« Home « Chủ đề ôn thi vật lý

Chủ đề : ôn thi vật lý


Có 20+ tài liệu thuộc chủ đề "ôn thi vật lý"

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÍ

tailieu.vn

Câu 1: V n t c c a ch t đi m dao đ ng đi u hoà có đ l n c c đ i khi? ậ ố ủ ấ ể ộ ề ộ ớ ự ạ. Câu 2: Trong dao đ ng đi u hoà, v n t c bi n đ i : ộ ề ậ ố...