« Home « Chủ đề đề thi trường chuyên

Chủ đề : đề thi trường chuyên


Có 14+ tài liệu thuộc chủ đề "đề thi trường chuyên"

Đề thi chính thức lớp 10 trường THPT Huế

tailieu.vn

b) Viết ph−ơng trình đ−ờng thẳng đi qua 2 điểm A và B. Xác định tọa độ giao điểm thứ hai của (P) và đ−ờng thẳng AB.. Cho tứ giác ABCD có hai đỉnh B và C ở trên nửa đ−ờng tròn đ−ờng kính AD, tâm O. a) Các tứ giác ABEH, DCEH nội tiếp đ−ợc;. b) E là tâm...

Bộ 10 đề thi thử đáp án vật lý 2010 có đáp án

tailieu.vn

dao ựộng tổng hợp của vật. Câu 10: Một con lắc lò xo dao ựộng ựiều hòa với biên ựộ 6cm và chu kì 1s. Câu 12: Một vật dao ựộng ựiều hòa với tần số bằng 5Hz. u sớm pha i một góc π/4 Câu 19: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là sự kết hợp của hai sóng...

Đề thi lớp 10 PTNK TPHCM 1993-2008

tailieu.vn

a) Cho P và Q là hai số “Pitago”, chứng minh P.Q và 2nP cũng là các số. b) Chứng minh đẳng thức . Chứng minh rằng trong tám đội nĩi trên, luơn tìm được bốn đội A, B, C, D. O Chứng minh rằng O nằm trên một đường trung tuyến của tam giác ABC.. Hãy chứng minh đẳng...

Đề thi lớp 10 PTNK TPHCM 2009-2010

tailieu.vn

(2 điểm) a) Giải phương trình bằng cách đặt ẩn số 5. b) Cho phương trình mx m x m. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x thỏa mãn 2 2. (2 điểm) a) Giải hệ phương trình: 2 2. b) Cho , ,a b c là độ dài ba cạnh của tam giác...

Đề thi vào lớp 10 các tỉnh 2009-2010

tailieu.vn

Hãy so sánh: A + B và tích A.B b) Giải hệ phương trình:. Bài 4: (1.50 điểm) Cho đường tròn (O;R). b) Chứng minh. Chứng minh: IK//AB. Câu II (2,5đ): Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:. Hỏi mỗi tổ trong một ngày may được bao nhiêu chiếc áo? Câu III (1,0đ): Cho phương...

Đề thi vào lớp 10 Trường Lê Hồng Phong

tailieu.vn

Cho phương trình. Cho phương trình:. a) Chứng minh rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt. a) Chứng minh:. b) Chứng minh:. Chứng minh rằng:. a) Chứng minh rằng. Chứng minh. Chứng minh:. Cho hai phương trình:. Cho phương trình: x 2 − 3 ( m + 1 ) x + 2 m − 18 = 0. Giải các...

Toán chuyên luyện thi

tailieu.vn

Đường trũn ngoại tiếp tam giỏc RMQ cắt đường thẳng QS tại F (F ≠ Q). Chứng minh rằng khi M thay đổi trờn cạnh PQ của hỡnh vuụng PQRS thỡ đường trũn ngoại tiếp tam giỏc MEF luụn đi qua một điểm cố định.. Ta cú. Đặ t : t = x 2 , ta cú : t 2...

Toán phổ thông luyện thi

tailieu.vn

Bài 2: (1,25 điểm) Cho ph−ơng trình: mx 2 − 2 mx. Tìm các giá trị của m để ph−ơng trình có nghiệm và tính các nghiệm của ph−ơng trình theo m. Tìm giá trị của m để ph−ơng trình có hai nghiệm sao cho một nghiệm gấp đôi nghiệm kia.. đ−ờng chéo của tứ giác ABCD. Tứ giác ABCD...

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Quốc học Huế 2009

tailieu.vn

Cho phương trình : x 2  mx. a) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình trên có hai nghiệm thực phân biệt x 1 , x 2 . a) Cho phương trình ax 2  bx c. 0 có hai nghiệm dương phân biệt.. Chứng minh rằng phương trình cx 2  bx. a 0...

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Quốc học Huế 2008

tailieu.vn

Chứng minh: ME = MA MP 2. Chứng minh: ME AM. Tỡm số tự nhiờn cú bốn chữ số (viết trong hệ thập phõn) sao cho hai điều kiện sau đồng thời được thỏa món:. 1.b Điều kiện y  0 . Đặt : t  x 2 , ta cú : t 2  2 mt  2 m....

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Quốc học Huế 2007

tailieu.vn

a) Viết ph−ơng trình đ−ờng thẳng (d) đi qua điểm C và song song với đ−ờng thẳng. Xác định tọa độ giao điểm A của đ−ờng thẳng (d) với trục hoành Ox.. Tính góc tạo bởi đ−ờng thẳng BC và trục hoành Ox (làm tròn đến phút).. đ−ờng tròn (Ax, By và nửa đ−ờng tròn cùng thuộc một nửa mặt...

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Quốc học Huế 2006

tailieu.vn

a) Tìm các số thực u v , biết : u 3 + v 3 = 7 và u v. b) Giải phương trình. Cho đường tròn (O) có đường kính BD = 2R, dây AC của (O) vuông góc với BD tại H. Gọi P, Q, R, S theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ...

Đề thi toán khu vực 1999-2009

tailieu.vn

(By (AB) we denote vector AB) http://www.artofproblemsolving.com/. This file was downloaded from the AoPS − MathLinks Math Olympiad Resources Page Page 1 http://www.mathlinks.ro/ v. m http://www.mathlinks.ro. http://www.mathlinks.ro/Forum/resources.php?c=186. http://www.mathlinks.ro/Forum/resources.php?c=186&cid=41. http://www.mathlinks.ro/Forum/resources.php?c=186&cid=41&year=1999. http://www.artofproblemsolving.com. http://www.mathlinks.ro/Forum/viewtopic.php?p=268340##p268340. http://www.mathlinks.ro/Forum/viewtopic.php?p=268349##p268349. http://www.mathlinks.ro/Forum/viewtopic.php?p=268350##p268350. http://www.artofproblemsolving.com/. http://www.mathlinks.ro/. peanut(s)? http://www.artofproblemsolving.com/. This file was downloaded from the AoPS − MathLinks Math Olympiad Resources Page Page 2 http://www.mathlinks.ro/ v. http://www.mathlinks.ro/Forum/viewtopic.php?p=268352##p268352. http://www.mathlinks.ro/Forum/viewtopic.php?p=268355##p268355. http://www.mathlinks.ro/Forum/viewtopic.php?p=268356##p268356. http://www.mathlinks.ro/Forum/resources.php?c=186&cid=41&year=2000. http://www.mathlinks.ro/Forum/viewtopic.php?p=802456##p802456. http://www.mathlinks.ro/Forum/viewtopic.php?p=802453##p802453....

Bộ 14 đề thi đại học có đáp án 2010

tailieu.vn

C5H13N 25 Phản ứng nào dưới ñây tạo kết tủa trắng. dung dịch NaOH 1M. A có thể cho phản ứng trùng hợp.. A có thể cho phản ứng hiñro hóa. Dung dịch AgNO3/NH3. dung dịch sau phản ứng ñược 11,4 g rắn khan . 46 Có thể cho phản ứng tráng gương.. Hiệu suất phản ứng ñạt : A....