« Home « Kết quả tìm kiếm

Ghép kênh


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Ghép kênh"

Nghiên cứu hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng

000000253568-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Từ suy nghĩ đó em tập trung vào tìm hiểu kỹ thuật ghép kênh trong thông tin quang, cuốn luận văn: "Nghiên cứu hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng" gồm 4 chương: 2 ¾ Chương 1: Tổng quan. Đề cập các khái niệm cơ bản và thành phần chủ yếu của hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng (WDM). ¾ Chương 2: Các linh kiện cơ bản của hệ thống WDM và những vấn đề kỹ thuật liên quan.

Nghiên cứu bộ khuyếch đại Raman trong hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng

dlib.hust.edu.vn

Đối với bộ giải ghép kênh, vì các bộ tách Hìmh 1.3 Hệ thống ghép b−ớc sóng theo một h−ớng a) và theo hai h−ớng b) MUX DEMUXNguồn(λ1) Nguồn (λ2) Nguồn (λN) Thu(λ1) Thu (λ2) Thu (λN) Kênh 1 Kênh 2 Kênh N Kênh 1Kênh 2Kênh N Một sợiλ1, λ2, λ3, …λN(aNguồn(λ1) Thu(λ’1) MUX/ DEMUXKênh 1 Một sợiλ1…λN λ’1…λ’N Thu(λ1) Nguồn(λ’1) (b MUX/ DEMUXKênh 1’ Nguồn(λN) Thu(λ’N) Kênh N Kênh N’ Kênh 1 Kênh 1’Thu(λN) Nguồn(λ’N) Kênh NKênh N’ Ch−ơng 1: Tổng quan về hệ thống thông tin quang ghép kênh theo b−ớc sóng 15sóng

Khảo sát và mô phỏng hiệu ứng phi tuyến trong hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng (WDM)

000000254338.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nguyên lý ghép WDM như sau: Hình 1.1 Sơ đồ nguyên lý ghép kênh theo bước sóng 7 Các tín hiệu quang được phát trên các bước sóng khác nhau λ1, λ2. Tín hiệu sau khi ghép được truyền trên sợi quang tới đầu thu.

Nghiên cứu hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng

000000253568.pdf

dlib.hust.edu.vn

Hình 1.3 Hệ thống ghép bước sóng đơn hướng và song hướng C hai h thng u có nhng u nhc im riêng. ¾ H thng DWDM ( Dense Wavelength Division Multiplexing): Là h thng ghép kênh theo bc sóng vi mt. Khong cách gia 2 bc sóng k nhau trong mt h thng DWDM in hình là 0,8 nm hay tng ng vi 100 GHz (ngoài ra cng có các h thng DWDM khác vi khong cách gia 2 bc sóng k nhau là 12,5 GHz, 25 Ghz và 50 GHz).

Nghiên cứu công nghệ truyền dẫn quang ghép kênh theo bước sóng WDM và những ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến lên hệ thống

dlib.hust.edu.vn

Các tín hiệu có b-ớc sóng khác nhau sẽ đ-ợc ghép lại ở phía phát nhờ bộ ghép kênh theo b-ớc sóng. Đối với hệ thống thông tin quang có thể sử dụng một trong các ph-ơng pháp ghép kênh quang : OTDM, OFDM, WDM. Với kỹ thuật 30 ghép kênh theo b-ớc sóng WDM, ta có thể nâng cao dung l-ợng thông tin của hệ thống mà không cần phải tăng thêm số sợi cáp quang và có thể sử dụng một số thiết bị đã có của mạng truyền dẫn quang.

Khảo sát và mô phỏng hiệu ứng phi tuyến trong hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng (WDM)

000000254338-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài:Khảo sát và mô phỏng hiệu ứng phi tuyến trong hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bươc sóng (WDM) Tác giả luận văn: Hà Thị Thu Hương Khóa:2009 Người hướng dẫn:TS.Bùi Việt Khôi Nội dung tóm tắt: Xuất phát từ thực tiễn, thông tin quang đã dần trở thành phương tiện truyền dẫn chủ đạo trên mạng viễn thông của các quốc gia và xuyên quốc gia.

Thiết kế sợi tinh thể quang (Photonic crytal fiber) cho các ứng dụng truyền dẫn quang ghép kênh theo bước sóng

310877.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nguyễn Tiến Thành KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THIẾT KẾ SỢI TINH THỂ QUANG (PHOTONIC CRYTAL FIBER) CHO CÁC ỨNG DỤNG TRUYỀN DẪN QUANG GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT KỸ THUẬT VIỄN THÔNG Hà Nội – Năm 2017 KHÓA 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI.

Ước lượng kênh trong hệ thống Mimo

000000254376-.pdf

dlib.hust.edu.vn

E F FDD Frequency Division Duplexing VI Ghép kênh song công phân chia theo tần số. FDM Frequency Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo tần số. FDMA Frequency Division Multiple Access Đa truy cập phân chia theo tần số FIR Finite Impulse Response Đáp ứng xung hữu hạn. O OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao. OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access Đa truy cập phân chia theo tần số trực giao.

Nghiên cứu giải pháp hệ thống truyền dòng Video qua kênh vệ tinh VSAT

000000253588.pdf

dlib.hust.edu.vn

Các bộ tách sóng quang khác nhau ở phía đầu thu sẽ nhận lại các luồng tín hiệu với các bước sóng 7 riêng rẽ này sau khi chúng qua bộ giải ghép bước sóng. Mô tả tuyến thông tin quang có ghép bước sóng Để thực hiện một hệ thống WDM theo một hướng, thì cần phải có bộ ghép kênh ở đầu phát để kết hợp tín hiệu quang từ các nguồn phát quang khác nhau đưa vào một sợi dẫn quang chung. Tại đầu thu, cần phải có bộ giải ghép kênh để thực hiện tách các kênh quang tương ứng.

Mô phỏng hệ thống MIMO - OFDM ứng dụng cho kênh truyền dưới nước

000000253583.pdf

dlib.hust.edu.vn

D (I)DFT (Inverse) Discrete Fourier Transform Biến đổi Fourier rời rạc (ngược) D/A Digital/Analog Bộ chuyển đổi số sang tương tự DAB Digital Audio Broadcast F FDM Frequency Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo tần số. FDMA Frequency Division Multiple Access Đa truy cập phân chia theo tần số G GI Guard Interval Dải bảo vệ. MIMO Multiple Input Multiple Output Hệ thống đa anten phát và thu O OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao.

Nghiên cứu các kỹ thuật cấp phát kênh MIMO-OFDMA.

000000272602.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nghiên cứu các kỹ thuật cấp phát kênh MIMO-OFDMA Nguyễn Thị Hòa_KTTT2 46 2.3.4 Các độ lợi trong hệ thống MIMO H thng MIMO s d. tin cy ca h thng. li ghép kênh trong vic thit k h thng. th ng nhm ci thin ch ng ca h th ng li hi ng. H thng MIMO i h thng MIMO. H thng MIMO-OFDM V. gm N h thng MIMO-OFDM V p. thng rt hiu qu u sut tri ph. t k thut quan trng cho vi t và ng ca h thng truyn dn p phát kênh nh. hiu sut ca h thng lên rt nhiu.

Nghiên cứu các dạng điều chế trong truyền dẫn quang DWDM tốc độ kênh 40 GBPS

000000105349.pdf.pdf

dlib.hust.edu.vn

Thuật ngữ viết tắt STT Ký hiệu Thuật ngữ Ý nghĩa 1 BER Bit Error Rate Tỉ lệ lỗi bit 2 DCF Dispersion Compensating Fiber Sợi quang bù tán sắc 3 DD Direct Detection Dò trực tiếp 4 DFB Distributed Feedback Phản hồi phân tán 5 DGD Differential Group Delay Trễ nhóm sai khác 6 DR Dynamic Range Khoảng động 7 DMUX Demultiplexer Bộ giải ghép kênh 8 DSF Dispersion Shifted Fiber Sợi dịch chuyển tán sắc 10 DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo bước sóng mật độ cao 11 EAM Electro

Xây dựng mô hình kênh lựa chọn tần số cho hệ thống thông tin băng rộng MIMO-OFDM.

000000295889-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Các kỹ thuật ghép kênh OFDM và đa ăng-ten MIMO được đề xuất sử dụng trong các hệ thống không dây thế hệ mới giúp sử dụng tài nguyên vô tuyến một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc phát triển mô hình kênh cho hệ thống MIMO-OFDM trong những điều kiện cụ thể còn tiếp tục là một trong những bài toán thu hút sự quan tâm của cộng đồng chuyên môn. Mô hình hóa kênh truyền sát thực sẽ giúp nâng cao khả năng khôi phục đúng tín hiệu với chi phí tài nguyên hợp lý, từ đó nâng cao hiệu năng hệ thống.

Nghiên cứu các kỹ thuật đồng bộ và ước lượng kênh trong hệ thống nhiều người sử dụng MIMO - OFDMA

000000272601.pdf

dlib.hust.edu.vn

kênh phân chia theo tần số trực giao PSK Phase Shift Keying Điều biến pha QAM Quadrature Amplitude Modulation Điều biên vuông góc QPSK Quadrature Phase Shift Keying Điều biến pha vuông góc OFDM Ỏrthogonal frequency-division multiplexing Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao SNR Signal-to-Noise Ratio Tỷ số tín hiệu trên nhiễu STC Space Time Code Mã hóa không gian thời gian STBC Space Time Block Code Mã hóa không gian thời gian kiểu khối STTC Space Time Trellis Code Mã hóa không gian thời gian

Xây dựng các đặc tính mô hình suy hao và hiệu ứng Doppler cho kênh truyền dẫn thủy âm.

000000296730.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nguyn Th Thy Xây dc tính mô hình suy hao và hiu ng Doppler cho kênh truyn dn thy âm 4 DANH MC T VIT TT STT T vit tt Gi ng Anh Gi ng Vit 1 OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo tn s trc giao 2 BER Bit Error Rate T l li bít 3 DFT Discrete Fourier Transform Bii Fourier ri rc 4 FFT Fast Fourier Transform Bii fourier nhanh 5 IDFT Inverse Discrete Fourier Transform Bi. 15 SNR Signal Noise Ratio T s tín hiu trên nhiu 16 SER

Nghiên cứu đánh giá dung lượng và ước lượng kênh truyền hệ thống thông tin Mimo-OFDM

000000255299.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nghiên cứu đánh giá dung lượng và ước lượng kênh truyền hệ thống thông tin MIMO-OFDM 44Nguyễn Huy Phong CH2010B Hình 4.3 Phân tập không gian giúp cải thiện chất lượng hệ thống Thực tế, để hệ thống có dung lượng cao, BER thấp, chống được fading thì ta phải có sự cân đối giữa độ lợi phân tập và độ lợi ghép kênh trong thiết kế hệ thống.

Ứng dụng công nghệ DWDM và EDFA trong mạng đường trục 20 GBIT/S /

dlib.hust.edu.vn

Công nghệ ghép kênh theo b-ớc sóng mật độ cao DWDM trong thông tin quang. 1 Ch-ơng I .Tổng quan về mạng ghép kênh theo b-ớc sóng WDM. Công nghệ ghép kênh theo b-ớc sóng WDM. Kỹ thuật ghép kênh quang. Kỹ thuật ghép kênh b-ớc sóng ( WDM. Kỹ thuật ghép kênh quang tần số (OFDM. Kỹ thuật ghép kênh quang thời gian (OTDM. Thiết lập hệ thống truyền dẫn sử dụng kỹ thuật WDM. Truyền dẫn ghép b-ớc sóng quang một h-ớng. Truyền dẫn ghép b-ớc sóng quang hai h-ớng. Thiết bị ghép b-ớc sóng quang.

Mô hình kênh dựa trên các bộ lọc và đánh giá dung lượng cho các hệ thống MIMO băng rộng.

000000296047.pdf

dlib.hust.edu.vn

a tín hiu thu và làm gim b ng. li beamforming Beamforming giúp h thng t. li ghép kênh không gian Tn dng các kênh truy c t i phía phát và phía thu trong h thng MIMO, các tín hiu s c lng thi ra các anten (hình 2.2), nh ng kênh truyn mà không c t. li phân tp Trong truyn dn vô tuyn, mc tín hi i, b Fading liên tc theo không gian, thi gian và tn s, khin cho tín hiu t.

Phương pháp tính toán thiết kế hệ thống AOTN và ứng dụng cho hệ thống viễn thông đường trục Bắc Nam

dlib.hust.edu.vn

Trong hướng thu, bộ OTM nhận tín hiệu ghép kênh theo bước sóng, tách tín hiệu đó thành các sóng mang như ở đầu vào bộ ghép kênh, và đưa N kênh quang đó tới các đầu ra riêng biệt.

Tìm hiểu công nghệ DWDM và triển khai trong mạng đường trục của ngành điện

000000240052.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương 2: Hệ thống thông tin quang và phương pháp ghép kênh DWDM Tìm hiểu nguyên lý cơ bản kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng mật độ cao DWDM. Những tham số cơ bản của hệ thống DWDM. Đây là động lực phát triển hệ thống ghép kênh theo bước sóng WDM. Ghép kênh theo bước sóng (WDM) là công nghệ ghép nhiều kênh có bước sóng khác nhau để truyền đi trên cùng một sợi quang. Ghép kênh theo bước sóng hoàn toàn trong suốt đối với dữ liệu được truyền.