« Home « Kết quả tìm kiếm

Dịch vụ xã hội


Tìm thấy 16+ kết quả cho từ khóa "Dịch vụ xã hội"

Một số khái niệm dịch vụ xã hội

www.scribd.com

Các khái niệm về dịch vụ hộidịch vụ hội cho người yếu thế 1. Dịch vụ là gì? Trong cuộc sống ngày nay chúng ta biết đến rất nhiều hoạt động trao đổi được gọi chung là dịch. bao g"# rất nhiều c$c loại h%nh hoạt động à nghi. là s) cung >ng đ1 đ$' >ng nhu cc +hoO,,,à #ang lại lợi nhuJn, Phili' Qotl6r định ngh(a dịch !

Luận án Tiến sĩ Xã hội học: Tiếp cận thông tin về các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân hiện nay

tailieu.vn

TIẾP CẬN THÔNG TIN VỀ CÁC DỊCH VỤ HỘI CƠ BẢN CỦA NGƯỜI DÂN HIỆN NAY. Hướng nghiên cứu tìm hiểu về tiếp cận thông tin 17 1.2. Chương 3: THỰC TRẠNG TIẾP CẬN THÔNG TIN VỀ CÁC DỊCH VỤ. Nội dung, tần suất tiếp cận thông tin về các dịch vụ hội cơ bản 75 3.2. Kênh tiếp cận thông tin về các dịch vụ hội cơ bản 95 3.3. Mục đích, địa điểm tiếp cận thông tin về các dịch vụ hội cơ bản 104 3.4.

Phân tích sự thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều ở tỉnh Quảng Ngãi

tailieu.vn

Thiếu hụt dịch vụ hội cơ bản đối với hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi. Các chiều thiếu hụt thiết kế trong thang đo nghèo đa chiều Việt Nam có 5 chỉ tiêu (chiều) với 10 chỉ số cơ bản. Từ số liệu tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo của tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2016 đến năm 2020 do Sở Lao động Thương binh và hội thực hiện (Bảng 1), có thể đánh giá về thiếu hụt dịch vụ hội cơ bản của hộ nghèo ở 05 chiều dưới đây:.

Chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở Việt Nam

www.academia.edu

Tạp chí Khoa học hội Việt Nam, CHÍNHsố 8(93) TRỊ - KINH - 2015 TẾ HỌC Chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ hội cơ bản ở Việt Nam Hoàng Triều Hoa * Tóm tắt: Bài viết phân tích chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ hội, tác động của chính sách đến giảm nghèo ở Việt Nam.

Trợ giúp người nghèo nhập cư thành phố Hà Nội tiếp cận thông tin dịch vụ xã hội qua phương pháp Công tác xã hội nhóm (Điển cứu tại phường Phúc Xá- quận Ba Đình- thành phố Hà Nội)

02050004034.pdf

repository.vnu.edu.vn

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CTXH NHÓM TRỢ GIÚP NGƯỜI NGHÈO NHẬP CƯ TIẾP CẬN THÔNG TIN DỊCH VỤ HỘIError! Bookmark not defined.. 1.1.1.Khái niệm nghèo và người nghèo. 1.1.2.Khái niệm di cư, nhập cư. 1.1.3.Khái niệm dịch vụ hội, thông tin dịch vụ hộiError! Bookmark not defined.. 1.1.4.Khái niệm Công tác hội, Công tác hội nhóm.Error!

Tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của cư dân vạn đò tại khu tái định cư phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

tailieu.vn

Nhân viên công tác hội cần có những hình thức tuyên truyền phù hợp với khả năng nhận thức của cư dân vạn đò. Hỗ trợ kết nối dịch vụ công tác hội. Bên cạnh các dịch vụ hội cơ bản của hệ thống an sinh hội nhà nước, cư dân vạn đò cần được tạo điều kiện để kết nối tới các dịch vụ công tác hội nhằm đảm bảo cuộc sống hậu tái định cư. Dịch vụ công tác hội là những dịch vụ hướng đến nhóm đối tượng yếu thế để thực hiện quyền cơ bản của con người trong phát triển bền vững.

Rào cản pháp lý khi thực hiện quyền được trợ giúp và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của lao động di cư nội địa

tailieu.vn

RÀO CẢN PHÁP LÝ KHI THỰC HIỆN QUYỀN ĐƯỢC TRỢ GIÚP VÀ TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ HỘI CƠ BẢN CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ NỘI ĐỊA. Trợ giúp hội và cung cấp các dịch vụ hội là một trong những chính sách nhằm đảm bảo an sinh cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện nhằm giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp cận các dịch vụ hội cơ bản và thoát nghèo.

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tiếp cận các dịch vụ xã hội của phụ nữ nhập cư – nghiên cứu trường hợp tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

tailieu.vn

Chƣơng 4 trình bày về kết quả nghiên cứu việc tiếp cận các dịch vụ hội của phụ nữ nhập cƣ tại phƣờng Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. xung đột giữa phụ nữ nhập cƣ và chính quyền địa phƣơng trong việc tiếp cận và cung cấp các dịch vụ hội.. biệt là phụ nữ nhập cƣ. Việc tiếp cận các dịch vụ hội của phụ nữ nhập cƣ hiện nay chủ yếu vào nhóm dịch cụ hội cơ bản sau:.

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Trợ giúp người nghèo nhập cư thành phố Hà Nội tiếp cận thông tin dịch vụ xã hội qua phương pháp Công tác xã hội nhóm (Điển cứu tại phường Phúc Xá- quận Ba Đình- thành phố Hà Nội)

tailieu.vn

Dịch vụ hội. Dịch vụ hội:. Thông tin dịch vụ hội. Qua đây, người nghiên cứu thử nghiệm mô hình trợ giúp người nghèo nhập cư tiếp cận thông tin dịch vụ hội thông qua phương pháp Công tác hội nhóm. Công tác hội nhóm với người nghèo nhập cư là hỗ trợ nhóm người này tiếp cận thông tin các dịch vụ hội.. người nghèo nhập cư thành phố Hà Nội tiếp cận đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về các dịch vụ hội nơi họ nhập cư.. DỊCH VỤ HỘI..

Trợ giúp người nghèo nhập cư thành phố Hà Nội tiếp cận thông tin dịch vụ xã hội qua phương pháp Công tác xã hội nhóm (Điển cứu tại phường Phúc Xá- quận Ba Đình- thành phố Hà Nội)

Luận Văn.pdf

repository.vnu.edu.vn

Dịch vụ hội. Dịch vụ hội:. Thông tin dịch vụ hội. Qua đây, người nghiên cứu thử nghiệm mô hình trợ giúp người nghèo nhập cư tiếp cận thông tin dịch vụ hội thông qua phương pháp Công tác hội nhóm. Công tác hội nhóm với người nghèo nhập cư là hỗ trợ nhóm người này tiếp cận thông tin các dịch vụ hội.. người nghèo nhập cư thành phố Hà Nội tiếp cận đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về các dịch vụ hội nơi họ nhập cư.. DỊCH VỤ HỘI..

Từ nhận thức trên xuất hiện tư duy phải tách hành chính công ra khỏi dịch vụ công để tiến hành xã hội hóa dịch vụ công.docx

www.scribd.com

Dịch vụ công bao gồm: dịch vụ hội (giáo dục, y tế, anninh, môi trường, vui chơi giải trí. dịch vụ công cộng (điện, cung cấp nước, thoátnước, xử lý rác, điện thoại). giấy phép (xây nhà, thành lập doanh nghiệp, lưu hành phương tiệngiao thông,…).Tất cả các loại dịch vụ công này đều có thể hội hóa được và cần thiết hội hóa.Một lý do rất dễ chấp nhận phải “ hội hóa dịch vụ công” là Chính phủ tiết kiệm đượcngân sách, tăng hiệu quả của dịch vụ (hạ chi phí), thu hút tài chính, vốn của các khuvực

Luận văn Thạc sĩ Xã hội học: Nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc học tập cho con cái của các gia đình Hà Nội hiện nay

tailieu.vn

Dịch vụ do gia đình (tức là gia đình tham gia cung cấp dịch vụ, có thể là dịch vụ cho gia đình khác, cho cộng đồng và hội nói chung, cũng có thể là gia đình tự dịch vụ cho bản thân).. Về trình độ chuyên môn của các dịch vụ;. Về nội dung của dịch vụ trong sóc học tập cho con cái. Các dịch vụ trợ cấp hội (bảo hiểm y tế và trợ cấp khó khăn) cũng khá phát triển. Hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển các dịch vụ hội.. Về hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển các dịch vụ hội..

CHƯƠNG 12 DỊCH VỤ

www.academia.edu

Dịch vụ thương mại có tính thị trường - Dịch vụ sự nghiệp - Dịch vụ hành chính công b) Căn cứ vào mục tiêu của dịch vụ Dịch vụ • Vận chuyển, lưu kho, bán buôn, bán lẻ, quảng cáo, môi giới,… phân phối • Ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, các dịch vụ về kỹ sư và kiến trúc Dịch vụ công trình, dịch vụ kế toán kiểm toán, dịch vụ pháp lý… sản xuất • Dịch vụ sức khỏe, y tế, giáo dục, dịch vụ vệ sinh, dịch vụ bưu điện, Dịch vụ viễn thông, các dịch vụ nghe nhìn và các dịch vụ hội khác hộiDịch vụ sửa

Đường lôi xã hội

www.academia.edu

-Bảo đảm cung cấp các dịch vụ hội cơ bản thiết yếu, mức tối thiểu về thu nhập và các dịch vụ hội cơ bản cho người dân như giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin.

Giáo trình: Xã hội học

tailieu.vn

Vị trí hội. Vị thế hội. Vai trò hội. Chương VI ĐỜI SỐNG HỘI I. Chỉ tiêu dịch vụ hội:. Sản xuất và dịch vụ hội. Khuyết tật hội (hành vi lệch chuẩn). Giải thích trên cơ sở hội học:. Chương VII SỰ BIẾN ĐỔI HỘI I. Khái niệm biến đổi hội. Đặc điểm của biến đổi hội. b) Tiến bộ hội. c) Tiến hoá hội. Xung đột hội:. Những cấu trúc hội mới:. Điều kiện biến đổi hội. HỘI HỌC GIA ĐÌNH. c) Nhiệm vụ của hội học gia đình.

Bài giảng: Marketing dịch vụ

tailieu.vn

Tổng quan dịch vụ &. Marketing dịch vụ. Khái quát về dịch vụ. Bản chất của Marketing dịch vụ. Dịch vụ là gì?. Dịch vụ Sản xuất. Khái niệm dịch vụ. Bản chất của dịch vụ. Chuỗi hệ thống bản chất dịch vụ. Đặc tính của dịch vụ. Dịch vụ không hiện hữu. Việc cung ứng dịch vụ &. Nhân viên giao tiếp dịch vụ. Dịch vụ. Phân loại dịch vụ. dịch vụ.. Dịch vụ kinh doanh. Dịch vụ tại gia. Dịch vụ hội. thử nghiệm dịch vụ mới. Marketing dịch vụ là gì. tiêu dùng dịch vụ.. Hoạt động chuyển giao dịch vụ.

Mẫu đề án cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

download.vn

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc . ĐỀ ÁN CUNG CẤP. DỊCH VỤ MẠNG HỘI TRỰC TUYẾN 1. Các chuyên mục và các tính năng dự kiến đem đến cho người dùng của mạng hội trực tuyến trên website www.dangkykinhdoanh.info. là một website cung cấp dịch vụ mạng hội trực tuyến thuần Việt được thể hiện cụ thể qua một giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng và truy cập với tốc độ nhanh, giao diện đồ họa đảm bảo tính tiện dụng, mỹ thuật, bố cục đơn giản, màu sắc ấn tượng.

Luận án Tiến sĩ Công tác xã hội: Dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em rối loạn tâm thần từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh

tailieu.vn

Chưa có thông tin nhiều về dịch vụ công tác hội. Không biết ở địa phương có dịch vụ công tác hội. Dịch vụ công tác hội. cơ sở cung cấp dịch vụ…?

Chất lượng dịch vụ và ảnh hưởng xã hội trong sự chấp nhận thanh toán điện tử

www.academia.edu

quan hệ giữa hưởng hội) đều có tác động dương đến sự hữu chất lượng dịch vụ và dễ dàng sử dụng như trong ích và dễ dàng sử dụng với hệ số γ của các giả nghiên cứu của Francisco và cộng sự [12].

Xây dựng mạng thông tin địa - xã hội trên cơ sở ứng dụng dịch vụ hướng vị trí

Tom_tat_luan_van.pdf

dlib.hust.edu.vn

Công nghệ định vị: khái quát các công nghệ định vị (GPS, BTS…) đánh giá ưu, nhược điểm của từng phương pháp - Nền tảng lập trình LBS: giới thiệu các nền tảng hỗ trợ lập trinh LBS (dịch vụ hướng vị trí), so sánh các nền tảng với nhau 2 - Thiết kế và xây dựng mạng địa – hội: đưa ra giải pháp thiết kế và cài đặt mạng địa hội trên cơ sở ứng dụng dịch vụ hướng vị trí. Nghiên cứu kiến trúc dịch vụ web.