« Home « Chủ đề trắc nghiệm lý

Chủ đề : trắc nghiệm lý


Có 19+ tài liệu thuộc chủ đề "trắc nghiệm lý"

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 10 TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ ( có ĐA)

tailieu.vn

Câu 1: Một lực cĩ độ lớn 10 N tác dụng lên một vật rắn quay quanh một trục cố định. Mơmen của lực tác dụng lên vật cĩ giá trị là:. xác định gia tốc vật trượt . đo hệ số ma sát . Câu 3: Một vật rơi tự do từ độ cao 80 m , cho g...

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 10 CB,NC TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI ( có ĐA)

tailieu.vn

Thời gian: 45 phút Câu 1 (1,0đ): Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu.. Câu 5 (2,5đ): Một vật có khối lượng m  10 kg đang nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang thì bắt đầu chuyển động dưới tác dụng của lực kéo F  50 N song song với mặt phẳng ngang. Tác dụng một...

Đề kiểm tra cuối kỳ lớp 3 tham khảo

tailieu.vn

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I - KHỐI 3 MÔN : TOÁN. a) Giá trị của biểu thức là 10 □ b) Giá trị của biểu thức là 10 □ c) Giá trị của biểu thức là 55 □ d) Giá trị của biểu thức là 15. Bài 4 : (2đ) Khoanh vào trước chữ đặt trước câu trả lời...

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 10 TRƯỜNG THCS &THPT HÀ TRUNG ( có ĐA)

tailieu.vn

Câu 1: Khi Ô tô đang chạy trên một đoạn đường thẳng với vận tốc 10 m/s thì đột ngột tăng ga. Sau 20 s vận tốc của Ô tô là 20 m/s. Câu 2: Người ta đặt 1 thanh đồng chất AB = 90cm, có khối lượng 2kg lên một giá đỡ tại O và treo vào đầu A...

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 11 ( có ĐA) THPT THỪA LƯU

tailieu.vn

Câu 1: Điều kiện để có dòng điện là. Chỉ cần duy trì hiệu điện thế giữa 2 đầu vật dẫn . Chỉ cần có hiệu điện thế. Câu 2: Hai điện tích điểm q 1  2 . 10  9 C, q 2  4 . 10  9 C đặt cách nhau 3cm trong không khí, lực...

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 10 ( có ĐA)TRƯỜNG THPT VINH LỘC

tailieu.vn

Trang 1/11 - Mã đề thi 128 Câu 1: Trọng lượng của một vật ở mặt đất là 9,8N. Lực là nguyên nhân làm cho vật chuyển động hoặc bị biến dạng.. Lực tác dụng lên vật gây ra gia tốc cho vật.. Vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều.. Đặt vào vật chuyển động tròn. Câu...

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 11 ( có ĐA) THPT ĐẶNG HUY TRỨ

tailieu.vn

Câu 1: Một nguồn điện có điện trở trong là 2. Mắc một điện trở 14. Câu 2: Có hai điện tích điểm q 1 và q 2 chúng đẩy nhau. Câu 4: Khoảng cách giữa một prôton và êlectron là r cm), coi rằng prôton và êlectron là các điện tích điểm, biết q p C. Điện trở của...

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 11 ( có ĐA) TRƯỜNG THPT VINH LỘC

tailieu.vn

Câu 1: Trong một mạch điện kín, điện trở mạch ngoài R N thì hiệu suất của nguồn điện có điện trở trong r được tính bởi công thức:. Câu 2: Hai điện tích điểm q C và q C đặt trong dầu. Lực tương tác giữa hai điện tích đó là:. Suất điện động của nguồn điện là đại...

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 10 ( có ĐA) Trường PT DTNT Tỉnh Thừa Thiên Huế

tailieu.vn

Câu 1: Một vật đang chuyển động trên đường ngang với vận tốc 20m/s thì trượt lên cái dốc dài 100m, cao 10m.Bỏ qua ma sát giữa vật với mặt phẳng.Gia tốc của vật trên mặt phẳng nghiêng có giá trị nào sau đây:. Câu 3: Một vật có khối lượng 7kg trượt không ma sát xuống một mặt phẳng...

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 10 TRƯỜNG THPT THỪA LƯU ( có ĐA)

tailieu.vn

Cõu 1: Một vật được nộm ngang với vận tốc v = 30m/s. Cõu 3: Một vật cú khối lượng 200g chuyển động trũn đều trờn đường trũn cú bỏn kớnh 50cm, với tốc độ dài 5m/s. Tớnh lực hướng tõm tỏc dụng vào vật.. Cõu 4: Một vật được nộm ngang với vận tốc là 5m/s ở độ cao...

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 11 ( có ĐA)TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT

tailieu.vn

điện trở vật dẫn B. thời gian dòng điện đi qua vật dẫn C. hiệu điện thế ở 2 đầu vật dẫn D. cường độ dòng điện qua vật dẫn. tính công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích là 0,6C bên trong nguồn điện từ cực âm tới cực dương của nó.. Câu 3: Cho một electron...

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 11 ( có ĐA) THCS & THPT HÀ TRUNG

tailieu.vn

Câu 1: Một tụ điện phẳng có điện dung 200pF được tích điện dưới hiệu điện thế 40V. Điện tích của tụ điện tích được là:. Câu 2: Hai vật dẫn có điện trở R 1 và R 2 . Câu 4: Hai điện tích điểm q A =q B đặt tại hai điểm A và B. Câu 5: Gọi...

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 10 ( có ĐA) TRƯỜNG THPT HƯƠNG VINH

tailieu.vn

Câu 1: Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox, theo phƣơng trình x = 5+6t – 0,2t 2 , với x tính bằng mét, t tính bằng giây. gia tốc và vận tốc ban đầu của chất điểm là. Câu 2: Một máy bay bay từ điểm A đến điểm B cách nhau 900km theo chiều gió mất...

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 10 ( có ĐA)THPT NAM ĐÔNG

tailieu.vn

Câu 1: Một ô tô khối lượng 3,5 tấn chuyển động trên đường. Câu 2: Một vật cân bằng dưới tác dụng của ba lực. Chuyển động thẳng đều có đặc điểm:. Câu 4: Chuyển động của vật nào dưới đây được coi là rơi tự do nếu được thả rơi.. Câu 5: Khi treo một vật có khối lượng...

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 10 ( có ĐA) TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG

tailieu.vn

Đối với người đó thì đầu van xe đạp chuyển động như thế nào?. Chuyển động thẳng đều.. Chuyển động thẳng biến đổi đều.. Chuyển động tròn đều.. Chuyển động theo quĩ đạo cong ( Gồm các cung tròn liên tiếp).. Câu 2: Một vật chuyển động tròn đều trên một đường tròn có bán kính xác định . Khi...

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 11 ( có ĐA) THPT HAI BÀ TRƯNG

tailieu.vn

Câu 1: Chọn nội dung đúng : Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của…. các ion dương và electron dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch.. các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch.. Câu 2: Hai điện tích điểm q C và q C...

CHUYÊN ĐỀ 2 : DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – CON LẮC LÒ XO

tailieu.vn

DAO Đ NG ĐI U HÒA – CON L C LÒ XO Ộ Ề Ắ. Câu 1: M t v t dao đ ng đi u hòa, có qu đ o là m t đo n th ng dài 10 cm. Biên đ dao đ ng c a v t nh n giá tr nào ộ ậ ộ ề ỹ...

Bộ 10 đề thi thử đáp án vật lý 2010 có đáp án

tailieu.vn

dao ựộng tổng hợp của vật. Câu 10: Một con lắc lò xo dao ựộng ựiều hòa với biên ựộ 6cm và chu kì 1s. Câu 12: Một vật dao ựộng ựiều hòa với tần số bằng 5Hz. u sớm pha i một góc π/4 Câu 19: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là sự kết hợp của hai sóng...

Đề trắc nghiệm vật lý -đề 1

tailieu.vn

27.10 4 m/s B. 54.10 4 m/s C. 54.10 6 m/s D. 27.10 6 m/s. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi ph¬ng tr×nh : x = 4 2 Sin(25t + 2 π. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ. TÇn sè dao ®éng cña nã lµ:. Bíc sãng phô thuéc vµo tÇn sè dao ®éng cña nguån sãng. N¨ng...