« Home « Kết quả tìm kiếm

Vật lí 11


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Vật lí 11"

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 VẬT LÍ 11

www.vatly.edu.vn

ĐÁP ÁN VẬT 11. Điện dung của tụ C = 100àF. Hiệu điện thế giới hạn của tụ là 400V . Thay số : A= -2.10-3 J . rb = r1 + r2 + r3 = 4V . HS làm cỏch khỏc mà đỳng vẫn cho điểm tối đa. Thiếu hoặc sai đơn vị trừ 0,25đ cho một lần nhưng toàn bài trừ tối đa 0,5đ

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK2 VẬT LÍ 11 NĂM 2015

www.vatly.edu.vn

Vật sáng AB cao 2cm vuông góc với trục chính, trước thấu kính, cách thấu kính một khoảng d. a) Với d = 10cm, xác định vị trí, tính chất , độ cao của ảnh. Vẽ hình. b) Di chuyển vật dọc theo trục chính, ra xa thấu kính 5cm thì ảnh di chuyển lại gần thấu kính một đoạn 40cm. Xác định vị trí ban đầu của vật. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM VẬT 11. Dòng I1 gây ra cảm ứng từ tại M:. Vẽ đúng vecto B1 Dòng I2 gây ra cảm ứng từ tại M:. Vẽ đúng B2. có phương chiều như hình vẽ, vẽ đúng BM.

Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “ Dòng điện trong các môi trường” vật lí 11

repository.vnu.edu.vn

Do tác dụng rất lớn của phƣơng pháp dạy học tích hợp nên luận văn tốt nghiệp này của tôi đi sâu vào nghiên cứu: Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “Dòng điện trong các môi trường” vật 11” làm cho môn Vật gắn liền với đời sống và các môn khác, kích thích tính tích cực và hợp tác của học sinh.. Làm thế nào để tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “Dòng điện trong các môi trường” vật 11 giúp môn Vật gắn liền với đời sống, các môn học khác và phát huy tính tích cực và hợp tác của học sinh..

Tổ chức dạy học chủ đề “ Cảm ứng điện từ ” Vật lí 11 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

repository.vnu.edu.vn

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ ” VẬT 11 NHẰM BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. Dạy học theo chủ đề. Khái niệm dạy học theo chủ đề. CHỦ ĐỀ “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT 11. Vị trí, tầm quan trọng kiến thức của chủ đề “Cảm ứng điện từ” Vật 11. Mục tiêu dạy học chủ đề “Cảm ứng điện từ” Vật 11. Phân tích một số nội dung kiến thức chủ đề “Cảm ứng điện từ. Nội dung “Hiện tƣợng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng. Nội dung “Suất điện động cảm ứng trong thanh dây dẫn chuyển động.

Xây dựng và hướng dẫn giải hệ thống bài tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình vật lí 11 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của người học

repository.vnu.edu.vn

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về bài tập và giải pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập vật . Chƣơng 2: Xây dựng và hướng dẫn giải hệ thống bài tập nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của học sinh khi học chương “Dòng điện không đổi” vật lớp 11. Dƣơng Trọng Bái, Vũ Thanh Khiết (2003), Tài liệu giáo khoa chuyên vật -Vật 11. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học phổ thông môn Vật .

Xây dựng và hướng dẫn giải hệ thống bài tập chương “Dòng điện không đổi” chương trình vật lí 11 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của người học

repository.vnu.edu.vn

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về bài tập và giải pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập vật . Chƣơng 2: Xây dựng và hướng dẫn giải hệ thống bài tập nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của học sinh khi học chương “Dòng điện không đổi” vật lớp 11. Dƣơng Trọng Bái, Vũ Thanh Khiết (2003), Tài liệu giáo khoa chuyên vật -Vật 11. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học phổ thông môn Vật .

Đề thi vô địch vật lí 11 năm học 2009-2010 trường THPT Đội Cấn-Vĩnh Phúc

www.vatly.edu.vn

3 5 Tr−ờng THPT Đội Cấn Đề thi vô địch Vật 11. Năm học Thời gian 120phút không kể thời gian phát đề) Phần trắc nghiệm (Mỗi câu làm trên một dòng, chỉ ghi đáp án, không giải thích) Câu 1 (0,5 điểm): Trong các yếu tố: hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn (I), điện trở vật dẫn (II) và thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn (III) thì c−ờng độ dòng điện qua vật dẫn phụ thuộc vào các yếu tố.

Sử dụng phần mềm toán học Mathematica trong giảng dạy bài tập chương "Điện tích - Điện trường" Vật lí 11 nhằm tăng tính tích cực trong quá trình nhận thức của học sinh

repository.vnu.edu.vn

Lƣơng Duyên Bình (Tổng chủ biên), Vũ Quang (Chủ biên) (2007), Vật 11. NXB KH&KT, Hà Nội.. NXB Giáo dục Hà Nội.. Bùi Quang Hân(Chủ biên), Đào Văn Cự, Phạm Ngọc Tiến, Nguyễn Thành Tƣơng (1994), Giải toán Vật 11. Phó Đức Hoan (1993), Phương pháp giảng dạy Vật lý ở trường phổ thông trung học. Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội.. Nguyễn Thế Khôi (Tổng chủ biên), Nguyễn Phúc Thuần (Chủ biên) (2007) Vật 11 nâng cao.

Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề "Dòng điện trong chất điện phân" Vật lí 11

repository.vnu.edu.vn

Vật 11 với các kiến thức thuộc các môn học khác.Error! Bookmark not defined.. Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “Dòng điện trong chất điện phân”-Vật 11. 2.2.1.Xây dựng nội dung kiến thức tích hợp chủ đề “Dòng điện trong chất điện phân-Vật 11. Mục tiêu dạy học. Bộ câu hỏi định hướng dạy học chủ đề “Dòng điện trong chất điện phân. Xây dựng tiến trình dạy học tích hợp chủ đề “Dòng điện trong chất điện phân. Chƣơng 3:THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM. Mục đích thực nghiệm sư phạm.

Đề ôn tập lần 1 chương 2 VẬT LÍ 11: Dòng điện không đổi

www.vatly.edu.vn

VẬT 11 - CHỦ ĐỀ II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI Năm học . ĐỀ ÔN TẬP LẦN 1 CHỦ ĐỀ DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. Câu 1: Cường độ dòng điện được xác định bằng. điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.. số hạt mang điện chạy qua vật dẫn trong một đơn vị thời gian.. điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một khoảng thời gian nào đó.. Câu 2: Tác dụng đặc trưng của dòng điện là.

Đề ôn tập lần 4 chương 2 VẬT LÍ 11: Dòng điện không đổi

www.vatly.edu.vn

VẬT 11 - CHỦ ĐỀ II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI Năm học . ĐỀ ÔN TẬP LẦN 4 CHỦ ĐỀ DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. Câu 1: Dòng điện không đổi là. Dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian.. Dòng điện có cường độ không thay đổi theo thời gian.. Dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian.. Dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.. Câu 2: Suất điện động của nguồn điện định nghĩa là đại lượng đo bằng A. Câu 3: Quy ước chiều dòng điện là.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - VẬT LÍ 11 (THPT Lê Hữu Trác, Đăk Lăk)

www.vatly.edu.vn

Siêu dẫn là hiện tượng điện trở (điện trở suất) của vật dẫn giảm đến 0 Khi nhiệt độ giảm đến một giá trị Tc nào đó - Ứng dụng: tạo nam châm điện có từ trường mạnh. Tóm tắt đề toán: Áp dụng định luật Ôm toàn mạch: Khối lượng bạc . Chú ý việc trừ điểm đơn vị của các đại lượng Vật

Bộ 10 đề trắc nghiệm lí 11 (đăng lại)

www.vatly.edu.vn

Khóa Pen C 11 của thầy Đỗ Ngọc Hà http://thuvienvatly.com/download/47811. Khóa Pen C 12 của thầy Đỗ Ngọc Hà: http://thuvienvatly.com/download/47228 3. Bộ 550 câu đồ thị vật 11 + 12: http://thuvienvatly.com/download/48035 4. http://thuvienvatly.com/download/47417 7. Tổng hợp 96 đề 2018: http://thuvienvatly.com/download/48124. Đề trắc nghiệm 11 theo chương: http://thuvienvatly.com/download/47997

Đề kiểm tra giữa kì 2 Vật lí 11

www.vatly.edu.vn

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC Môn : Vật - Khối 11 Thời gian : 45 phút I. Định nghĩa đường sức từ. Nêu các tính chất của đường sức từ.. Câu 2 : Phát biểu định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng ( hai dạng. Nêu mối quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ.. 5 điểm ) Bài 1 : Một mạch kín hình vuông, cạnh 10 cm, đặt vuông góc với một từ trường đều có độ lớn thay đổi theo thời gian.

SGK Vật lí 11 - McGraw-Hill Ryerson - Chương 1

www.vatly.edu.vn

Tư duy Vật !. 1.1 Vật : Một cánh cửa nhìn vào Vũ trụ. Tuy nhiên, có một điều là chắc chắn: công nghệ nano tiêu biểu cho một phương thức mới khai thác và chuyển hóa vật chất và năng lượng, mang lại một ứng dụng quan trọng của ngành khoa học mà chúng ta gọi là vật .. Qua khóa học này, bạn sẽ tham gia vào các quá trình làm vật .

Đề kiểm tra học kì 1 Vật lí 11

www.vatly.edu.vn

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC Môn : Vật - Khối 11 Thời gian : 60 phút I. Phát biểu và viết biểu thức định luật Cu-lông. Nêu tên các đại lượng và đơn vị đo các đại lượng có mặt trong biểu thức.. Nêu định nghĩa và viết biểu thức điện thế tại một điểm trong điện trường.. Nêu định nghĩa và viết biểu thức hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường.. Có ba quả cầu kim loại A, B, C. Quả cầu A tích điện dương. Các quả cầu B và C không mang điện.

Đề kiểm tra 1 tiết vật lí 10 học kì 2

www.vatly.edu.vn

MÔN: VẬT 11 Đáp án mã đề: 158 01. Đáp án mã đề: 192 01. Vì nhiệt độ không đổi nên áp dụng Định luật Bôilơ –Mariot

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 7

vndoc.com

Bài 7.14 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Pin Lơ-clăng-sê sản ra một công là 270 J khi dịch chuyển lượng điện tích là +180 C ở bên trong và giữa hai cực của pin. Tính suất điện động của pin này.. Suất điện động của pin:. Bài 7.15 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật 11.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 4

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật11 bài 4 Bài 4.1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Một vòng tròn tâm O nằm trong điện trường của một điện tích điểm Q. Gọi A M1N , A M2N và A MN là công của lực điện tác dụng lên điện tích điểm q trong các dịch chuyển dọc theo cung M1N, M2N và dây cung MN. Bài 4.2 trang 9, 10 Sách bài tập (SBT) Vật 11.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 8

vndoc.com

Bài 8.9 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/(kg.K), khối lượng riêng của nước là 1 000 kg/m3và hiệu suất của ấm là 90%.. a) Tính điện trở của ấm điện.. b) Tính công suất điện của ấm này.. Điện trở của ấm là R ≈ 52Ω.. b) Công suất của ấm là P ≈ 931W. Bài 8.10 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Một đèn ống loại 40 W được chế tạo để có công suất chiếu sáng bằng đèn dây tóc loại 100 W. Bài 8.11 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật 11.