« Home « Kết quả tìm kiếm

Phần mềm


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Phần mềm"

Kiểm thử và đánh giá thành phần mềm trong phát triển phần mềm hướng thành phần

dlib.hust.edu.vn

Tổng quan về thành phần phần mềm. Quỏ trỡnh tiến húa của thành phần phần mềm. Tại sao cỏc thành phần phần mềm sử dụng lại là quan trọng. Cỏc thuộc tớnh của thành phần trong phần mềm hướng thành phần. Cỏc yếu tố cơ bản của thành phần phần mềm. So sỏnh thành phần phần mềm và các môđun phần mềm truyền thống. Kỹ nghệ xử lý đối với thành phần phần mềm. Phỏt triển phần mềm hướng thành phần. So sỏnh phần mềm hướng thành phần và chương trỡnh phõ̀n mềm truyền thống.

Đo phần mềm hướng thành phần

dlib.hust.edu.vn

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC ĐỘ ĐO PHẦN MỀM HƯỚNG THÀNH PHẦN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHẠM THỊ QUỲNH HÀ NỘI - 2005 Đo phần mềm hướng thành phần Phạm Thị Quỳnh – CNTT – CH 2003 1 MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU. 8 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM HƯỚNG THÀNH PHẦN VÀ ĐỘ ĐO PHẦN MỀM. Thành phần (component. Kiến trúc của thành phần. Những thuộc tính chất lượng của thành phần. Thành phần .NET. Công nghệ phần mềm hướng thành phần. Giới thiệu về công nghệ phần mềm hướng thành phần.

Xây dựng phần mềm thí nghiệm ảo

tainguyenso.vnu.edu.vn

Vấn đề xây dựng phần mềm thí nghiệm ảo hỗ trợ thực hành thí nghiệm vật lí. Việc nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy học với các thí nghiệm khởi đầu từ những phần mềm đơn lẻ, riêng biệt và thường tập trung vào các phần mềm mô phỏng các hiện tượng như phần mềm Crocodile physics… Với sự phát triển của mạng Internet, những xu hướng lập trình các ứng dụng có thể chạy trên mạng Internet đã và đang được quan tâm.

Phương pháp dựa trên giá trị phân tích chất lượng phần mềm: nghiên cứu,thử nghiệm đánh giá độ tin cậy phần mềm

271241.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tổng quan về chất lƣợng phần mềm. Hệ thống đánh giá chất lƣợng phần mềm. Các tiêu chí chất lƣợng phần mềm. Chất lƣợng trong. Chất lƣợng ngoài. Chất lƣợng sử dụng. Tiêu chí đánh giá sản phẩm phần mềm của doanh nghiệp trong nƣớc. Công nghệ phần mềm dựa trên giá trị (VBSE. Các công cụ hỗ trợ phân tích chất lƣợng phần mềm Cocomo và Coqualmo. Phân tích chất lƣợng phần mềm dựa trên giá trị. Chất lƣợng phần mềm dựa trên giá trị (VBSQ. Các mô hình chất lƣợng phần mềm dựa trên giá trị (VBSQM.

Công nghệ phần mềm hướng giá trị. Bài toán kiểm định chất lượng phần mềm sử dụng phương pháp hướng giá trị.

000000273465.pdf

dlib.hust.edu.vn

Các lý thuyết về hệ thống phần mềm. 8 1.1 Mô hình lập trình và sửa lỗi (Code and Fix Model. 8 1.2 Mô hình thác nƣớc (The Waterfall Model. 9 1.3 Mô hình xoắn ốc (The Spiral Model. 11 1.4 Mô hình tạo mẫu nhanh (The Rapid ProtoTyping Model. Công nghệ phần mềm hƣớng giá trị. 16 2.4 Công nghệ phần mềm hƣớng giá trị. 17 2.5 Mô hình lý thuyết W. Mô hình chất lƣợng. 30 3.2 Mô hình phần mềm đáng tin cậy. 34 3.3 Chi phí chất lƣợng phần mềm.

Phương pháp dựa trên giá trị phân tích chất lượng phần mềm: nghiên cứu,thử nghiệm đánh giá độ tin cậy phần mềm

271241-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tiêu chí đánh giá sản phẩm phần mềm của doanh nghiệp trong nước. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM DỰA TRÊN GIÁ TRỊ 2.1. Công nghệ phần mềm dựa trên giá trị (VBSE) 2.2. Các công cụ hỗ trợ phân tích chất lượng phần mềm COCOMO và COQUALMO 2 2.3. Phân tích chất lượng phần mềm dựa trên giá trị.

TÁI KỸ NGHỆ HỆ THỐNG PHẦN MỀM

tainguyenso.vnu.edu.vn

Chương 1: Trình bày tổng quan về tái kỹ nghệ và phương pháp để tái kỹ nghệ một hệ thống phần mềm. Chương 2: Giới thiệu qua về chương trình “Sổ địa chỉ”. Những hệ thống phần mềm được kế thừa lại đã trở nên lạc hậu, một số cấu trúc chương trình đã không còn dùng được nữa do đó nhu cầu tái kỹ nghệ phần mềm được tăng lên đáng kể. 2 Kỹ nghệ ngược Chương trình được phân tích và lấy thông tin để làm tài liệu cho tổ chức và các chức năng của chương trình.

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm phần mềm của Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC

295661-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm phần mềm của Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC. Nguyễn Đại Thắng Nội dung tóm tắt: a) Lý do chọn đề tài: Với sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm, trong mười năm trở lại đây, ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam đã có những bước tiến rất đáng kể.

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm phần mềm của Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC

000000295661-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm phần mềm của Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC. Nguyễn Đại Thắng Nội dung tóm tắt: a) Lý do chọn đề tài: Với sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm, trong mười năm trở lại đây, ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam đã có những bước tiến rất đáng kể.

KIỂM CHỨNG MÔ HÌNH PHẦN MỀM SỬ DỤNG NUSMV

tainguyenso.vnu.edu.vn

Kiểm chứng mô hình cho phép khẳng định được phần mềm hoàn toàn không còn lỗi và thực hiện được đúng các chức năng đã đặt ra. 2.1.3 Sự khác nhau giữa kiểm chứng mô hình phần mềm và kiểm thử phần mềm. Cả kiểm chứng mô hình và kiểm thử phần mềm đều thực hiện vai trò đảm bảo chất lượng phần mềm bằng việc tìm ra các lỗi nếu có của phần mềm. Tóm lại, kiểm chứng mô hình là một phương pháp hiệu quả nhất để kiểm chứng phần mềm.

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm phần mềm của Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC

295661.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm phần mềm của Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC trong thời gian qua. Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đỗ Trần Sơn 2 - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm phần mềm của Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu năng lực cạnh tranh sản phẩm phần mềm của Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC.

Phương pháp sinh mô hình tự động cho phần mềm dựa trên thành phần

repository.vnu.edu.vn

Đề xuất được một phương pháp sinh mô hình tự động cho thành phần phần mềm dựa trên thuật toán CNNFA với đầu vào là một biểu thức chính quy các chuỗi hành động của thành phần phần mềm... Công nghệ phần mềm. Thành phần phần mềm. Mô hình tự động. Trong ngành công nghiệp phần mềm hiện đại, ngày càng nhiều công ty, tổ chức tham gia phát triển một phần mềm dưới nhiều hình thức như gia công, mua thành phần, thư viện của đối tác phát triển thứ ba.

Kỹ thuật hỗ trợ kiểm soát chất lượng phần mềm

repository.vnu.edu.vn

Kỹ thuật hỗ trợ kiểm soát chất lượng phần mềm. Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ phần mềm. Abstract: Giới thiệu một số kiến thức như: quy trình phát triển, chất lượng phần mềm, đảm bảo chất lượng phần mềm, kiểm soát chất lượng phần mềm…. giúp có cái nhìn sơ bộ về những vấn đề có liên quan đến quá trình phát triển phần mềm đảm bảo chất lượng. Nghiên cứu một số kỹ thuật hỗ trợ quá trình kiểm soát chất lượng phần mềm..

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm phần mềm của Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC

000000295661.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm phần mềm của Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC trong thời gian qua. Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đỗ Trần Sơn 2 - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm phần mềm của Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu năng lực cạnh tranh sản phẩm phần mềm của Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC.

Phát triển mẫu thiết kế phần mềm và ứng dụng

repository.vnu.edu.vn

Phát triển mẫu thiết kế phần mềm và ứng dụng. Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ phần mềm. Abstract: Tổng quan về mẫu thiết kế phần mềm: đưa ra khái niệm và giới thiệu nội dung các mẫu thiết kế GOF (nhóm mẫu tạo lập, nhóm mẫu cấu trúc, nhóm mẫu hành vi). Giới thiệu các nguyên lý thiết kế mẫu phần mềm: các nguyên lý thiết kế hướng đối tượng và các nguyên lý xây dựng mẫu thiết kế phần mềm.

Nghiên cứu phương pháp phân tích phần mềm mã độc

repository.vnu.edu.vn

Nghiên cứu phương pháp phân tích phần mềm mã độc. Phương pháp phân tích. Phần mềm. phần mềm mã độc cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Từ thời điểm lý thuyết tự nhân bản của phần mềm máy tính được John von Neuman đưa ra (năm 1941) đến khi xuất hiện virus đầu tiên phải mất hơn 3 thập kỷ, nhưng với sự bùng nổ của Internet mã độc cũng theo đó bùng nổ theo.

Nghiên cứu phát triển phần mềm tích hợp CAD/CAM

000000255298-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nhận thấy phần mềm Denford được viết để chạy trên môi trường MS-DOS nên giao diện kém thân thiện, đặc biệt phần mềm này có bản quyền nên sinh viên hiện mới chỉ được tiếp xúc với Denford Editor nhằm kiểm tra chương trình mình đã soạn thảo. Em được biết phần mềm chuyên dụng của Denford có thể vẽ file CAD và xuất sang file CAM trực tiếp nhưng đòi hỏi máy tính đang sử dụng phảI có khoá cứng.

Nghiên cứu phần mềm Mastercam X5 để thiết kế và gia công chi tiết máy và xây dựng bài giảng, giảng dạy phần mềm Mastercam X5

254789-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

1TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Nghiên cứu phần mềm MasterCamX5 để thiết kế và gia công chi tiết máy và xây dựng bài giảng, giảng dạy phần mềm MasterCamX5 Tác giả luận văn: Nguyễn Thị Thu Nga Khóa . b) Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu. Nghiên cứu phần mềm MasterCamX5 để thiết kế và gia công chi tiết máy và xây dựng bài giảng, giảng dạy phần mềm MasterCamX5 - Đối tượng nghiên cứu: Các phần mềm CAM.

Nghiên cứu kiểm thử bao phủ phần mềm và ứng dụng

repository.vnu.edu.vn

Nghiên cứu kiểm thử bao phủ phần mềm và ứng dụng. Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ phần mềm. Abstract: Chương 1: Tổng quan về kiểm thử phần mềm. Chương 2: Kiểm thử phần mềm hướng đối tượng. Chương 3: Kiểm thử bao phủ phần mềm. Chương 4: Máy trạng thái và kiểm thử bao phủ máy trạng thái.. Keywords: Kiểm thử phần mềm. Công nghệ phần mềm. Máy trạng thái Content.

Chuyển ngôn ngữ trong biểu diễn yêu cầu phần mềm

repository.vnu.edu.vn

Chuyển ngôn ngữ trong biểu diễn yêu cầu phần mềm. Công nghệ Phần mềm. Abstract: Trình bày tổng quan về chuyển ngôn ngữ trong biểu diễn yêu cầu phần mềm. Tìm hiểu phương pháp chuyển ngôn ngữ : phương pháp chuyển đổi. tinh chỉnh yêu cầu. Áp dụng và mở rộng hệ thống luật mô tả kết hợp của SPSKC, SPSG và SPS về xác suất của nhóm nghiên cứu của BOSCH (SPSC).. Công nghệ phần mềm . Chuyển ngôn ngữ Contents:.