« Home « Kết quả tìm kiếm

giải bài tập sbt vật lý 11


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "giải bài tập sbt vật lý 11"

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 31

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 31 Bài 31.1 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Điều tiết là hoạt động thay đổi tiêu cự của mắt thực hiện nhờ. b) mắt ở trạng thái không điều tiết ứng với tiêu cự lớn nhất của thể thuỷ tinh.. e) mắt ở trạng thái điều tiết tối đa ứng với tiêu cự nhỏ nhất của thể thuỷ tinh.. Bài 31.2 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật 11 Tương tự Câu 31.1.. C v là điểm cực viễn;. C c là điểm cực cận..

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 33

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 33 Bài 33.1 trang 89 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Kính hiển vi là quang cụ hỗ trợ cho mắt có. Vật kính của kính hiển vi có thể coi là một thấu kính hội tụ có. Thị kính của kính hiển vi cũng là một thấu kính hội tụ có.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 32

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 32 Bài 32.1 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Kính lúp được cấu tạo bởi 4. Bài 32.2. 32.3 trang 87, 88 Sách bài tập (SBT) Vật 11 Xét các yếu tố sau khi quan sát một vật qua kính lúp:. (1) Tiêu cự của kính lúp.. (2) Khoảng cực cận OC c của mắt.. Hãy chọn đáp án đúng ở các câu hỏi 32.2 và 32.3. Số bội giác của kính lúp ngắm chừng ở vô cực phụ thuộc các yếu tố nào?. Số bội giác của kính lúp ngắm chừng ở điểm cực cận không phụ thuộc (các) yếu tố nào?.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 30

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 30 Bài 30.1 trang 82 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Trong một hệ thấu kính ghép 2. Ảnh tạo bởi thấu kính trước sẽ 3. a) trở thành vật đối với thấu kính sau b) thấu kính cuối của hệ. c) có sự tạo ảnh liên tiếp do từng thấu kính của hệ.. d) nó trở thành vật thật đối với thấu kính kế tiếp.. e) là tỉ số giữa độ cao của ảnh sau cùng và độ cao của vật ban đầu tính theo trị số đại số vật đối với thấu kính sau.. Bài 30.2. 30.4 trang 82 Sách bài tập (SBT) Vật 11.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 29

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 29. Tia sáng truyền tới quang tâm của hai loại thấu kính hội tụ và phân kì đều. Tiêu điểm ảnh của thấu kính có thể coi là. Khi đổi chiều ánh sáng truyền qua thấu kính thì. a) vị trí của các tiêu điểm ảnh và tiêu điểm vật đổi chỗ cho nhau.. b) ảnh của vật điểm ở vô cực trên trục tương ứng.. d) nhờ đó ta vẽ đường truyền của tia sáng qua thấu kính nhanh chóng và đơn giản.. e) đối xứng nhau qua quang tâm của thấu kính. Bài 29.2. 29.4 Sách bài tập (SBT) Vật 11 29.2.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài tập cuối chương 7

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài tập cuối chương 7 Bài VII.1 trang 93 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức:. Bài VII.2, VII.3, VII.4 trang 93 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Bài VII.5, VII.6 trang 94 sách bài tập (SBT) Vật 11. Ở vô cực (hệ vô tiêu). Bài VII.7 trang 94 Sách bài tập (SBT) Vật 11. 9f/2 Xem Hình VII.1G.. Bài VII.8 trang 94 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Khi S 2 ’ hiện trên màn (Hình VII.2G) ta có:

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 4

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 4 Bài 4.1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật11. Một vòng tròn tâm O nằm trong điện trường của một điện tích điểm Q. Gọi A M1N , A M2N và A MN là công của lực điện tác dụng lên điện tích điểm q trong các dịch chuyển dọc theo cung M1N, M2N và dây cung MN. Bài 4.2 trang 9, 10 Sách bài tập (SBT) Vật11.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 26

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 26 Bài 26.1 trang 67 Sách bài tập (SBT) Vật11. Mọi môi trường trong suốt đều 3. có Chiết suất tuyệt đối của một môi. Định luật khúc xạ viết thành n 1. a) chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.. b) ánh sáng truyền vào môi trường chiết quang kém hơn.. c) chiết suất tuyệt đối lớn hơn 1.. Bài trang 67 Sách bài tập (SBT) Vật11.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 7

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 7 Bài trang 19 Sách bài tập (SBT) Vật11. Dòng điện chạy trong mạch điện nào dưới đây không phải là dòng điện không đổi?. Trong mạch điện thắp sáng đèn của xe đạp với nguồn điện là đinamô.. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là acquy.. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là pin mặt trời.. Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức nào?. Điều kiện để có dòng điện là. chỉ cần có nguồn điện..

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 27

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 27 Bài 27.1 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật11. Khi có tia khúc xạ truyền gần sát mặt phân cách hai môi trường trong suốt thì có thể kết luận. Phản xạ toàn phần và phản xạ thông thường giống nhau ở tính chất là 3. Nếu có phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ môi trường (1) vào môi trường (2) thì có thể kết luận.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 6

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 6 Bài 6.1 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật11. Điện dung của tụ điện phụ thuộc điện tích của nó.. Điện dung của tụ điện phụ thuộc hiệu điện thế giữa hai bản của nó.. Điện dung của tụ điện phụ thuộc cả vào điện tích lẫn hiệu điện thế giữa hai bản của tụ.. Điện dung của tụ điện không phụ thuộc điện tích và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ.. Bài 6.2 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật11 Chọn câu phát biểu đúng.. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó..

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 16

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 16 Bài 16.1 trang 38, 39 Sách bài tập (SBT) Vật11. Câu nào dưới đây nói về điều kiện để có dòng điện chạy qua đèn điôt chân không là đúng?. Chỉ cần đặt một hiệu điện thế U AK có giá trị dương giữa anôt A và catôt K của đèn.. Phải nung nóng catôt K bằng dòng điện, đồng thời đặt hiệu điện thế U AK có giá trị âm giữa anôt A và catôt K của đèn.. Chỉ cần nung nóng catôt K bằng dòng điện và nối anôt A với catôt K qua một điện kế nhạy..

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 5

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 5 Bài 5.1, 5.2 trang 11 Sách bài tập (SBT) Vật11. Thế năng của một êlectron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là J. Điện tích của êlectron là -e C. Điện thế tại điểm M bằng bao nhiêu?. Bài trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật11. Một êlectron (-e C) bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế U MN = 100 V.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 10

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 10 Bài trang 26 Sách bài tập (SBT) Vật11 10.1. Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện A. với các cực được nối liên tiếp với nhau.. mà các cực dương của nguồn này được nối với cực âm của nguồn điện tiếp sau.. với các cực cùng dấu được nối liên tiếp với nhau..

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 22

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 22 Bài trang 52 Sách bài tập (SBT) Vật11 22.1. Câu nào dưới đây nói về lực Lo-ren-xơ là đúng?. Là lực tác dụng của từ trường lên dòng điện.. Là lực tác dụng của từ trường lên hạt điện tích đứng yên.. Là lực tác dụng của từ trường lên vòng dây dẫn có dòng điện chạy qua.. Là lực tác dụng của từ trường lên hạt điện tích chuyển động.. Câu nào dưới đây nói về chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều dưới tác dụng của lực Lo-ren-xơ là không đúng?.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 21

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 21 Bài trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật11 21.1. Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài gây ra tại một điểm M có độ lớn tăng lên khi. điểm M dịch chuyển theo một đường sức từ của dòng điện.. Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn gây ra tại tâm O của vòng dây có độ lớn giảm khi. cường độ dòng điện tăng dần.. cường độ dòng điện giảm dần.. số vòng dây dẫn có cùng tâm O tăng dần.. đường kính của vòng dây dẫn giảm dần..

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 13

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 13 Bài trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật11. Câu nào dưới đây nói về tính chất điện của kim loại là không đúng?. Kim loại là chất dãn điện.. Kim loại có điện trở suất khá lớn, lớn hơn 10 7 Ω.m C. Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ.. Cường độ dòng điện chạy qua dây kim loại tuân theo định luật Ôm khi nhiệt độ của dây kim loại thay đổi không đáng kể.. Câu nào dưới đây nói về hiện tượng nhiệt điện là không đúng?.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 15

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 15 Bài 15.1 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật11. Quá trình dẫn điện nào dưới đây của chất khí là quá trình dẫn điện không tự lực?. Quá trình dẫn điện của chất khí khi không có tác nhân ion hoá.. Quá trình dẫn điện của chất khí đặt trong điện trường mạnh.. Quá trình dẫn điện của chất khí trong đèn ống.. Quá trình dẫn điện của chất khí nhờ tác nhân ion hoá.. Bài trang 37 Sách bài tập (SBT) Vật11.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài tập cuối chương 6

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài tập cuối chương 6 Bài VI.1 trang 72 Sách bài tập (SBT) Vật11. Khi có khúc xạ liên tiếp qua nhiều môi trường có các mặt phân cách song song với nhau thì. Khi tia sáng truyền xiên góc tới mặt phân cách hai môi trường trong suốt khác nhau mà không có tia khúc xạ thì 3. Nội dung chung của định luật phản xạ ánh sáng và định luật khúc xạ ánh sáng là.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài tập cuối chương 2

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài tập cuối chương 2 Bài II.1, II.2, II.3, II.4 trang 30 Sách bài tập (SBT) Vật11 II.1. Đặt hiệu điện thế u vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua có cường độ I. Công suất toả nhiệt ở điện trở này không thể tính bằng công thức nào?.