« Home « Chủ đề giáo án môn số học soạn sẵn

Chủ đề : giáo án môn số học soạn sẵn


Có 40+ tài liệu thuộc chủ đề "giáo án môn số học soạn sẵn"

Giáo án Số học 6 bài 28: Ước chung lớn nhất

vndoc.com

HS biết tìm ƯCLN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích các số đó ra thừa số nguyên tố.. Hoạt động của thầy - trò Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Tìm ƯC thông qua ƯCLN.. GV:Hãy dùng nhận xét ở mục 1 để tìm ƯC(12;30)?. Cách tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN:. Dạng 1:...

Giáo án Số học 6 bài 29: Luyện tập

vndoc.com

Ngày dạy: 8/11/17 Tiết 29: LUYỆN TẬP. MỤC TIÊU BÀI HỌC:. 1.Kiến thức: Học sinh được củng cố các kiến thức về tìm ƯCLN, tìm các ƯC thông qua tìm ƯCLN.. tìm ƯCLN.. 3.Thái độ : Vận dụng trong việc giải các bài toán.. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:. Chuẩn bị của thầy : SGK, SGV, tài liệu tham khảo.. Chuẩn...

Giáo án Số học 6 bài 30: Bội chung nhỏ nhất

vndoc.com

1.Kiến thức: Học sinh hiểu được thế nào là BCNN của nhiều số.. Học sinh biết tìm BCNN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích các số đó ra thừa số nguyên tố, từ đó biết tìm BC của hai hay nhiều số.. Học sinh biết phân biệt được điểm giống và khác nhau giữa hai qui tắc...

Giáo án Số học 6 bài 31: Bội chung nhỏ nhất

vndoc.com

3.Thái độ : Vận dụng trong việc giải các bài toán.. HS 1: Nêu quy tắc tìm BCNN của 2 hay nhiều số? Làm bài tập 149 a?. BCNN GV: Cho HS nhắc lại nhận xét ở mục 1 SGK GV: Ta có thể tìm BC thông qua BCNN như thế nào?. GV: Nhấn mạnh cách tìm BC thông qua...

Giáo án Số học 6 bài 32: Luyện tập

vndoc.com

GV: Cho học sinh đọc và phân tích đề đã cho ghi sẵn trên bảng phụ.. Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm.. Ghi tóm tắt và hướng dẫn học sinh phân tích đề trên bảng.. GV: Cho học sinh thảo luËn. GV: Cho học sinh đọc và phân tích đề.. GV: Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm và...

Giáo án Số học 6 bài 33: Ôn tập chương 1

vndoc.com

2.Kỹ năng: Học sinh vận dụng kiến thức trên vào giải các bài tập về thực hiện các phép tính, tìm số chưa biết.. GV: Phép cộng còn có tính chất gì?. Phép nhân còn có tính chất gì?. GV: Hãy nêu tính chất chia hết của một tổng?. HS nêu tính chất.. GV: Cho HS nhận xét và bổ...

Giáo án Số học 6 bài 34: Ôn tập chương 1

vndoc.com

1.Kiến thức: Ôn tập cho HS các kiến thức đã học về tính chất chia hết của 1 tổng, dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3 và cho 9. Hoạt động của thầy - trò Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Các dấu hiệu chia hết. dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5...

Giáo án Số học 6 bài 35: Ôn tập chương 1

vndoc.com

Ngày dạy: 22/11/17 Tiết 35: ÔN TẬP CHƯƠNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:. 1.Kiến thức: Ôn tập cho HS các kiến thức đã học về ƯC và BC, ƯCLN và BCNN 2.Kỹ năng: HS vận dụng các kiến thức trên vào giải các bài toán thực tế.Rèn kỹ năng tính toán cho HS. 3.Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi...

Giáo án Số học 6 bài 1: Làm quen với số nguyên

vndoc.com

Ngày dạy: 29/11/17 Chương II: SỐ NGUYÊN. Tiết 37: LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN I. 1.Kiến thức : HS biết được nhu cầu cần thiết phải mở rộng tập N thành tập số nguyên. HS nhận biết và đọc đúng các số nguyên âm qua các ví dụ thực tiễn – HS biết các biểu diễn các số tự nhiên...

Giáo án Số học 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên

vndoc.com

Ngày dạy: 29/11/17 Tiết 38: TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN I. 1.Kiến thức : HS biết được các tập hợp số nguyên bao gồm các số nguyên dương, số 0 và các số nguyên âm. Biết biểu diễn các số nguyên a trên trục số, tìm được số đối của các số nguyên.. 2.Kỹ năng: HS bước đầu hiểu được...

Giáo án Số học 6 bài 3: Tập hợp các số nguyên

vndoc.com

Ngày dạy: 1/12/17 Tiết 39: TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN. 1.Kiến thức : HS biết được các tập hợp số nguyên bao gồm các số nguyên dương, số 0 và các số nguyên âm. Biết biểu diễn các số nguyên a trên trục số, tìm được số đối của các số nguyên.. 2.Kỹ năng: HS bước đầu hiểu được có...

Giáo án Số học 6 bài 4: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

vndoc.com

CÁC SỐ NGUYÊN I. 1.Kiến thức : HS biết so sánh hai số nguyên và tìm được số đối của một số nguyên. Tập hợp các số nguyên gồm các loại số nào? Tìm số đối của các số: 7. Hoạt độngcủa thầy - trò Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động 1: So sánh hai số nguyên. GV:...

Giáo án Số học 6 bài 5: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

vndoc.com

CÁC SỐ NGUYÊN I. Củng cố cách so sánh hai số nguyên cách tìm số đối, số liền trước số liền sau của một số nguyên.. 2.Kỹ năng: HS biết tìm GTTĐ của một số nguyên, số đối của một số nguyên, so sánh hai số nguyên, tính giá trị biểu thức đơn giản có chứa GTTĐ 3.Thái độ :...

Giáo án Số học 6 bài 6: Luyện tập

vndoc.com

Củng cố cách so sánh 2 số nguyên, cách tìm giá trị tuyệt đối của 1 số nguyên, cách tìm số đối, số liền trước, số liền sau của 1 số nguyên.. Kỹ năng: HS biết tìm GTTĐ của 1 số nguyên, số đối của một số nguyên, so sánh 2 số nguyên, tính giá trị biểu thức đơn giản...

Giáo án Số học 6 bài 7: Cộng hai số nguyên cùng dấu

vndoc.com

Ngày dạy: 09/12/17 Tiết 43: CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU I. HS biết cộng hai số nguyên cùng dấu, trọng tâm là cộng hai số nguyên âm. Kỹ năng: Bước đầu hiểu được có thể dùng số nguyên biểu thị sự thay đổi theo hai hướng ngược nhau của một đại lượng. Giá trị tuyệt đối của một số...

Giáo án Số học 6 bài 8: Cộng hai số nguyên khác dấu

vndoc.com

Ngày dạy Tiết 44: CỘNG HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU I. Kiến thức: HS nắm vững cách cộng hai số nguyên khác dấu (phân biệt với cộng hai số nguyên cùng dấu). Kỹ năng: HS hiểu được việc dùng số nguyên để biểu thị sự tăng hoặc giảm của một địa lượng. Hãy nêu quy tắc cộng hai sô nguyên...

Giáo án Số học 6 bài 9: Luyện tập

vndoc.com

Kiến thức: Củng cố quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. Thái độ: Biết dùng số nguyên để biểu thị sự tăng hay giảm của một đại lượng thực tế. *Hoạt động 1: Tính giá trị biểu thức, so sánh hai số nguyên. GV: Yêu cầu HS đọc đề bài. GV: Yêu cầu hai HS lên bảng trình bày...

Giáo án Số học 6 bài 10: Tính chất của phép cộng các số nguyên

vndoc.com

Ngày dạy Tiết 46: TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN. Kiến thức: HS nắm được bốn tính chất cơ bản của phép cộng các số nguyên: Giao hoán, kết hợp, cộng với 0, cộng với số đối.. Kỹ năng: Bước đầu hiểu và có ý thức vận dụng các tính chất cơ bản của phép cộng để tính...

Giáo án Số học 6 bài 11: Phép trừ hai số nguyên

vndoc.com

Ngày dạy Tiết 47: PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN. Kiến thức: HS hiết được quy tắc phép trừ trong Z 2. Kỹ năng: Biết tính đúng hiệu của hai số nguyên.. Nêu và viết dạng tổng quát các tính chất của phép cộng các số nguyên?. của hai số nguyên. GV: Cho biết phép trừ hai số tự nhiên thực...

Giáo án Số học 6 bài 12: Luyện tập

vndoc.com

Kiến thức: Củng cố và khắc sâu kiến thức về phép trừ hai số nguyên.. Kỹ năng: Vận dụng thành thạo qui tắc phép trừ hai số nguyên vào bài tập. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:. HS1: Nêu qui tắc trừ hai số nguyên.. Làm bài tập 47 SGK-82.. Hoạt động của thầy - trò Nội dung kiến thức...