« Home « Kết quả tìm kiếm

Vật lý


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Vật lý"

Địa vật lý

tainguyenso.vnu.edu.vn

thuyết xử thông tin địa vật . Xử số liệu địa vật . Phương pháp xử phân tích các số liệu địa vật ở Việt Nam. Trường địa vật và cấu trúc thạch quyển lãnh thổ Việt Nam. Địa vật công trình và môi trường ở Việt Nam. Địa vật công trình và thủy văn Việt Nam. Địa vật Địa Vật . Địa vật Địa vật . Địa chất Địa vật .

Địa vật lý

tainguyenso.vnu.edu.vn

. ã Địa vật công trình. ã Địa vật môi trường. ã Địa vật khoáng sản. ã Vật địa cầu.

CTĐT chuẩn ngành Vật lý

tainguyenso.vnu.edu.vn

Phương pháp thực nghiệm vật chất rắn. Chuyên ngành Quang lượng tử. Vật Laser. Chuyên ngành Vật Địa cầu. Thực tập địa vật . Địa vật hạt nhân. Vật trái đất. Xử thống kê số liệu địa vật . Địa vật môi trường. Chuyên ngành Tin học vật . Tin học chuyên ngành. Mô phỏng trong vật . Mathematica cho vật . Vật tính toán. Chuyên ngành Vật và kỹ thuật nhiệt độ thấp. Vật và kỹ thuật nhiệt độ thấp. Vật siêu dẫn và ứng dụng.

TIN HỌC VẬT LÝ TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY CÁC MÔN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG.

tainguyenso.vnu.edu.vn

Tin học vật trong quá trình giảng dạy các môn vật đại cương.. Khoa Vật . Đại học khoa học tự nhiên. Tin học vật kết hợp các môn khoa học về vật , máy tính, và toán học ứng dụng với mục đích đưa ra được các lời giải có tính khoa học đối với các bài toán thực tế tương đối phức tạp.

Địa vật lý môi trường

tainguyenso.vnu.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỊA VẬT MÔI TRƯỜNG 1. Thông tin về giảng viên. Họ và tên: Nguyễn Đức Tân - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, tiến sỹ - Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần, Bộ môn Vật Địa cầu, Khoa Vật , phòng 105, nhà T1, Trường Đại học KHTN - Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Vật Địa cầu, Khoa Vật , phòng 105, nhà T1, Trường Đại học KHTN - Điện thoại .

Thực tập địa vật lý

tainguyenso.vnu.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP ĐỊA VẬT . Thông tin về giảng viên. Họ và tên: Nguyễn Đức Tân - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, tiến sỹ - Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần, Bộ môn Vật Địa cầu, Khoa Vật , phòng 105, nhà T1, Trường Đại học KHTN - Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Vật Địa cầu, Khoa Vật , phòng 105, nhà T1, Trường Đại học KHTN - Điện thoại .

LỊCH SỬ VẬT LÝ HỌC

www.vatly.edu.vn

Các nhà vật vẫn phải tìm kiếm tri thức liên quan đến những quy luật tự nhiên và vũ trụ, và còn chú tâm đến những lĩnh vực nghiên cứu khác nhau như sinh học, vật học thiên thể, vật chất rắn và kỹ nghệ học phát sinh. Các nhà vật không còn tin, như họ xưa kia đã làm, rằng mọi điều về vũ trụ giờ đây đã được biết hết mà luôn tìm kiếm những chân mới.

Mô phỏng trong vật lý

tainguyenso.vnu.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔ PHỎNG TRONG VẬT 1. Các hướng nghiên cứu. Thông tin về môn học. Tên môn học: Mô phỏng trong vật - Mã môn học:. Số tín chỉ: 02 - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập. Nghe giảng thuyết trên lớp: 21 + Làm bài tập (thực hành):. 02 + Tự học, tự nghiên cứu:. 03 - Đơn vị phụ trách môn học. Bộ môn: Tin học Vật + Khoa:. Vật - Môn học tiên quyết. Vật Đại cương + Vật thuyết + Phương pháp số. Môn học kế tiếp:. Mục tiêu của môn học.

Mô phỏng trong vật lý

tainguyenso.vnu.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔ PHỎNG TRONG VẬT 1. Các hướng nghiên cứu. Thông tin về môn học. Tên môn học: Mô phỏng trong vật - Mã môn học:. Số tín chỉ: 02 - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập. Nghe giảng thuyết trên lớp: 21 + Làm bài tập (thực hành):. 02 + Tự học, tự nghiên cứu:. 03 - Đơn vị phụ trách môn học. Bộ môn: Tin học Vật + Khoa:. Vật - Môn học tiên quyết. Vật Đại cương + Vật thuyết + Phương pháp số. Môn học kế tiếp:. Mục tiêu của môn học.

CTĐT Tài năng ngành Vật lý

tainguyenso.vnu.edu.vn

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT . Về kiến thức:. Chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học tài năng ngành Vật trang bị cho sinh viên đầy đủ những kiến thức chung cần thiết về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức về vật , toán học, tin học, hóa học, các kiến thức chuyên ngành về vật thuyết, vật hạt nhân, vật vô tuyến, quang lượng tử, vật chất rắn, vật địa cầu, tin vật , vật kỹ thuật nhiệt độ thấp, vật ứng dụng.

Xử lý thống kê số liệu địa vật lý

tainguyenso.vnu.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC XỬ THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA VẬT 1. Họ và tên: Nguyễn Đức Vinh - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, tiến sỹ - Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần, Bộ môn Vật Địa cầu, Khoa Vật , phòng 105-106, nhà T1, Trường Đại học KHTN - Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Vật Địa cầu, Khoa Vật , phòng 105, nhà T1, Trường Đại học KHTN - Điện thoại .

CHUYỆN VUI CÁC NHÀ VẬT LÝ

www.vatly.edu.vn

Sau một hồi tính toán điên cuồng, nhà Vật tuyên bố: "Tôi đã tìm ra, nhưng chỉ cho trường hợp con gà hình cầu ở trong chân không".. Khi tất cả các nhà Vật đã lên Thiên đàng, họ rủ nhau chơi trò "trốn tìm".. Tất cả các nhà Vật khác đều ra khỏi chỗ nấp và yêu cầu Newton chứng minh rằng ông không phải Newton. Pascal.". Một nhà Vật thuyết mới lấy vợ. Nhà Vật lấy thêm chăn cho vợ. Nhà Vật bật quạt. Không ngừng bấm máy tính, nhà Vật thuyết trả lời:.

Thực tập vật lý đại cương

tainguyenso.vnu.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP VẬT ĐẠI CƯƠNG 1. Chức danh, học hàm, học vị: GVC, PGS, TS - Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần, Bộ môn Vật Đại cương, phòng 103, nhà T3, Trường Đại học KHTN - Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật , nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại, e-mail: 8587344. Thông tin về môn học. Tên môn học: Thực tập Vật Đại cương I ( Phần Cơ - Nhiệt). Mã môn học. Thực tập: 30. Tự học: 0 - Đơn vị phụ trách môn học. Bộ môn: Vật Đại cương.

Vật lý nhiệt

tainguyenso.vnu.edu.vn

Vũ Đình Cự, Vật chất rắn, NXB KHKT 1997. Các bài tập vật chất rắn (Bộ môn vật chất rắn), 1995 7. Vật chuyển pha.. Siêu dẫn nhiệt độ thấp (Siêu dẫn cổ điển). Vật siêu dẫn. Vật các hiện tượng từ. Nguyễn Huy Sinh, Vật siêu dẫn, NXBGD, 2005. Chuyên ngành. Vật thuyết Vật thuyết Vật thuyết. Trường ĐHKHTN Trường ĐHKHTN Trường ĐHKHTN 4. Vật thuyết Vật thuyết Vật thuyết Vật thuyết Vật thuyết.

Vật lý địa cầu

tainguyenso.vnu.edu.vn

Trường ĐHKHTN Trường ĐHKHTN Viện Vật Địa cầu Viện Vật Địa cầu 21. Trường ĐHKHTN Viện Vật Địa cầu Viện Vật Địa cầu 22. Địa vật Địa vật Vật thuyết. Viện Vật Địa cầu Trường ĐHKHTN Trường ĐHKHTN 25. Địa vật Địa vật Vô tuyến Địa vật Địa vật Địa vật Địa vật . Trường ĐHKHTN Trường ĐHKHTN Trường ĐHKHTN Viện Vật Địa cầu Viện Vật Địa cầu Viện Vật Địa cầu Viện Vật Địa cầu.

Vật lý nhiệt

tainguyenso.vnu.edu.vn

Nhiệt động lực học và vật thống kê. -Sự khác nhau giữa nhiệt động hoc và vật thống kê - Nhiệt động học cân bằng và không cân bằng.. Tuần 2: Nội dung 2 (Chương II): Nguyên I và ứng dụng. Phương trình trạng thái. Nguyên I nhiệt động lực hoc và ứng dụng. Khái niệm về hệ nhiệt động. Các cách phát biểu nguyên I và II của nhiệt động lực học. Ý nghĩa của nguyên I và II. Tuần 3: Nội dung 3 (Chương II). Nguyên thứ II của nhiệt động lực học.. Nguyên tăng entrpy.

Vật lý hạt nhân

tainguyenso.vnu.edu.vn

Vật lớ hạt nhõn ứng dụng Applied Nuclear Physics. Abramov, Cơ sở các phương pháp thực nghiệm của Vật hạt nhân, 1972 4. 1.Các bài thực tập Vật hạt nhân của Bộ môn Vật hạt nhân, ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 1998. 4.Abramov, Cơ sở các phương pháp thực nghiệm của Vật hạt nhân. Vật hạt nhân Vật hạt nhân Vật hạt nhân. Vật lớ hạt nhõn I I Nuclear Physics II. Viện Vật Viện Vật Viện NLNTVN ĐHKHTN ĐHKHTN. Vật hạt nhân Vật hạt nhân Vật hạt nhân Vật hạt nhân.

Vật lý Laser

tainguyenso.vnu.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC VẬT LASER 1. Thông tin về môn học. Tên môn học: Vật Laser - Mã môn học: V5.94 - Số tín chỉ: 2 - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập + Nghe giảng thuyết trên lớp: 21 + Làm bài tập trên lớp. Tự học: 6 - Đơn vị phụ trách môn học. Bộ môn: quang học lượng tử + Khoa: Vật - Môn học tiên quyết: cấu trúc phổ nguyên tử, phân tử và phát quang - Môn học kế tiếp: thông tin quang 3. Mục tiêu của môn học - Mục tiêu về kiến thức.

Vật lý màng mỏng

tainguyenso.vnu.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC VẬT MÀNG MỎNG. Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần, Bộ môn Vật Chất rắn, Khoa Vật , Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, phòng 113, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật , Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Email: [email protected] - Các hướng nghiên cứu chính: Vật Chất rắn, Khoa học Vật liệu.