« Home « Kết quả tìm kiếm

Quản lý


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Quản lý"

VĂN HÓA QUẢN LÝ VÀ VĂN HÓA QUẢN LÝ Ở THỦ ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY

tainguyenso.vnu.edu.vn

Văn hoá quản là một kiểu (hay một mô hình) quản nhằm thể hiện quyền lực và ý chí của người quản tác động đến đối tượng bị quản nhằm thực hiện những mục tiêu nhất định..

VĂN HOÁ QUẢN LÝ VÀ VĂN HOÁ QUẢN LÝ Ở THỦ ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY

tainguyenso.vnu.edu.vn

Văn hoá quản là một kiểu (hay một mô hình) quản nhằm thể hiện quyền lực và ý chí của người quản tác động đến đối tượng bị quản nhằm thực hiện những mục tiêu nhất định..

Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty TNHH MTV Quản lý tài sản VAMC

297852.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tổng quan về hoạt động quản nhân sự. Khái niệm cơ bản về nhân sự và quản nhân sự. Vai trò của quản nhân sự. Chức năng, nhiệm vụ của hoạt động quản nhân sự. Nội dung của hoạt động quản nhân sự. Tổng quan về công ty TNHH MTV Quản tài sản VAMC. Vài nét chính về công ty TNHH MTV Quản tài sản VAMC. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV Quản tài sản VAMC. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV Quản tài sản VAMC.

Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty TNHH MTV Quản lý tài sản VAMC

297852-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI:Hoàn thiện công tác quản nhân sự tại công ty TNHH MTV Quản tài sản VAMC. Công ty TNHH MTV Quản tài sản. quản nhân sự. do chọn đề tài Quản nhân sự là nhiệm vụ không thể thiếu đối với mỗi DN, là một trong những nội dung thiết yếu giúp DN tồn tại và phát triển không ngừng.

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại Cục quản lý cạnh tranh

312006.pdf

dlib.hust.edu.vn

Thực trạng công tác quản nhà nước đối với hoạt động BHĐC tại Cục Quản cạnh tranh. Tổ chức thực hiện văn bản pháp luật về quản nhà nước đối với hoạt đông BHĐC.

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại Cục quản lý cạnh tranh

312006-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Song song với nó, luận văn cũng chú trọng tìm hiểu các bài học kinh nghiệm từ Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc… để hoàn thiện các giải pháp quản đối với lĩnh vực này. c) Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả: Đề tài gồm 3 bộ phận chính: Chương 1: Cơ sở luận về quản BHĐC và kinh nghiệm một số nước trên thế giới về BHĐC. Chương 2: Thực trạng công tác quản hoạt động bán hàng đa cấp ở Cục Quản cạnh tranh.

Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư dự án thuỷ điện tại Ban Quản lý dự án thủy điện 2

296485.pdf

dlib.hust.edu.vn

Dự án đầu tư và quản dự án đầu tư. Dự án đầu tư. Quản dự án đầu tư. Nội dung của quản dự án đầu tư. Các phương pháp quản dự án đầu tư. Quản dự án đầu tư công trình thủy điện 24 1.3.1. Đặc điểm của các (công trình) dự án thủy điện. Những thách thức trong quản dự án thủy điện. Các mô hình quản dự án thủy điện.

Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư dự án thuỷ điện tại Ban Quản lý dự án thủy điện 2

296485-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu trong phạm vi các hoạt động quản đầu tư dự án thủy điện tại Ban Quản dự án thủy điện 2 d). Giúp hệ thống hóa các kiến thức về quản đầu tư dự án thủy điện. Vận dụng các kiến thức luận của hoạt động quản đầu tư dự án thủy điện vào thực tiễn công tác quản dự án tại Ban QLDA Thủy điện 2. Lí thuyết về dự án đầu tư và quản đầu tư, quản dự án đầu tư công trình thủy điện.

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước tại UBND huyện Đông Anh

dlib.hust.edu.vn

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN NHÀ NƯỚC TẠI UBND HUYỆN ĐÔNG ANH NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: PHẠM VĂN ĐỨC Người hướng dẫn khoa học: PGS-TS. 1 PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VỀ QUẢN . 4 1.2 Các nguyên tắc tổ chức quản . 7 1.3 Các phương pháp quản . 16 1.4 Hình thức và quy trình ra quyết định quản . 21 1.5 Quy chế quản . 25 1.6 Tổ chức hoạt động của các công sở. 27 1.7 Căn cứ pháp về tổ chức quản và hoạt động của UBND huyện

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tòa nhà tại Cty CP Quản lý và Đầu tư BĐS UDICLAND

297739.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nội dung quản bất động sản. Quản tòa nhà đa năng. Sự cần thiết phải quản tòa nhà đa năng. Nội dung của hoạt động quản tòa nhà đa năng. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản tòa nhà đa năng. Các phương hướng hoàn thiện công tác quản tòa nhà. Nâng cao vai trò quản . Hoàn thiện qui trình quản . 35 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TÒA NHÀ UDIC COMPLEX, KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG NAM TRẦN DUY HƯNG, CẦU GIẤY, HÀ NỘI.

Nâng cao năng lực quản lý của Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

297190.pdf

dlib.hust.edu.vn

Bảng quy trình chung QLDA đầu tƣ xây dựng 102 Bảng 3.6. 5 1 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC QUẢN CỦA BAN QUẢN DỰ ÁN 1.1 Cơ sở luận. 6 1.1.1 Dự án. 6 1.1.2 Quản dự án. 8 1.1.3 Ban quản dự án. 17 1.1.4 Năng lực quản của Ban QLDA. 17 1.1.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản của Ban QLDA. 21 1.1.4.2 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực quản của Ban QLDA. 28 1.1.4.3 Các loại năng lực quản của Ban QLDA. 18 1.1.4.4 Các tiêu chí đánh giá năng lực quản của

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tòa nhà tại Cty CP Quản lý và Đầu tư BĐS UDICLAND

297739-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Sau khi nghiên cứu những vấn đề luận cơ bản về quản doanh nghiệp, quản chất lượng, quản nguồn nhân lực, kinh tế vi mô, đồng thời đi sâu vào phân tích đánh giá tình hình chất lượng dịch vụ quản tòa nhà và tình hình chất lượng, hiệu quả trong công tác quản hiện nay tại tòa nhà UDIC COMPLEX, đề tài Luận văn đã đưa ra được một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả trong công tác quản tòa nhà tại công ty Quản và Đầu tư Bất động sản UDICLAND

Nâng cao năng lực quản lý của Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

297190-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản và năng lực quản . Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản dự án của Ban QLDAXDTS. Đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản của Ban QLDAXDTS. Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản và năng lực quản của Ban QLDAXDTS. Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian: Ban QLDAXDTS, tỉnh BN và các dự án do Ban quản .

Điều tra khảo sát hiện trạng quản lý chất thải tại một cảng hàng không, đề xuất xây dựng kế hoạch quản lý và xử lý chất thải..

000000295003-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Điều tra khảo sát hiện trạng quản chất thải tại một cảng hàng không, đề xuất xây dựng kế hoạch quản và xử chất thải.

Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh

310782-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nhiệm vụ - Đưa ra những cơ sở luận về quản dự án. Các khái niệm, nội dung quản dự án, các công cụ quản dự án, các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản dự án, các tiêu chí đánh giá công tác quản dự án. Nêu thực trạng và đánh giá công tác quản các dự án tại Ban QLDA các công trình trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2013-2015. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản các dự án tại Ban QLDA các công trình trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh . Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1.

Phân tích và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án Hàng hải.

310739.pdf

dlib.hust.edu.vn

tiếp quản dự án. 10 1.3.2- CĐT thuê tổ chức tƣ vấn quản dự án. 11 1.4- Nội dung công tác quản dự án đầu tƣ xây dựng. 12 1.4.1- Quản dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ. 12 1.4.2 Quản dự án trong giai đoạn thực hiện đầu tƣ. 14 1.4.3 Quản dự án trong giai đoạn kết thúc đầu tƣ. 19 1.5- Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản dự án đầu tƣ. 20 1.5.1- Quản phạm vi dự án. 20 1.5.2- Quản chi phí dự án. 20 1.5.3- Quản thời gian (tiến độ) của dự án. 22 1.5.4- Quản chất lƣợng

Phân tích và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án Hàng hải.

310739-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương 1 của luận văn đã trình bày những vấn đề về luận của đầu tư và quản dự án đầu tư, các chỉ tiêu đánh giá và phương pháp công tác quản dự án đầu tư, đây là nội dung rất quan trọng giúp cho việc nghiên cứu quản dự án đầu tư xây dựng công trình được dể dàng và tuân theo trình tự logic.

Điều tra khảo sát hiện trạng quản lý chất thải tại một cảng hàng không, đề xuất xây dựng kế hoạch quản lý và xử lý chất thải..

000000295003.pdf

dlib.hust.edu.vn

NHỮNG NỘI DUNG QUẢN VÀ XỬ CHẤT THẢI. Những nội dung quản và xử chất thải rắn thông thường. Những nội dung quản và xử chất thải nguy hại. Những nội dung quản và xử nước thải. 35 Điều tra khảo sát hiện trạng quản chất thải tại một cảng hàng không, đề xuất xây dựng kế hoạch quản và xử chất thải. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN CHẤT THẢI TẠI CẢNG HKQT NỘI BÀI. Hiện trạng quản chất thải rắn. Hiện trạng quản CTNH. Hiện trạng quản khí thải.

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

tainguyenso.vnu.edu.vn

Những văn bản liên quan đến khía cạnh quản nhà nước không tách biệt rõ ràng quản nông thôn và quản thành thị. Mặc dù khung pháp hiện hành không tách biệt rõ nội dung quản nông thôn và thành thị, nhưng trong thực tế quản , có thể nhìn thấy sự khác nhau trong việc vận dụng khung pháp hiện hành và những vấn đề xuất hiện trong việc quản đô thị. Phần 2 của bài viết tập trung vào một số kinh nghiệm thực tế điển hình về những thách thức trong việc quản đô thị..

Đánh giá hiện trạng quản lý và xử lý chất thải rắn nông thôn và đề xuất giải pháp xử lý và quản lý tổng hợp CTR nông thôn ở tỉnh Hưng Yên.

000000273990-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Kiến nghị Trên cơ sở đánh giá tổng thể về hiện trạng quản và xử chất thải rắn nông thôn và dự báo phát sinh CTR nông thôn đến năm 2025. Để thực hiện có hiệu quả công tác quản và xử chất thải rắn nông thôn trên địa bàn tỉnh cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp xử quản tổng hợp CTR nông thôn ở tỉnh Hưng Yên như đề xuất trong luận văn này