« Home « Chủ đề Lớp 2

Chủ đề : Lớp 2


Có 20+ tài liệu thuộc chủ đề "Lớp 2"

30 đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010 - 2011 Đề kiểm tra môn Toán

download.vn

Với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết tất cả các số có 2 chữ số. Viết tất cả các số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục kém chữ số hàng đơn vị là 2. hình tam giác. Bài 1: (4đ) a).Viết các số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 4. b)Tính...

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2 - Có đáp án Đề thi học sinh giỏi môn Toán

download.vn

Bài 5:Ba bạn Lan, Mai, Phượng có trồng 3 cây lan, mai, phượng trong vườn trường. Bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của mình cả” Hỏi bạn nào đó trồng cây nào? ĐÁP ÁN Bài 1: Tính nhanh a . Bạn Mai không trồng cây mai và không...

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 - Trường TH Lâm Xuyên Đề kiểm tra học kỳ Toán 2

download.vn

Bài 1: Số liền sau của số 499 là: A. Bài 2: Điền dấu. 397 = Bài 3: Giá trị của biểu thức là: A. Bài 4: Giá trị của. trong biểu thức. Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 1m = …....dm 100cm = ……..m 1m =…….cm 10dm = ………m Bài 7: Số hình tứ giác trong...

Đề thi học sinh giỏi Toán, tiếng Việt lớp 2 Đề thi học sinh giỏi lớp 2

download.vn

Hay Câu 3 .Bộ phận in đậm trong câu: “Bác Hồ tập chạy ở bờ suối” trả lời cho câu hỏi nào? A. Đoàn kết Câu 5 .Từ chỉ đặc điểm của sự vật trong câu. Từ nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ là: A .Kính yêu B. Câu 2: B Câu 3: A Câu 4:...

Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Toán, tiếng Việt lớp 2 năm học 2011 - 2012 Đề thi học sinh giỏi lớp 2

download.vn

BÀI THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI - NĂM HỌC BÀI THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI - NĂM HỌC Môn : Toán - Lớp 2 (Thời gian làm bài : 60 phút) Câu 1 : Điền dấu phép tính (x. Câu 2 : Tìm x:. Câu 3 : Với bốn chữ số 2, 3,0, 4. Hãy viết các số...

Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2 Tài liệu ôn tập lớp 2

download.vn

Lạnh giá Câu 3 .Trong câu. lười biếng Câu 5 .Từ chỉ sự vật trong câu. □.Dấu câu cần điền vào chỗ trống là: A.Dấu chấm B. “Gia đình là tổ ấm” Em hãy kể 5-6 câu về gia đình của em. Anh bảo “ Em ở nhà học bài đi”

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 năm học 2011 - 2012 Bài kiểm tra Toán lớp 2

download.vn

Ä�Ề THI KIỂM TRA GIá»®A HỌC KÃŒ I – NÄ‚M HỌC ĐỀ SỐ 1 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC MÔN TOÁN – KHỐI 2 – Thời gian: 40 phút 1. Câu 5: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng trong hình sau để được: 1 hình chữ nhật và 1 hình tam giác ĐỀ SỐ 3 KIỂM...

Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 2 - Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang Năm học 2012 - 2013

download.vn

Câu 2: “Tự thuật” có nghĩa là gì?. Phần II: (6 điểm) Câu 1: (0.5 điểm) Học sinh điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm.. Câu 3: (1.5 điểm ) Học sinh làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm Câu 4: (2 điểm) Bài giải Bạn Trung cao số đề-xi-mét là: 0,5đ dm). Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm). Phần...

Đề thi học sinh giỏi lớp 2 trường tiểu học Phước Long 1 TP Nha Trang môn Toán Năm học 2011 - 2012

download.vn

PHÃ’NG GIÃ�O DỤC THÀNH PHá»� NHA TRANG Ä�Ề THI HỌC SINH GIỎI-LỚP 2 PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ NHA TRANG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI-LỚP 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LONG 1 Năm học . A .87 B .47 C. 87 D .55 Câu 2 : 51 – X = 28 A.X= 23 B. 100 Câu 4 : Số bé...

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 2 - Trường Tiểu học Phước Long 1 Năm học 2012 - 2013

download.vn

Họ và tên học sinh. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Lớp: 2. Mơn: TỐN LỚP 2 Họ và tên HS . Thời gian làm bài: 40 phút Điểm:. Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (2 điểm) a) Số lớn nhất trong các số 78. 57 b) Số bé nhất trong các số 40....

Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi môn Toán lớp 2 - Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2013 (Có đáp án) Tỉnh Phú Yên

download.vn

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG MÔN: TOÁN LỚP 2 Thời gian: 60 phút. ĐIỂM BẰNG CHỮ. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng: Câu 1: Số liền sau của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là số: A. Câu 2: Số gồm 4 chục và 4...

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 2 - Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2012 Môn Toán, Tiếng Việt - Có đáp án

download.vn

TRƯỜNG: TRƯỜNG TH SỐ 2 SƠN THÀNH ĐÔNG. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM. Môn: TOÁN Lớp 2. Thời gian: 40 phút . Bài 1: a/ Viết số:. Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Bài 4: Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu hòn bi? A. Bài 6: Bắc...

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 2 - Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2013 Môn Toán, Tiếng Việt - Có đáp án

download.vn

Bài 2.( 1điểm): Viết các số liên tiếp theo thứ tự giảm dần . 7 điểm) Tập chép bài “ Phần thưởng”( chép cả đầu bài) trang 15 sách Tiếng Việt 2 tập 1

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Lớp 2 - Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2012 Môn Toán, Tiếng Việt

download.vn

1, Mẩu giấy vụn Câu hỏi. Mẩu giấy vụn nằm ở đâu. Cơ giáo yêu cầu cả lớp làm gì ? 2, Ngơi trường mới. Đọc thầm bài “Mẩu giấy vụn” sách Tiếng Việt 2. Mẩu giấy vụn nằm ở đâu ? a. Cơ giáo đã nĩi gì với cả lớp khi thấy mẩu giấy? a. Nhặt mẩu giấy bỏ...

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán Đề thi trạng nguyên môn Toán

download.vn

Số hình chữ nhật màu đen bằng một phần. mấy số hình chữ nhật có trong hình bờn?. Cho 10 chữ số xếp theo thứ tự cố định là . nếu xoỏ đi 7 chữ số bất kỡ và giữ nguyờn thứ tự cỏc chữ số cũn lại để tạo thành một số, thỡ số cú 3 chữ số bộ...

Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 2 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương Đề thi học kỳ lớp 2

download.vn

Cho mỗi người con một bú đũa. 3/ Người cha bẻ góy bú đũa bằng cỏch nào ? A. Cởi bú đũa ra bẻ góy từng chiếc . Cầm cả bú đũa bẻ góy . Dựng dao chặt góy bú đũa

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 2 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương Môn: Toán, Tiếng Việt

download.vn

Đề kiểm tra định kì cuối kì I TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HOÀ Họ tờn . BÀI KIỂM ĐỊNH Kè CUỐI HỌC Kè II MễN TIẾNG VIỆT LỚP 2 Năm học . (Thời gian 65 phỳt, khụng thời gian giao đề và kiểm tra đọc thành tiếng) ĐIỂM Đọc : Viết : TB. A - KIỂM TRA ĐỌC I -...

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013 Môn: Toán, Tiếng Việt

download.vn

HỌ VÀ TÊN HS. HỌ VÀ TÊN HS LỚP : 2…. A.PHẦN I : ĐỌC HIỂU – ĐỌC THÀNH TIẾNG I.Đọc hiểu: Đọc thầm bài sau trong thời gian 10 phút ÔNG TÔI. Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi. Ông là niềm tự hào của gia đình chúng tôi. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh...