« Home « Chủ đề Lớp 2

Chủ đề : Lớp 2


Có 40+ tài liệu thuộc chủ đề "Lớp 2"

Tuyển tập 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 2

download.vn

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm). Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm). Có bao nhiêu hình chữ nhật?. b.Có bao nhiêu hình tam giác?. Hỏi nhà bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm). Bài 3: Đặt tính rồi tính . Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây. Hỏi em...

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 Đề thi học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 2 có đáp án

download.vn

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM Môn: Tiếng Anh. Lớp: 2 - Đề số 1. Họ và tên ……….…Lớp. Read and match. Write the correct words with the picture:. I can see a. They love to. I like to. cook sister. dress grapes boy cook flower 4. My sister is. the room . Read and choose the correct answer.. theet->.... ĐÁP...

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 11 năm 2016 - 2017 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 2 có đáp án

download.vn

Câu 3: Cho 3dm6cm = ...cm. Câu 5: Cho 4dm + 32cm - 28 cm = ...cm. Câu 1: Cho 100kg - 82kg. Câu 3: Cho a + 18 = 26. Câu 5: Cho a - 39 = 49. Câu 2: Cho 5 dm = 5cm + ...cm. Câu 3: Cho 8dm. Câu 7:Cho 43 - m = 7 +...

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 12 năm 2016 - 2017 Đề thi giải Toán qua mạng lớp 2 có đáp án

download.vn

1 <....<....<....<....<....<....<....<....<..... Câu 1: D Câu 6: D. Câu 2: C Câu 7: A. Câu 3: B Câu 8: D. Câu 5: D Câu 10: 4

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 9 năm 2016 - 2017 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 2 vòng 9 có đáp án

download.vn

Câu 1: Cho: 96dm - 90cm. Câu 2: Cho 45kg - 8kg. Câu 3: Cho 37kg +23kg. Câu 14: Mai cân nặng 36kg, Hiền cân nặng 37kg. Vậy cả hai bạn cân nặng là.... Câu 15: Bao ngô cân nặng 50kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 8kg. Vậy bao gạo cân nặng ...kg. Câu 17: Con ngỗng cân nặng...

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm 2015 - 2016 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 2 có đáp án

download.vn

Câu 2.5: 87. 24 Câu 2.6: 89. Câu 3.1: 60. 20 Câu 3.2: Cho 21. Câu 3.3: 1dm = ...cm. Câu 3.4: 3dm + 5dm. Câu 2.5: 38. Câu 1.1: Tính . Câu 1.5: Tính . Câu 1.6: Cho các chữ số 0. Câu 1.7: Tính . Câu 2.1: Cho 5dm. Câu 2.2: Tính . Câu 2.3: Cho 30cm. Câu...

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 7 năm 2016 - 2017 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 2 có đáp án

download.vn

d) 44 Câu 4: Cho 87kg - 82kg. Câu 5: Cho 3dm 9cm <. d) 3 Câu 6: Cho 9dm 3 cm = ...cm. d) 3 Câu 7: Cho 11kg - 2kg ...10kg. Câu 8: Cho 6kg + ...kg = 23kg. d) 17 Câu 9: Cho x + 23 = 30. Vậy lúc đầu can thứ hai có bao nhiêu...

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2016 - 2017 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 2 có đáp án

download.vn

Câu 6: Cho. Câu 6: Cho 6. Câu 1: d Câu 2: a Câu 3: c Câu 4: c Câu 5: b Câu 6: c Câu 7: d Câu 8: b Câu 9: b Câu 10: c Câu 11: b Câu 12: a Câu 13: b Câu 14: c

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 5 năm 2016 - 2017 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 2 có đáp án

download.vn

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 2: Một bao xi măng cân nặng khoảng. Câu 4: Con gà cân nặng khoảng. Câu 6: Bao ngô cân nặng 50kg, bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Vậy Chi cân nặng ...kg?. Câu 11: Bao gạo cân nặng 35kg, bao gạo nhẹ hơn bao...

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2016 - 2017 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 2 có đáp án

download.vn

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí. Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ. Câu 1: Tổng của 47 và 23 là:..... Câu 2: Hiệu của 58 và 37 là:.... Câu 3: Tổng của 5 và 32 là:.... Câu 4: Tính . Câu 5: Cho 36dm + 4dm + 50cm. Số cần điền vào chỗ...

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2016 - 2017 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 2 có đáp án

download.vn

Câu 3: Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là. Câu 4: Số bé nhất có 2 chữ số là. Câu 5: Cho các chữ số: 2. Viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau từ 5 chữ số đã cho?. Câu 12: Tổng của số tự nhiên bé nhất và số lớn nhất có...

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm 2016 - 2017 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 2 có đáp án

download.vn

Câu 3.1: Số gồm 7 đơn vị và 6 chục là:.... Câu 3.2: Số lớn hơn 69 nhưng nhỏ hơn 71 là:..... Câu 3.3: Ch 27. Câu 3.4: Tính . Câu 3.5: Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là:. Câu 3.6: Tính . Câu 3.7: Tính . VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu...

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm học 2016 - 2017 Đề thi giải toán trên mạng lớp 2 có đáp án

download.vn

Câu 3.1: Số gồm 7 đơn vị và 6 chục là:.... Câu 3.2: Số lớn hơn 69 nhưng nhỏ hơn 71 là:..... Câu 3.3: Ch 27. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:.... Câu 3.4: Tính . Câu 3.5: Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là:. Câu 3.6: Tính . Câu 3.7: Tính . Câu 3.8:...

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 13 năm 2016 - 2017 Đề thi giải Toán qua mạng lớp 2 có đáp án

download.vn

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 13 năm . Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần Các giá trị tăng dần là:. Câu 1: Trong bến xe có 3 chục xe ô tô, một lúc sau có 17 xe ô tô đã rời bến.. Hỏi trong bến còn lại bao nhiêu chiếc xe ô tô?. 13 xe...

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 14 năm 2015 - 2016 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 2 có đáp án

download.vn

Câu 1.1: Tích của 6 và 2 là. Câu 1.2: Tính: 4 x 8. Câu 1.3: Trong hộp có 5 gói bánh, mỗi gói có 1 chục cái bánh. Câu 1.4: Cho. Câu 1.5: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQK, biết độ dài các đoạn thẳng lần lượt là:. Câu 3.1: Tích của 7 và 3 là:. Câu 3.2:...

Đề luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Đề thi giải Toán Tiếng Anh lớp 2 trên mạng

download.vn

Exam number 1: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.. Exam number 2: Cóc vàng tài ba Question 1:. In this picture, who is the tallest?. Fill the picture suitable in. In this figure, how many triangles are there?. How many minutes did the party last?. Answer: The party lasted. Exam number 3: Fill in the...

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 5 năm 2016 - 2017 Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 2 có đáp án

download.vn

Câu 2: Fill in the blank with a suitable number . Câu 4: Fill in the blank with a suitable number: 3kg + 4kg = ...kg Câu 5: Fill in the blank with a suitable number: 26kg + 32kg = ...kg. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 6: Fill in the blank...

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Sông Mây Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 2 có đáp án

download.vn

Dựa theo nội dung bài đọc, HS chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây : Câu 1: Từ ngữ nào tả sự thèm thuồng của Sói khi thấy Ngựa?. Câu 4: Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Vì sao. Câu 5: Đặt câu hỏi để trả lời cho phần in đậm ở câu sau :...