« Home « Kết quả tìm kiếm

Quản lý hoạt động dạy học


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Quản lý hoạt động dạy học"

Các giải pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt

dlib.hust.edu.vn

Cấu trúc luận văn 5 Chƣơng 1: Cơ sở luận của công tác quản hoạt động dạy học thực hành nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo tay nghề cho học sinh, sinh viên 6 1.1. luận chung về quản quản chất lƣợng 6 1.1.1. Khái niệm chung về quản quản giáo dục 6 1.1.2. Khái niệm về quản hoạt động dạy học thực hành 8 1.1.3. Khái niệm về chất lƣợng, chất lƣợng dạy học thực hành 8 1.1.4. Khái niệm về quản chất lƣợng 11 1.1.5. Dạy học thực hành 13 1.2.2.

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh cho sinh viên hệ đào tạo nhiệm vụ chiến lược tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội theo chuẩn đầu ra

repository.vnu.edu.vn

CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH THEO CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC. 1.2.1 Hoạt động dạy học tiếng Anh Trang 8. 1.2.1.1 Hoạt động dạy học Trang 8. 1.2.1.2 Hoạt động dạy học tiếng Anh Trang 10. 1.2.2 Quản hoạt động dạy học và biện pháp quản hoạt động dạy học Tiếng Anh. 1.2.2.1 Quản hoạt động dạy học tiếng Anh Trang Biện pháp quản hoạt động dạy học Trang 14 1.3 Một số vấn đề luận về hoạt động dạy học và Trang 15. quản hoạt động dạy học tiếng Anh theo chuẩn

Các giải pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tay nghề cho sinh viên khoa Cơ khí trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

297654.pdf

dlib.hust.edu.vn

Quản giáo dục, quản hoạt động dạy học. Quản giáo dục. Quản hoạt động dạy học. Quản hoạt động dạy học thực hành. Dạy học thực hành. Hoạt động dạy học thực hành. Dạy học thực hành ở Trƣờng Cao đẳng nghề. Những nội dung công tác quản hoạt động dạy học thực hành tác động đến chất lƣợng dạy học thực hành ở Trƣờng Cao đẳng nghề. Quản nội dung, kế hoạch, chƣơng trình dạy học thực hành. Quản hoạt động giảng dạy của Giáo viên. Quản hoạt động học của sinh viên.

Các giải pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tay nghề cho sinh viên khoa Cơ khí trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

297654-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tổng quan được vấn đề quản hoạt động dạy học thực hành ở trường Cao đẳng nghề tuy chưa thật đầy đủ - Nghiên cứu và phân tích làm rõ một số khái niệm cơ bản “Quản giáo dục”, “Quản hoạt động dạy học”, “Quản hoạt động dạy thực hành. Phát hiện được thực trạng hoạt động dạy học còn nhiều bất cập: công tác quản nội dung chương trình, PPDH, vấn đề kiểm tra đánh giá. Đề xuất đươcc 6 giải pháp về quản hoạt động dạy học thực hành ở trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh hóa.

Quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh tại trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ

repository.vnu.edu.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC. QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ. LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN GIÁO DỤC. LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC. Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại khoa sau Đại học trường Đại học giáo dục. CBQL : Cán bộ quản . DHNN : Dạy học ngoại ngữ. HĐD : Hoạt động dạy. HĐGD : Hoạt động giảng dạy. HĐHT : Hoạt động học tập. PPDH : Phương pháp dạy học. QLHĐHT : Quản hoạt động học tập.

Quản lý hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên tại trường quốc tế Liên hiệp quốc Hà Nội

repository.vnu.edu.vn

Nội dung quản hoạt động dạy học môn KHTN ở trường PTCS. Quản hoạt động dạy của giáo viên. Quản hoạt động học của học sinh. Quản cơ sở vật chất. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy học môn KHTN. THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN KHTN CỦA TRƢỜNG QUỐC TẾ LIÊN HIỆP QUÓC HÀ NỘI. Khái quát về phòng Khoa họchoạt động của phòng Khoa học. Sứ mệnh phòng Khoa học. Kế hoạc phát triển chiến lược phòng Khoa học. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

Quản lý hoạt động dạy học các môn không chuyên tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên

repository.vnu.edu.vn

Đánh giá chung về quản hoạt động dạy học các môn không chuyên tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƢỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH ĐIỆN BIÊN. Những nguyên tắc xác lập các biện pháp quản hoạt động dạy học các môn không chuyên. Biện pháp quản hoạt động dạy học các môn không chuyên tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện biên.

Quản lý hoạt động dạy học bổ túc trung học phổ thông ở Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tủa Chùa - Điện Biên

repository.vnu.edu.vn

QL HĐDH Quản hoạt động dạy học. Error! Bookmark not defined.. Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN CỦA BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC BỔ TÚC THPT Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN. Quản . Quản giáo dục. Hoạt động dạy học. Quản hoạt động dạy học. Chất lượng dạy học. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục thường xuyên. Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục thường xuyênError! Bookmark not defined..

Quản lý hoạt động dạy học theo chương trình đào tạo bằng kép tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

repository.vnu.edu.vn

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ CỦA QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG KÉP Ở ĐẠI HỌC. 1.2.1 Khái niệm quản . Quản giáo dục, quản trường họcError! Bookmark not defined.. Quản hoạt động dạy học. Khái niệm đào tạo bằng kép. Quản hoạt động dạy học theo chƣơng trình đào tạo bằng kép. Vai trò của phòng đào tạo trong quản hoạt động dạy học. Đặc điểm của chương trình đào tạo theo bằng kép. Nội dung quản hoạt động dạy học theo CTĐT bằng kép.

Quản lý hoạt động dạy học tại Trường Trung học phổ thông Lý Nhân Tông thành phố Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

repository.vnu.edu.vn

THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NHÂN TÔNG THÀNH PHỐ BẮC NINH. Thực trạng hoạt động dạy - học ở trường THPT Nhân Tông. Thực trạng hoạt động dạy. Thực trạng hoạt động học của học sinh Error! Bookmark not defined.. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động dạy họcError! Bookmark not defined.. Thực trạng quản hoạt động dạy học ở trường THPT Nhân Tông. Thực trạng quản hoạt động giảng dạy của giáo viên. Thực trạng quản hoạt động học của học sinhError!

Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

repository.vnu.edu.vn

Tính cần thiết các biện pháp mà nhà trường sẽ thực hiện nhằm quản hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới. giáo dục. Tính khả thi các biện pháp mà nhà trường sẽ thực hiện nhằm quản hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới. Mối quan hệ giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất quản hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu. đổi mới giáo dục. Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm về quản giáo dục. Học viện quản Giáo dục, Hà Nội..

Quản lý hoạt động dạy học các trường tiểu học của Phòng giáo dục quận Hải An thành phố Hải Phòng trong bối cảnh đổi mới

repository.vnu.edu.vn

GDTH ĐĐT Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. HĐDH Hoạt động dạy học. HĐGD Hoạt động giáo dục. HT CTTH Hoàn thành chương trình tiểu học. NNGVTH Nghề nghiệp giáo viên tiểu học. PGD Phòng Giáo dục. PCGD Phổ cập giáo dục. PCGD ĐĐT Phổ cập GD Tiểu học đúng độ tuổi. QL Quản . QLGD Quản giáo dục. TH Tiểu học. TTGDTX Trung tâm giáo dục thường xuyên. Nghiên cứu về quản hoạt động dạy học tiểu học của PGD. Nghiên cứu quản hoạt động dạy học của hiệu trưởng. luận về quản . Quản .

Quản lý hoạt động dạy học môn Đường lối quân sự của Đảng tại Khoa Giáo dục QP-AN. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

000000297149.pdf

dlib.hust.edu.vn

Xây dựng cơ sở khoa học về quản , quản hoạt động dạy học, dạy học môn ĐLQS cho sinh viên, quản hoạt động dạy học môn ĐLQS cho sinh viên. Khảo sát và đánh giá thực trạng quản hoạt động dạy học môn ĐLQS cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Quản lý hoạt động dạy học môn Đường lối quân sự của Đảng tại Khoa Giáo dục QP-AN. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

000000297149-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: “Quản hoạt động dạy học môn Đường lối quân sự của Đảng tại Khoa Giáo dục QP-AN.

Quản lý hoạt động dạy học ở Trường trung học phổ thông Mường Nhà huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

repository.vnu.edu.vn

HỌC CỦA TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNGError! Bookmark not defined.. Quản . Quản giáo dục. Hoạt động dạy học. Quản hoạt động dạy học. Quản hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông. Bookmark not defined.. Nội dung quản hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông . Kế hoạch hóa hoạt động dạy học phù hợp Error! Bookmark not defined.. Tổ chức, chỉ đạo hoạt động của giáo viên và học sinhError! Bookmark not defined.. Hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ dạy họcError!

Quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên

repository.vnu.edu.vn

Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Hoạt động dạy học. Quản hoạt động dạy học ở trường THCS và THPT. Nội dung quản ở trường THCS và THPT. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động dạy học trong nhà trường THCS và THPT. Đặc điểm và hoạt động học của HS THCS, HS THPT. Quản dạy học để nâng cao chất lượng dạy học. Chƣơng II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG HUYỆN TỦA CHÙA, TỈNH ĐIỆN BIÊN.

Quản lý hoạt động dạy học môn Toán đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh dân tộc - miền núi tại Trường Trung học phổ thông Trần Can tỉnh Điện Biên

repository.vnu.edu.vn

Đặc điểm dạy học môn Toán đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh dân tộc- miền núi ở trường Trung học phổ thôngError! Bookmark not defined.. Đổi mới hoạt động dạy học môn Toán ở trường Trung học phổ thông. Bookmark not defined.. Quản hoạt động dạy học môn Toán theo hướng tiếp cận năng lực tại trường Trung học phổ thông. Quản quản dạy học. Nhà trường và quản nhà trường. Quản hoạt động dạy học. Quản hoạt động dạy học môn Toán.

Quản lý hoạt động dạy học Trường trung học cơ sở Huyện Đông Hưng ,Tỉnh Thái Bình

repository.vnu.edu.vn

QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐÔNG HƢNG, TỈNH THÁI BÌNH. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC. CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG `TRUNG HỌC CƠ SỞ. Quản . Quản giáo dục. Quản nhà trường. Hoạt động dạy học. Quản hoạt động dạy học. Nội dung quản hoạt động dạy học ở trường THCSError! Bookmark not defined.. Quản hoạt động dạy của giáo viên.

Quản lý hoạt động dạy học ở Trường trung học phổ thông Phan Đình Giót thành phố Điện Biên Phủ theo hướng tiếp cận phát triển năng lực

repository.vnu.edu.vn

QL HĐHT Quản hoạt động học tập QL HĐGD Quản hoạt động giảng dạy. TBDH Thiết bị dạy học. 90 Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN HOẠT ĐỘNG. DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNGError! Bookmark not defined.. Error! Bookmark not defined.. Quản và chức năng của quản . Quản giáo dục. Quản nhà trường. Hoạt động dạy học. Một số vấn đề luận về hoạt động học tập ở trường THPTError! Bookmark not defined.. Bản chất của hoạt động học.

Quản lý hoạt động dạy học ứng dụng ICT phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh ở các trường trung học phổ thông tỉnh Điện Biên

repository.vnu.edu.vn

Phạm Thị Thu Hà (2014) Quản ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở các Trường trung học cơ sở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sy. Phạm Văn Vƣơng, (2012), Quản hoạt động dạy - học trong môi trường phát triển công nghệ thông tin truyền thông ở các trường THCS huyện Thái Thuỵ tỉnh Thái Bình, Luận văn thạc sy.