« Home « Kết quả tìm kiếm

vật lý 11


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "vật lý 11"

Chuyên đề bài tập vật lý 11

vndoc.com

Chuyên đề bài tập vật 11Bộ tài liệu bài tập vật lớp 11 có đáp án 73 48.887Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chuyên đề bài tập vật 11VnDoc.com xin giới thiệu đến bạn: Chuyên đề bài tập vật 11. Tài liệu này được thầy Vũ Đình Hoàng chỉnh lí và biên soạn, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 31

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 31 Bài 31.1 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Điều tiết là hoạt động thay đổi tiêu cự của mắt thực hiện nhờ. b) mắt ở trạng thái không điều tiết ứng với tiêu cự lớn nhất của thể thuỷ tinh.. e) mắt ở trạng thái điều tiết tối đa ứng với tiêu cự nhỏ nhất của thể thuỷ tinh.. Bài 31.2 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật 11 Tương tự Câu 31.1.. C v là điểm cực viễn;. C c là điểm cực cận..

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 33

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 33 Bài 33.1 trang 89 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Kính hiển vi là quang cụ hỗ trợ cho mắt có. Vật kính của kính hiển vi có thể coi là một thấu kính hội tụ có. Thị kính của kính hiển vi cũng là một thấu kính hội tụ có.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 29

vndoc.com

Hai vị trí của vật:. Chú ý: Phương trình d 2 – 18d + 360 = 0 ứng với vật thật - ảnh thật.. 12cm (không xét) Bài 29.14 trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Thấu kính phân kì tạo ảnh ảo bằng 1/2 vật thật và cách vật 10 cm.. a) Tính tiêu cự của thấu kính.. a) Tiêu cự:. Vật thật có ảnh ảo -->. b) Đường truyền của chùm tia sáng Xem Hình 29.4G. Bài 29.15 trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Đặt một thấu kính hội tụ giữa vật và màn, song song với vật sao cho điểm A của vật ở trên trục chính.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 32

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 32 Bài 32.1 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Kính lúp được cấu tạo bởi 4. Bài 32.2. 32.3 trang 87, 88 Sách bài tập (SBT) Vật 11 Xét các yếu tố sau khi quan sát một vật qua kính lúp:. (1) Tiêu cự của kính lúp.. (2) Khoảng cực cận OC c của mắt.. Hãy chọn đáp án đúng ở các câu hỏi 32.2 và 32.3. Số bội giác của kính lúp ngắm chừng ở vô cực phụ thuộc các yếu tố nào?. Số bội giác của kính lúp ngắm chừng ở điểm cực cận không phụ thuộc (các) yếu tố nào?.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 30

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 30 Bài 30.1 trang 82 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Trong một hệ thấu kính ghép 2. Ảnh tạo bởi thấu kính trước sẽ 3. a) trở thành vật đối với thấu kính sau b) thấu kính cuối của hệ. c) có sự tạo ảnh liên tiếp do từng thấu kính của hệ.. d) nó trở thành vật thật đối với thấu kính kế tiếp.. e) là tỉ số giữa độ cao của ảnh sau cùng và độ cao của vật ban đầu tính theo trị số đại số vật đối với thấu kính sau.. Bài 30.2. 30.4 trang 82 Sách bài tập (SBT) Vật 11.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 34

vndoc.com

Kính thiên văn khúc xạ Y – éc – xơ (Yerkes) có tiêu cự vật kính là 19,8m.. Ảnh của Mặt Trăng tạo bởi vật kính của kính thiên văn này có độ lớn (tính tròn) là bao nhiêu?. Bài 34.6 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Để làm giảm chiều dài của kính và đồng thời tạo ảnh thuận chiều, kính thiên văn được biến đổi bằng cách dùng thấu kính phân kỳ làm thị kính. Bài 34.7 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật 11.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 28

vndoc.com

Bài 28.8 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Lăng kính có chiết suất n và góc chiết quang A. Một tia sáng đơn sắc được chiếu tới lăng kính sát mặt trước. Tia sáng khúc xạ vào lăng kính vàlóra ớ mặt kia với góc ló i’. Bài 28.9 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Một lăng kính có tiết diện vuông góc là một tam giác đều ABC. Một chùm tia sáng đơn sắc hẹp SI được chiếu tới mặt AB trong mặt phẳng của tiết diện vuông góc và theo phương vuông góc với đường cao AH của ABC.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài tập cuối chương 7

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài tập cuối chương 7 Bài VII.1 trang 93 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức:. Bài VII.2, VII.3, VII.4 trang 93 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Bài VII.5, VII.6 trang 94 sách bài tập (SBT) Vật 11. Ở vô cực (hệ vô tiêu). Bài VII.7 trang 94 Sách bài tập (SBT) Vật 11. 9f/2 Xem Hình VII.1G.. Bài VII.8 trang 94 Sách bài tập (SBT) Vật 11. Khi S 2 ’ hiện trên màn (Hình VII.2G) ta có:

NỘI DUNG KẾT HỢP GIỮA CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 12 VS VẬT LÝ 11 TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018

www.vatly.edu.vn

VẬT 12 VÀ VẬT 11 TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 · NGOÀI 7 CHUYÊN ĐỀ VẬT 12: DAO ĐỘNG CƠ, SÓNG CƠ, ĐIỆN XOAY CHIỀU, MẠCH DAO ĐỘNG LC, SÓNG ÁNH SÁNG, LƯỢNG TỬ VÀ HẠT NHÂN. CÒN KẾT HỢP CỦA CHƯƠNG TRÌNH VẬT 11 NHƯ SAU:. CHUYÊN ĐỀ DẠY BỔ SUNG 12 VS 11. NỘI DUNG VẬT 12. NỘI DUNG KẾT HỢP VẬT 11 DAO ĐỘNG CƠ. Phần con lắc đơn.. Con lắc đơn đặt trong Điện trường, Điện trường đều.. ĐIỆN XOAY CHIỀU. Suất điện động xoay chiều.. Từ thông, Suất điện động cảm ứng.. Tự cảm.

Công thức vật lý 11

www.vatly.edu.vn

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT 11 CHƢƠNG I: ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƢỜNG. +F: độ lớn lực điện (N. 2 độ lớn của điện tích (C. r: khoảng cách giữa hai điện tích (m). Nếu hai điện tích cùng dấu. q q 1 2  0  thì M nằm trong đoạn thẳng nối hai điện tích.. Nếu hai điện tích trái dấu. q q 1 2  0  thì M nằm ngoài đoạn thẳng nối hai điện tích, gần điện tích nào có độ lớn nhỏ hơn.. trƣờng tại một điểm trong điện trường của điện tích Q. +E: cường độ điện trường(V/m.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 26

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 26 Bài 26.1 trang 67 Sách bài tập (SBT) Vật11. Mọi môi trường trong suốt đều 3. có Chiết suất tuyệt đối của một môi. Định luật khúc xạ viết thành n 1. a) chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.. b) ánh sáng truyền vào môi trường chiết quang kém hơn.. c) chiết suất tuyệt đối lớn hơn 1.. Bài trang 67 Sách bài tập (SBT) Vật11.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 4

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 4 Bài 4.1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật11. Một vòng tròn tâm O nằm trong điện trường của một điện tích điểm Q. Gọi A M1N , A M2N và A MN là công của lực điện tác dụng lên điện tích điểm q trong các dịch chuyển dọc theo cung M1N, M2N và dây cung MN. Bài 4.2 trang 9, 10 Sách bài tập (SBT) Vật11.

Kiểm tra Vật lý 11 HKII năm học 2020-2021

www.vatly.edu.vn

Xác định vị trí, tính chất, độ lớn ảnh của vật AB qua thấu kính. Vẽ hình đúng tỉ lệ trong trường hợp vật cách thấu kính 12 cm.. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐÁP ÁN HỌC KÌ 2 - VẬT 11. TRƯỜNG THPT PHÚ LÂM Năm học . Đơn vị từ thông: Vêbe (Wb). Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ ánh sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.. Ánh sáng phải truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém (n1 >. Góc tới i igh (với sinigh.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 27

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 27 Bài 27.1 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật11. Khi có tia khúc xạ truyền gần sát mặt phân cách hai môi trường trong suốt thì có thể kết luận. Phản xạ toàn phần và phản xạ thông thường giống nhau ở tính chất là 3. Nếu có phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ môi trường (1) vào môi trường (2) thì có thể kết luận.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 7

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 7 Bài trang 19 Sách bài tập (SBT) Vật11. Dòng điện chạy trong mạch điện nào dưới đây không phải là dòng điện không đổi?. Trong mạch điện thắp sáng đèn của xe đạp với nguồn điện là đinamô.. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là acquy.. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là pin mặt trời.. Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức nào?. Điều kiện để có dòng điện là. chỉ cần có nguồn điện..

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 6

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 6 Bài 6.1 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật11. Điện dung của tụ điện phụ thuộc điện tích của nó.. Điện dung của tụ điện phụ thuộc hiệu điện thế giữa hai bản của nó.. Điện dung của tụ điện phụ thuộc cả vào điện tích lẫn hiệu điện thế giữa hai bản của tụ.. Điện dung của tụ điện không phụ thuộc điện tích và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ.. Bài 6.2 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật11 Chọn câu phát biểu đúng.. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó..

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 5

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 5 Bài 5.1, 5.2 trang 11 Sách bài tập (SBT) Vật11. Thế năng của một êlectron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là J. Điện tích của êlectron là -e C. Điện thế tại điểm M bằng bao nhiêu?. Bài trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật11. Một êlectron (-e C) bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế U MN = 100 V.

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 16

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 16 Bài 16.1 trang 38, 39 Sách bài tập (SBT) Vật11. Câu nào dưới đây nói về điều kiện để có dòng điện chạy qua đèn điôt chân không là đúng?. Chỉ cần đặt một hiệu điện thế U AK có giá trị dương giữa anôt A và catôt K của đèn.. Phải nung nóng catôt K bằng dòng điện, đồng thời đặt hiệu điện thế U AK có giá trị âm giữa anôt A và catôt K của đèn.. Chỉ cần nung nóng catôt K bằng dòng điện và nối anôt A với catôt K qua một điện kế nhạy..

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 10

vndoc.com

Giải bài tập SBT Vật 11 bài 10 Bài trang 26 Sách bài tập (SBT) Vật11 10.1. Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện A. với các cực được nối liên tiếp với nhau.. mà các cực dương của nguồn này được nối với cực âm của nguồn điện tiếp sau.. với các cực cùng dấu được nối liên tiếp với nhau..