« Home « Kết quả tìm kiếm

ôn tập


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "ôn tập"

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I

vndoc.com

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 1. Nêu ba cách viết của số hữu tỉ. 3 và biểu diễn số hữu tỉ đó trên trục số.. Ba cách viết số hữu tỉ 5. Biểu diễn số hữu tỉ. 3 trên trục số:. Số hữu tỉ 5. Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 2. Thế nào là số hữu tỉ dương? Số hữu tỉ âm?. Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm?.

Giáo án Tin học 9: Ôn tập học kì 2

vndoc.com

HS: Ôn lại thay đổi vị trí, thay đổi kích thước, thay đổi thứ tự hình ảnh.. Sao chép và di chuyển trang chiếu.. Chuyển trang chiếu.. GV: Tiến hành giải đáp các thắc mắc của HS khi ôn tập.. GV: Nhận xét chốt nội dung tiết học ôn tập.. HS: Ôn lại nội dung bài 12 gồm + HS: Ôn lại các bước thực hiện.. HS: Ôn lại các bước thực hiện.. HS: Ôn tập lại hệ thống kiến thức bài 13 như sau:. HS: Ôn tập lại hệ thống kiến thức bài 14 như sau:. HS: Ôn lại nguyên tắc..

Giáo án Tin học 7: Ôn tập học kì 2

vndoc.com

VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí ÔN TẬP. Kiến thức: Ôn tập lại các kiến thức đã được học trong học kì II.. Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã được học áp dụng giải các bài tập.. Lồng ghép trong nội dung bài ôn tập.. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng. Hoạt động 1: (43’) Hệ thống kiến thức l ý thuyết.. GV: Hệ thống kiến thức cho HS.. GV: Ôn tập các bài lí thuyết cho HS theo hệ thống kiến thức sau:. HS: Ôn tập theo hệ thống..

Giáo án Tin học 6: Ôn tập học kì II

vndoc.com

HS: Ôn lại các bước chèn hình ảnh mình họa vào văn bản.. HS: Phân biệt trong dòng văn bản và trong nền văn bản.. HS: Ôn tập lại hệ thống kiến thức bài 21 như sau:. HS: Ôn các thao tác thực hiện.. Hoạt động 2: (10’) Bài tập + GV: Đưa ra nội dung một số câu. hỏi bài tập cho HS thực hiện.. GV: Nhận xét chốt nội dung.. HS: Thực hiện các nội dung bài tập do GV cung cấp.. HS: Thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung các câu hỏi.. Củng cố trong nội dung bài ôn tập.. Ôn tập kiến thức chuẩn bị cho thi học kì II.

Giáo án Số học 6 bài 39: Ôn tập cuối năm

vndoc.com

Ngày dạy: Tiết 108: ÔN TẬP CUỐI NĂM. Ôn tập một số kí hiệu tập hợp. Ôn tập về các dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9. Số nguyên tố và hợp số. Hoạt động của thầy - trò Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Ôn tập về tập hợp. GV: Nêu câu 1 ôn tập:. GV: Yêu cầu HS làm bài tập 168/66 (SGK). Hoạt động 2: Ôn tập về dấu hiệu chia hết GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 7 phần. Ôn tập về tập hợp Câu 1:. Ôn tập về dấu hiệu chia hết:. Dấu hiệu chia hết cho 2. ôn tập cuối năm..

Giáo án Tin học 9: Ôn tập học kì 1

vndoc.com

VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí ÔN TẬP. Kiến thức: Ôn tập tổng hợp lại kiến thức đã được học ở chương I học kì I.. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.. Lồng ghép trong nội dung bài ôn tập.. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: (28’) Ôn tập lý thuyết chương I.. GV: Cho HS thực hiện ôn tập theo hệ thống như sau:. Từ máy tính đến mạng máy tính:. Vì sao cần mạng máy tính?. Khái niệm mạng máy tính?.

Giải bài tập trang 70, 71, 72 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 3

vndoc.com

Thật vậy, gọi T là tập nghiệm của x 2 – 2x – 3 = 0 thì T = {-1. T 1 là tập nghiệm của (x + 1)(x - 3)x = 0 thì T 1 = {-1. Bài 3 trang 70 SGK – Ôn tập chương 3 đại số 10 Giải các phương trình sau:. Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:. Bài 4 trang 70 SGK – Ôn tập chương 3 đại số 10 Giải các phương trình:. Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:. Bài 5 trang 70 SGK – Ôn tập chương 3 đại số 10 Giải các hệ phương trình:. Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:. Bài 6 trang 70 SGK – Ôn tập chương 3 đại số 10.

Giáo án Tin học 6: Ôn tập

vndoc.com

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: (20’) Ôn tập lại phần lý thuyết.. Biểu diễn thông tin trong máy tính.. Tổ chức thông tin trong máy tính.. GV: Yêu cầu các HS thực hiện trả lời từng nội dung câu hỏi theo hệ thống GV đã đưa ra.. GV: Giải thích các nội dung thắc mắc của HS.. GV: Hướng dẫn HS thực hiện ôn tập theo đề cương.. HS: Ghi chép nội dung cơ bản.. HS: Trả lời lần lượt nội dung các câu hỏi theo hệ thống của GV đã đưa ra..

Giải Toán 10 trang 50, 51: Ôn tập chương 2

vndoc.com

Bài 8 (trang 50 SGK Đại số 10 ôn tập chương 2) Tìm tập xác định các hàm số. Đáp án và hướng dẫn giải bài 8:. Bài 9 (trang 50 SGK Đại số 10 ôn tập chương 2) Xét chiều biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số.. Đáp án và hướng dẫn giải bài 9:. Bài 10 (trang 51 SGK Đại số 10 ôn tập chương 2) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số. a) y = x 2 – 2x – 1 b) y = -x 2 + 3x + 2 Đáp án và hướng dẫn giải bài 10:.

Giáo án Tin học 9: Ôn tập (Tiết 2)

vndoc.com

Củng cố trong nội dung bài ôn tập.. Ôn tập cho bài kiểm tra một tiết.

Giải Toán lớp 3 trang 12: Ôn tập về giải Toán

vndoc.com

Bài 1 trang 12 SGK Toán 3 – Ôn tập về giải toán. Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:. Bài 2 trang 12 SGK Toán 3 – Ôn tập về giải toán. Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:. Bài 3 trang 12 SGK Toán 3 – Ôn tập về giải toán Giải bài toán theo mẫu. Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:. Bài 4 trang 12 SGK Toán 3 – Ôn tập về giải toán. Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Giáo án Số học 6 bài 18: Ôn tập học kì 1

vndoc.com

Ngày dạy Tiết 54: ÔN TẬP HỌC KỲ I. 1.Kiến thức: Ôn tập quy tắc lấy giá trị tuyệt đối của một số nguyên, qui tắc cộng trừ số nguyên, qui tắc dấu ngoặc. Ôn tập các tính chất phép cộng trong Z.. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép tính, tính nhanh giá trị biểu thức, tìm x.. Hoạt động của thầy - trò Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Ôn tập các quy tắc cộng. trừ các số nguyên.. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a.. GV: Gía trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì?.

Giáo án Toán lớp 3 bài 9: Ôn tập các bảng chia

vndoc.com

Tiết 9: ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA I. Thuộc được bảng chia đã học (bảng chia . Ôn tập các bảng chia.. Thuộc được bảng chia Bài 2.. *Giờ học hôm nay chúng ta ôn tập bảng chia đã học từ bảng 2 đến bảng 5 - Tổ chức cho HS đọc thuộc lòng các bảng chia . Gọi một số HS đọc lại các bảng chia vừa ôn tập.. Về nhà ôn lại các bảng chia đã học.. -HS đọc bảng chia

Giáo án Tin học 7: Ôn tập (Lý thuyết)

vndoc.com

HS: Trả lời các bài tập theo sự hướng dẫn của GV đưa ra.. HS: Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình đã thực hiện.. HS: Các nhóm khác nhận xét kết quả thực hiện của nhóm.. Bài tập.. Củng cố trong nội dung bài ôn tập.. Học bài theo đề cương, coi lại các thao tác thực hành chuẩn bị nội dung ôn tập tiếp theo.

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

vndoc.com

Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc.. Đường thẳng song song. Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình Học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 1.. Phát biểu định nghĩa hai góc đối đỉnh.. Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình Học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 2.. Phát biểu định lí về hai góc đối đỉnh.. Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình Học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 3.. Phát biểu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc..

Giáo án Số học 6 bài 19: Ôn tập học kì 1

vndoc.com

Bài tập 5. GV nhấn mạnh lại kiến thức trọng tâm của chương và các bài tập cơ bản. Hướng dẫn học sinh về nhà ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ I.. Ôn tập lại các kiến thức đã ôn. Bài tập chuẩn bị: Dạng toán đố như bài 216 trên