« Home « Kết quả tìm kiếm

hoạt động ngoài giờ


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "hoạt động ngoài giờ"

Quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp

www.scribd.com

Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường Ti! h"c Tr ường ti! h"c #i$ %&ng. T+BC -D4 1 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường Ti! h"c Tr ường ti! h"c #i$ %&ng Một số biện pháp nâng cao chất lượng-oạt động ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học +E 2hFn $ở đF! ở trờng Tiểu học, ngoài hoạt động giảng dạy và học tập, hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng gi !

Kế hoạch tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2021 - 2022 Nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp (2 mẫu)

download.vn

Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh năm học I. Hướng học sinh vào các hoạt động tập thể có tổ chức, có mục đích giáo dục cụ thể.. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng giáo dục nhân cách cho học sinh.. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ, dạy lồng ghép các nội dung GDPL cho học sinh như giáo dục ATGT, Luật chăm sóc, giáo dục trẻ em, Sức khoẻ và dinh dưỡng học đường.

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 cả năm

vndoc.com

Hoạt động 3: Trình diễn tiểu phẩm - Văn nghệ chào mừng. Hoạt động 3: Nhận xét – Đánh giá Mục tiêu:Đánh giá kết quảbiểu diễn.. HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 3) VUI TRUNG THU. Hoạt động 1: Chuẩn bị Mục tiêu:. Hoạt động 3: Nhận xét – Đánh giá Mục tiêu:Đánh giá sản phẩm Chọn sản phẩm đẹp. HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 4) PHẠT VI CẢNH. HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 5) TRÒ CHƠI: TÔI YÊU CÁC BẠN. Hoạt động 1: Chuẩn bị. HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Tiết: 6.. Hoạt động dạy.

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 2

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 2). Các hoạt động dạy học chủ yếu:. HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS. Hoạt động 1: Giới thiệu bài và chuẩn bị. Hoạt động 2: Tập diễn tiểu phẩm Mục tiêu: Hs tự tập diễn. Hoạt động 3: Trình diễn tiểu phẩm. Hoạt động 3: Nhận xét – Đánh giá Mục tiêu: Đánh giá kết quảbiểu diễn.

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 15

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 15) VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ Ở ĐỊA PHƯƠNG I. Các hoạt động dạy học chủ yếu:. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS. Hoạt động 1: Chuẩn bị. Hoạt động 2: Tiến hành hoạt đông tham viếng. Hoạt động 3: Vệ sinh nghĩa trang và giao lưu - HS tiến hành làm vệ sinh: Nhặt cỏ quét dọn. Hoạt động 4: Nhận xét –đánh giá

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 25

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 25). KỂ VỀ MỘT NGÀY CỦA MẸ EM I. Ảnh của mẹ HS (có thể là ảnh chân dung hoặc ảnh chụp chung với cả gia đình).. Các hoạt động dạy học chủ yếu:. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS. Hoạt động 1: Chuẩn bị. Hoạt động 2: Kể chuyện - GV giới thiệu hoạt động. GV mời một số HS kể trước lớp Hoạt động 3: Thảo luận lớp

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 18

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP. II h ẩn bị. III á hoạt động dạy họ hủ yế. HOAT ĐỘNG A G HOAT ĐỘNG H᱌. Hoạt động 1 h ẩn bị. Hoạt động 2 N n á on t. Hoạt động Nh n ἇt đánh giá

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 3 - Tuần 27

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 3 - Tuần 27 TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG. Nội dung và hình thức hoạt động:. Hình thức hoạt động:. Về phương tiện hoạt động:. Về cách thức tổ chức hoạt động:. -Thông báo về kế hoạch và yêu cầu về tiết hoạt động ngoài giờ cho cả lớp biết. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:. Hoạt động 1: Mở đầu - Hát tập thể:. Nêu lí do hoạt động, nội dung hoạt động - Giới thiệu chương trình hoạt động - Giới thiệu báo cáo viên.. Hoạt động 2: Nghe nói chuyện. Hoạt động 3: Văn nghệ.

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 1

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 1) TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG I/ Mục tiêu:. các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao… của nhà trường.. Tư liệu về truyền thống, tranh ảnh về các hoạt động của nhà trường III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:. HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS. Hoạt động 1: Giới thiệu bài và chuẩn bị. Hoạt động 2: HS tham quan, tìm hiểu truyền thống nhà trường:. Hoạt động 3: Nhận xét – Đánh giá

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 17

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP. H჻⺁ N PHONG T NGÀ⺁ T T ჻Ê. II჻ h ẩn bị. III჻ á hoạt động dạy họ hủ yế. HOAT ĐỘNG ➸A G➸჻ HOAT ĐỘNG H. Hoạt động 1 h ẩn bị჻. Hoạt động 2 T7 hi phong t ngày Tết ê. Hoạt động Nh n t đánh giá჻

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 27

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 27). Các hoạt động dạy học chủ yếu:. HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS. Hoạt động 1:Chuẩn bị. -Trước một tuần GV chọn 3 nam, 3 nữ để tham gia tiểu phẩm.. Cung cấp kịch bản, hướng dẫn HS tập tiểu phẩm Hoạt động 2:Trình diễn tiểu phẩm. GV mở đầu, giới thiệu tiểu phẩm “Những đứa con” do 6 bạn trong lớp đóng. Các em hãy xem tiểu phẩm và suy nghĩ xem, các cậu con trai trong tiểu phẩm này có gì đặc biệt nhé.. Cả lớp xem tiểu phẩm..

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 14

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 14). XEM PHIM VỀ NHỮNG CHIẾN CÔNG CỦA ANH BỘ ĐỘI I. Thông qua hoạt động xem phim, các em hiểu hơn về những chiến công vẻ vang và sự hy sinh thầm lặng của các anh bộ đội.. Tự hào, tín trọng và biết ơn anh bộ đội II. Băng đĩa phim tư liệu về nhưng chiến công của anh bộ đội trong thời chiến và thời bình. Các hoạt động dạy học chủ yếu:. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS. Hoạt động 1: Khởi động.

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 24

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 24). TRÒ CHƠI “ĐI CHỢ”. Một chiếc giỏ đi chợ.. Không gian rộng để tổ chức trò chơi - Một số rau, củ, quả…. Các hoạt động dạy học chủ yếu:. Hoạt động GV Hoạt động HS. GV phổ biến trò chơi để HS nắm được.. Tên Trò chơi: Đi chợ.. Cách chơi:. Đầu tiên một HS cầm giỏ chạy vừa chạy vừa hô: Đi chợ, đi chợ. Tất đồng thanh hỏi lai: Mua gi, mua gì? Em HS cầm giỏ hô một món gì đó mà các em có thể mua ở chợ cho mẹ..

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 10

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – TIẾT 10 CHÚC MỪNG NGÀY HỘI CỦA CÁC THẦY, CÔ GIÁO I/ Mục tiêu:. Giáo dục sự kính trọng, lòng biết ơn của HS đối với công lao to lớn của thầy, cô giáo.. Rèn cho hS các kĩ năng: tự nhận thức, xác định mục tiêu, bày tỏ, chia sẻ, hợp tác.. Chuẩn bị:. HS chuẩn bị các bài viết chúc mừng thầy, cô giáo.. Các hoạt động dạy học chủ yếu:. HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS. Hoạt động 1: Chuẩn bị.

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 6

vndoc.com

Tuyên bố kết thúc hoạt động.. Thống nhất chƣơng trình hoạt động.. Chuẩn bị văn nghệ.. Chi đội 6A tổ chức hoạt động này nhằm đền. Đó là lí do của buổi hoạt động ngoài giờ hôm nay.. Lần lƣợt giới thiệu các tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị.. cám ơn các bác phụ huynh đã cùng với lớp tổ chức tốt hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM 1. Phân công ngƣời dẫn chƣơng trình..

Sáng kiến kinh nghiệm - Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

vndoc.com

Vì vậy việc tổ chức sinh hoạt ngoài giờ lên lớp là vô cùng quan trọng và cần thiết.. Đề tài “Kinh nghiệm tổ chức chương trình sinh hoạt ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học” giúp:. Tìm ra nội dung, hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội ở địa phương..

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 22

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP. THAM QUAN MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH Ở ĐỊA PHƯƠNG (Tiết 22). HS hiểu thêm về danh lam thắng cảnh ở địa phương.. Tự hào và có ý thức bảo vệ những danh lam thắng cảnh II. Chuẩn bị:. Các tư liệu danh lam thắng cảnh ở địa phương. Nội dung câu hở, bài thơ, bài hát … trong buổi giao lưu III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:. Hoạt động GV Hoạt động HS. *Bước 1: Chuẩn bị:. Đối với GV:. Xây dựng kế hoạch buổi tham quan..

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 21

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP. VẼ VỀ QUÊ HƯƠNG (Tiết 21) I/ Mục tiêu:. HS nhận thức được sự đổi thay, giàu đẹp của quê hương đất nước.. Biết kết hợp các màu sắc khác nhau khi vẽ tranh.. Tự hào về vẻ đẹp và sự đổi thay, phát triển của quê hương mình.. Chuẩn bị:. Một số phong cảnh về quê hương, đất nước, con người Việt Nam.. Các hoạt động dạy học chủ yếu:. HOạT ĐộNG - GV HOạT ĐộNG - HS. Bước 1: Chuẩn bị:. Đối với GV:.

Thiết kế hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học Ngữ văn 11.

repository.vnu.edu.vn

THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN 11. CHUYÊN NGÀNH: LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN NGỮ VĂN). DHNGLL : Dạy học ngoài giờ lên lớp. HĐTNST : Hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Quá trình dạy học. Các hình thức tổ chức dạy học phổ biến hiện nay ở THPT. Quan niệm về hoạt động ngoài giờ lên lớp. Vai trò, ý nghĩa hoạt động ngoài giờ lên lớp. CHƯƠNG 2: TÍCH HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN 11. 2.2.1 Đặc điểm tổ chức quá trình dạy học Ngữ văn 11.

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 4: Tháng 5 - Hoạt động 4

vndoc.com

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP LỚP 4 THÁNG 5. CHỦ ĐỀ: BÁC HỒ KÍNH YÊU HOẠT ĐỘNG 4: CHIA TAY NGHỈ HÈ I. HS biết chia tay với bạn bè, thầy cô giáo trước khi về nghỉ hè.. Trao nhiệm vụ cho HS trong dịp nghỉ hè.. QUI MÔ HOẠT ĐỘNG Tồ chức theo qui mô lớp.. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Sổ lưu niệm của HS.. Các tiết mục văn nghệ.. Giấy giới thiệu sinh hoạt hè cho HS.. Giấy mời PHHS.. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Bước 1: Chuẩn bị. Trước một tuần, GV phổ biến trước kế hoạch hoạt động cho HS..