« Home « Chủ đề giáo án môn số học soạn sẵn

Chủ đề : giáo án môn số học soạn sẵn


Có 20+ tài liệu thuộc chủ đề "giáo án môn số học soạn sẵn"

Giáo án Số học 6 bài 7: Phép cộng và phép nhân

vndoc.com

Ngày dạy: Tiết 7: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN. Kiến thức: HS nắm vững các tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng, phép nhân các số tự nhiên. tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. biết phát biểu và viết dạng tổng quát của các tính chất đó.. 2.Kỹ năng: HS biết vận...

Giáo án Số học 6 bài 8: Luyện tập

vndoc.com

Kiến thức: Học sinh được củng cố phép cộng và phép nhân số tự nhiên cùng với các tính chất của chúng.. Rèn luyện kỹ năng vận dụng các tính chất trên vào các bài tập tính nhẩm, tính nhanh. Biết vận dụng một cách hợp lý các tính chất của phép cộng và phép nhân vào giải toán. Biết...

Giáo án Số học 6 bài 9: Phép trừ và phép chia

vndoc.com

Ngày dạy: Tiết 9: PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA. HS hiểu được khi nào thì kết quả của một phép trừ là một số tự nhiên.. HS nắm được quan hệ giữa các số trong phép trừ, phép chia hết.. 2.Kỹ năng: Rèn luyện cho HS kiến thức về phép trừ và phép chia để giải một vài bài toán...

Giáo án Số học 6 bài 10: Phép trừ và phép chia

vndoc.com

Ngày dạy: Tiết 10: PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA. HS nắm được quan hệ giữa các số trong phép trừ, phép chia hết.. 2.Kỹ năng: Rèn luyện cho HS kiến thức về phép trừ và phép chia để giải một vài bài toán thực tế.. *ĐVĐ: Ta đã biết phép cộng và phép nhân luôn thực hiện được trong tập...

Giáo án Số học 6 bài 11: Luyện tập

vndoc.com

Bài tập 47( 24 SGK. Bài tập 49 ( 24 SGK. Cách thực hiện phép trừ trêân máy. Hướng dẫn học sinh trình bày cách dùng máy để thực hiện phép trừ. Hướng dẫn học sinh làm bài tập phần luyện tập 2 5

Giáo án Số học 6 bài 12: Lũy thừa với số mũ tự nhiên - Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

vndoc.com

Ngày dạy: Tiết 12: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN. NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ I. Kiến thức: Học sinh nắm được định nghĩa lũy thừa, phân biệt được cơ số và số mũ, nắm được công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số.. HS biết viết gọn một tích có nhiều thừa số bằng nhau...

Giáo án Số học 6 bài 13: Luyện tập

vndoc.com

Kiến thức: HS phân biệt được cơ số và số mũ, nắm được công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số. 2.Kỹ năng: HS biết viết gọn một tích các thừa số bằng nhau bằng cách sử dụng lũy thừa. 3.Thái độ : Rèn kỹ năng thực hiện các phép tính lũy thừa một cách thành thạo II. TIẾN...

Giáo án Số học 6 bài 14: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

vndoc.com

Ngày dạy: Tiết 14: CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ. 1.Kiến thức:HS nắm được công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số, quy ước a 0 = 1 (với a  0). 2.Kỹ năng: HS biết chia hai lũy thừa cùng cơ số.. 3.Thái độ : Rèn luyện cho HS tính chính xác khi vận dụng các quy...

Giáo án Số học 6 bài 15: Thứ tự thực hiện các phép tính

vndoc.com

Ngày dạy: Tiết 15: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH. 1.Kiến thức: HS nắm được các quy ước về thứ tự thực hiện phép tính 2.Kỹ năng: HS biết vận dụng các quy ước trên để tính đúng giá trị.. HS 1 : Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa a) 3 9 :...

Giáo án Số học 6 bài 16: Luyện tập

vndoc.com

1.Kiến thức: Củng cố lại quy tắc nhân, chi hai luỹ thừa cùng cơ số;. 3.Thái độ : Thực hiện các dạng bài tập cơ bản đơn giản.. Nêu quy tắc nhân,chia hai luỹ thừa cùng cơ số? Viết biểu thức tổng quát?. GV: Em hãy nêu quy tắc chia hai luỹ thừa cùng cơ số?. Hoạt động 3: Viết...

Giáo án Số học 6 bài 18: Tính chất chia hết của một tổng

vndoc.com

Ngày dạy: Tiết 18: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG. 1.Kiến thức: HS nắm được các tính chất chia hết của một tổng, một hiệu.. 2.Kỹ năng: HS biết nhận ra một tổng của hai hay nhiều số, một hiệu của hai số có hay không chia hết cho một số mà không cần tính giá trị của tổng,...

Giáo án Số học 6 bài 19: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

vndoc.com

Ngày dạy: Tiết 19: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5. 1.Kiến thức: HS nắm vững dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 và hiểu được cơ sở lý luận của các dấu hiệu đó.. 2.Kỹ năng: HS biết vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 2. cho 5 để nhanh chóng nhận ra một số, một...

Giáo án Số học 6 bài 20: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

vndoc.com

Ngày dạy: Tiết 20: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3,CHO 9. 1.Kiến thức: HS nắm vững dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 – so sánh với dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.. 2.Kỹ năng: HS biết vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 để nhanh chóng nhận ra một số có hay...

Giáo án Số học 6 bài 21: Luyện tập

vndoc.com

1.Kiến thức: HS được củng cố khắc sâu các kiến thức về dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.. 2.Kỹ năng: Có kĩ năng vận dụng thành thạo các dấu hiệu chia hết.. Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9? Lấy ví dụ 1 số chia hết cho cả 2. GV: Cho...

Giáo án Số học 6 bài 22: Ước và bội

vndoc.com

1.Kiến thức: HS nắm vững định nghĩa ước và bội của một số, kí hiệu tập hợp các ước, các bội của một số.. 2.Kỹ năng: HS biết kiểm tra một số có hay không là ước hoặc là bội của một số cho trước, biết cách tìm ước và bội của một số cho trước trong trường hợp đơn...

Giáo án Số học 6 bài 23: Số nguyên tố, hợp số bảng số nguyên tố

vndoc.com

Ngày dạy: Tiết 23: SỐ NGUYÊN TỐ,HỢP SỐ. BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ I. 1.Kiến thức: HS nắm được định nghĩa số nguyên tố, hợp số.. 2.Kỹ năng: HS biết nhận ra một số là số nguyên tố hay hợp số trong các trường hợp đơn giản, thuộc 10 số nguyên tố đầu tiên, hiểu cách lập bảng số nguyên tố.....

Giáo án Số học 6 bài 24: Luyện tập

vndoc.com

1.Kiến thức: HS được củng cố định nghĩa số nguyên tố, hợp số.. 2.Kỹ năng: HS biết nhận ra một số là số nguyên tố hay hợp số trong các trường hợp đơn giản, thuộc 10 số nguyên tố đầu tiên, hiểu cách lập bảng số nguyên tố.. HS1: Số nguyên tố là gì? Hợp số là gì? Làm bài...

Giáo án Số học 6 bài 25: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

vndoc.com

Ngày dạy Tiết 25: PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ. 1.Kiến thức: HS hiểu được thế nào là phân tích một số ra thừa số nguyên tố. HS biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố trong các trường hợp đơn giản, biết dùng luỹ thừa để viết gọn dạng phân tích.. HS biết vận...

Giáo án Số học 6 bài 26: Ước chung và bội chung

vndoc.com

Ngày dạy Tiết 26: ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG. 1.Kiến thức: Học sinh nắm được định nghĩa ước chung, bội chung, hiểu được khái niệm giao của hai tập hợp.. Học sinh biết tìm ước chung, bội chung của hai hay nhiều số bằng cách liệt kê các ước, liệt kê các bội rồi tìm các phần tử chung của...

Giáo án Số học 6 bài 27: Ước chung lớn nhất

vndoc.com

Ngày dạy Tiết 27: ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT. 1.Kiến thức: HS hiểu được thế nào là ƯCLN của hai hay nhiều số, thế nào là 2 số nguyên tố cùng nhau, ba số nguyên tố cùng nhau.. HS biết tìm ƯCLN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích các số đó ra thừa số nguyên tố.. HS 1:...