« Home « Kết quả tìm kiếm

Phú Thọ


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Phú Thọ"

Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến 2020.

254916-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương 2: Phân tích, dự báo các căn cứ cho hoạch định chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn Phân tích, dự báo nhu cầu phát triển công nghiệp Phú Thọ giai đoạn 2015-2020. phân tích, dự báo các nội lực của tỉnh Phú Thọ cho phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn . phân tích, dự báo các nguồn lực thu hút từ bên ngoài cho phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn . phân tích, dự báo các đối thủ cạnh tranh của phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn .

Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến 2020

000000254916.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương 2: Phân tích, dự báo các căn cứ cho hoạch định chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn Phân tích, dự báo nhu cầu phát triển công nghiệp Phú Thọ giai đoạn 2015-2020. phân tích, dự báo các nội lực của tỉnh Phú Thọ cho phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn . phân tích, dự báo các nguồn lực thu hút từ bên ngoài cho phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn . phân tích, dự báo các đối thủ cạnh tranh của phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn .

Nghiên cứu chuỗi giá trị cây chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

271007.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phương pháp xác định chuỗi giá trị. 26 2.Chương 2 : TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHÈ TỈNH PHÚ THỌ. Giới thiệu chung về tỉnh Phú Thọ. Điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển cây chè tỉnh Phú Thọ. 29 Lê Thanh Hải 2 CHQTKD BK 2009-2011 Đề tài: Nghiên cứu chuỗi giá trị cây chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2.2.1.

Đánh giá chất lượng dịch vụ tại Mobifone - chi nhánh Phú Thọ

000000272811-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Mục đích nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu: Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ của Mobifone - chi nhánh Phú Thọ để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến sự hài lòng tối ưu cho khách hàng sử dụng dịch vụ của Mobifone - chi nhánh Phú Thọ.

Nghiên cứu chuỗi giá trị cây chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

271007-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Nghiên cứu chuỗi giá trị cây chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Tác giả luận văn: Lê Thanh Hải, Khóa Người hướng dẫn: TS Đặng Vũ Tùng Nội dung tóm tắt: 1. Lý do chọn đề tài Cây chè có lịch sử phát triển lâu đời trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Nhiều năm qua, cây chè luôn được xác định là sản phẩm kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Đánh giá chất lượng dịch vụ tại Mobifone - chi nhánh Phú Thọ

000000272811.pdf

dlib.hust.edu.vn

Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ thông tin di động. 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI MOBIFONE – CHI NHÁNH PHÚ THỌ. Ứng dụng mô hình SERVPER phân tích và đánh giá chất lượng dịch vụ tại Mobifone – chi nhánh Phú Thọ. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ tại Mobifone – Chi nhánh Phú Thọ. Đánh giá chung về chất lượng dịch vụ tại Mobifone – chi nhánh Phú Thọ. 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI MOBIFONE – CHI NHÁNH PHÚ THỌ.

Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến 2020.

254916.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phân tích, dự báo các đối thủ cạnh tranh của phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn . III CHƢƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN . Hoạch định mục tiêu chiến lƣợc phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn . Hoạch định chiến lƣợc phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu tỉnh Phú Thọ giai đoạn . Hoạch định các nguồn lực chiến lƣợc cho phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn .

Quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng các trường tiểu học tỉnh Phú Thọ

LUẬN VĂN TÂM SỬA XONG T 10.2015.pdf

repository.vnu.edu.vn

Trường Bồi dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ đã quán triệt công tác bồi dưỡng là công tác trọng tâm của nhà trường. Môi trường giáo dục của trường Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ luôn thân thiện, lành mạnh với mối quan hệ sư phạm. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dƣỡng Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học tỉnh Phú Thọ. Đội ngũ cán bộ quản lý Trường Tiểu học tỉnh Phú Thọ hiện nay là.

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Việt Đức Phú Thọ

000000273468-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Không chỉ có vậy, công ty Việt Đức Phú Thọ còn phải đối mặt với sức ép cạnh tranh từ các đối thủ dẫn đầu ngành, nguy cơ từ các đối thủ tiềm ẩn. Hơn nữa, công ty Việt Đức Phú Thọ là một doanh nghiệp tuy hoạt động lâu năm trong ngành bao bì tiềm lực tài chính còn yếu nên việc cạnh tranh, phát triển còn nhiều khó khăn hơn.

Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến 2020

000000254916.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phân tích, dự báo các đối thủ cạnh tranh của phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn . III CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN . Hoạch định mục tiêu chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn . Hoạch định chiến lược phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu tỉnh Phú Thọ giai đoạn . Hoạch định các nguồn lực chiến lược cho phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn .

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Phú Thọ

240018-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đề tài cũng tập trung phân tích, đánh giá mục tiêu, chiến lược của Bảo việt Nhân thọ cũng như Công ty Bảo việt Nhân thọ Phú Thọ, phân tích đánh giá tình hình hoạt động chung, công tác dịch vụ khách hàng tại Công ty BHNT Phú Thọ, từ đó nêu lên các điểm yếu trong công tác dịch vụ khách hàng và nhiệm vụ đặt ra đối với Công ty BHNT Phú Thọ để đạt được các mục tiêu, chiến lược đã xây dựng.

Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

repository.vnu.edu.vn

GPP du lịch ở Phú Thọ giai đoạn 2000-2012.. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, 2014. Nhập môn khoa học du lịch. Một số suy nghĩ về công tác quản lý nhà nước đối với ngành du lịch. Phát triển du lịch Phú Thọ: Thực trạng – Giải pháp. Kết quả chính sách liên quan đến phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ từ 2005-2012.. Đề án số 3020/ ĐA-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 về việc xây dựng điểm du lịch tạo tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009-2020..

Quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng các trường tiểu học tỉnh Phú Thọ

05050002140.pdf

repository.vnu.edu.vn

Bảng 2.1 Qui mô giáo dục phổ thông tỉnh Phú Thọ 34. Bảng 2.2 Đội ngũ giáo viên của hệ thống các trường học tỉnh Phú Thọ trong 5. Bảng 2.3 Phân bổ mạng lưới trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 36. Bảng 2.5 Chất lượng học sinh Tiểu học 38. Bảng 2.6 Trình độ đội ngũ giáo viên Tiểu học 39. Bảng 2.7 Thống kê độ tuổi của cán bộ quản lý trường Tiểu học tỉnh Phú Thọ. Bảng 2.8 Tự đánh giá về phẩm chất và nghiệp vụ quản lý của CBQL trường. Tiểu học tỉnh Phú Thọ 43.

Phát triển sản phẩm truyền hình cáp Viettel trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

000000273934-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương 3: Giải pháp phát triển sản phẩm truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Các đóng góp cơ bản. Hệ thống hóa các lý luận về phát triển sản phẩm. Đề xuất một số giải pháp phát triển sản phẩm truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với khảo sát thực tế e.

Mô hình công tác xã hội với gia đình có người cai nghiện ma túy tại địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

02050003450.pdf

repository.vnu.edu.vn

Bên cạnh đó, tôi xin chân thành cảm ơn các lãnh đạo, tổ chức xã hội và nhân dân thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện nghiên cứu trên địa bàn xã. Đặc biệt, tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ thuộc phòng Lao động, thƣơng binh và xã hội. cán bộ trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Phú Thọ đã cung cấp những thông tin, số liệu thực tế đồng thời hợp tác cùng tôi để thực hiện những hoạt động tại cộng đồng..

Ý thức pháp luật của học sinh, sinh viên ở tỉnh Phú Thọ

repository.vnu.edu.vn

Phân tích thực trạng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục Ý thức pháp luật (YTPL) trong HSSV tỉnh Phú Thọ, làm rõ những nguyên nhân của thực trạng đó.. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả việc giáo dục YTPL cho HSSV ở tỉnh Phú Thọ hiện nay.. Ý thức pháp luật. Pháp luật Việt Nam. Giáo dục pháp luật.

Kiểm soát tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại MHB Phú Thọ

00050005849.pdf

repository.vnu.edu.vn

Phân tích đánh giá đúng thực trạng hoạt động kiểm soát tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại MHB CN Phú Thọ, góp phần xây dựng các mục tiêu, và định hƣớng trong hoạt động kiểm soát tín dụng tại MHB CN Phú Thọ.. Đƣa ra các giải pháp nâng cao chất lƣợng kiểm soát tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại MHB CN Phú Thọ.. Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề cơ bản về công tác tín dụng và chất lƣợng tín dụng ngân hàng thƣơng mại.

Kiểm soát tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại MHB Phú Thọ

repository.vnu.edu.vn

Phân tích đánh giá đúng thực trạng hoạt động kiểm soát tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại MHB CN Phú Thọ, góp phần xây dựng các mục tiêu, và định hƣớng trong hoạt động kiểm soát tín dụng tại MHB CN Phú Thọ.. Đƣa ra các giải pháp nâng cao chất lƣợng kiểm soát tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại MHB CN Phú Thọ.. Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề cơ bản về công tác tín dụng và chất lƣợng tín dụng ngân hàng thƣơng mại.

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Điện lực Phú Thọ (PTPC) đến năm 2015

000000272375.pdf

dlib.hust.edu.vn

Một số thuận lợi và khó khăn trong việc hoạch định chiến lược của công ty Điện lực Phú Thọ. 62 CHƯƠNG III: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2015. 63 3.1 Phân tích cơ sở cho hoạch định chiến lược. Phân tích các yếu tố môi trường bên trong của công ty Điện lực Phú Thọ. Hoạt động marketting của công ty Điện lực Phú Thọ. Phân tích lựa chọn chiến lược cho Công ty Điện lực Phú Thọ đến năm 2015.

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Phú Thọ

000000272603-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương 2: Đánh giá chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Phú Thọ. Chương 3: Một số giải pháp xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Phú Thọ giai đoạn 2014-2020.