« Home « Chủ đề thi thử vật lý

Chủ đề : thi thử vật lý


Có 20+ tài liệu thuộc chủ đề "thi thử vật lý"

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT THI THỬ VẬT LÝ LẦN 5- ĐHSP 1 HN

www.vatly.edu.vn

Cho: hắng số Plăng h J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s. Câu 1.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I - âng, nếu đặt trước một trong hai khe một bản thủy tinh mỏng có hai mặt song song thì hiện tượng xảy ra như thế nào khi không có nó?....

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ VẬT LÝ LẦN 2-2013 THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU

www.vatly.edu.vn

Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng đỏ. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng. Câu 5: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần 100. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều. thì biểu thức cường độ dòng điện tức thời...

Thi thử Vật Lý - THPT Yên Lạc

www.vatly.edu.vn

Câu 1: Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, một đầu cố định, đầu còn lại được gắn với một thiết bị rung với tần số f. Tốc độ truyền sóng trên dây là:. Câu 2: Một con lắc đơn có chiều dài 1 m, đầu trên cố định đầu dưới gắn với vật nặng có khối lượng m....

Đáp án thi thử Vật lý - THPT Hoàng Lệ Kha - 2017 Lần 1

www.vatly.edu.vn

Bùi Xuân Dương Page 1. Câu 2: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x  Acos10t (t tính bằng s). Tại t  2 s, pha dao động của vật là:. Câu 3: Con lắc đơn dao động điều hòa, khi tăng chiều dài của con lắc lên 4 lần thì tần số dao động của con lắc....

Đáp án thi thử Vật Lý - Sở GD & ĐT Nam Đinh 2017

www.vatly.edu.vn

Bùi Xuân Dương Page 1. Câu 1: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện trong mạch được xác định bởi công thức. tăng điện áp trước khi truyền đi B. giảm công suất truyền tải Tăng điện...

Thi thử Vật Lý chuyển KHTN lần 2 - 2017

www.vatly.edu.vn

Bùi Xuân Dương Page 1. Câu 1: Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về sóng điện từ?. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không. Khi sóng điện từ lan truyền , vecto cường độ điện trường luôn cùng phương với vecto cảm ứng từ. Sóng điện từ là sóng ngang. Khi sóng điện từ lan truyền,...

Thi thử Vật Lý chuyên KHTN lần 3 - 2017

www.vatly.edu.vn

Câu 1: Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thủy tinh thì phát biểu nào sau đây là đúng?. Tần số giảm, bước sóng tăng B. Tần số không đổi, bước sóng ngắn C. Tần số không đổi, bước sóng tăng D. Tần số tăng, bước sóng giảm. Câu 2: Cho hai lò xo giống nhau...

Thi thử Vật Lý chuyên Vinh lần 1 - 2017

www.vatly.edu.vn

Bùi Xuân Dương Page 1. Thời gian: 50 phút. Câu 1: Dòng điện xoay chiều có cường độ i 3cos 100 t 2. Trong thời gian 1 s số lần cường độ dòng điện có độ lớn bằng 2,8 A là. Câu 2: Một mạch dao động điện từ LC lý tưởng đang dao động với điện tích cực đại...

Đề và đáp án chi tiết thi thử Vật Lý KHTN lần 2 - 2017

www.vatly.edu.vn

Bùi Xuân Dương Page 1. Câu 1: Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về sóng điện từ?. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không. Khi sóng điện từ lan truyền , vecto cường độ điện trường luôn cùng phương với vecto cảm ứng từ. Sóng điện từ là sóng ngang. Khi sóng điện từ lan truyền,...

Thi thử Vật Lý Yên Định - 2017

www.vatly.edu.vn

Bùi Xuân Dương Page 1. Câu 1: Câu 1: Trong mạch dao động LC, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U 0. Khi cường độ dòng điện trong mạch có giá trị bằng một phần tư giá trị cực đại thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn. tăng cường độ dòng điện,...

Đề và đáp án chi tiết thi thử Vật Lý sở Cà Mau

www.vatly.edu.vn

Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha.. Vận tốc truyền sóng là vận tốc dao động của các phần tử vật chất.. Câu 11:Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình 3 x 4cos 5 t + cm. Biên độ dao động của chất điểm bằng:. Bùi Xuân Dương Page 2...

Đề thi chính thức lớp 10 trường THPT Huế

tailieu.vn

b) Viết ph−ơng trình đ−ờng thẳng đi qua 2 điểm A và B. Xác định tọa độ giao điểm thứ hai của (P) và đ−ờng thẳng AB.. Cho tứ giác ABCD có hai đỉnh B và C ở trên nửa đ−ờng tròn đ−ờng kính AD, tâm O. a) Các tứ giác ABEH, DCEH nội tiếp đ−ợc;. b) E là tâm...

Bộ 10 đề thi thử đáp án vật lý 2010 có đáp án

tailieu.vn

dao ựộng tổng hợp của vật. Câu 10: Một con lắc lò xo dao ựộng ựiều hòa với biên ựộ 6cm và chu kì 1s. Câu 12: Một vật dao ựộng ựiều hòa với tần số bằng 5Hz. u sớm pha i một góc π/4 Câu 19: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là sự kết hợp của hai sóng...

Đề thi lớp 10 PTNK TPHCM 1993-2008

tailieu.vn

a) Cho P và Q là hai số “Pitago”, chứng minh P.Q và 2nP cũng là các số. b) Chứng minh đẳng thức . Chứng minh rằng trong tám đội nĩi trên, luơn tìm được bốn đội A, B, C, D. O Chứng minh rằng O nằm trên một đường trung tuyến của tam giác ABC.. Hãy chứng minh đẳng...

Đề thi lớp 10 PTNK TPHCM 2009-2010

tailieu.vn

(2 điểm) a) Giải phương trình bằng cách đặt ẩn số 5. b) Cho phương trình mx m x m. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x thỏa mãn 2 2. (2 điểm) a) Giải hệ phương trình: 2 2. b) Cho , ,a b c là độ dài ba cạnh của tam giác...

Đề thi vào lớp 10 các tỉnh 2009-2010

tailieu.vn

Hãy so sánh: A + B và tích A.B b) Giải hệ phương trình:. Bài 4: (1.50 điểm) Cho đường tròn (O;R). b) Chứng minh. Chứng minh: IK//AB. Câu II (2,5đ): Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:. Hỏi mỗi tổ trong một ngày may được bao nhiêu chiếc áo? Câu III (1,0đ): Cho phương...

Đề thi vào lớp 10 Trường Lê Hồng Phong

tailieu.vn

Cho phương trình. Cho phương trình:. a) Chứng minh rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt. a) Chứng minh:. b) Chứng minh:. Chứng minh rằng:. a) Chứng minh rằng. Chứng minh. Chứng minh:. Cho hai phương trình:. Cho phương trình: x 2 − 3 ( m + 1 ) x + 2 m − 18 = 0. Giải các...