« Home « Chủ đề lý thuyết văn 9

Chủ đề : lý thuyết văn 9


Có 20+ tài liệu thuộc chủ đề "lý thuyết văn 9"

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

vndoc.com

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minhLý thuyết văn 9 1 868Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lý thuyết Ngữ văn 9 bài: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn học tốt...

Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

vndoc.com

Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minhLý thuyết văn 9 1 412Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lý thuyết Ngữ văn 9 bài: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo...

Bài: Xưng hô trong hội thoại

vndoc.com

Bài: Xưng hô trong hội thoạiLý thuyết văn 9 1 474Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chúng tôi xin giới thiệu bài Lý thuyết Ngữ văn 9 bài: Xưng hô trong hội thoại được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để giảng dạy và học...

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

vndoc.com

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếpLý thuyết văn 9 2 2.274Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lý thuyết Ngữ văn 9 bài: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để giảng dạy và...

Sự phát triển của từ vựng

vndoc.com

Sự phát triển của từ vựngLý thuyết văn 9 1 2.783Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lý thuyết Ngữ văn 9 bài: Sự phát triển của từ vựng được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để giảng dạy và học tập tốt Ngữ văn lớp...

Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

vndoc.com

Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sựLý thuyết văn 9 1 77Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lý thuyết Ngữ văn 9 bài: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để giảng dạy và học tập...

Thuật ngữ

vndoc.com

Thuật ngữLý thuyết văn 9 1 397Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})VnDoc xin giới thiệu tới các bạn bài Lý thuyết Ngữ văn 9 bài: Thuật ngữ được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để giảng dạy và học tập tốt Ngữ văn...

Miêu tả trong văn bản tự sự

vndoc.com

Miêu tả trong văn bản tự sựLý thuyết văn 9 1 580Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lý thuyết Ngữ văn 9 bài: Miêu tả trong văn bản tự sự được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để giảng dạy và học tập tốt Ngữ...

Trau dồi vốn từ

vndoc.com

Trau dồi vốn từLý thuyết văn 9 1 398Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn tài liệu Lý thuyết Ngữ văn 9 bài: Trau dồi vốn từ được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để giảng dạy và...

Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

vndoc.com

Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sựLý thuyết văn 9 1 606Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn tài liệu Lý thuyết Ngữ văn 9 bài: Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn học sinh...

Tổng kết về từ vựng

vndoc.com

Tổng kết về từ vựngLý thuyết văn 9 1 2.215Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lý thuyết Ngữ văn 9 bài: Tổng kết về từ vựng được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để giảng dạy và học tập tốt Ngữ văn lớp 9. Mời...

Nghị luận trong văn bản tự sự

vndoc.com

Nghị luận trong văn bản tự sựLý thuyết văn 9 1 285Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lý thuyết Ngữ văn 9 bài: Nghị luận trong văn bản tự sự được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để giảng dạy và học tập tốt Ngữ...

Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

vndoc.com

Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sựLý thuyết văn 9 1 1.127Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})VnDoc xin giới thiệu tới các bạn nội dung bài Lý thuyết Ngữ văn 9: Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự được sưu tầm và...

Ôn tập phần Tiếng Việt

vndoc.com

Ôn tập phần Tiếng ViệtLý thuyết văn 9 3 576Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})VnDoc xin giới thiệu tới các bạn nội dung bài Lý thuyết Ngữ văn 9: Ôn tập phần Tiếng Việt được sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để giảng dạy và...

Khởi ngữ

vndoc.com

Khởi ngữLý thuyết văn 9 1 305Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lý thuyết Ngữ văn 9: Khởi ngữ được sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để giảng dạy và học tập tốt Ngữ văn lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới...

Phép phân tích và tổng hợp

vndoc.com

Phép phân tích và tổng hợpLý thuyết văn 9 1 519Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lý thuyết Ngữ văn 9: Phép phân tích và tổng hợp được sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để giảng dạy và học tập tốt Ngữ văn lớp 9. Mời...

Bài: Các thành phần biệt lập

vndoc.com

Bài: Các thành phần biệt lậpLý thuyết văn 9 3 1.014Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lý thuyết Ngữ văn 9: Các thành phần biệt lập được sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để giảng dạy và học tập tốt Ngữ văn lớp 9. Mời các...

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

vndoc.com

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sốngLý thuyết văn 9 1 418Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nội dung tài liệu Lý thuyết Ngữ văn 9: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn...

Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

vndoc.com

Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sốngLý thuyết văn 9 1 231Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lý thuyết Ngữ văn 9: Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn học sinh cùng quý thầy...

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

vndoc.com

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo líLý thuyết văn 9 1 230Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})VnDoc xin giới thiệu tới các bạn độc giả bài Lý thuyết Ngữ văn 9: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn...