« Home « Chủ đề GDCD 8

Chủ đề : GDCD 8


Có 20+ tài liệu thuộc chủ đề "GDCD 8"

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Giáo dục công dân - Đề 1 Đề kiểm tra Giáo dục công dân

download.vn

Xác định được biểu hiện của tôn trọng lẽ phải Câu 1 TN. Xác định được biểu hiện tôn trọng người. khác, tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, tình bạn, hoạt động chính trị - xã hội.. Nhận biết thế nào là tôn trọng và học hỏi các. dân tộc khác, lấy ví dụ trong đời thường...

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Giáo dục công dân - Đề 2 Đề kiểm tra Giáo dục công dân

download.vn

đúng thế nào là học hỏi văn hoá của dân tộc khác. Hiểu thế nào là góp phần xây dựng nếp. sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. Hiểu thế nào là tình bạn trong sáng,. Hiểu thế nào là không tôn trọng người khác. Nhận biết thế nào là tôn trọng người. Biết thế nào là xây dựng...

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Giáo dục công dân - Đề 1 Đề kiểm tra Giáo dục công dân

download.vn

Hiểu thế nào là phòng, chống TNXH để lựa. Hiểu nội dung quyền sở hữu tài sản của. công dân để xác định những tài sản không thuộc quyền sở hữu của công dân.. Hiểu quyền tố cáo của công dân. Xác định được hành vi phòng, chống tệ nạn. xã hội.. Nhận biết nghĩa vụ của công dân trong...

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Giáo dục công dân - Đề 2 Đề kiểm tra Giáo dục công dân

download.vn

đúng cơ quan có thẩm quyền ban hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.. Nhớ được quy định của pháp luật đối với trẻ em trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội. quy định của pháp luật . Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền ban hành Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo...

GDCD 8 Bài 1: Tôn trọng lẽ phải Giải Giáo dục công dân 8 trang 4, 5

download.vn

Giải bài tập GDCD 8 Bài 1: Tôn trọng lẽ phải Lý thuyết Tôn trọng lẽ phải. Lẽ phải là những điều được cho là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội.. Tôn trọng lẽ phải là công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn. biết điều chỉnh...

GDCD 8 Bài 2: Liêm khiết Giải Giáo dục công dân 8 trang 8

download.vn

Tóm tắt lý thuyết bài Liêm khiết 1) Khái niệm:. Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sóng trong sạch, không hám danh không bận tâm toan tính nhỏ nhen ích kỷ. Sống Liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, nhận được sự quí trọng tin cậy của mọi người.. Vì...

GDCD 8 Bài 3: Tôn trọng người khác Giải Giáo dục công dân 8 trang 10

download.vn

Tóm tắt lý thuyết bài Tôn trọng người khác 1) Khái niệm:. Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự phẩm giá và lợi ích của người khác thể hiện lối sống có văn hoá của mỗi người. Có tôn trọng người khác thì mới nhận được sự tôn trọng người khác đối với...

GDCD 8 Bài 4: Giữ chữ tín Giải Giáo dục công dân 8 trang 12, 13

download.vn

GDCD 8 Bài 4: Giữ chữ tín. Tóm tắt lý thuyết Bài 4: Giữ chữ tín 1) Khái niệm:. Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng. Người biết giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của người khác đối với mình,...

GDCD 8 Bài 5: Pháp luật và kỉ luật Giải Giáo dục công dân 8 trang 15

download.vn

Tóm tắt lý thuyết bài Tôn trọng người khác 1) Khái niệm:. a) Theo em, Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã có những hành vi vi phạm pháp luật như thế nào?. b) Những hành vi vi phạm pháp luật của Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã gây ra những hậu quả như thế nào?. Chúng đã bị...

GDCD 8 Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh Giải Giáo dục công dân 8 trang 17

download.vn

Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hay nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống.. a) Em có nhận xét gì về tình bạn giữa Mác và Ăng-ghen ? Tinh bạn đỏ được dựa trên cơ sở nào?. Tình bạn giữa...

GDCD 8 Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội Giải Giáo dục công dân 8 trang 19, 20

download.vn

Lý thuyết Tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội 1. Hoạt động chính trị - xã hội là những hoạt động có nội dung liên quan đến việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước, chế độ chính trị, trật tự an ninh xã hội. là những hoạt động trong các tổ chức chính trị, đoàn...

GDCD 8 Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác Giải Giáo dục công dân 8 trang 21, 22

download.vn

Là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hoá của các dân tộc, tìm hiểu tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hoá, xã hội của các dân tộc 2) Ý nghĩa:. Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc...

GDCD 8 Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư Giải Giáo dục công dân 8 trang 23, 24, 25

download.vn

Làm cho đời sống văn hoá tinh thần ngày càng lành mạnh.. Xây dựng tình đoàn kết xóm giềng - Làm cho cuộc sống bình yên hạnh phúc.. Học sinh tránh những việc làm xấu, tham gia những hoạt động vừa sức trong việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. không tiến bộ được vì...

GDCD 8 Bài 10: Tự lập Giải Giáo dục công dân 8 trang 26, 27

download.vn

Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu tạo dựng cho cuộc sống của mình, không trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác Hoặc đơn giản: Tự lập là một cách sống khi con người tự mình quyết định, tự hành động, tự lựa chọn một con đường trong tương...

GDCD 8 Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo Giải Giáo dục công dân 8 trang 30

download.vn

Lao động tự giác là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài.. Lao động sáng tạo là luôn suy nghĩ để tìm ra cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả lao động.. Lao động tự giác. và sáng tạo giúp...

GDCD 8 Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình Giải Giáo dục công dân 8 trang 33

download.vn

a) Em hiểu thế nào về bài ca dao trên ? Tinh cảm gia đình đối với em quan trọng như thế nào?. Câu ca dao nói về tình cảm gia đình: Công ơn to lớn của cha mẹ đối với con cái, bổn phận của con cái phải biết kính trọng, hiếu thảo với cha mẹ - người đã...

GDCD 8 Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội Giải Giáo dục công dân 8 trang 36

download.vn

a) Em có đồng tình với ý kiến của An không ? Vì sao ? Em sẽ làm gì nếu các bạn lớp em cũng chơi như vậy?. Mà hành vi chơi bài bằng tiền là hành vi đánh bạc, hành vi vi phạm pháp luật.. Nếu các bạn lớp em cũng chơi như vậy thì em sẽ ngăn cản...

GDCD 8 Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS Giải Giáo dục công dân 8 trang 40

download.vn

Vì HIV/AIDS đang là một đại dịch của thế giới và của Việt Nam. Đó là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với sức khoẻ, tính mạng của con người và tương lai nòi giống của dân tộc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội đất nước.. c) Theo em, liệu con người có thể ngăn...

GDCD 8 Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại Giải Giáo dục công dân 8 trang 43, 44

download.vn

Những thông tin cho chúng ta thấy tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề cho con người và xã hội.. b) Tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại đã để lại những hậu quả như thế nào?. c) Cần làm...

GDCD 8 Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác Giải Giáo dục công dân 8 trang 46, 47

download.vn

b) Quyền sở hữu đối với tài sản bao gồm những quyền gì?. Quyền sở hữu tài sản của công dân bao gồm:. Quyền chiếm hữu và quyền trực tiếp nắm giữ, quản lý tài sản;. Quyền sử dụng: là quyền hai thác giá trị tài sản và hưởng lợi từ giá trị sử dụng tài sản. Quyền định đoạt:...