« Home « Kết quả tìm kiếm

Hệ thống DWDM


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Hệ thống DWDM"

Tổng quan về hệ thống DWDM và thiết kế tuyến DWDM cho đường trục tại EVNTELECOM

000000105299.pdf

dlib.hust.edu.vn

Hiệu ứng trộn bốn bước súng FWM. 80 - THIẾT KẾ TUYẾN DWDM TRấN ĐƯỜNG TRỤC CỦA EVNTELECOM. 80 - 5.1 Hiện trạng hệ thống viễn thụng điện lực. 80 - 5.1.1 Hệ thống cỏp quang đường trục Bắc Nam. 80 - 5.1.2 Hệ thống thiết bị truyền dẫn đường trục Bắc Nam. 81 - 5.2 Giải phỏp kỹ thuật. 83 - 5.2.1 Yờu cầu đối với hệ thống truyền dẫn đường trục. 85 - 5.2.3 Cấu trỳc mạng. 86 - iii 5.2.4 Cấu trỳc bảo vệ đối với hệ thống DWDM. 89 - 5.3 Tớnh toỏn cỏc thụng số cho hệ thống DWDM và SDH/STM-64. 91 - 5.4 Thiết bị

Tổng quan về hệ thống DWDM và thiết kế tuyến DWDM cho đường trục tại EVNTELECOM

000000105299-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đây là tiền đề quan trọng để có thể thiết kế một hệ thống DWDM

Hệ thống DWDM và ứng dụng trong mạng truyền dẫn Viettel

000000253628-ND-01.pdf

dlib.hust.edu.vn

Với mục đớch tỡm hiểu và vận dụng hệ thống DWDM trong thực tế tụi đó chọn đề tài: “Hệ thống DWDM và ứng dụng trong mạng Truyền dẫn Viettel” để làm luận văn tốt nghiệp, bài luận văn được chia làm 2 phần và 5 chương, bao gồm. Phần I: Hệ thống DWDM, gồm 3 chương. Chương I: Giới thiệu tổng quan về hệ thống, về giải tần hoạt động, cỏc bước súng theo khuyến nghị cũng như cỏc ưu điểm của DWDM.

Hệ thống DWDM và ứng dụng trong mạng truyền dẫn Viettel

000000253628-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

phần của một hệ thống DWDM hoàn chỉnh, ứng dụng của hệ thống trong thực tế với các quan điểm, qui trình cơ bản của quá trình thiêt kế.

Thiết kế và mô phỏng hệ thống thông tin quang tốc độ cao

000000253249.pdf

dlib.hust.edu.vn

Sơ đồ chi tiết hệ thống DWDM trên đường trục mạch . Tính toán các thông số hệ thống . Tính toán tán sắc . Bảng thống kê suy hao hệ thống và tỉ số OSNR sau khi tính toán . Cấu hình OADM xen rẽ 2 bước sóng . Cấu hình OADM xen rẽ 1 bước sóng . Cấu hình REG Thiết kế và mô phỏng hệ thống thông tin quang tốc độ cao Mai Hùng Tiệp 4 Cao học Điện Tử . Cấu hình OLA CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG TRONG DWDM .131 4.1.

Giải pháp công nghệ trong việc nghiên cứu thiết kế, xây dựng hệ thống cáp quang biển Việt Nam

000000223622.pdf

dlib.hust.edu.vn

Để có thể khai thác và áp dụng công nghệ này chúng ta cần nắm được nguyên lý hoạt động của công nghệ ghép kênh theo bước sóng, các thành phần của hệ thống truyền dẫn DWDM, các yếu tố tác động đến sự vận hành của hệ thống truyền dẫn DWDM cũng như khả năng đáp ứng của của hệ thống DWDM với mạng hiện trạng.

Nghiên cứu, đề xuất công nghệ và giải pháp xây dựng hệ thống cáp quang biển Việt Nam.

000000296221.pdf

dlib.hust.edu.vn

12 1.1.LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN CÁP QUANG BIỂN. 15 1.2.2.Phân loại hệ thống. 16 1.3.LƯU LƯỢNG THÔNG TIN QUA CÁC HỆ THỐNG CÁP QUANG BIỂN. 37 2.3.3.Hệ thống ghép kênh mật độ cao DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing. 39 2.3.3.2.Các thành phần chính trong hệ thống DWDM. 40 2.3.3.3.Ưu điểm của hệ thống DWDM. 43 2.3.3.4.Ứng dụng của DWDM trong hệ thống mạng thực tế. 44 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG. 57 3.3.THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÁP QUANG BIỂN VIỆT NAM. 58 3.3.1.Các yêu cầu trong

Phương pháp tính toán thiết kế hệ thống AOTN và ứng dụng cho hệ thống viễn thông đường trục Bắc Nam

dlib.hust.edu.vn

Những kênh quang trong hệ thống DWDM thường nằm trong một cửa sổ bước sóng, chủ yếu là 1550 nm vì môi trường ứng dụng hệ thống này là mạng đường trục, cự ly truyền dẫn dài và dung lượng lớn. Công nghệ hiện nay đã cho phép chế tạo phần tử và hệ thống DWDM 80 kênh với khoảng cách kênh rất nhỏ 0,5 nm. Nhìn bên ngoài, một hệ thống truyền dẫn WDM và một hệ thống truyền dẫn quang SDH (Ví dụ các hệ thống truyền dẫn SDH đang có trên mạng của VTN) có rất nhiều điểm tương tự. Cả hai hệ thống đều có.

Nghiên cứu tính toán giảm thiểu ảnh hưởng phi tuyến trong các hệ thống truyền dẫn quang công nghệ 100G/bước sóng

310910.pdf

dlib.hust.edu.vn

của hệ thống WDM. 10 Hình 1.4 : Hệ thống WDM đơn hướng. 11 Hình 1.5 : Hệ thống WDM song hướng. 11 Hình 2.1: Sơ đồ nguyên lý DWDM. 24 Hình 2.2: Hệ thống DWDM hai hướng. 26 Hình 2.3: Giao tiếp giữa DWDM với các dịch vụ khác. 27 Hình 2.4 Sơ đồ khối chức năng của OTU không có FEC. 29 Hình 2.5 Sơ đồ khối chức năng của OTU có FEC. 31 Hình 2.6: Sơ đồ khối chức năng của bộ ghép kênh quang. 33 Hình 2.7: Sơ đồ khối chức năng của bộ tách kênh quang. 35 Hình 2.8: Sơ đồ khối OADM. 37 Hình 2.10: Cấu trúc OADM

Thiết kế và mô phỏng hệ thống thông tin quang tốc độ cao

000000253249-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Ngoài ra còn giới thiệu một cách tổng quát về phương pháp ghép kênh theo bước sóng, cũng như sự phát triển của WDM trong thời gian qua Chương 2: Các thành phần cơ bản của hệ thống DWDM. Tìm hiểu các tham số ảnh hưởng đến việc thiết kế hệ thống WDM như: hiện tượng tán sắc, hiệu ứng phi tuyến, suy hao, OSNR. Từ đó đánh giá các tham số đó để đưa ra thiết kế hoàn chỉnh cho hệ thống. Sau đó thiết kế hệ thống dựa trên những đánh giá đó. Chương 4: Mô phỏng hệ thống thông tin quang tốc độ cao.

Mô phỏng DWDM.

000000295950.pdf

dlib.hust.edu.vn

và phổ của tín hiệu ghép. 2 Hình 1.2: Hệ thống DWDM mở. 8 Hình 1.3: Hệ thống DWDM tích hợp. 8 Hình 2.1: Sơ đồ nguyên lý DWDM. 11 Hình 2.2: Hệ thống DWDM hai hướng. 13 Hình 2.3: Thành phần phần cứng. 14 Hình 2.4: Kiến trúc phần mềm hệ thống. 17 Hình 2.5: Vị trí các loại thiết bị DWDM trong mạng. 20 Hình 2.6: Cấu trúc thiết bị ghép kênh kết cuối quang. 20 Hình 2.7: Cấu trúc thiết bị khuếch đại đường truyền (OLA. 22 Hình 2.8: Sơ đồ vị trí các thiết bị trong một node OADM. 23 Hình 2.9: Cấu trúc thiết

Công nghệ DWDM và ứng dụng trong mạng đường trục

000000223601.pdf

dlib.hust.edu.vn

CẤU TRÚC HỆ THỐNG DWDM III.1. HỆ THỐNG MẠNG HIỆN Cể. Hệ thống cỏp quang. Hệ thống thiết bị truyền dẫn đường trục Bắc Nam IV.2. Cỏc tham số thiết kế hệ thống mạng DWDM IV.2.1. Thiết kế hệ thống V.2.1. Hệ thống quản lý mạng. Phõn bổ bước súng trờn hệ thống DWDM V.2.5. Do đú ngành điện hiện nay đó và đang xem xột đầu tư xõy dựng hệ thống thụng tin quang đường trục Bắc Nam sử dụng cụng nghệ DWDM nhằm đỏp ứng nhu cầu truyền dẫn hiện tại cũng như trong tương lai của ngành Điện.

Công nghệ DWDM và ứng dụng trong mạng đường trục

000000223601.-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Những tham số cơ bản của hệ thống DWDM, và các tiêu chuẩn quốc tế áp dụng trong công nghệ DWDM. Chương III: Cấu trúc hệ thống DWDM: Giới thiệu tổng quan hệ thống DWDM điểm - điểm và các phần tử chính trong hệ thống DWDM. Chương IV: Hệ thống mạng hiện có: Trình bày hiện trạng hệ thống mạng hiện có của ngành điện.

Công nghệ DWDM và ứng dụng DWDM trong mạng đường trục Băc Nam của VNPT

000000223603.-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phần lý thuyết và phần ứng dụng thực tế Phần lý thuyết trình bày tổng quan về công nghệ DWDM bao gồm hai ch−ơng. Ch−ơng 1: Tổng quan về hệ thống thông tin cáp sợi quang. Ch−ơng này giới thiệu về lịch sử phát triển, cấu trúc hệ thống thông tin cáp sợi quang, các kỹ thuật ghép kênh quang. Ch−ơng 2: Công nghệ ghép kênh theo b−ớc sóng mật độ cao DWDM. Ch−ơng này trình bày về kỹ thuật DWDM, cấu trúc hệ thống DWDM và một số vấn đề cần xem xét khi tăng dung l−ợng của hệ thống bằng kỹ thuật DWDM.

Nghiên cứu triển khai công nghệ DWDM trên mạng viễn thông điện lực

repository.vnu.edu.vn

Nghiên cứu triển khai công nghệ DWDM trên mạng viễn thông điện lực. Trường Đại học Công nghệ. Luận văn Thạc sĩ ngành: Kỹ thuật Điện tử. Abstract: Chương 1 - Cơ sở kỹ thuật ghép kênh phân chia theo bước sóng. Chương 2 - Tổng quan về công nghệ DWDM. Chương 3 - Các thành phần cơ bản của hệ thống DWDM. Chương 4 - Các vấn đề kỹ thuật cơ bản và tham số chính ảnh hưởng đến hệ thống DWDM. Chương 5 - Thiết kế tuyến DWDM trên đường trục của EVNTelecom Keywords: Công nghệ DWDM. Kỹ thuật điện tử.

Tìm hiểu công nghệ DWDM và triển khai trong mạng đường trục của ngành điện

000000240052-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Lộ trình phát triển của thông tin quang, nhu cầu và sự cần thiết triển khai hệ thống DWDM tại Việt Nam và cụ thể trong hệ thống thông tin ngành Điện. Giới thiệu tổng quan hệ thống DWDM điểm – điểm và các phần tử chính trong hệ thống DWDM - Giới thiệu một số vấn đề khó khăn khi sử dụng công nghệ DWDM và phương hướng giải quyết. Trình bày hiện trạng mạng truyền dẫn đường trục của ngành Điện và giải pháp nâng cấp sử dụng công nghệ DWDM, hệ thống quản lý mạng và thiết bị dự kiến sử dụng.

Phân tích và thiết kế mạng đường trục DWDM cho Viettel Peru bằng công cụ Optiwave.

000000272643.pdf

dlib.hust.edu.vn

lý hoạt động. 27 2.3.2 Bộ ghép kênh quang OMU. 78 Luận văn thạc sỹ kỹ thuật Học viên: Văn Tấn Đạt iv DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 : Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin quang. 5 Hình 1.2: Nguyên lý cơ bản ghép kênh theo bước sóng. 8 Hình 1.3: Sơ đồ chức năng của hệ thống WDM. 10 Hình 1.4 : Hệ thống WDM đơn hướng. 11 Hình 1.5 : Hệ thống WDM song hướng. 11 Hình 2.1: Sơ đồ nguyên lý DWDM. 24 Hình 2.2: Hệ thống DWDM hai hướng. 26 Hình 2.3: Giao tiếp giữa DWDM với các dịch vụ khác. 27 Hình 2.4 Sơ

Công nghệ DWDM và ứng dụng DWDM trong mạng đường trục Băc Nam của VNPT

000000223603.pdf

dlib.hust.edu.vn

Ta thấy rằng các b−ớc sóng mà hệ thống sử dụng đều tuân thủ theo các tiêu chí sau. Tuân thủ l−ới b−ớc sóng G.652/G.653 của ITU: Khoảng cách kênh là 100 GHz, phù hợp với hệ thống 8 kênh hoặc nhiều hơn. D−ới đây là phổ b−ớc sóng tại số trạm lặp. Mở rộng hệ thống DWDM hiện có thêm 8 b−ớc sóng 2,5 Gb/s nâng tổng dung l−ợng lên 16 b−ớc sóng 2,5Gb/s. Do dung l−ợng của mỗi kênh là nhỏ nên có thể từng b−ớc tăng dung l−ợng của cả hệ thống tuỳ theo nhu cầu số kênh b−ớc sóng đ−ợc sử dụng.

Một số phương thức điều khiển mạng truyền dẫn quang thế hệ mới

dlib.hust.edu.vn

Đặng Thị Từ Mỹ Một số ph-ơng thức điều khiển mạng truyền dẫn quang thế hệ mới Chuyên ngành: Điện tử – Viễn thông Luận Văn Thạc sỹ điện tử - viễn thông Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: TS. 1 Ch-ơng I: Tổng quan công nghệ mạng quang. Công nghệ truyền dẫn quang. Hệ thống truyền dẫn quang. Các bộ khuếch đại quang. Hệ thống DWDM. Các bộ định tuyến b-ớc sóng. Các công nghệ truyền dẫn dữ liệu. Gói qua SONET/SDH (POS. 10 Gigabit Ethernet. Kỹ thuật điều khiển l-u l-ợng chuyển mạch nhãn đa giao thức.

Thiết kế tối ưu mạng truyền dẫn quang băng rộng sử dụng ROADM

297789.pdf

dlib.hust.edu.vn

Thiết kế tối ưu mạng truyền dẫn quang băng rộng DWDM sử dụng ROADM 15 Do đó hệ thống DWDM có dung lượng truyền dẫn lớn hơn nhiều so với hệ thống TDM. Hiện nay hệ thống DWDM đã được nhiều nơi xây dựng tới 80 bước sóng với tốc độ bit là 10 Gbps, tổng dung lượng của hệ thống lên tới 800 Gbps.