« Home « Chủ đề vật lý 9

Chủ đề : vật lý 9


Có 20+ tài liệu thuộc chủ đề "vật lý 9"

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lí 9 (1)

www.vatly.edu.vn

Bài 1: Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự 45cm, một vật sáng AB đặt trước thấu kính một khoảng OA, qua thấu kính cho ảnh A’B’ cách OA một khoảng 105cm. b) Hãy tìm OA? OA’? Bài 2: Cho một thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = 36cm, một vật sáng AB đặt trước thấu...

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lí 9 (2)

www.vatly.edu.vn

Bài 1: Cho một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 35cm, một vật sáng AB đặt trước thấu kính một khoảng OA, qua thấu kính cho ảnh A’B’ cách thấu kính một khoảng OA’ và nhỏ gấp 3 lần vật. b) Hãy tìm OA? OA’? Bài 2: Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 25cm,...

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lí 9 (3)

www.vatly.edu.vn

Bài 1: Cho một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 35cm, một vật sáng AB đặt trước thấu kính một khoảng OA, qua thấu kính cho ảnh A’B’ cách thấu kính một khoảng OA’ và nhỏ gấp 3 lần vật. b) Hãy tìm OA? OA’? Bài 2: Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 25cm,...

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lí 9 (4)

www.vatly.edu.vn

Bài 1: Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự 45cm, một vật sáng AB đặt trước thấu kính một khoảng OA, qua thấu kính cho ảnh A’B’ cách AB một khoảng 105cm. b) Hãy tìm OA? OA’? Bài 2: Cho một thấu kính có tiêu cự f = 36cm, một vật sáng AB đặt trước thấu kính và...

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lí 9 (5)

www.vatly.edu.vn

Bài 1: Cho một thấu kính với vật sáng, ảnh của vật sáng bố trí có được như hình vẽ như hình vẽ B. a) Hãy cho biết thấu kính đã cho ở trên là thấu kính gì? Giải thích. Bài 2: Cho một thấu kính với vật sáng, ảnh của vật sáng bố trí có được như hình vẽ...

Đề thi VLý 9 HKI

www.vatly.edu.vn

Dây dẫn đặt gần kim nam châm thì kim nam châm sẽ chuyển động. 2).Chọn câu đúng : Dây dẫn CD được mắc vào hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,2A . Nếu tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây CD đó thêm 3V ,cường độ dòng điện chạy qua dây...

Đề trắc nghiệm Vật lí theo từng tuần

www.vatly.edu.vn

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn. đặt vào hai đầu dây dẫn đó Câu 2: Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, có lúc giảm. Cường độ dòng điện chạy qua...

Đáp án đề thi HSG Lý 9 tỉnh Bình Phước (2004-05)

www.vatly.edu.vn

Hướng dẫn chấm môn Vật lý 9 Hướng dẫn chấm môn Vật lý 9 Năm học 2008-2009 B ài 1 (4 điểm). Hai xe cùng xuất phát một lúc nên gọi thời gian chuyển động của hai xe là t Gọi v1 là vận tốc của ô tô 1. v2 là vận tốc của ô tô 2. Xe đi từ...

Đề thi học sinh giỏi Lý 9

www.vatly.edu.vn

UBND Tỉnh UBND Tỉnh. Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề). Bài 1: (5 điểm) Một động tử X có vận tốc khi di chuyển là 4m/s. Trên đường di chuyển từ A đến C, động tử này có dừng lại tại điểm E trong thời gian 3s (E cách A một đoạn 20 m). Thời gian...

Giáo án Vật lí 9 - Chương 1

www.vatly.edu.vn

Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm (Ohm).. THỰC HÀNH : Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế . Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn.. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn.....

Giáo án Vật lí 9 - Chương 2

www.vatly.edu.vn

1 nam chaõm hỡnh chửừ U . Ruựt ra keỏt luaọn veà tửứ tớnh cuỷa nam chaõm. Hoaùt ủoọng 2 : Phaựt hieọn tớnh chaỏt tửứ cuỷa doứng ủieọn. Caực nhoựm laứm TN nhử moõ taỷ ụỷ hỡnh 22.1 SGK ủeồ phaựt hieọn taực duùng tửứ cuỷa doứng ủieọn. -Ruựt ra keỏt luaọn veà t duùng tửứ cuỷa doứng ủieọn.....

4 đề kiểm tra Vật lí 9

www.vatly.edu.vn

Thời gian 15 phút) Câu1: Dòng điện chạy qua một dây dẫn có cường độ là 3mA khi nó được mắc vào hiệu điện thế 6V. muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ là 2mA thì hiệu điện thế là: A. 6V Câu 2: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp , công thức nào sau đây...

Kiểm tra 1 tiết VL9 (trắc nghiệm)

www.vatly.edu.vn

Câu 1: Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn vào hiệu điện thế (hđt) giữa hai đầu dây dẫn đó Họ và tên. Kiểm tra lý 45 phút Câu 1: Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện...

Đề thi VLý 9 HKI & Đáp án

www.vatly.edu.vn

Trong điều kiện nào một đoạn dây dẫn cĩ dịng điện chạy qua. chịu tác dụng của lực điện từ ? Phát biểu quy tắc liên hệ giữa chiều đường sức từ,. chiều dịng điện và chiều của lực điện từ ? Vận dụng : Vẽ để xác định chiều của. lực điện từ ngay trong hình bên (khơng nêu...

Ôn tập học kì 1 môn Vật lý 9

www.vatly.edu.vn

A- HỆ THỐNG KIẾN THỨC BÀI HỌC I- ĐỊNH LUẬT ÔM – ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN 1- Định luật Ôm: “Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây” Công thức:. Chú ý: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc...

Trắc nghiệm vật lý 9 (bài 35-39)

www.vatly.edu.vn

Khi số đường sức xuyên qua lòng cuộn dây rất lớn. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên. Câu 23: Khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín? A. Khi cuộn dây chuyển động lại gần nam châm. Khi nam châm chuyển động ra xa cuộn dây....

Kiểm tra giữa hk2 Vật lí 9

www.vatly.edu.vn

Câu 2) Đặt một vật sáng có dạng chữ L vuông góc với trục chính của 1 TKHT, song song với mặt của thấu kính,cách thấu kính 30cm,thấu kính có f=15cm.Ta sẽ thu được ảnh như thế nào? A. ảnh thật cách thấu kính 60cm C. ảnh ảo cách thấu kính 60cm B. ảnh thật cách thấu kính 30cm D....

Giáo án Vật lý 9 (Đinh Quang Thanh)

www.vatly.edu.vn

§iÖn n¨ng – C«ng cña dßng ®iÖn 14. T¸c dông tõ cña dßng ®iÖn- Tõ tr­íng 25. Tõ tr­íng cña ỉng d©y cê dßng ®iÖn ch¹y qua 27. §iÒu kiÖn xuÍt hiÖn dßng ®iÖn c¶m øng 35. Dßng ®iÖn xoay chiÒu 38. C¸c t¸c dông cña dßng ®iÖn xoay chiÒu. KÜ n¨ng: Lµm thÝ nghiÖm rót ra ®­îc kÕt luỊn...

Giáo án Vật lí lớp 9

www.vatly.edu.vn

Hoạt động 2(15p). Hoạt động 4(10p). Hoạt động 2(10p). Hoạt động 3(10p). U = I.R Hoạt động 5(10p). Hoạt động 2(30p). Hoạt động 2 (7p). Hoạt động 5(13p). Hoạt động 4(10 p). Hoạt động 3(12 p). Hoạt động 2(10 p). Hoạt động 3(10 p). Hoạt động 4(7 p). Hoạt động 2(13 phút). Hoạt động 4 (7 phút). Hoạt động 5...

Giáo án Vật lí 9 2011- 2012

www.vatly.edu.vn

-Nghiờn cứu trước bài: Điện trở của dõy dẫn – định luật ễm.. Tiết 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm. -Định luật ễm: Cường độ dũng điện chạy qua dõy dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu- dõy và tỉ lệ nghịch với điện trở của dõy. R là điện trở...