« Home « Kết quả tìm kiếm

Quang học


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Quang học"

Mạng quang học thế hệ mới WDM optical network

000000254878-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tìm hiểu bài toán định tuyến và gán bước sóng động trong mạng quang học WDM - Mô phỏng nguyên lý hoạt động định tuyến và gán bước sóng động trong mạng quang học WDM bằng phần mềm mô phỏng NS2 để có một cái nhìn trực quan về các giải thuật định tuyến và gán bước sóng 3. Tóm tắt luận văn Luận văn được chia làm 4 chương với nội dung như sau. Chương I: Trình bày khái quát về mạng quang học thế hệ mới WDM - Chương II: Trình bày về các vấn đề về định tuyến và gán bước sóng trong mạng quang WDM.

Mạng quang học thế hệ mới WDM optical network

000000254878.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chuyển mạch quang 7.1 Chuyển mạch kênh quang 7.2 Chuyển mạch gói quang CHƯƠNG II : ĐỊNH TUYẾN VÀ GÁN BƯỚC SÓNG TRONG MẠNG QUANG 20 1. Giới thiệu 2 Vấn đề định tuyến 2.1 Giới thiệu Phân loại định tuyến 3. Vấn đề gán bước sóng 4. Phân loại định tuyến và gán bước sóng trong mạng quang học WDM 5. Định tuyến và gán bước sóng tĩnh 6.

Đề thi Quang học HK2 12-13 ĐH Sư phạm

www.vatly.edu.vn

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – HỌC KỲ II – NH . Ngành đào tạo: Sư phạm Vật Lý – 102 và Vật lý – 105. Học phần thi: Quang học. Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề Câu 1 (3 điểm). Thực hiện giao thoa ánh sáng bởi một bản mỏng 2 mặt song song bằng không khí có bề dày 0,2mm. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0.6μm. Hiện tượng giao thoa được quan sát theo phương phản xạ và được hứng lên màn E đặt ở tiêu diện của thấu kính có tiêu cự 50cm.. Bố trí dụng cụ thí nghiệm..

Đề thi Quang học - Khoa Vật Lý - ĐH Sư phạm TPHCM

www.vatly.edu.vn

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – HỌC KỲ II – NH . Ngành đào tạo: Sư phạm Vật Lý – 102 và Vật lý – 105. Học phần thi: Quang học. Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề Câu 1 (3 điểm). Thực hiện giao thoa ánh sáng bởi một bản mỏng 2 mặt song song bằng không khí có bề dày 0,2mm. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0.6μm. Hiện tượng giao thoa được quan sát theo phương phản xạ và được hứng lên màn E đặt ở tiêu diện của thấu kính có tiêu cự 50cm.. Bố trí dụng cụ thí nghiệm..

Nghiên cứu và phát triển hệ đo xung quang học cực ngắn

tainguyenso.vnu.edu.vn

Nghiên cứu hệ đo xung quang học cực ngắn theo phương pháp tự tương quan. Tính toán và mô phỏng phép đo độ rộng xung quang học cực ngắn dựa trên hệ tự tương quan giao thoa và hệ tự tương quan cường độ ứng với một số trường hợp xung vào khác nhau.. Từ dữ liệu tự tương quan mô phỏng, lập trình để xác định được dạng và độ rộng xung vào phù hợp nhất..

Nghiên cứu phương pháp nâng cao độ phân giải thước đo quang học.

000000272796-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ Đề tài: Nghiên cứu phương pháp nâng cao độ phân giải thước đo quang học Tác giả luận văn: Nguyễn Ngọc Khánh Khoá: 2011B Người hướng dẫn: Tiến sỹ Nguyễn Văn Vinh Nội dung tóm tắt: 1. Lý do chọn đề tài: Phương pháp đo dịch chuyển bằng thước khắc vạch được sử dụng phổ biến trong các thiết bị đo và các máy gia công CNC. Các nghiên cứu trước đây thường nâng cao độ phân giải từ các vạch cơ bản bằng điện có ưu nhược điểm.

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nước lên phổphát tần sốtổng quang học (SFG) của D-glucose

01050001912.pdf

repository.vnu.edu.vn

Cơ sở quang học phi tuyến. Độ phân cực phi tuyến và độ cảm phi tuyến. Một số hiện tượng quang học phi tuyến bậc hai. Hiện tượng chỉnh lưu quang học và phát hoà ba bậc hai. Quá trình trộn ba sóng, điều kiện tương hợp pha. Phát tần số tổng quang học SFG. Phương trình Maxwell trong quang học phi tuyến. Cường độ của sóng tần số tổng. Quang học phi tuyến bề mặt. Một số nghiên cứu quang phổ học dao động về D-glucose. CHƯƠNG 2 – THỰC NGHIỆM. Cấu trúc hoá học của D-glucose.

Nghiên cứu chế tạo hệ đo các thông số quang học của LED dùng quả cầu tích phân.

000000296886-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Nghiên cứu chế tạo hệ đo các thông số quang học của LED dùng quả cầu tích phân.

Vận dụng kỹ thuật đánh giá lớp học trong dạy học chương Mắt và các dụng cụ quang học Vật lí lớp 11

repository.vnu.edu.vn

Hệ mục tiêu và đề xuất kĩ thuật đánh giá lớp học trong dạy học chương Mắt và các dụng cụ quang học Vật lí lớp 11. Đánh giá làm việc nhóm. Bộ công cụ triển khai kĩ thuật đánh giá lớp học trong chương Mắt và các dụng cụ quang học. Phân tích bài dạy “Thấu kính mỏng” sử dụng kĩ thuật đánh giá lớp học (tiết 1). Kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của việc ứng dụng các kĩ thuật đánh giá lớp học trong dạy học môn Vật Lí.. Nhận xét đánh giá và rút kinh nghiệm.

Các phương pháp quang phổ ứng dụng trong theo dõi điều chế và đánh giá chất lượng vật liệu quang học lai vô cơ - hữu cơ (Ormosil)

tainguyenso.vnu.edu.vn

Các phương pháp quang phổ ứng dụng trong theo dõi ñiều chế và ñánh giá chất lượng vật liệu quang học lai vô cơ - hữu cơ. Dùng phương pháp phổ dao ñộng (phổ hồng ngoại và Raman) ñể nghiên cứu vật liệu quang học lai vô cơ – hữu cơ (ORMOSIL) ñược ñiều chế theo phương pháp Sol-gel với chất ñầu là metyltrioxysilan. Thông qua các số liệu phổ thu ñược ñã khẳng ñịnh chất lượng vật liệu.. Từ khóa: Quang phổ hồng ngoại và Raman, Vật liệu lai quang học..

Nghiên cứu giải pháp khả thi, thiết kế thiết bị quy chính kính ngắm quang học và pháo 85mm D44

000000253676-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Nghiên cứu giải pháp khả thi, thiết kế thiết bị quy chính kính ngắm quang học và pháo 85mm D44. Việc tăng tầm bắn, tăng uy lực của súng pháo đặt ra yêu cầu càng cao về độ chính xác ngắm bắn mà một trong các nhân tố ban đầu là đảm bảo hiệu chỉnh song song trục nòng súng pháo và kính ngắm quang học. Công tác hiệu chỉnh đó gọi là quy chính kính ngắm, được tiến hành trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa súng pháo, sửa chữa kính ngắm quang học và trước trận đánh.

Nghiên cứu giải pháp khả thi, thiết kế thiết bị quy chính kính ngắm quang học và pháo 85mm D44

000000253676.pdf

dlib.hust.edu.vn

TRỊNH QUANG HƯNG ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KHẢ THI THIẾT KẾ THIẾT BỊ QUY CHÍNH KÍNH NGẮM QUANG HỌC VÀ PHÁO 85MM D44 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH: MÁY CHÍNH XÁC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.

Bài tập các định luật cơ bản quang học 11

www.vatly.edu.vn

Xảy ra trong sợi quang học Câu 4: Một người tiến lại gần gương phẳng đến một khoảng cách ngắn hơn một lần so với khoảng cách ban dầu. Tăng n lần Câu 5: Tia sáng phản xạ từ gương phẳng. gương phẳng có thể quay quanh trục vuông góc với mặt phằng chứa tia tới và tia phản xạ. sau khi gương quay một góc a thì tia phản xạ quay một góc bao nhiêu? A.

Quang học

tainguyenso.vnu.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUANG HỌC. Các hướng nghiên cứu chính: Laser Quang phổ học, Quang học phi tuyến 2. Thông tin về môn học. Tên môn học: Quang học · Mã môn học: III-10 · Số tín chỉ :3 · Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập. Làm bài tập trên lớp : 10 + Thảo luận trên lớp: 2. Đơn vị phụ trách môn học: Khoa Vật Lý · Môn học tiên quyết: Dao động, sóng, Điện –Từ · Môn học kế tiếp: Nguyên Tử , Quang học hiện đại. Mục tiêu môn học.

Quang học hiện đại

tainguyenso.vnu.edu.vn

sở của quang học Fourier. 5.6 Một số ứng dụng của quang học Fourier.

[Sách] Lịch sử Quang học

www.vatly.edu.vn

QUANG HỌC. Ngành quang lí nghiên cứu bản chất và các tính chất của ánh sáng. Những trải nghiệm sớm nhất của loài người với ánh sáng và quang học là thuộc về thế giới tự nhiên:. ánh sáng mặt trời, lửa, và các tính chất phản xạ và khúc xạ (bẻ cong ánh sáng) của nước, các tinh thể, và một số chất khác có mặt trong tự nhiên. Ở phương tây, Euclid xứ Alexandria đã thực hiện những quan sát đầu tiên được ghi nhận lại về quang học và ánh sáng.

SKKN: Giải thích định tính các hiện tượng Quang học

www.vatly.edu.vn

Quang học là một môn học, trong đó người ta nghiên cứu các hiện tượng liên quan đến ánh sáng. từ sự truyền của ánh sáng đến sự tạo ra các ảnh. từ các tính chất của ánh sáng đến bản chất của áng sáng. Định luật truyền thẳng ánh sáng. Trong một môi trường trong suốt, đồng tính và đẳng hướng ánh sáng truyền theo đường thẳng. Nguyên lí về tính thuận nghịch của chiều truyền ánh sáng - Đường đi của ánh sáng không đổi khi đảo ngược chiều truyền ánh sáng.

SKKN: Giải thích định tính các hiện tượng Quang học

www.vatly.edu.vn

Quang học là một mơn học, trong đĩ người ta nghiên cứu các hiện tượng liên quan đến ánh sáng. từ sự truyền của ánh sáng đến sự tạo ra các ảnh. từ các tính chất của ánh sáng đến bản chất của áng sáng. Định luật truyền thẳng ánh sáng. Trong một mơi trường trong suốt, đồng tính và đẳng hướng ánh sáng truyền theo đường thẳng. Nguyên lí về tính thuận nghịch của chiều truyền ánh sáng - Đường đi của ánh sáng khơng đổi khi đảo ngược chiều truyền ánh sáng.

Thông tin quang

tainguyenso.vnu.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THÔNG TIN QUANG 1. Thông tin về giảng viên - Họ và tên: Trịnh Đình Chiến - Chức danh, học hàm, học vị: giảng viên chính, tiến sĩ - Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn quang học lượng tử, khoa vật lý. Thông tin quang - Thông tin về trợ giảng (nếu có).