« Home « Chủ đề Toán 7

Chủ đề : Toán 7


Có 20+ tài liệu thuộc chủ đề "Toán 7"

Tổng hợp kiến thức Toán lớp 7 cả năm

chiasemoi.com

Chú ý: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó.. Nêu công thức xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x.. Công thức xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ là:. Viết các công thức tính lũy thừa...

Đề thi học kỳ 2 môn Toán 7 năm 2020 – THCS Linh Đông

chiasemoi.com

Bài 2: (1.0 điểm). 8x 3 y 2 Bài 3: (2.0 điểm). Bài 4: (2.0 điểm). Bài 5: (0.5 điểm). Bài 6: (2.5 điểm)

Đề thi học kỳ 2 môn Toán 7 năm 2020 – THCS Nguyễn Trãi

chiasemoi.com

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB <. a) Chứng minh : tam giác BAC = tam giác BED.. b) Chứng minh : tam giác ABE cân và AE. Chứng minh : CF vuông góc với AC. Áp dụng định lý Pi-ta-go cho tam giác vuông ABD, ta có:. a) Hai tam giác BAC và BED có:. Vậy...

Đề thi học kỳ 2 môn Toán 7 năm 2020 – THCS Quang Trung

chiasemoi.com

Bài 1: (1,5 điểm) Cho đơn thức:. a) Thu gọn đơn thức M rồi xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức.. b) Tính giá trị của đơn thức M tại x = 1, y = –1 và z = 3.. Bài 2: (2,0 điểm) Cho đa thức A(x. 4 – 3x – 5x 2 a) Sắp...

Đề thi học kỳ 1 môn Toán 7 năm 2020 – Phòng GD&ĐT Bình Tân

chiasemoi.com

Câu 3 (1 điểm): Một đội công nhân chở vật liệu xây dựng để xây trường. Câu 5 (1 điểm): 48 công nhân dự định hoàn thành công việc trong 12 ngày. Sau đó vì một số công nhân phải điều động đi làm việc khác, số công nhân còn lại phải hoàn thành công việc trong 36 ngày. Tính...

Đề thi học kỳ 2 môn Toán 7 năm 2020 – Sở GD&ĐT Quảng Nam

chiasemoi.com

Trang 1/2 – Mã đề A ĐỀ CHÍNH THỨC. Câu 1: Có bao nhiêu đơn thức trong các biểu thức 2x. Câu 2: Tam giác ABC vuông tại A có AC = 3cm, BC = 5cm. Câu 3: Phần hệ số của đơn thức 1. Câu 4: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 3xy 3. Câu...

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 7 – THCS Tăng Bạt Hổ A – tp.HCM – Đề số 2

PDF

chiasemoi.com

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 4 Trường THCS Tăng Bạt Hổ A. ĐỀ TOÁN LỚP 7 (ĐỀ 2). Bài 1: (2 điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ 2 môn toán của học sinh lớp 7 trong một trường THCS của Quận cho bởi bảng sau:. a) Lập bảng tần số các giá trị của dấu...

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 7 – THCS Tăng Bạt Hổ A – tp.HCM – Đề số 2

Word

chiasemoi.com

ĐỀ TOÁN LỚP 7 (ĐỀ 2) Bài 1: (2 điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ 2 môn toán của học sinh lớp 7 trong một trường THCS của Quận cho bởi bảng sau: 6

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 7 – THCS Tăng Bạt Hổ A – tp.HCM – Đề số 1

Word

chiasemoi.com

b) Tính giá trị của A tại x = 2 và y = –1 Bài 3: (2 điểm) Cho hai đa thức sau: và

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 7 – THCS Quang Trung – tp.HCM – Đề số 1

PDF

chiasemoi.com

Bài 4(1 điểm):a) Tìm nghiệm của đa thức: x 2  2 x. Xác định hệ số m của đa thức: f x. mx 2  2 x  16 Biết đa thức f x. 0,25đ 0,25đ. a) Nghiệm của đa thức là:. Vậy nghiệm của đa thức là 0, 2. 2 là nghiệm của đa thức f x

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 7 – THCS Quang Trung – tp.HCM – Đề số 1

Word

chiasemoi.com

ĐỀ TOÁN LỚP 7 (ĐỀ 1) Bài 1(2 điểm): Điều tra về điểm kiểm tra một tiết môn Văn của học sinh lớp 7A được giáo viên ghi lại như sau:. Bài 3(2 điểm): Cho các đa thức sau:. b) Tính và Bài 4(1 điểm):a) Tìm nghiệm của đa thức:. Xác định hệ số của đa thức: Biết đa thức...

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 7 – THCS Quang Trung – tp.HCM – Đề số 2

Word

chiasemoi.com

Bài 1( 2 điểm): Điều tra về điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh lớp 7, người điều tra có kết quả như sau:. a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lớp 7A có bao nhiêu học sinh?. b) Lập bảng “Tần số”. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. Bài 2( 1,5...

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 7 – THCS Nguyễn Huệ – tp.HCM – Đề số 1

PDF

chiasemoi.com

ĐỀ TOÁN LỚP 7 (ĐỀ 1) Bài 1: (2 điểm). Có 33 giá trị của dấu hiệu.. Mốt của dấu hiệu là 9.

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 7 – THCS Nguyễn Huệ – tp.HCM – Đề số 1

Word

chiasemoi.com

ĐỀ TOÁN LỚP 7 (ĐỀ 1) Bài 1: (2 điểm) Điểm kiểm tra môn Toán lớp 7A3 được ghi lại ở bảng số liệu sau:. Có 33 giá trị của dấu hiệu. Mốt của dấu hiệu là 9.

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 7 – THCS Nguyễn Huệ – tp.HCM – Đề số 2

Word

chiasemoi.com

ĐỀ TOÁN LỚP 7 (ĐỀ 2) Bài 1: (2 điểm) Điểm kiểm tra 1 tiết đại số của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau: 6

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 7 – THCS Chi Lăng – tp.HCM

PDF

chiasemoi.com

b) Chứng minh đa thức sau vô nghiệm f x. Chứng minh rằng Δ MAC = Δ MBD và AC = BD.. c/ Chứng minh rằng AC + BC >. Chứng minh rằng: CD = 3ID.. a) Dấu hiệu là gì? Lập bảng tần số.. Mốt của dấu hiệu là: 5.. Dấu hiệu: 0,25 Bảng tần số:. a) Tìm nghiệm...