« Home « Kết quả tìm kiếm

Hiệu trưởng


Tìm thấy 12+ kết quả cho từ khóa "Hiệu trưởng"

Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tại huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên theo quy định chuẩn hiệu trưởng

repository.vnu.edu.vn

Xây dựng quy hoạch chức vụ hiệu trưởng phù hợp với điều kiện thực. Đổi mới lựa chọn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường THCS. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ hiệu trưởng theo các yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng. Sử dụng chuẩn hiệu trưởng để kiểm tra đánh giá đội ngũ hiệu trưởng trường THCS.

Vị hiệu trưởng trẻ nhất Việt Nam

290 FINAL_IN(14).pdf

repository.vnu.edu.vn

Anh là Hiệu trưởng trẻ nhất trong lịch sử giáo dục đại học Việt Nam cho đến nay.. 46 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội Số 290 - 2015 47 nhau. Và thành công là hệ quả tất yếu của những đam mê đó.. Tôi nhớ nhiều thầy cô và bạn bè đã cùng tôi trải qua những năm tháng học tập ở bậc phổ thông và đại học tại Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN. Tiến sĩ ngành khoa học trái đất Đàm Quang Minh đã phải thay đổi những gì để trở thành nhà quản trị đại học?.

Quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng các trường tiểu học tỉnh Phú Thọ

LUẬN VĂN TÂM SỬA XONG T 10.2015.pdf

repository.vnu.edu.vn

Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng các trường Tiểu học.. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng Tiểu học ở trường Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ.. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng các trường Tiểu học góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Tiểu học..

Quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng các trường tiểu học tỉnh Phú Thọ

05050002140.pdf

repository.vnu.edu.vn

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TIỂU HỌC TỈNH PHÚ THỌ 3.1 Những nguyên tắc đề xuất biện pháp 62. 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng Hiệu trƣởng Tiểu học ở Trƣờng Bồi dƣỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Hiệu trưởng Tiểu học. dưỡng Hiệu trưởng Tiểu học 68. Quản lý việc xây dựng, sử dụng và bảo quản cơ sở. dưỡng Hiệu trưởng Tiểu học.

Biện pháp quản lý các hoạt động giáo dục trẻ của hiệu trưởng trường mầm non Huyện Lục Ngạn

repository.vnu.edu.vn

Bảng 2.12: Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trẻ của Hiệu trưởng. Bảng 2.13: Các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả công tác quản lý hoạt động giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường mầm non. 16 Biểu đồ 2.1: Hiệu quả công tác giáo dục trẻ mầm non. Công tác quản lý hoạt động giáo dục của Hiệu trưởng trường mầm non 3.2. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục của Hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bác Giang..

Quản lý đánh giá hiệu trưởng các trường tiểu học thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên theo chuẩn hiệu trưởng

repository.vnu.edu.vn

QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số . LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC. Với tình cảm chân thành, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu và các thầy, cô giáo của Trƣờng Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, các thầy cô trực tiếp tham gia giảng dạy và quản lý đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp..

Quản lý đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

repository.vnu.edu.vn

Kết quả nghiên cứu sẽ giúp các nhà quản lí giáo dục hiểu sâu hơn về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề nghiệp và động lực làm việc của HT từ đó có thêm căn cứ lí luận để hoạch định chính sách phù hợp và lựa chọn các biện pháp quản lí hiệu quả. có thể áp dụng cho công tác quản lí các nguồn nhân lực khác (như quản lí giáo viên, quản lí đội ngũ phó hiệu trưởng, quản lí đội ngũ hiệu trưởng tiểu học, hiệu trưởng trung cấp chuyên nghiệp, quản lí hiệu trưởng các trường đại học.

Biện pháp quản lý " xây dựng trường học thân thiện" của hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quận Đống Đa - Hà Nội

repository.vnu.edu.vn

Chương 2: Thực trạng quản lý xây dựng THTT của hiệu trưởng trường THCS Quận Đống Đa.. Chương 3: Những biện pháp quản lý xây dựng THTT của hiệu trưởng trường THCS Quận Đống Đa.. Tổng quan nghiên cứu vấn đề xây dựng trƣờng thân thiện.. Thực tế, chưa có công trình nghiên cứu nào tập trung phân tích giáo dục THCS ở một khu vực, bàn một cách hệ thống biện pháp quản lý xây dựng THTT, đặc biệt là của Hiệu trưởng.. Ý nghĩa của việc xây dựng THTT.

Quản lý hoạt động đánh giá cán bộ quản lý trường trung học cơ sở theo chuẩn hiệu trưởng của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái

LV Thạc sĩ Quản lý Giáo dục-Vũ Ngọc Tân-Yên Bái (Sửa).pdf

repository.vnu.edu.vn

Kết quả về quản lý lực lượng đánh giá CBQL trường THCS theo chuẩn Hiệu trưởng. Kết quả về quản lý quy trình đánh giá CBQL trường THCS theo chuẩn Hiệu trưởng. Kết quả về quản lý thời điểm đánh giá CBQL trường THCS theo chuẩn Hiệu trưởng. Kết quả về Thực trạng quản lý việc tập hợp và sử dụng các kết quả đánh giá CBQL trường THCS theo chuẩn Hiệu trưởng. Khách thể nghiên cứu: Quản lý hoạt động đánh giá CBQL trường THCS theo chuẩn Hiệu trưởng của Phòng GD&ĐT..

Quản lý hoạt động đánh giá cán bộ quản lý trường trung học cơ sở theo chuẩn hiệu trưởng của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái

05050002309.pdf

repository.vnu.edu.vn

Yêu cầu đối với đánh giá CBQL trường THCS theo chuẩn Hiệu trưởng. Quản lý của Phòng GD&ĐT đối với hoạt động đánh giá CBQL trường THCS theo chuẩn Hiệu trưởng. Vai trò của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong quản lý đánh giá CBQL trường THCS theo chuẩn Hiệu trưởng. Các nội dung quản lý hoạt động đánh giá CBQL theo chuẩn hiệu trưởng của Phòng GD&ĐT. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động đánh giá CBQL trường THCS theo chuẩn hiệu trưởng.

LỜI CHÀO MỪNG TỪ HIỆU TRƯỞNG

tainguyenso.vnu.edu.vn

Xin nồng nhiệt chào đón các bạn đến với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.. Nằm trên thủ đô Hà Nội với hơn 100 năm truyền thống xây dựng và phát triển, ngày nay Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được biết đến như là trường đại học số một của Việt nam về lĩnh vực khoa học...

Khoa du lịch học, 15 năm trưởng thành và định hướng phát triển

tainguyenso.vnu.edu.vn

KHOA DU LỊCH HỌC, KHOA DU LỊCH HỌC, 15 NĂM TRƯỞNG THÀNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PGS. Chủ nhiệm Khoa Du lịch học. Khoa Du lịch học chính thức được thành lập ngày 21 tháng 10 năm 1995, theo Quyết định của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, ngay từ năm 1993, trên cơ sở lớp Địa lý Du lịch của Khoa Địa lý Địa chất, Ban chỉ đạo đào tạo ngành Du lịch đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp thành lập, gồm: GS Trần Quốc Vượng, CN Trần Đức Thanh và PTS Nguyễn Vi Dân.

Quản lý bồi dưỡng năng lực cho tổ trưởng chuyên môn ở trường trung học phổ thông Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

repository.vnu.edu.vn

Hiệu trưởng nhà trường đã có một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực cho TTCM thực hiện có hiệu quả cần được tiếp tục, phát huy. Đó là năng lực quản lý của đội ngũ TTCM. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục.. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý 3.2.1.

Nghiên cứu thành phần hoạt chất, hiệu lực kích thích sinh trưởng và xác định dư lượng một số chế phẩm kích thích trưởng đang sử dụng trên rau hiệu nay

000000253395.pdf

dlib.hust.edu.vn

TRẦN MINH TRUNG NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOẠT CHẤT, HIỆU LỰC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG VÀ XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG MỘT SỐ CHẾ PHẨM KÍCH THÍCH TRƯỞNG ĐANG SỬ DỤNG TRÊN RAU HIỆN NAY Chuyên ngành HÓA PHÂN TÍCH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÓA PHÂN TÍCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.

Nghiên cứu thành phần hoạt chất, hiệu lực kích thích sinh trưởng và xác định dư lượng một số chế phẩm kích thích trưởng đang sử dụng trên rau hiệu nay

000000253395-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

1TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Nghiên cứu thành phần hoạt chất, hiệu lực kích thích sinh trưởng và xác định dư lượng một số chế phẩm kích thích sinh trưởng đang sử dụng trên rau hiện nay.

Tả bác tổ trưởng dân phố

vndoc.com

Ngoài giờ làm việc tại một phân xưởng sản xuất, bác Thành thường lui tới thăm nom những gia đình neo đơn như nhà cụ Hơn, cụ Chiên, chú Hiệu v.v. Đó là các gia đình thương binh liệt sĩ. Công việc của bác rất cụ thể và luôn đạt hiệu quả cao. Năm ngoái, nhờ sự can thiệp và lòng kiên trì của bác Thành mà má Năm, người mẹ liệt sĩ đã có được căn nhà tình nghĩa khang trang cùng một số tiết kiệm do ủy ban quận tặng..

Lý thuyết tăng trưởng kinh tế của Keynes và vài suy nghĩ về tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay

tainguyenso.vnu.edu.vn

Việc giảm tiêu dùng tương đối sẽ làm giảm cầu có hiệu quả, còn cầu lại ảnh hưởng đến quy mô sản xuất và đến tăng trưởng kinh tế. Song khối lượng đầu tư lại phụ thuộc vào ý muốn đầu tư cho tới khi nào hiệu quả giới hạn của tư bản giảm xuống bằng mức lãi suất. Nhưng trong nền kinh tế, hiệu suất tư bản có xu hướng giảm sút, còn lãi suất cho vay có xu hướng ổn định, điều đó tác động đến đầu tư mới, và khủng hoảng xuất hiện, nền kinh tế trở nên trì trệ.. Chính phủ đối với tăng trưởng kinh tế.

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng sinh khối vi tảo và hiệu suất xử lý nước thải.

000000272373.pdf

dlib.hust.edu.vn

Để góp phần tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề nêu trên thì Đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng sinh khối vi tảo và hiệu suất xử lý nước thải” đƣợc triển khai. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo và một phần có thể áp dụng triển khai vào thực tế sản xuất thử nghiệm.

Kể chuyện lớp 5: Lớp trưởng lớp tôi

vndoc.com

Soạn bài: Kể chuyện: Lớp trưởng lớp tôi. Vân được cả lớp bầu làm lớp trưởng. Vì vậy, các bạn trai cũng như các bạn đều phục Vân và cho rằng Vân thực sự xứng đáng là lớp trưởng.. Nhỏ Vân được số đông trong lớp mình bầu làm lớp trưởng. Từ đó, ai trong lớp mình đều nể phục Vân, và cho rằng Vân thực sự xứng đáng là lớp trưởng học giỏi, gương mẫu.

Đôi điều bàn về Chính phủ và Bộ trưởng

tainguyenso.vnu.edu.vn

Trong quan hệ với Bộ trưởng thì các Thứ trưởng là người giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Bộ trưởng, thường được phân công theo mảng công việc. Thứ trưởng trực tiếp phụ trách, quản lý về hành chính đối với một số bộ phận cơ cấu của bộ, hoặc một số công việc thuộc quyền của Bộ trưởng. Do vậy, mà quyết định của Thứ trưởng phải được chấp hành như quyết định của Bộ trưởng.