« Home « Kết quả tìm kiếm

Truyền dẫn


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Truyền dẫn"

DWDM và ứng dụng trong mạng truyền dẫn Hanoi Telecom

310839.pdf

dlib.hust.edu.vn

Hình 1.1: Các kiểu kiến trúc tích hợp IP trên quang 1.2 Hệ thống truyền dẫn thông tin quang Ƣu điểm vƣợt trội của hệ thống truyền dẫn thông tin quang là cự ly truyền dẫn xa, khả năng truyền dẫn lớn và chất lƣợng truyền dẫn cao. Hình 1.2: Các thành phần chính của hệ thống truyền dẫn quang Mô hình tuyến truyền dẫn quang cơ bản gồm có phần phát quang, cáp sợi quang và phần thu quang.

DWDM và ứng dụng trong mạng truyền dẫn Hanoi Telecom

310839-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: DWDM và Ứng dụng trong mạng truyền dẫn Hanoi Telecom Tác giả luận văn: Vi Thành Nam Khóa: 2014A Người hướng dẫn: PGS.TS.

Thiết kế chế tạo hệ thống truyền dẫn HDSL

dlib.hust.edu.vn

Ngoài các ph−ơng thức truyền dẫn trên cáp quang, viba, vô tuyến thì truyền dẫn trên đôi cáp đồng là một giải pháp để truyền tải các dịch vụ trong khoảng cách vừa phải. Mục đích của đề tài là nghiên cứu công nghệ xDSL, thiết kế chế tạo thiết bị truyền dẫn HDSL. Thiết bị HDSL có khả năng truyền một luồng E1 2048 Kbps trên 2 đôi dây cáp đồng xoắn dùng để cung cấp dịch vụ POTS. Từ kết quả của đề tài này, các thiết bị xDSL khác có thể đ−ợc nghiên cứu, phát triển.

Nghiên cưú thiết kế chế tạo bộ truyền dẫn quang SDH

dlib.hust.edu.vn

PL1 10 Mở ĐầU Mạng truyền dẫn là cơ sở hạ tầng quan trọng của mạng Viễn thông. Trong mạng viễn thông, hai ph−ơng thức truyền dẫn đ−ợc áp dụng rộng rãi là truyền dẫn đồng bộ SDH (Synchronous Digital Hierarchy) và truyền dẫn cận đồng bộ PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy).

Nghiên cứu bù tán sắc trong truyền dẫn thông tin quang

000000253639-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

1TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Nghiên cứu bù tán sắc trong truyền dẫn thông tin quang. Hoàng Phương Chi Nội dung tóm tắt: Công nghệ mạng truyền dẫn thông tin quang tốc độ cao ra đời đã tạo nên những bước phát triển mạnh mẽ cho ngành viễn thông. Ngày nay các hệ thống thông tin quang đường trục, các hệ thống truyền dẫn dung lượng lớn đều sử dụng công nghệ WDM với những liên kết cấu trúc mạng phức tạp.

Nghiên cứu bù tán sắc trong truyền dẫn thông tin quang

000000253639.pdf

dlib.hust.edu.vn

ĐỖ NAM KHÁNH NGHIÊN CỨU BÙ TÁN SẮC TRONG TRUYỀN DẪN THÔNG TIN QUANG Chuyên ngành : Kỹ Thuật Điện Tử LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. HOÀNG PHƯƠNG CHI Hà Nội - 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ kỹ thuật “Nghiên cứu bù tán sắc trong truyền dẫn thông tin quang” là công trình nghiên cứu của riêng tôi.

Kỹ thuật đồng bộ trong truyền dẫn OFDM

repository.vnu.edu.vn

Kỹ thuật đồng bộ trong truyền dẫn OFDM. khái niệm truyền sông sông, kênh con trực giao, điều chế miền tần số. cấu trúc tín hiệu OFDM. Tìm hiểu cơ sở kỹ thuật đồng bộ: phát hiện gói và xác định vùng quan tâm. ƣớc lƣợng độ lệch tần số sóng mang. sửa lỗi lệch tần số và khôi phục lại tín hiệu. đồng bộ tốc độ lấy mẫu. đồng bộ ký hiệu OFDM. Khâu đồng bộ trong một hệ thống truyền thông OFDM là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng để quyết định hiệu suất của cả hệ thống.

Hệ thống DWDM và ứng dụng trong mạng truyền dẫn Viettel

000000253628-ND-01.pdf

dlib.hust.edu.vn

Do đú, đó nảy sinh nhu cầu cần một hệ thống cú khả năng tăng dung lượng truyền dẫn trờn một sợi quang bằng cỏch tận dụng băng thụng rộng của sợi, tăng khoảng cỏch truyền dẫn và đỏp ứng đồng thời nhiều định dạng thụng tin. Đõy là động lực phỏt triển hệ thống ghộp kờnh theo bước súng WDM. Hệ thống WDM cho phộp tăng dung lượng truyền dẫn trờn một sợi quang, mà khụng tăng tốc độ xung, bằng cỏch tận dụng băng thụng rộng của sợi quang. Do đú, hệ thống đỏp ứng được cỏc yờu cầu kể trờn. Ứng dụng 1.3.1.

Hệ thống DWDM và ứng dụng trong mạng truyền dẫn Viettel

000000253628-ND-03.pdf

dlib.hust.edu.vn

Mạng truyền dẫn Viettel phân chia theo cấu trúc 4 lớp: 1. Cấu trúc mạng Truyền dẫn Viettel 751. Công nghệ: chủ yếu DWDM, ngoài ra có cả SDH • Dung lượng: N x STM-64 • Độ phủ: Đường trục Bắc – Nam (từ HNI – HCM). HCM – VTU – CTO • Độ dài: từ LSN – CTO • Chức năng: Kết nối lưu lượng các vùng miền, truyền tải dịch vụ Bắc – Nam, kết nối các hướng đi Quốc tế.

Thiết kế tối ưu mạng truyền dẫn quang băng rộng sử dụng ROADM

297789.pdf

dlib.hust.edu.vn

Thiết kế tối ưu mạng truyền dẫn quang băng rộng DWDM sử dụng ROADM 11 CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG DWDM 1.1.

Nghiên cứu hệ thống truyền dẫn quang SDH-Các giải pháp kỹ thuật

000000208009-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn: ‘Nghiên cứu hệ thống truyền dẫn quang SDH-Các giải pháp kỹ thuật’ Luận văn bao gồm các nội dung sau. Tổng quan về kỹ thuật SDH: Khái niệm về SDH, ghép kênh PDH, SDH, so sánh Kỹ thuật PDH và SDH. Các quá trình tạo khung truyền dẫn: Khung truyền dẫn SDH, các phần tử tạo thành khung Truyền dẫn SDH - Hoạt động của con trỏ trong khung truyền dẫn SDH: Phương pháp đồng chỉnh dương, âm và sau đó phân loại con trỏ.

Nghiên cứu ứng dụng khuếch đại quang sợi trong truyền dẫn quang WDM

310419-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng khuếch đại quang sợi trong truyền dẫn quang WDM Tác giả luận văn: Hoàng Duy Dũng Khóa: 2014B Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Quốc Trung Từ khóa (Keyword): WDM, khuếch đại quang sợi, truyền dẫn quang Nội dung tóm tắt: a. Hệ thống thông tin quang đơn mode đã là một mạng thông tin tiên tiến, nhưng nó chưa tận dụng được băng thông lớn của sợi quang một cách hữu hiệu, do mỗi sợi quang chỉ truyền được 1 kênh.

Hệ thống DWDM và ứng dụng trong mạng truyền dẫn Viettel

000000253628-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: "Hệ thống DWDM và ứng dụng trong mạng Truyền dẫn Viettel" Tác giả luận văn: Nguyễn Lê Cường Khóa Người hướng dẫn: TS.

Nghiên cứu hệ thống truyền dẫn quang SDH-Các giải pháp kỹ thuật

Phu_bia_LuanVan.pdf

dlib.hust.edu.vn

XLTT&TT Hệ thống phân cấp đồng bộ số SDH là một mạng truyền dẫn có khả năng kết hợp đ−ợc tất cả các thiết bị truyền dẫn có tốc độ khác nhau trong hệ thống PDH nh− hình sau. 1.5 Mbit/s2 Mbit/s2 Mbit/s1.5 Mbit/sSDHSDH45 Mbit/s140 Mbit/s45 Mbit/s6.312 Mbit/s1.5 Mbit/s34 Mbit/s34 Mbit/s1.5 Mbit/s Hình 1.1: Truy nhập mạng truyền dẫn SDH Thiết bị SDH chỉ có thể truyền các luồng tín hiệu trên đi vào mạng truyền dẫn SDH mà không thể phân kênh chúng.

Công nghệ Ason và đề xuất ứng dụng cho mạng truyền dẫn Viettel

000000105315-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đề tài: Tìm hiểu công nghệ ASON và đề xuất ứng dụng trong mạng truyền dẫn Viettel TÓM TẮT Mạng quang chuyển mạch tự động (ASON) là công nghệ mạng truyền dẫn quang thế hệ mới. Về cơ bản, ASON là một hệ thống phần mềm giao tiếp và điều khiển thông minh được tích hợp vào phần tử mạng truyền dẫn SDH/DWDM để tạo ra mặt phẳng điều khiển độc lập với mặt phẳng truyền dẫn số liệu.

Công nghệ Ason và đề xuất ứng dụng cho mạng truyền dẫn Viettel

000000105315.pdf.pdf

dlib.hust.edu.vn

Sự phức tạp của hệ thống truyền dẫn dựa trờn tiờu chuẩn PDH khụng thể đỏp ứng những nhu cầu này mặt khỏc hệ thống truyền dẫn dựa trờn tiờu chuẩn PDH lại bộc lộ một số nhược điểm như: cỏc dũng thiết bị của cỏc nhà sản xuất khỏc nhau thỡ khong tương thớch với nhau vỡ đõy khụng phải là chuẩn chung cho thế giới, quỏ trỡnh tỏch ghộp kờnh kộm linh hoạt vỡ phải đi qua nhiều bước phức tạp …Để giải quyết vấn đề đú Cụng nghệ truyền dẫn số đồng bộ SDH ra đời.

Nghiên cứu kỹ thuật truyền dẫn tín hiệu di động 3G trên sợi quang

000000253452-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương 4: Kết hợp truyền dẫn tín hiệu thông tin di động 3G và RoF. Chương này kết hợp kỹ thuật truyền dẫn tín hiệu vô tuyến 3G đã được mô tả tại chương 3 và kỹ thuật RoF trong chương 2 để đưa ra một phương pháp truyền dẫn tín hiệu di động 3G trên sợi quang. Đó là phương pháp truyền dẫn tín hiệu 3G qua hệ thống quang điều chế biên độ và tách sóng trực tiếp IM-DD.

Một số phương thức điều khiển mạng truyền dẫn quang thế hệ mới

dlib.hust.edu.vn

Đặng Thị Từ Mỹ Một số ph-ơng thức điều khiển mạng truyền dẫn quang thế hệ mới Chuyên ngành: Điện tử – Viễn thông Luận Văn Thạc sỹ điện tử - viễn thông Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: TS. 1 Ch-ơng I: Tổng quan công nghệ mạng quang. Công nghệ truyền dẫn quang. Hệ thống truyền dẫn quang. Các bộ khuếch đại quang. Hệ thống DWDM. Các bộ định tuyến b-ớc sóng. Các công nghệ truyền dẫn dữ liệu. Gói qua SONET/SDH (POS. 10 Gigabit Ethernet. Kỹ thuật điều khiển l-u l-ợng chuyển mạch nhãn đa giao thức.

Nghiên cứu kỹ thuật truyền dẫn tín hiệu di động 3G trên sợi quang

000000253452.pdf

dlib.hust.edu.vn

Cụ thể là các công nghệ truyền dẫn trong WCDMA, các đặc tính kỹ thuật truy nhập vô tuyến của WCDMA sẽ được thực hiện. ¾ Chương 4: Kết hợp truyền dẫn tín hiệu thông tin di động 3G và RoF. Chương này kết hợp kỹ thuật truyền dẫn tín hiệu vô tuyến 3G đã được mô tả tại chương 3 và kỹ thuật RoF trong chương 2 để đưa ra một phương pháp truyền dẫn tín hiệu di động 3G trên sợi quang. Đó là phương pháp truyền dẫn tín hiệu 3G qua hệ thống quang điều chế biên độ và tách sóng trực tiếp IM-DD.

Phương pháp đo, đánh gía chất lượng hệ thống truyền dẫn truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T

dlib.hust.edu.vn

Nhằm góp phần đánh giá chất l-ợng thiết bị thu phát truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T, tác giả của luận văn đã chọn đề tài nghiên cứu, tìm hiểu ph-ơng pháp đo, đánh giá chất l-ợng hệ thống truyền dẫn truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T. Nội dung Luận văn bao gồm bao gồm 4 ch-ơng: Ch-ơng I : Trình bày tổng quan về truyền hình số mặt đất. Ch-ơng II : Trình bày về công nghệ truyền dẫn truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T.