« Home « Chủ đề Giáo án sinh hoạt tập thể lớp 2 trọn bộ

Chủ đề : Giáo án sinh hoạt tập thể lớp 2 trọn bộ


Có 20+ tài liệu thuộc chủ đề "Giáo án sinh hoạt tập thể lớp 2 trọn bộ"

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 1

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 1) TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG I/ Mục tiêu:. các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao… của nhà trường.. Tư liệu về truyền thống, tranh ảnh về các hoạt động của nhà trường III. Các hoạt động dạy...

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 2

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 2). Các hoạt động dạy học chủ yếu:. HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS. Hoạt động 1: Giới thiệu bài và chuẩn bị. Hoạt động 2: Tập diễn tiểu phẩm Mục tiêu: Hs tự tập diễn. Hoạt động 3: Trình diễn tiểu phẩm....

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 3

vndoc.com

Các hoạt động dạy học chủ yếu:. HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS. Hoạt động 1: Chuẩn bị Mục tiêu:. Hoạt động 2: Hướng dẫn cách làm Mục tiêu: Hs tự làm được mặt nạ

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 4

vndoc.com

Các hoạt động dạy học chủ yếu:. HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS. Hoạt động 1: Chuẩn bị Mục tiêu:. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung tiểu phẩm Mục tiêu:. Hoạt động 3: Nhận xét – Đánh giá Mục tiêu:

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 7

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 TRƯỜNG LỚP EM XANH, SẠCH, ĐẸP I/ MỤC TIÊU GIÁO DỤC: Giúp HS:. Về trường lớp của mình, nơi mình được học tập.. Luôn giữ gìn cho trường lớp sạch đẹp.. Không xả rác bừa bãi. Có ý thức giữ gìn trường lớp.. III/ TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:. 1/Hát tập...

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 9

vndoc.com

Các hoạt động dạy học chủ yếu:. HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS. Hoạt động 1: Chuẩn bị. Hoạt động 2: Tổ chức giao lưu Mục tiêu: HS tham gia vẽ. Hoạt động 3: Chấm thi, công bố kết quả

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 10

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – TIẾT 10 CHÚC MỪNG NGÀY HỘI CỦA CÁC THẦY, CÔ GIÁO I/ Mục tiêu:. Giáo dục sự kính trọng, lòng biết ơn của HS đối với công lao to lớn của thầy, cô giáo.. Rèn cho hS các kĩ năng: tự nhận thức,...

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 13

vndoc.com

TRÒ CHƠI “AI GIỐNG ANH BỘ ĐỘI”. Các hoạt động dạy học chủ yếu:. Hoạt động 1: Khởi động. Cả lớp hát bài hát “Chú bộ đội” của nhạc sĩ Hoàng Hà Hoạt động 2: Trò chơi “Ai giống anh bộ đội”. Mục tiêu: HS thực hiện Trò chơi “Ai giống anh bộ đội”. GV phổ biến cách chơi và...

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 14

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 14). XEM PHIM VỀ NHỮNG CHIẾN CÔNG CỦA ANH BỘ ĐỘI I. Thông qua hoạt động xem phim, các em hiểu hơn về những chiến công vẻ vang và sự hy sinh thầm lặng của các anh bộ đội.. Tự hào, tín trọng...

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 15

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 15) VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ Ở ĐỊA PHƯƠNG I. Các hoạt động dạy học chủ yếu:. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS. Hoạt động 1: Chuẩn bị. Hoạt động 2: Tiến hành hoạt đông tham viếng. Hoạt động 3: Vệ sinh...

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 16

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2. h ẩn bị. á hoạt động dạy họ hủ yế. Hoạt động h ẩn bị. Hoạt động 2 H⁅ t p di n ti phẩ. Hoạt động ֠ nh di n ti phẩ. Hoạt động h n t đánh giá

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 17

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP. H჻⺁ N PHONG T NGÀ⺁ T T ჻Ê. II჻ h ẩn bị. III჻ á hoạt động dạy họ hủ yế. HOAT ĐỘNG ➸A G➸჻ HOAT ĐỘNG H. Hoạt động 1 h ẩn bị჻. Hoạt động 2 T7 hi phong t ngày Tết ê. Hoạt...

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 18

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP. II h ẩn bị. III á hoạt động dạy họ hủ yế. HOAT ĐỘNG A G HOAT ĐỘNG H᱌. Hoạt động 1 h ẩn bị. Hoạt động 2 N n á on t. Hoạt động Nh n ἇt đánh giá

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 19

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2. Ch ẩn bị. Cá hoạt động dạy họ hủ yế. Hoạt động Ch ẩn bị.. Hoạt động 2 iến hành h i.. Hoạt động h n ֠t đánh giá.

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2 - Tiết 20

vndoc.com

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 2. h ẩn bị. á hoạt động dạy họ hủ yế. Hoạt động h ẩn bị◘. Hoạt động 2 ֠ nh di n á tiết. Hoạt động h n t đánh giá◘