« Home « Kết quả tìm kiếm

Phương pháp giảng dạy


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Phương pháp giảng dạy"

Về phương pháp giảng dạy Bộ môn Phương pháp giảng dạy tại các Khoa chuyên ngữ các trường Cao đẳng và Đại học Sư phạm

tainguyenso.vnu.edu.vn

Như vậy để giúp người học xây dựng được các phương pháp giảng dạy tốt thì phương pháp giảng dạy của bộ môn Phương pháp giảng dạy lại càng cần phải được chú trọng hơn vì đó là phương pháp nhằm nhào nặn ra các phương pháp. Trước hết, chúng ta hãy xem xét khái niệm phương pháp dạy học bao hàm những gì? 1. Về khái niệm phương pháp dạy học Như mọi người đều biết, những tri thức tổng hợp của loài người là khổng lồ và không một ai có thể lĩnh hội được hoàn toàn.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC KĨ NĂNG GIAO TIẾP

tainguyenso.vnu.edu.vn

Học sinh làm việc theo cặp hay theo nhóm để tìm ra giải pháp cho một vấn đề do giáo viên đặt ra.. Sau một số tiết dạy thực nghiệm sử dụng phương pháp giảng dạy mới, giáo viên tổ chức lấy hồi âm từ học sinh về tác dụng của các thủ thuật giảng dạy thông qua bảng câu hỏi thăm dò. Danh mục các hoạt động giao tiếp trong lớp học đ​ược đánh giá theo các nấc thang d​ưới đây: H​ướng dẫn: đối với giờ học nghe-nói, các em hãy đánh giá các hoạt động theo các nấc thang d​ưới đây: 1.

Đề thi môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Vật lý 2007-2008 trường ĐHSPTPHCM

www.vatly.edu.vn

ĐỀ THI MÔN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VẬT LÍ – ĐỀ 1 (PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 1 – Năm thứ ba). Câu 1 (5 điểm): Phân loại các kiến thức vật lý trong bài “Định luật II Newton” (SGK vật lý 10 nâng cao). Nêu ý nghĩa của các kiến thức đó và phương pháp giảng dạy chúng theo sách giáo khoa.. Câu 2 (2,5 điểm): Phân loại và mô tả thí nghiệm biểu diễn trong bài “Định luật Boyle – Mariotte” (SGK vật lý 10 nâng cao)..

Ứng dụng phương pháp giảng dạy tích hợp vào dạy học mô đun Đo lường điện tại trường Cao đẳng nghề điện.

000000296195.pdf

dlib.hust.edu.vn

''Ứng dụng phương pháp giảng dạy tích hợp vào dạy học mô đun Đo lường điện tại Trường Cao đẳng nghề điện. tích hợp trong chương trình. tích hợp trong giáo trình. tích hợp trong phương pháp dạy học của người dạy và trong hoạt động học tập của người học. Giáo án 1.2.1.1. Khái niệm giáo án. Giáo án là bt. Giáo án ng. giáo án là bản thiết kế tiến trình dạy học mà giáo viên và học sinh thực hiện nhằm đạt được mục tiêu dạy học. Khái niệm giáo án tích hợp Giáo án. Giáo án tích hợp

đổi mới xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy theo cách tiếp cận “lấy người học làm trung tâm”

tainguyenso.vnu.edu.vn

Một giảng viên sẽ không được tiếp tục giảng dạy trong năm tiếp theo nếu phần lớn sinh viên không hài lòng với phương pháp giảng dạy của người này. Ví dụ về phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên Tính điểm môn học dựa theo 3 căn cứ.

Mạng đô thị và phương pháp giảng dạy trong các trường chuyên nghiệp

000000254545.pdf

dlib.hust.edu.vn

Vng Lan Nhi MNG ĐÔ TH VÀ PHNG PHÁP GING DY TRONG CÁC TRNG CHUYÊN NGHIP Chuyên ngành: Lý Lun Dy Hc Đin T LUN VĔN THC Sƾ KHOA HC LÝ LUN DY HC ĐIN T NGI HNG DN KHOA HC: TS. Đ tài lun văn: Mạng đô thị và phương pháp giảng dạy trong các trường chuyên nghiệp Ngi hng dn khoa hc: TS. Ngi hng dn khoa hc Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2011. 16CHNG 1 – TNG QUAN V MNG VIN THÔNG NGN. Lý do xây dng mng NGN 181.1.3.

Mạng đô thị và phương pháp giảng dạy trong các trường chuyên nghiệp

000000254545-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Điều tra theo mẫu soạn sẵn để thu thập, thực hiện khảo sát sinh viên và sử dụng để xây dựng bài giảng và đánh giá sinh viên. Phương pháp xử lý, tổng hợp e) Kết luận Đồ án này cung cấp các phương thức, giải pháp giảng dạy môn học Mạng đô thị trong các trường chuyên nghiệp.

Nghiên cứu mối quan hệ giữa phương pháp giảng dạy với phương pháp học tập (bậc trung cấp) của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI

repository.vnu.edu.vn

Phƣơng pháp nghiên cứu. CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VỚI PHƢƠNG PHÁP HỌC TẬP. Tổng quan vấn đề nghiên cứu. Các công trình nghiên cứu về phƣơng pháp giảng dạyError! Bookmark not defined.. Các công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa phƣơng pháp giảng dạy với phƣơng pháp học tập. Phƣơng pháp giảng dạy. Phƣơng pháp học tập. Lý thuyết về ảnh hƣởng của phƣơng pháp giảng dạy với phƣơng pháp học tập.

Ứng dụng phương pháp dạy học tương tác trong giảng dạy môn kỹ thuật lập trình cho học sinh trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc.

000000273331-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Biện pháp cụ thể là đổi mới tư duy giáo dục một cách nhất quán, từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đến cơ cấu và hệ thống tổ chức. Để đổi mới giáo dục cần đổi mới về chương trình, nội dung, sách giáo khoa, phương pháp kiếm tra, đánh giá kiến thức kỹ năng của sinh viên và đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học. Trong những năm gần đây, dạy học tương tác là xu hướng lựa chọn hàng đầu của việc đổi mới phương pháp giảng dạy.

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực giảng dạy môn kỹ thuật số tại trường Trung cấp nghề cơ khí Hà Nội

297658.pdf

dlib.hust.edu.vn

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 10 VẬN DỤNG PP DHTC VÀO QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MÔN KTS. ĐẶC TRƯNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC. 15 1.2.1 Khái niệm phương pháp dạy học tích cực. 15 1.2.2 Đặc điểm của phương pháp dạy học tích cực. Quan điểm về dạy học tích cực và phương pháp dạy học tích cực. Những rào cản của việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực. Sử dụng PP DHTC trên nền tảng lý luận và phương pháp giảng dạy phù hợp với bùng nổ thông tin.

Ứng dụng phương pháp dạy học tương tác trong giảng dạy môn kỹ thuật lập trình cho học sinh trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc.

000000273331.pdf

dlib.hust.edu.vn

Biện pháp cụ thể là đổi mới tư duy giáo dục một cách nhất quán, từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đến cơ cấu và hệ thống tổ chức…” Để đổi mới giáo dục cần đổi mới về chương trình, nội dung, sách giáo khoa, phương pháp kiếm tra, đánh giá kiến thức kỹ năng của sinh viên và đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học. Trong những năm gần đây, dạy học tương tác là xu hướng lựa chọn hàng đầu của việc đổi mới phương pháp giảng dạy.

Nghiên cứu phương pháp giảng dạy theo mô đun cho môn học Kỹ thuật xung số trong trường cao đẳng nghề

000000253925-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích tổng hợp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp điều tra giáo dục - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia - Phương pháp thực nghiệm sư phạm 5. Kết luận Luận văn nghiên cứu mộ số vấn đề sau: 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về mô đun, mô đun dạy học 2. Đánh giá thực trạng giảng dạy môn học kỹ thuật xung số trong trường cao đẳng nghề thương mại và công nghiệp. Các bước xây dựng môn học kỹ thuật xung số chuyên nghành điện tử công nghiệp theo mô đun 4.

Ứng dụng phương pháp mô phỏng để nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học kỹ thuật điện tại trường cao đẳng nghề cơ giới Ninh Bình

000000253924.pdf

dlib.hust.edu.vn

NGUYỄN TRUNG CƯƠNG NGUYỄN TRUNG CƯƠNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI NINH BÌNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHUYÊN SÂU: SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐIỆN KHOÁ Hà Nội – Năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI.

Nghiên cứu phương pháp và công cụ hỗ trợ làm việc nhóm trên nền web ứng dụng trong giảng dạy tại Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội

000000255078.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

TS Huỳnh Quyết Thắng HÀ NỘI NĂM 2012 2 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Nghiên cứu phương pháp và công cụ hỗ trợ làm việc nhóm trên nền Web ứng dụng trong giảng dạy tại trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội. Chuyên ngành : Lý luận và phương pháp giảng dạy. Đổi mới phương pháp dạy học là một trong những vấn đề mà Bộ GD và ĐT luôn luôn quan tâm. dạy học theo nhóm và trao đổi qua Web là một trong những phương pháp ngày càng được quan tâm và sử dụng nhiều trong thời đại bùng nổ Internet.

Nghiên cứu phương pháp và công cụ hỗ trợ làm việc nhóm trên nền web ứng dụng trong giảng dạy tại Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội

000000255078.pdf

dlib.hust.edu.vn

Với các phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng, âm thanh, hình ảnh đa dạng, góp phần rất lớn vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên. Công nghệ thông tin mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học. Những phương pháp dạy học theo cách tiếp cận kiến tạo, phương pháp dạy học theo dự án, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề càng có nhiều điều kiện để ứng dụng rộng rãi. Các hình thức dạy học như dạy học đồng đẳng, cộng tác nhóm.

Những đổi mới giảng dạy văn học Pháp

tainguyenso.vnu.edu.vn

Việc áp dụng phương pháp tiếp cận thi pháp học, phương pháp dạy - học văn bản văn học theo đặc điểm thể loại và loại hình và phương pháp giao tiếp trong dạy - học văn học cho sinh viên chuyên Pháp là một hướng đi cần thiết và cấp bách nhằm tháo gỡ những bế tắc trong giảng dạy văn học hiện nay, mặt khác đóng góp đổi mới phương pháp giảng dạy văn học trong các trường Cao đẳng và Đại học Việt Nam.

Những đổi mới giảng dạy văn học Pháp

tainguyenso.vnu.edu.vn

Việc áp dụng phương pháp tiếp cận thi pháp học, phương pháp dạy - học văn bản văn học theo đặc điểm thể loại và loại hình và phương pháp giao tiếp trong dạy - học văn học cho sinh viên chuyên Pháp là một hướng đi cần thiết và cấp bách nhằm tháo gỡ những bế tắc trong giảng dạy văn học hiện nay, mặt khác đóng góp đổi mới phương pháp giảng dạy văn học trong các trường Cao đẳng và Đại học Việt Nam.

Nghiên cứu phương pháp giảng dạy theo mô đun cho môn học Kỹ thuật xung số trong trường cao đẳng nghề

000000253925.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phương pháp dạy học tích cực. 1.4.2.1 Phương pháp giải quyết vấn đề. 1.4.2.2 Phương pháp chương trình hóa. 1.4.2.3 Phương pháp dạy học Angorit hóa. Dạy học theo phương pháp dự án. Dạy học bằng Graph. Phương pháp mô phỏng. 1.4.2.7 Phương pháp dạy học kỹ thuật công não.

PHƯƠNG PHÁP DẠY KHẨU NGỮ THEO HÌNH THỨC

tainguyenso.vnu.edu.vn

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các phương pháp dạy nói cho học sinh năm thứ 2 bao gồm cả phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại. Từ đó nêu ra một số phương pháp có hiệu quả nhất.. 4.Phương pháp nghiên cứu. Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:. Phương pháp thống kê: Thống kê các phương pháp giảng dạy đã được sử dụng, các nội dung giảng dạy trong giáo trình làm cơ sở để tìm ra phương pháp phù hợp..

9 nguyên tắc "vàng" trong giảng dạy đại học

To Dieu Lan.pdf

repository.vnu.edu.vn

Để duy trì năng lực sư phạm, giảng viên phải tích cực cập nhật các phương pháp giảng dạy nhằm giúp sinh viên học các kiến. thức và kĩ năng phù hợp và tạo ra các cơ hội giáo dục bình đẳng cho các nhóm sinh viên khác nhau.