« Home « Chủ đề Lớp 8

Chủ đề : Lớp 8


Có 80+ tài liệu thuộc chủ đề "Lớp 8"

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - Đề 2 Đề kiểm tra Ngữ văn

download.vn

Từ “chao ôi” trong đoạn văn trên thuộc từ loại gì?. Các từ: “gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi” thuộc trường từ vựng nào dưới đây?. Nhưng Giôn - xi không trả lời. Từ “Nhưng” trong câu: “Nhưng Giôn - xi không trả lời.” có vai trò gì?

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên Đề kiểm tra Ngữ văn

download.vn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút A. VD thấp VD cao Mức độ nội dung. TN TL TN TL TN TL TN TL Hiểu nội dung Câu1(0,25). Hiểu Nghệ thuật Câu4(0,25) Phương thức biểu. Trường từ vựng Câu6(0,25) Cấp độ khái quát. nghĩa của từ ngữ. Nói giảm, nói...

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa Đề kiểm tra Ngữ văn

download.vn

Trắc nghiệm khách quan (4 điểm, 8 câu, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm).. Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.. Nhận xét: “Sử dụng thể loại hồi ký với lời văn chân thành, giọng điệu trữ tình tha thiết” phù hợp với văn bản nào. Lão...

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lộc, Lâm Đồng Đề kiểm tra Ngữ văn

download.vn

Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm) Đọc kỹ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.. Người nhà lý trưởng sấn sổ bước đến giơ gậy chực đánh chị Dậu. Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay...

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - Đề 1 Đề kiểm tra Ngữ văn

download.vn

Các kiểu văn bản. b) Văn bản miêu tả 2) trình bày, giới thiệu, giải thích. Đoạn trích trên thuộc kiểu văn bản nào?

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - Đề 2 Đề kiểm tra Ngữ văn

download.vn

Miêu tả là chính, tự sự và biểu cảm là thứ yếu B. Tự sự là chính, có đan xen miêu tả và biểu cảm C. Biểu cảm là chính, có đan xen tự sự và miêu tả D. Lão Hạc. Tự sự B. Miêu tả C. Biểu cảm D

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn tiếng Pháp - Đề 9 Đề kiểm tra tiếng Pháp

download.vn

Các cấp độ tư duy Nhận biết Thông hiểu Vận dụng mức. độ thấp Vận dụng mức độ cao Nội dung. TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL. 4 câu 4 điểm. 1 câu 2 điểm. đạt viết. điểm 2 điểm Tổng số. 1 câu 1 câu 4 câu 1 câu 7 câu. Tổng số điểm. NỘI DUNG ĐỀ...

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn tiếng Pháp - Đề 10 Đề kiểm tra tiếng Pháp

download.vn

Các cấp độ tư duy Nhận biết Thông hiểu Vận dụng mức. độ thấp Vận dụng mức độ cao Nội dung. TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL. 4 câu 2 điểm. 1 câu 2 điểm. đạt viết. 2 điểm Tổng số. 1 câu 1 câu 4 câu 3 câu 9 câu. Tổng số điểm. NỘI DUNG ĐỀ I....

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn tiếng Pháp - Đề 12 Đề kiểm tra tiếng Pháp

download.vn

Các cấp độ tư duy Nhận biết Thông hiểu Vận dụng mức. độ thấp Vận dụng mức độ cao Nội dung. TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL. 4 câu 4 điểm. 2 câu 4 điểm. đạt viết. 2 điểm 2 điểm Tổng số. 2 câu 4 câu 1 câu 9 câu. Tổng số điểm. 4 điểm 4 điểm...

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai (Đề 1) Đề kiểm tra Ngữ văn

download.vn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8 Thời gian làm bài 90 phút. Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.. Thể văn nghị luận cổ nào dướí đây thường dùng để công bố kết quả một sự nghiệp. Mượn “Lời con hổ trong vườn bách...

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai (Đề 2) Đề kiểm tra Ngữ văn

download.vn

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.. “Ngọc không mài, không thành đồ vật. người không học, không biết rõ đạo”.. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền....

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên Đề kiểm tra Ngữ văn

download.vn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8 Thời gian làm bài 90 phút. Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.. Ý nào dưới đây nói đúng nhất tâm trạng người tù chiến sĩ được thể hiện ở bốn câu thơ cuối bài thơ “Khi con...

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - THCS Lê Quý Đôn, Hưng Yên Đề kiểm tra Ngữ văn

download.vn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8 Thời gian làm bài 90 phút. Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.. Đi đường. “Đi đường mới biết gian lao, Núi cao rồi lại núi cao trập trùng;. Núi cao lên đến...

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - THCS Như Quỳnh, Hưng Yên Đề kiểm tra Ngữ văn

download.vn

Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng, Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;. Người dân chài C. Tác giả và dân chài. “Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng, Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;”. Người dân chài khoẻ mạnh, cường tráng D. Người dân chài đầy vị mặn. Hình ảnh người dân chài...

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - THCS Đức Ninh, Quảng Bình Đề kiểm tra Ngữ văn

download.vn

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo Như nước Đại Việt ta từ trước,. Vốn xưng nền văn hoá đã lâu, Núi sông bờ cõi đã chia,. Phong tục Bắc...

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Sinh học - Đề 2 Đề kiểm tra môn Sinh

download.vn

Câu 2.1 0,25. Câu 2.2 0,25. Câu 2.3 Câu 2.4. Câu 2.6 Câu 2.7. Câu 2.8 Câu 2.9. Câu 2.11. Câu 2.10 0,25. Câu 2.12