« Home « Kết quả tìm kiếm

Quảng Bình


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Quảng Bình"

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình

00050004510.pdf

repository.vnu.edu.vn

UBND tỉnh Quảng Bình, 2010. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2009. UBND tỉnh Quảng Bình, 2014. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2013. UBND huyện Quảng Ninh, 2012. UBND huyện Quảng Ninh, 2010. Báo cáo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2010-2015. UBND huyện Quảng Ninh, 2009, 2013. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2009, 2013.. Quảng Bình. UBND huyện Quảng Ninh, 2013.

Nghiên cứu biến động chất lượng nước vùng cửa sông ven biển tỉnh Quảng Bình

01050001859.pdf

repository.vnu.edu.vn

UBND tỉnh Quảng Bình (2011), Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.. UBND tỉnh Quảng Bình (2011), Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.. UBND tỉnh Quảng Bình (2011), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.. UBND tỉnh Quảng Bình (2011), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Trạch đến năm 2020..

Đề HSG lớp 11 Quảng Bình vóng 1

www.vatly.edu.vn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên:. Thanh AB có khối lượng không đáng kể. Đầu A được gắn vật nặng m1 = 600g, đầu B gắn vật nặng m2 = 400g. Buộc một sợi dây không giãn, khối lượng không đáng kể vào A, B rồi vắt qua một cái đinh đóng cố định tại C, dây trượt không ma sát trên đinh. Thanh lơ lững trong không gian và khi cân bằng thì CA+CB = 30cm. Cho mạch điện như hình vẽ: Bộ nguồn có suất điện động E = 18V, điện trở trong r.

Đề HSG lớp 11 Quảng Bình vòng 2

www.vatly.edu.vn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên:. Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề gồm có 01 trang. Câu 4 (2,0 điểm) Mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và hai điện trở có giá trị R1, R2 được đặt trong từ trường đều � EMBED Equation.DSMT4. như hình vẽ. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi điện trở sau đó.. Hình cho câu 1. Hình cho câu 4. EMBED Equation.DSMT4. Câu 5 (2,0 điểm) Hệ hai thấu kính hội tụ L1, L2 đặt đồng trục, cách nhau a = 40cm.

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

00050004501.pdf

repository.vnu.edu.vn

Chương 3:Thực trạng phát triển hợp tác xã nông nghiệp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua.. Chương 4: Phương hướng và những giải pháp cơ bản nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong những năm tới..

Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lãnh đạo giáo dục phổ thông từ năm 2001 đến năm 2010

02050002983.pdf

repository.vnu.edu.vn

Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình (2010), Niên giám thống kê, Lưu trữ tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình.. Đảng bộ tỉnh Quảng Bình (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Bình lần thứ XII, Lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình.. Đảng bộ tỉnh Quảng Bình (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII, Lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình.. Đảng bộ tỉnh Quảng Bình (2005), Văn kiện Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, Lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình..

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh Quảng Bình

00050004498.pdf

repository.vnu.edu.vn

Tỉnh ủy Quảng Bình, 2011. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, 2010. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015.. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, 2008. Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 - 2010.. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, 2011. Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, 2011, 2012, 2013. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, 2012, 2013..

Đáp án HSG 12 Quảng Bình năm 2013-2014

www.vatly.edu.vn

SỞ GIAÓ DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH. Dựa vào đồ thị 1-2 đã cho ta được:. hằng số). (1) Áp dụng phương trình C-M: pV = (RT. hằng số nên đồ thị trong p-V là đoạn thẳng 1-2 kéo dài qua gốc toạ độ. Dựa vào đồ thị này ta tính được công mà khí thực hiện (bằng diện tích A12B):. Độ biến thiên nội năng của khí:. (R(T2 – T1). nhiệt lượng mà khí nhận vào:. Tỉ lệ nhiệt lượng chuyển thành nội năng là:. Chọn trục tọa độ Ox như hình vẽ, gốc O tại VTCB.

Đáp án Đề HSG lớp 11 Quảng Bình vòng 2

www.vatly.edu.vn

SỞ GIAÓ DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH. Ban đầu K1 đóng, điện lượng đi qua điện kế đúng bằng điện tích của tụ 2C phía trên, điện tích đó bằng:. Điện tích này cũng bằng điện tích của tụ điện C ở phía dưới. Và do tính chất đối xứng, các tụ 2C và C còn lại cũng có điện tích như vậy. Nếu mở khóa K1 rồi đóng K2 thì hai tụ C và 2C ở phía trên mắc song song với nhau. Một lượng điện tích. sẽ chạy qua điện kế cho đến khi hiệu điện thế trên tụ C và 2C ở trên bằng nhau:.

Một số đặc điểm tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Quảng Bình, đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý

repository.vnu.edu.vn

Một số đặc điểm tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Quảng Bình, đề xuất các giải pháp sử dụng. Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên. Luận văn ThS chuyên ngành: Khoa học đất. Abstract: Trình bày điều kiện hình thành đất tỉnh Quảng Bình. các quá trình hình hành và suy thoái tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Quảng Bình.

Bảo đảm quyền con người trong việc thu hồi đất: qua thực tiễn ở tỉnh Quảng Bình

repository.vnu.edu.vn

UBND tỉnh Quảng Bình (2009), Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 12/3/2009 về việc quy định giá các loại nhà cửa,vật kiến trúc để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên đất địa bàn tỉnh Quảng Bình.. UBND tỉnh Quảng Bình (2009), Quyết định số 13/2009/QĐ-UB ngày 21/7/2009 về việc quy định giá các loại tài sản là cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, qua thực tiễn tỉnh Quảng Bình

repository.vnu.edu.vn

Thực trạng phổ biến an toàn giao thông tỉnh Quảng Bình. Thực trạng giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 2.2.1.1. Hệ thống giao thông tỉnh Quảng Bình. Tình hình Tai nạn giao thông đƣờng bộ qua các năm. Tai nạn giao thông đường bộ qua các năm. Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các nguyên nhân gây tai nạn giao thông ở Quảng bình. Ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém 2.2.2. Tình hình phổ biến, giáo dục luật an toàn giao thông tại Quảng Bình.

Nghiên cứu tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản xuất nông nghiệp xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

01050002100.pdf

repository.vnu.edu.vn

Do vậy, Nghiên cứu tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản xuất nông nghiệp xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình là cần thiết.. Ủy ban nhân dân xã Võ Ninh (2006), Báo cáo tổng hợp “Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Võ Ninh - huyện Quảng Ninh giai đoạn 2006 - 2015 và định hướng đến 2020”, Võ Ninh.. Ủy ban nhân dân xã Võ Ninh (2010), Báo cáo thuyết minh số liệu thống kê đất đai năm 2010 xã Võ Ninh..

Đề thi học sinh giỏi 12 Quảng Bình 2013-2014

www.vatly.edu.vn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên:. Môn: VẬT LÍ LỚP 12 THPT Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề gồm có 02 trang. Một lượng khí lý tưởng đơn nguyên tử thực hiện một quá trình biến đổi trạng thái, trên hệ toạ độ p-T quá trình này được biểu diễn bằng đoạn 1-2 của một parabol mà đỉnh của nó trùng với góc toạ độ (hình vẽ). Hỏi nhiệt lượng mà khí nhận vào trong quá trình này được sử dụng bao nhiêu phần trăm để làm biến đổi nội năng của khí?

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Bắc Quảng Bình

dlib.hust.edu.vn

. 43 2.3.2.1Thực trạng về bộ máy tổ chức quản trị RRTD tại BIDV Bắc Quảng Bình Thực trạng về quy trình tín dụng, chính sách tín dụng nhằm quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Bắc Quảng Bình.

Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản trên các dải cát ven biển Quảng Bình

repository.vnu.edu.vn

Phân tích, đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên và môi trường của dải cát phía Bắc ven biển tỉnh Quảng Bình. Đề xuất các định hướng phát triển nuôi trồng thủy hải sản bền vững ở dải cát phía Bắc ven biển tỉnh Quảng Bình. Các tài liệu về kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình và các huyện phía Bắc dải cát Quảng Bình năm 2009. Các dữ liệu bản đồ hợp phần tỉnh Quảng Bình.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Thực trạng và giải pháp

repository.vnu.edu.vn

Đánh giá thực trạng phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác này tại địa phương.. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:. Đối tượng nghiên cứu: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật qua thực tiễn tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình..

Phân tích và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ quản lý cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

000000271607-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

HỒ NGỌC THANH PHÂN TÍCH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN Hà Nội - 2013 TÓM TẮT LUẬN VĂN. Đề tài: “Phân tích và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ quản lý cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.

Sử dụng các mô hình và phần mềm dự báo nhằm tính toán nhu cầu sử dụng điện và đánh giá khả năng sử dụng DMS tại tỉnh Quảng Bình

000000253931-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Việc áp dụng Simple_E kết hợp với phương pháp trực tiếp nhằm dự báo nhu cầu điện cho phạm vi một tỉnh cho thấy mức độ linh hoạt của chương trình này, với ví dụ được đưa ra trong đề tài là dự báo nhu cầu điện cho tỉnh Quảng Bình.