« Home « Chủ đề DataSet

Chủ đề : DataSet


Có 20+ tài liệu thuộc chủ đề "DataSet"

Lý lịch khoa học GS. TSKH. Nguyễn Nghĩa Thìn

tainguyenso.vnu.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Nghĩa Thìn 2. Thực vật học. Cẩm nang đa dạng sinh vật. Đa dạng sinh học. Hệ thống học thực vật. Hệ thực vật và đa dạng loài. Đa dạng sinh học và tài nguyên di truyền thực vật. Thực vật có hoa. Các phương pháp nghiên cứu thực vật (Methods of plant research).. Tính đa...

Lý lịch khoa học GS. TSKH. Ngô Thị Thuận

tainguyenso.vnu.edu.vn

NGƯT.GS.TSKH Ngô Thị Thuận, Khoa Hóa học, ĐHKHTN Năm sinh: 1939. E., Ngô Thị Thuận, Hoàng Trọng Yêm, Denisova E. Turova-Polyak M.B., Ngô Thị Thuận, Điều chế các ester với sự có mặt của oxit praseodim, Zh. Turova-Polyak M.B., Ngô Thị Thuận, Mesheryakova T.V., Sử dụng các oxit đất hiếm trong tổng hợp xúc tác, Vestn. Turova-Polyak M.B., Ngô Thị...

Lý lịch khoa học GS. TS. Đinh Văn Ưu

tainguyenso.vnu.edu.vn

Đinh Văn Ưu, Khoa Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học, ĐHKHTN Năm sinh: 1950. Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:. Đinh văn Ưu, 1985. Đinh văn Ưu, Lê Chí Vy, Trần Quang Khiết, 1988. Tạp chí Khoa học, ĐH Tổng hợp HN, 1, tr. Đinh Văn Ưu, 1988. Mô...

Danh sách khóa luận tốt nghiệp của sinh viên QH-2000-S Vật lý

tainguyenso.vnu.edu.vn

Sư phạm Vật lý. KL-VL/001-2004 2. Tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý ở trường THPT theo con đường thực nghiệm (Định luật khúc xạ ánh sáng - phần quang hình học vật lý lớp 11). KL-VL/002-2004 3. KL-VL/003-2004 4. KL-VL/004-2004 5. Nghiên cứu vận dụng quan điểm của A.Garandrie vào thiết kế...

Danh sách khóa luận tốt nghiệp của sinh viên QH-2000-S Hóa

tainguyenso.vnu.edu.vn

Nghiên cứu phương pháp phân tích một số Ankyl Phenol và Bisphenol A bằng phương pháp vi chiết pha rắn kết hợp sắc ký khí. Nghiên cứu phản ứng tổng hợp các Xeton a, b không no đi từ 4-Metyl-6- Hiđroxiquinolin-2-on. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất các Axetylaxetonat của Al3+, Cr3+, Fe3+. Nghiên cứu tổng hợp hệ Spinel...

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH QUA VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Muc Luc_PTM Hoa.doc

tainguyenso.vnu.edu.vn

Tổng quan tài liệu về đánh giá môi trường……………………….. Tổng quan các tác động đến môi trường do đường giao thông đi qua khu bảo tồn và vườn quốc gia . Các tác động đến môi trường do đường giao thông đi qua khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia trên thế giới . Quy mô xây dựng...

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH QUA VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Phan T M Hoa_MT.doc

tainguyenso.vnu.edu.vn

Một EA bao gồm: Xác định các tác động môi trường, đưa ra các giải pháp để giảm thiểu những tác động bất lợi và dự báo là liệu có ý nghĩa đối với các tác động môi trường bất lợi sau khi thực hiện các biện pháp giảm thiểu. sự giảm thiểu và quản lý của tác động môi...

Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân và hệ phương trình có xung

ngo quy dang_TCT.pdf

tainguyenso.vnu.edu.vn

Hệ phương trình sai phân tuyến tính thuần nhất. Khái niệm ổn định của hệ phương trình sai phân. Phương pháp hàm Lyapunov cho phương trình vi phân hàm. Khái niệm ổn định nghiệm của phương trình vi phân hàm. Phương trình vi phân có xung và ứng dụng. Khái niệm về hệ phương trình vi phân có xung. Định...

Danh sách khóa luận tốt nghiệp của sinh viên QH-2000-S Sinh

tainguyenso.vnu.edu.vn

Sư phạm Sinh học. Bước đầu nghiên cứu vận dụng quan điểm tích hợp - liên môn vào thiết kế một số bài sinh học lớp 10 ban KHTN. Phân lập và nghiên cứu một số chủng Bacillus Thuringgiensis có khả năng tổng hợp Protein độc tố diệt côn trùng ở miền Bắc Việt Nam. Bước đầu nghiên cứu nhân...

Danh sách khóa luận tốt nghiệp của sinh viên QH-2001-S Toán

tainguyenso.vnu.edu.vn

KL-T/004-2005 ng Dạy học một số ph−ơng pháp giải ph−ơng trình vô tỷ ở THPT ThS. KL-T Nguyễn Cao C ườ. Bùi Thị H−ờng t Xây dựng quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học. ũng Xây dựng quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh (Đại số và...

Danh mục đề tại NCKH cấp trường năm học 2001-2002

tainguyenso.vnu.edu.vn

Nội dung nghiên cứu 1. Một số khác biệt về giao thoa văn hoá trong cách thức đề nghị và từ chối giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Những cách thức từ chối và đề nghị tiếng Anh và tiếng Việt. Những khác biệt về giao thoa văn hoá 2. Xây dựng phương pháp giảng dạy các kỹ năng thực...

Đại hội Đại biểu Đảng Bộ ĐH Ngoại ngữ lần thứ XII

tainguyenso.vnu.edu.vn

Đại hội Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ LẦN THỨ XVII. Ngày vừa qua, Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã tổ chức đại hội Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ . Tham dự đại hội có 126 đại biểu thay mặt...

Hướng dẫn việc đánh giá kết quả rèn luyện của SV ĐH chính quy

tainguyenso.vnu.edu.vn

V/v Hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện của SV ĐH chính quy. Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ...

Quy trinh cấp các loại giấy tờ cho HSSV

tainguyenso.vnu.edu.vn

QUY TRÌNH CẤP CÁC LOẠI GIẤY TỜ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN 1. Bước 2: Học sinh, sinh viên(HSSV) nhận mẫu đơn và ghi đầy đủ theo mẫu. Bước 2: Khai đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu do Phòng Chính trị và Công tác học sinh sinh viên cấp.. Bước 2: Khai đầy đủ thông tin theo mẫu...

Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên QH-2001-S Lý

tainguyenso.vnu.edu.vn

Đỗ Trung Kiên KL-VL Lê Quang Thảo Khuếch đại Lock - In. Đỗ Dung Hòa KL-VL Nguyễn Thị Thanh Thu. Đặng Xuân Hải KL-VL Nguyễn Văn Phúc. Phạm Kim Chung KL-VL Nguyễn Tiến Ph−ơng. Lê Thanh Hoạch KL-VL Nguyễn Thị Ninh. Đinh Thị Kim Thoa KL-VL Nguyễn Trọng H−ng. Phạm Kim Chung KL-VL D−ơng Thế Hiển. Sinh KL-VL/013-2005. Phạm Văn...

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ, KHẢO SÁT CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA TITAN ĐIOXIT KÍCH THƯỚC NANO MÉT ĐƯỢC BIẾN TÍNH BẰNG LƯU HUỲNH

mucluc_nthh.doc

tainguyenso.vnu.edu.vn

Giới thiệu về titan đioxit kích thước nano mét. Cấu trúc và tính chất vật lý của titan đioxit. Tính chất hóa học của titan đioxit kích thước nano mét. Các phương pháp điều chế titan đioxit kích thước nano mét. Giới thiệu về titan đioxit kích thước nano mét biến tính. Các kiểu titan đioxit biến tính. Tổng hợp...

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ, KHẢO SÁT CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA TITAN ĐIOXIT KÍCH THƯỚC NANO MÉT ĐƯỢC BIẾN TÍNH BẰNG LƯU HUỲNH

nguyen t hien _hoahoc.doc

tainguyenso.vnu.edu.vn

GIỚI THIỆU VỀ TITAN ĐIÔXIT KÍCH THƯỚC NANO MÉT 1.1.1. Tính chất và ứng dụng của TiO2 phụ thuộc rất nhiều vào cấu trúc tinh thể các dạng thù hình và kích thước hạt của các dạng thù hình này. Tính chất hóa học của titan đioxit kích thước nano mét. Các phương pháp điều chế titan đioxit kích thước...

Danh sách khóa luận tốt nghiệp của sinh viên QH-2001-S Hóa

tainguyenso.vnu.edu.vn

GS.TS. ƯỜ I H TÀI VÀ NG ĐỀ. c H n Ng PGS.TS. n V i PGS.TS. PGS.TS. n Xuân PGS.TS. i ng th t. n T GS.TS. u Th PGS.TS. a ng c n u ph n nghiên c Góp ph