« Home « Kết quả tìm kiếm

năm 2012


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "năm 2012"

Truyền thông trong các sự kiện nghệ thuật ở Việt Nam năm 2012 (Khảo sát 03 sự kiện nghệ thuật Nhiếp ảnh, Đồ họa và Điêu khắc nổi bật năm 2012)

LUAN VAN BAN HOAN CHINH.pdf

repository.vnu.edu.vn

Khảo sát hiệu quả truyền thông về ba sự kiện nghệ thuật nổi bật năm 2012 78. TRUYỀN THÔNG TRONG SỰ KIỆN NGHỆ THUẬT NỔI ẬT NĂM 2012 89 3.1. Đánh giá chung về hoạt động truyền thông trong các sự kiện nghệ thuật 89 3.1.1. Những ưu điểm nổi bật của công tác truyền thông về sự kiện nghệ thuật 89 3.1.2. Những hạn chế của công tác truyền thông về sự kiện nghệ thuật 92 3.2. Bài học kinh nghiệm về việc truyền thông sự kiện văn hóa nghệ thuật 97. tin đ i ch ng về sự kiện nghệ thuật nổi bật năm 2012.

Truyền thông trong các sự kiện nghệ thuật ở Việt Nam năm 2012 (Khảo sát 03 sự kiện nghệ thuật Nhiếp ảnh, Đồ họa và Điêu khắc nổi bật năm 2012)

02050002978.pdf

repository.vnu.edu.vn

Biểu đồ thể hiện cơ cấu nguồn tin đăng tải về ba sự kiện nghệ. tin đại chúng về các sự kiện nghệ thuật nổi bật năm 2012 68 Hình 2.5. trong quá trình truyền thông về 3 sự kiện nghệ thuật nổi bật năm 2012. Biểu đồ thể hiện mức độ nhận biết của khán giả về ba sự. kiện nghệ thuật nổi bật năm 2012. các sự kiện nghệ thuật năm 2012. Biểu đồ thể hiện mức độ nhận biết về đơn vị tổ chức của sự. kiện nghệ thuật. truyền thông sự kiện nghệ thuật năm 2012.

Một sai sót trong đề ĐH - CĐ năm 2012

www.vatly.edu.vn

VẤN ĐỀ DÙNG ĐƠN VỊ TRONG ĐỀ TUYỂN SINH NĂM 2012 Trích Mã đề 196 đề thi tuyển sinh đại học 2012. Trong biểu thức u = U o cos100πt (V), đơn vị V không cần thiết vì thông thường u có đơn vị của U o. Trong khi t cần nói rõ đơn vị là s để xác định tần số góc ω = 100π rad/s thì mới tính được dung kháng Z C = 200 Ω thì lại không nói rõ t tính bằng s.. Chỉ trong biểu thức x 2 là cần có đơn vị cm.. Trong biểu thức x 1 và x không cần bỏ đơn vị cm, nó có đơn vị của A 1 và A..

Một sai sót trong đề ĐH - CĐ năm 2012

www.vatly.edu.vn

VẤN ĐỀ DÙNG ĐƠN VỊ TRONG ĐỀ TUYỂN SINH NĂM 2012 Trích Mã đề 196 đề thi tuyển sinh đại học 2012. Trong biểu thức u = U o cos100πt (V), đơn vị V không cần thiết vì thông thường u có đơn vị của U o. Trong khi t cần nói rõ đơn vị là s để xác định tần số góc ω = 100π rad/s thì mới tính được dung kháng Z C = 200 Ω thì lại không nói rõ t tính bằng s.. Chỉ trong biểu thức x 2 là cần có đơn vị cm.. Trong biểu thức x 1 và x không cần bỏ đơn vị cm, nó có đơn vị của A 1 và A..

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo phát triển du lịch Thành Nhà Hồ từ năm 2001 đến năm 2012

luận văn.pdf

repository.vnu.edu.vn

Với những ý nghĩa đó, tôi chọn đề tài “Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo phát triển du lịch Thành Nhà Hồ từ năm 2001 đến năm 2012”. Các tác phẩm viết về du lịch Việt Nam tiêu biểu như:. Các công trình nghiên cứu về du lịch ở tỉnh Thanh Hóa:. Chưa có công trình nào nghiên cứu hệ thống chủ trương, đường lối của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phát triển du lịch Thành Nhà Hồ. Trình bày đường lối, chủ trương phát triển du lịch Thành Nhà Hồ của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa từ năm 2001 đến năm 2012..

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần đường ống bể chứa dầu khí (PVC-PT) từ năm 2012 đến năm 2015

000000271653.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT)từ năm 2012 đến năm 2015 Hoàng Phương Ngọc – QTKD 2010 Trang 1 MỞ ĐẦU 1.

Đảng bộ huyện Hoành Bồ ( tỉnh Quảng Ninh) lãnh đạo phát triển kinh tế công nghiệp từ năm 1986 đến năm 2012

02050003643_noi_dung.pdf

repository.vnu.edu.vn

Tiếp tu ̣c đẩy ma ̣nh phát triển kinh tế công nghiê ̣p tƣ̀ năm 2001 đến năm 2012. Tiếp tu ̣c nâng cao hiê ̣u quả đầu tư phát triển kinh tế công nghiệp.

Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ từ năm 2002 đến năm 2012: Hợp tác và cạnh tranh

Luan van.pdf

repository.vnu.edu.vn

Trọng tâm của luận văn là quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ từ năm 2002 đến năm 2012. Đồng thời luận văn luận giải chính sách của Trung Quốc đối với Ấn Độ. Báo chí của Trung Quốc và Ấn Độ.. Quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ những năm đầu thế kỉ XXI đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể.. ảnh hưởng đến quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ được nhận định ở các lĩnh vực sau:. Châu Á hiện là khu vực phát triển năng động nhất thế giới, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.

Đề thi trắc nghiệm môn Hóa xu hướng năm 2012

www.vatly.edu.vn

Tài liệu luyện thi ñại học môn Hóa- Xu hướng trắc nghiệm năm 2012 1 Câu 1: Cho hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với các hóa chất sau: (1) dung dịch HCl, (2) khí oxi, (3)dung dịch NaOH. (4)dung dịch H 2 SO 4 ñặc nguội. (5) dung dịch FeCl 3 . Câu 2: Cho các chất sau: Cu, FeS 2 , Na 2 SO 3 , S, NaCl, Cu 2 O, KBr, Fe 3 O 4 tác dụng với dung dịch H 2 SO 4. Câu 4: Cho dãy các dung dịch sau: NaHSO 4 , NH 4 Cl, CuSO 4 , K 2 CO 3 , ClH 3 N-CH 2 -COOH, NaCl, AlCl 3 .

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo phát triển du lịch Thành Nhà Hồ từ năm 2001 đến năm 2012

02050002630.pdf

repository.vnu.edu.vn

Chƣơng 2: Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo phát triển du lịch Thành Nhà Hồ từ năm 2001 đến năm 2012. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo phát triển du lịch Thành Nhà Hồ từ năm 2001 đến năm. Thực trạng khu di tích lịch sử Thành Nhà Hồ hiện nay. Chủ trương của Đảng bộ Thanh Hóa về phát triển du lịch Thành Nhà Hồ. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch Thành Nhà Hồ giai đoạn Er ror! Bookmark not defined..

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần đường ống bể chứa dầu khí (PVC-PT) từ năm 2012 đến năm 2015

000000271653-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: “Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty CP Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT )từ năm 2012 đến năm 2015.” Tác giả luận văn: Hoàng Phương Ngọc Khóa: 2010-2012. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những bước đi chiến lược đúng đắn nhằm từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững thị trường trong nước và tiến tới phát triển ra nước ngoài.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện quyền của phụ nữ từ năm 1986 đến năm 2012

02050002625.pdf

repository.vnu.edu.vn

Vì vậy đề tài “Đảng lãnh đạo thực hiện quyền phụ nữ ở Việt Nam từ năm 1986 đến 2012”. Luận văn nhằm làm sáng tỏ vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo thực hiện quyền phụ nữ ở Việt Nam, giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2012. trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, nhằm củng cố thêm sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có việc lãnh đạo thực hiện quyền bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay..

Đảng bộ huyện Lập Thạch ( tỉnh Vĩnh Phúc) lãnh đạo phát triển giáo dục và đào tạo từ năm 1997 đến năm 2012

02050003294.pdf

repository.vnu.edu.vn

Tôi xin cam đoan bản Luận văn “Đảng bộ huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) lãnh đạo phát triển giáo dục và đào tạo từ năm 1997 đến năm 2012” là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Ngô Đăng Tri mà trước đó chưa có bất cứ tác giả nào công bố..

Đảng bộ huyện Lập Thạch ( tỉnh Vĩnh Phúc) lãnh đạo phát triển giáo dục và đào tạo từ năm 1997 đến năm 2012

LUAN VAN - NGUYEN HOAI THU.pdf

repository.vnu.edu.vn

Chương 1: ĐẢNG BỘ HUYỆN LẬP THẠCH LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2005. Chương 2: ĐẢNG BỘ HUYỆN LẬP THẠCH LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2012. đề xuất những giải pháp nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục ở Lập Thạch trong giai đoạn tiếp theo.. Năm 2013, tác giả Nguyễn Thị Huyền có thực hiện luận văn: Đảng bộ huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) lãnh đạo sự nghiệp phát triển giáo dục phổ thông từ năm 1997 đến năm 2012..

Đáp án và hướng dẫn một số câu chi tiết trường PBC lần II năm 2012

www.vatly.edu.vn

LTĐH 2012 ĐT Đáp án đề trường PTTH Chuyên Phan Bội Châu năm 2012 lần 02 Mã đề 209. Tại thời điểm nào đó thì li độ sóng tại M và N là. Vậy hai điểm M và N luôn dao động vuông pha với nhau.. Tại thời điểm t:. nên sóng phải truyền từ N đến M Đáp án D Câu 3. Một nguồn O dao động với tần số f = 50Hz tạo ra sóng trên mặt nước có biên độ 3cm(coi như không đổi khi sóng truyền đi). Tại thời điểm t1 li độ dao động tại M bằng 2cm. Li độ dao động tại M vào thời điểm t2 = (t1 + 2,01)s bằng bao nhiêu.

Dự báo nhu cầu điện năng của tỉnh Nghệ An từ năm 2012 đến năm 2020

000000273339.pdf

dlib.hust.edu.vn

ĐẬU NGỌC DANH DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG CỦA TỈNH NGHỆ AN TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện – Hệ thống Điện LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS. Nguyễn Lân Tráng Hà Nội - năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Dự báo nhu cầu điện năng của tỉnh Nghệ An từ năm 2012 đến năm 2020” là công trình nghiên cứu của bản thân. CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NHU CẦU. Dự báo với phân tích đa hồi quy. Xây dựng các mô hình dự báo đa hồi quy.

Thông tin về vấn đề chủ quyền biển, đảo trên Tuổi trẻ online và Vietnamnet (Kháo sát từ năm 2012 đến năm 2013)

Luan van Pham Ha (4-5 hoàn chỉnh).pdf

repository.vnu.edu.vn

Hình thức thông tin về chủ quyền biển, đảo trên báo Vietnamnet và Tuổi trẻonline các năm . thông tin về chủ quyền biển, đảo...81. 3.2.Các giải pháp nâng cao chất lƣợng thông tin về chủ quyền biển, đảo ...107. Chủ quyền biển, đảo đang là vấn đề thời sự nóng bỏng của đất nƣớc ta.. Trong bối cảnh đó, tôi quyết định chọn đề tài “Thông tin về vấn đề chủ quyền biển đảo trên Tuổi trẻ online và Vietnamnet” (khảo sát từ năm 2012 đến 2013).

Đảng bộ huyện Hoành Bồ ( tỉnh Quảng Ninh) lãnh đạo phát triển kinh tế công nghiệp từ năm 1986 đến năm 2012

02050003643.pdf

repository.vnu.edu.vn

CHƢƠNG 2: ĐẢNG BỘ HUYỆN HOÀNH BỒ ĐẨY MẠNH LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ CÔNG NGHIỆP TỪ 1996 ĐẾN 2012. Đảng bộ huyện Hoành Bồ vận dụng chủ trƣơng của Đảng về phát triển kinh tế công nghiệp thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nƣớc. Chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế công nghiệp từ năm 1996 đến năm 2012. Sự quán triệt của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Đảng bộ huyện Hoành Bồ về phát triển kinh tế công nghiệp.

Đề ôn thi đại học năm 2012

www.vatly.edu.vn

Câu01:Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp Đề ôn thi đại học năm 2012 – số 1 Hồ Viết lan Câu 1: Hạt nhân càng bền vững khi có. Câu 2: Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tụ cảm L = 30(H một tụ điện có C = 3000PF. Điện trở thuần của mạch dao động là 1(.

PHÂN LOẠI ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2012 THEO BÀI HỌC SGK LÝ 12 CHUẨN

www.vatly.edu.vn

Sau đó, thay hiệu điện thế này bằng một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 12 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây bằng. 0,17 A CHƯƠNG – SÓNG ÁNH SÁNG ( đề năm 2012 không ra. CHƯƠNG – LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG