« Home « Chủ đề 2014

Chủ đề : 2014


Có 20+ tài liệu thuộc chủ đề "2014"

Đề thi hóa học quốc gia 2014 - (Ngày 1+2)

www.vatly.edu.vn

R = 8,314J/mol.K = 0,082 atm.L.mol -1 .K -1 . F = 96500 C.mol -1 . thể tích khí thu được trong ống nghiệm V = 238 cm 3 . Nung nóng một thời gian hỗn hợp A gồm 10x gam KClO 3 (giá trị x thu được ở trên) và y gam KMnO 4 , thu được chất rắn...

Tọa độ phẳng sưu tầm 2014

www.vatly.edu.vn

Tìm tọa độ 3. x Câu 9:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(0. x Câu 14:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (K. x Câu 15:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C. x Câu 18:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d. Tìm tọa độ. Một đường...

Lí thuyết luyện thi đại học 2014

www.vatly.edu.vn

a2 = b2 + c2 – 2.b.c.cosA Chương I: DAO ĐỘNG CƠ. I-Dao động điều hoà 1) Các định nghĩa:. Dao động: là chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng. Dao động tuần hồn: là chuyển động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau vật trở lại vị trí cũ, theo hướng cũ. Dao động điều...

Chuyên Hà Tĩnh, Thi thử lần I, 2014

www.vatly.edu.vn

Cần tiếp tục quấn thêm bao nhiêu vòng dây nữa vào cuộn thứ cấp để được máy tăng điện áp lên 2 lần. Câu 2: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng.. Tại trung điểm của đoạn AB, phần tử nước dao động với biên...

Đáp án thi thử lần 2 - Ng Huệ - 2014

www.vatly.edu.vn

Câu 3: Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Đặt giữa hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. và độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp tức thời hai đầu mạch là. và độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện...

Đáp án thi thử lần 1 - Ng Huệ - 2014

www.vatly.edu.vn

10 C 10 A 10 B 10 D. 11 B 11 B 11 C 11 C. 12 C 12 C 12 D 12 B. 13 A 13 D 13 B 13 B. 14 D 14 A 14 B 14 D. 15 D 15 D 15 D 15 A. 16 D 16 D 16 C 16 B. 17 D 17 B...

Chuyên Hà Tĩnh, Thi thử lần II, 2014

www.vatly.edu.vn

1,6.10 -19 C;. tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s.. Câu 1: Mạch RLC nối tiếp được mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi còn tần số thay đổi được. Lúc đầu tần số có giá trị để mạch có tính dung kháng, tăng dần tần số từ giá...

Tài liệu - Giáo trình luyện thi đại học cấp tốc 2014 môn lí

www.vatly.edu.vn

Tần số: C. Tần số. Định nghĩa : H.tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức tiến đến bằng tần số riêng f0 (hay (=(o) của hệ dao động gọi là h.tượng cộng hưởng. Cường độ âm: VớiW (J), P(W) là N.lượng, công suất phát âm...

Đề và đáp án thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Thanh Hóa 2014

www.vatly.edu.vn

Câu 1: (2,5 điểm) Một ròng rọc kép gồm hai ròng rọc có dạng hai đĩa tròn đồng chất gắn chặt, đồng trục. Ròng rọc lớn có bán kính R1 = 10 cm, ròng rọc nhỏ có bán kính R2 = 5 cm, trên vành các ròng rọc có rãnh để quấn dây. Nếu dùng một sợi dây nhẹ, không...

Kiểm tra phần sóng ánh sáng 2014

www.vatly.edu.vn

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 3 CHƯƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG”. Trên màn quan sát hình ảnh giao thoa, ta thấy hệ thống các vân sáng có màu. Câu 4: Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. tại hai điểm M, N trên màn quan sát, ta thu...

Đề thi học kì II tinh Quảng Bình 2014

www.vatly.edu.vn

Câu 2: Khối lượng của hạt nhân. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Câu 3: Đồng vị là các hạt nhân có. khối lượng bằng nhau. Câu 6: Hạt nhân. Gọi mn, mp, m lần lượt là khối lượng của nơtrôn, prôtôn và hạt nhân. Độ hụt khối của hạt nhân này là. Câu 7: Chất phóng xạ có...

Chuyên Hà Tĩnh, Thi thử lần III, 2014

www.vatly.edu.vn

1,6.10 -19 C. tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s. Dưới mặt nước tốc độ truyền ánh sáng đỏ. lớn hơn tốc độ truyền ánh sáng tím 2336 km/s. nhỏ hơn tốc độ truyền ánh sáng tím 4943 km/s.. nhỏ hơn tốc độ truyền ánh sáng tím 2354 km/s. lớn hơn tốc độ truyền ánh...

Phân dạng bài tập dao động cơ học 2014

www.vatly.edu.vn

PHÂN DẠNG BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ (1) 1. Dạng 1: Tìm các đại lượng đặc trưng trong dao động điều hòa. Câu 1: Phương trình li độ của một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox là x = 4cos(10t - /2) (cm;s). Chu kì và tần số dao động của vật lần lượt là:. Câu 2:...

4 đề thi thử ngoại thương 2014 tổng hợp

www.vatly.edu.vn

Điểm M trên By dao động với biên độ cực đại gần B nhất cách B:. Một con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực. Con lắc dao động với biên độ góc là?. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U = 120V và tần số...

Tóm tắt công thức dành cho học sinh thi tốt nghiệp môn lý 2014

www.vatly.edu.vn

CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ 12_ÔN THI TỐT NGHIỆP. CHƯƠNG 1 DAO ĐỘNG CƠ I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (Phương trình dao động. (Phương trình vận tốc v = x’. (Phương trình gia tốc a = v. (Công thức liên hệ giữa x, v, A và. Liên hệ về pha dao động của x,v,a: v...

10 đề thi thử đh môn vật lý hay và khó 2014

www.vatly.edu.vn

Điểm M trên By dao động với biên độ cực đại gần B nhất cách B:. Một con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực. Con lắc dao động với biên độ góc là?. Biết phương trình dao động của hai vật lần lượt là x 1 = 4cos(4ıt + ı. S 2 trên mặt nước cách...

DAO ĐỘNG CƠ HỌC 2014 ( ĐẦY ĐỦ)

www.vatly.edu.vn

Dao động tuần hoàn. VD 5: Dao động điều hòa có phương trình 2. Biên độ dao động của vật là. pha dao động bằng. Câu 21 : Một vật dao động đều hòa. Chương 1 : DAO ĐỘNG CƠ HỌC. Câu 9 (CĐ - 2010): Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Tính chu kỳ dao...

DAO ĐỘNG CƠ HỌC 2014 ( ĐẦY ĐỦ)

www.vatly.edu.vn

Dao động tuần hoàn. VD 5: Dao động điều hòa có phương trình 2. Biên độ dao động của vật là. pha dao động bằng. Câu 9 (CĐ - 2010): Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Tính chu kỳ dao động của con lắc trên.. Bài 5 ( Học Viện Quan Hệ Quốc Tế - 97):...

Chuyên Hà Tĩnh, Thi thử lần IV, 2014

www.vatly.edu.vn

1,6.10 -19 C. tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s. đều là sóng điện từ, có thể được phát ra từ một vật nhưng có tần số khác nhau.. Khi không có điện trường, chu kì dao động nhỏ của con lắc là T 0 . Đặt con lắc trong một điện trường đều có...

ĐỀ THI THEO CẤU TRÚC CHÍNH THỨC 2014 MÔN VẬT LÝ

www.vatly.edu.vn

Câu 1: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M 1 một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M 2 vào hai đầu cuộn thứ cấp của M 1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của...