qua sách, tài liệu hoc tập, băng hình băng đĩa CD và VCD, internet. chất lượng đào tạo cao tuy nhiên hình thức đào tạo này đòi hỏi cơ sở đào tạo phải có sự đầu tư lớn để chuẩn bị bài giảng. Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm.

Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học Thăng Long

000000271956.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đào tạo từ xa Hình thức giáo dục từ xa (viết tắt là GDTXa) thuộc phương thức giáo dục không chính quy trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ngoài ra tùy theo các phạm vi hay chương trình mà chúng ta còn có các hình thức đào tạo như : văn bằng 2, liên kết đào tạo, chuyên tu. Quan điểm về chất lượng đào tạo đại học 1.1.2.1. Khách hàng cảm thấy thoả mãn khi sử dụng hàng hóa – dịch vụ có nghĩa là hàng hóa – dịch vụ đó có chất lượng.

Ứng dụng giải pháp E-Learning nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo tại Ngân hàng An Bình

000000254111.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đào tạo từ xa là phương thức đào tạo mà người học tự học qua sách, tài liệu hoc tập, băng hình băng đĩa CD và VCD, internet. chất lượng đào tạo cao tuy nhiên hình thức đào tạo này đòi hỏi cơ sở đào tạo phải có sự đầu tư lớn để chuẩn bị bài giảng.

Nghiên cứu thực trạng, áp dụng giải pháp y tế từ xa ở các bệnh viện.

000000296628-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Từ đó hình thành khả năng chẩn đoán hình ảnh từ xa, tƣ vấn từ xa, hội chẩn từ xa cũng nhƣ đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Đánh giá chất lượng đào tạo trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ phía người học

295033.pdf

dlib.hust.edu.vn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐOÀN THỊ THU HÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TỪ PHÍA NGƯỜI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS.

Đo tự đồng từ xa các thông số của bệnh nhân

272 FINAL(37).pdf

repository.vnu.edu.vn

Tăng cường hiệu quả làm việc của bác sĩ, đồng thời giảm thiểu khả năng lây các bệnh truyền nhiễm từ bệnh nhân đến nhân viên y tế là mục tiêu của công trình nghiên cứu chế tạo Hệ thống đo tự động từ xa các thông số của bệnh nhân được thực hiện bởi nhóm các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN do cố GS.TSKH Nguyễn Phú Thùy đứng đầu.. điện tử và Vi chế tạo. Với thành công ban đầu trong nghiên cứu thiết kế và chế tạo vi cảm biến áp suất dựa trên công nghệ MEMS, GS.TSKH..

Điều khiển các thiết bị điện từ xa qua mạng Internet

repository.vnu.edu.vn

Điều khiển các thiết bị điện từ xa qua mạng Internet. Abstract: Nghiên cứu và thiết kế hệ thống điều khiển từ xa thiết bị điện qua mạng internet. Tìm hiểu cảm biến đo dòng điện sử dụng hiệu ứng Hall. Mô tả vi điều khiển PIC16F877A. Các phƣơng pháp đo dòng điện xoay chiều. Thiết bị điện. Cảm biến điện. CHƢƠNG 1: NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA THIẾT BỊ ĐIỆN QUA MẠNG INTERNET. Nguyên lý hoạt động của hệ thống.