« Home « Kết quả tìm kiếm

Dịch vụ


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Dịch vụ"

Xây dựng khung đàm phán chất lượng dịch vụ cho dịch vụ Web

repository.vnu.edu.vn

Xây dựng khung đàm phán chất lượng dịch vụ cho dịch vụ Web. Tìm hiểu và nghiên cứu về dịch vụ web XML, SOAP, WSDL, chất lượng dịch vụ trong dịch vụ web, các phương pháp thể hiện và biểu diễn các thuộc tính chất lượng dịch vụ trong dịch vụ web, tổng hợp và đàm phán dịch vụ web, tìm hiểu máy chủ Axis2.. Từ đó xây dựng một khung đàm phán chất lượng dịch vụ cho dịch vụ web trong du lịch, mục đích của khung là tạo ra một dịch vụ Web kết hợp về chất lượng dịch vụ. Dịch vụ Web. Chất lượng dịch vụ.

Kiến trúc hướng dịch vụ và quản lý các dịch vụ giá trị gia tăng

310885.pdf

dlib.hust.edu.vn

vụ. 54 3.2.6 Đăng ký một nhóm dịch vụ. 56 3.2.7 Tra cứu dịch vụ đang sử dụng. 58 3.2.8 Hủy một dịch vụ. 60 3.2.9 Hủy một nhóm dịch vụ. 62 3.2.10 Hủy tất cả dịch vụ đang sử dụng. 14 Hình 2: Mô hình tổng quan của kiến trúc hướng dịch vụ. 23 Hình 3: Các phân tầng của kiến trúc hướng dịch vụ. 24 Hình 4: Mô hình tổng quan của dịch vụ web. 26 Hình 5: Các phân tầng của dịch vụ web. 30 Hình 8: Mô hình tích hợp dịch vụ giá trị gia tăng áp dụng SOA. 54 Hình 18: Hình ảnh thử nghiệm đăng ký một dịch vụ. 56

Kiến trúc hướng dịch vụ và quản lý các dịch vụ giá trị gia tăng

310885-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tìm hiểu về thực trạng các dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam và đưa ra các vấn đề bất cập - Tìm hiểu kiến thức liên quan tới các dịch vụ giá trị gia tăng, bao gồm khái niệm và đặc điểm - Tìm hiểu kiến thức về kiến trúc hướng dịch vụdịch vụ web: bao gồm kiến trúc, thành phần, đặc điểm và nguyên tắc. Đề xuất mô hình tích hợp các dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực viễn thông dựa trên việc tích hợp các dịch vụ web.

Giải pháp dịch vụ trong hoạt động du học của công ty TNHH dịch vụ Việt Trí

000000295688-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Do đó cần có sự nghiên cứu tổng thể và sâu sắc nhằm đưa ra “Giải pháp dịch vụ trong hoạt động du học của Công ty TNHH dịch vụ Việt Trí”. Tổng hợp và làm rõ các kiến thức cơ bản về marketing dịch vụ và hoạt động đưa người đi du học. Phân tích thực trạng cung cấp các dịch vụ tư vấn du học của Công ty TNHH dịch vụ Việt Trí (VISCO. Từ đó đưa ra một số giải pháp để tăng khả năng cạnh tranh tại Công ty. Đối tượng nghiên cứu.

Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải tại Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Vinafco

312021.pdf

dlib.hust.edu.vn

NGUYỄN NGỌC BÁU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ VINAFCO LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: CA160195 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤDỊCH VỤ VẬN TẢI. Khái quát về dịch vụdịch vụ vận tải. 3 1.1.1.Khái niệm dịch vụ. 3 1.1.2 Khái niệm về dịch vụ vận tải. 3 1.1.3 Đặc điểm dịch vụ Vận tải.

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine)

296820-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Công ty Tàu Dịch Vụ Dầu Khí (PTSC Marine) là một chi nhánh thuộc Tổng Công ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (PTSC). Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí là đơn vị đầu tiên sở hữu và quản lý một đội tàu Dịch vụ đa chức năng hiện đại, phục vụ hoạt động thăm dò dầu khí và khai thác dầu khí cho các công ty dầu khí ở Việt Nam và ngoài nước.

Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải tại Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Vinafco

312021-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải tại Công ty TNHH vận tải và Dịch vụ Vinafco Từ khóa: Chất lượng dịch vụ vận tải. Dịch vụ Vinafco Tác giả luận văn: Nguyễn Ngọc Báu. Khóa: 2016A Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Xuân Hòa a, Lý do chọn đề tài Dịch vụ vận tải giao nhận là yếu tố không thể tách rời trong việc phát triển kinh tế đất nước cũng như mở rộng quan hệ kinh doanh quốc tế.

Các dịch vụ LBS trong GPS

000000254871.pdf

dlib.hust.edu.vn

Các dịch vụ LBS trong GPS Học viên thực hiện: Phan Văn Hòa 2 3.1. Các hệ thống dẫn đường. Các dịch vụ vị trí mở và máy chủ GeoMobility ....Error! Bookmark not defined. 3.1.3.Các hệ thống thông tin. Dịch vụ cổng. Các hệ thống định vị độc lập. Hệ thống định vị vệ tinh. Các hệ thống định vị dựa trên sóng vô tuyến điện mặt đất ...Error! Bookmark not defined. Dịch vụ tiện ích định vị. Các dịch vụ danh bạ. Dịch vụ xác định tuyến. Dịch vụ trình diễn.

Các dịch vụ LBS trong GPS

000000254871.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Trong phạm vi bản luận văn này, Chương 1 sẽ giới thiệu tổng quan về các thành phần, cấu trúc tín hiệu vệ tinh GPS và các loại dịch vụ và ứng dụng của GPS. Chương 3 giới thiệu về cơ sở dữ liệu không gian trong đó nêu lên các hệ thống dẫn đường, dịch vụ cổng, dịch vụ tiện ích định vị, dịch vụ danh bạ và các dịch vụ xác định tuyến và trình diễn. Chương 4 giới thiệu các nội dung cơ bản của dịch vụ dựa trên vị trí LBS trong đó tập trung vào vấn đề mô hình hóa nội dung và quản lý cập nhật thông tin.

Các dịch vụ trong mạng WCDMA

000000253447.pdf

dlib.hust.edu.vn

Các dịch vụ WCDMA. Các dịch vụ chuyển mạch kênh Người dùng – tới – Người dùng. dịch vụ chuyển mạch gói người-tới-người. Dịch vụ nội dung-tới-người (content-to-person service. 76 Chương 3 Tính dung lượng và vùng phủ trong mạng WCDMA RAN. Tính toán công suất. 101 Chương 4 Giải pháp của Ericsson thiết kế mạng WCDMA Vinaphone cho miền Bắc Đầu vào từ Vinaphone. Yêu cầu thông tin lưu lượng từ Vinaphone.

Các dịch vụ trong mạng WCDMA

000000253447-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài:………….....Các giải pháp và dịch vụ trong mạng WCDMA. Tác giả luận văn:………Lê Thị Thu Trang……..Khóa . Nội dung tóm tắt: Mạng di động GSM đang phát triển rất mạnh ở thoại và gửi tin, khắp tầng lớp và độ tuổi ai ai cũng dùng điện thoại, từ đây khoảng cách giữa mọi người được rút ngắn. Công nghệ GPRS ra đời mở rộng thêm một số dịch vụ mới như lướt web, download nhạc, voice mail…nhưng tốc độ chậm.

Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH Dịch vụ tin học FPT – Chi nhánh Đà Nẵng

00050005183.pdf

repository.vnu.edu.vn

Mục tiêu và nhiệm vụ của nghiên cứu. 3.Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. 3.2 Phạm vi nghiên cứu: không gian, thời gian hoặc vấn đề nghiên cứuError! Bookmark not defined.. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ. LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNGError! Bookmark not defined.. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU. DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ. Khái niệm dịch vụ. 1.2.2 Đặc điểm dịch vụ. 1.2.3 Dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng Error!

Kiểm tra và đo lường dịch vụ web

240963-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tập độ đo tính kết nối của dịch vụ Webtheo khía cạnh tĩnh và động. Độ đo tính gắn kết của dịch vụ Web. Độ đo khả năng tái sử dụng của dịch vụ Web. Mô hình tham chiếu các thuộc tính chất lượng của dịch vụ Web. 22 1 MỞ ĐẦU Quy trình phát triển hệ thống hướng dịch vụ cần có những công cụ hữu hiệu giúp đánh giá chất lượng của từng dịch vụ cơ bản và các dịch vụ hợp thành.

Kiểm tra và đo lường dịch vụ web

240963.pdf

dlib.hust.edu.vn

của cây cấu trúc dữ liệu thứ i N(A, B) Số liên kết động của dịch vụ WebA đến dịch vụ WebB M Tập phương thức trong dịch vụ Web Msg Tập phương thức có trong dịch vụ Web nmessage Số lượng thông điệp có trong dịch vụ Web nmethod Số lượng phương thức có trong dịch vụ Web nservice Số lượng dịch vụ Web có trong hệ thống ntype Số lượng kiểu dữ liệu có trong dịch vụ Web OP Tên phương thức trong dịch vụ Web.

Hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing dịch vụ Sức Khỏe Vàng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone

297833.pdf

dlib.hust.edu.vn

3 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRUYỀN THÔNG MARKETING DỊCH VỤ. Dịch vụ và đặc tính của dịch vụ. Tổng quan về truyền thông marketing dịch vụ. Khái niệm cơ bản về truyền thông marketing dịch vụ. Vai trò của hoạt động truyền thông marketing dịch vụ đối với hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung cơ bản về truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng di động. Kênh truyền thông marketing dịch vụ GTGT trên mạng di động. Công cụ truyền thông dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng di động.

Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng Internet

repository.vnu.edu.vn

Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng Internet. Abstract: Khái quát sự phát triển của mạng Internet và yêu cầu về chất lượng dịch vụ - các mô hình chất lượng dịch vụ (QoS). Áp dụng các bài đo hất lượng dịch vụ có phân loại tiêu biểu vào mạng thực tế của Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Keywords: Dịch vụ mạng. Xu hướng hội tụ tất cả các dịch vụ viễn thông lên nền tảng IP đã được dự đoán và đang được kiểm chứng ngay tại Việt Nam.

Quản lý quản trị các dịch vụ mạng.

000000295073-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Quản lý quản trị các dịch vụ mạng Tác giả luận văn: Nguyễn Văn Thông Khoá 2012B. Các dịch vụ ứng dụng dựa trên Internet cũng phát triển nhanh chóng trong đó có dịch vụ Web. Những ứng dụng của dịch vụ Web vào đời sống con người ngày càng hiện rõ với những lợi ích rất to lớn trong việc hỗ trợ công việc và phục vụ nhu cầu giải trí.

Hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing dịch vụ Sức Khỏe Vàng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone

297833-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của hoạt động truyền thông marketing cho dịch vụ Sức khỏe vàng. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Nghiên cứu hoạt động truyền thông marketing dịch vụ Sức Khỏe Vàng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone.