« Home « Kết quả tìm kiếm

Thông tin di động


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Thông tin di động"

Quy hoạch mạng thông tin di động WCDMA

000000253142-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Quy hoạch mạng mạng thông tin di động WCDMA Tác giả luận văn: Bùi Đình Hưng. Nội dung tóm tắt: Thông tin di động đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới với nhiều ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực thông tin, dịch vụ và cuộc sống hằng ngày.Trước các yêu cầu mới, hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba đã ra đời, cung cấp băng thông rộng hơn cho người sử dụng.

Phương án triển khai thử nghiệm mạng thông tin di động thế hệ thứ 3 tại công ty thông tin di động VMS

dlib.hust.edu.vn

Yêu cầu đối với hệ thống thông tin di động thế hệ ba . Lộ trình phát triển từ hệ thống thông tin di động GSM thế hệ hai lên WCDMA thế hệ ba. Hệ thống thông tin di động 2G GSM. Hệ thống thông tin di động 2,5G. Dịch vụ số liệu chuyển mạch kênh tốc độ cao - HSCSD. Dịch vụ vô tuyến gói chung - GPRS. Hệ thống thông tin di động 3G - UMTS. Hệ thống cdmaOne. Hệ thống cdma2000 1x. Triển khai hệ thống GPRS. Hệ thống GPRS triển khai trên mạng VMS. Nâng cấp hệ thống tính c-ớc.

Tối ưu hóa mạng thông tin di động GSM

000000253999-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

1TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Tối ưu hóa mạng thông tin di động GSM Tác giả luận văn: Nguyễn Thị Cẩm Vân Khóa: 2009 Người hướng dẫn: TS. Nội dung tóm tắt: a) Lý do chọn đề tài Hiện nay trên thế giới nhu cầu trao đổi, cập nhật thông tin của con người ở mọi nơi mọi lúc ngày càng cao. Thông tin di động ra đời và phát triển đã trở thành một loại hình dịch vụ, phương tiện thông tin phổ biến, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại.

Thiết kế thiết bị tích hợp thông tin định vị qua mạng thông tin di động

000000255194.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: “Thiết kế thiết bị tích hợp thông tin-định vị qua mạng thông tin di động”. Người hướng dẫn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Văn Yêm Nội dung tóm tắt: a) Lý do chọn đề tài: Mạng thông tin di động với công nghệ 3G đã bắt đầu được triển khai tại Việt Nam và cho đến giữa năm 2010, các nhà khai thác viễn thông đã triển khai cung cấp dịch vụ 3G cho khách hàng với nhiều dịch vụ mới mẻ.

Thiết kế thiết bị tích hợp thông tin định vị qua mạng thông tin di động

000000255194.pdf

dlib.hust.edu.vn

Những hạn chế của hệ thống thông tin di động thế hệ 1. Không tương thích giữa các hệ thống khác nhau, đặc biệt ở châu Âu, làm cho thuê bao không thể sử dụng được máy di động của mình ở các nước khác. Giải pháp duy nhất để loại bỏ các hạn chế trên là phải chuyển sang sử dụng kỹ thuật thông tin số cho thông tin di động cùng với kỹ thuật đa truy nhập mới ưu điểm hơn về cả dung lượng và các dịch vụ được cung cấp. Vì vậy đã xuất hiện hệ thống thông tin di động thế hệ 2.

Mạng thông tin di động CDMA và chuỗi PN Offset

000000254326.pdf

dlib.hust.edu.vn

Cùng với sự phát triển như vũ bão của ngành Điện Tử Viễn Thông, thông tin di động cũng có những bước phát triển đáng kể cả về số lượng cũng như chất lượng. Mặc dù mới phát triển nhưng thông tin di động đã nhanh chóng trải qua ba thế hệ. Thế hệ thứ nhất là thế hệ thông tin di động tương tự sử dụng đa truy nhập phân chia theo tần số FDMA.

Chất lượng dịch vụ thông tin di động của Vinaphone

00050005101.pdf

repository.vnu.edu.vn

Dịch vụ thông tin di động. Chất lượng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ thông tin di động. Các mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ. Mô hình đánh giá chất lượng kỹ thuật/chức năng của Gronroos (1984. Mô hình Servqual. Mô hình tổng hợp của chất lượng dịch vụ của Brogowicz cùng các cộng sự (1990. Mô hình Servperf. Mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông tin di động.Error! Bookmark not defined.. 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng dịch vụ thông tin di động. Các nhân tố trong môi trường vĩ mô.

Quy hoạch mạng thông tin di động thế hệ 3W - CDMA

dlib.hust.edu.vn

Các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống thông tin di động thế hệ 3……4 1.3. Lộ trình phát triển từ hệ thống thông tin di động thế hệ 2 sang hệ thống thông tin di động thế hệ .

Tính hiệu năng của hệ thống thông tin di động 4G

LVhieunangmang4G.pdf

repository.vnu.edu.vn

TÍNH HIỆU NĂNG CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G.

Tính hiệu năng của hệ thống thông tin di động 4G

00050003635.pdf

repository.vnu.edu.vn

Tính hiệu năng của hệ thống thông tin di động 4G. Thông tin di động. Tính hiệu năng. Ngày nay do tính di động và tính tiện dụng mà các hệ thống truyền thông vô tuyến đã mang lại hiệu quả cao trong việc sử dụng, khai thác trao đổi thông tin cho người dùng. Các hệ thống thông tin tương lai đòi hỏi phải có dung lượng cao hơn, tin cậy hơn, sử dụng băng thông hiệu quả hơn, khả năng kháng nhiễu tốt hơn.

Thiết kế hệ thống truyền thông tin định vị qua mạng thông tin di động thế hệ thứ 3

dlib.hust.edu.vn

Ở thế hệ thứ ba này các hệ thống thông tin di động có xu thế hoà nhập thành một tiêu chuẩn duy nhất và có khả năng phục vụ ở tốc độ bit lên đến 2 Mbit/s. Để phân biệt với các hệ thống thông tin di động băng hẹp hiện nay, các hệ thống thông tin di động thế hệ 3 gọi là các hệ thống thông tin di động băng rộng.

Quy hoạch vô tuyến cho mạng thông tin di động 3G

000000253157-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Quy hoạch vô tuyến cho mạng thông tin di động 3G Tác giả luận văn: Cao Ngọc Hòe Khóa Người hướng dẫn: Tiến Sỹ. Phạm Hải Đăng Nội dung tóm tắt: a) Lý do chọn đề tài - Quy hoạch mạng trong thông tin di động thế hệ 3 (3G) là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, đặt trong bối cảnh xu hướng hội tụ các dịch vụ internet băng rộng trong các thiết bị di động.

Ước lượng trễ truyền để định vị máy di động thông qua hệ thống thông tin di động mặt đất

repository.vnu.edu.vn

Ước lượng trễ truyền để định vị máy di động thông qua hệ thống thông tin di động mặt đất. Abstract: Tìm hiểu mục đích xác định vị trí máy di động và tổng quan hệ thống mạng GSM, nêu lên thành phần của hệ thống GMS, trạm thu phát cơ sở, trạm điều khiển trung tâm chuyển mạch di động và bộ ghi xác định vị trí, thiết bị nhận dạng thanh ghi. Giới thiệu một số hệ thống khác nhau để xác định vị trí và đề xuất một hệ thống để sử dụng trong hệ thống định vị trạm di động.

Chuyển giao cứng trong thông tin di động khi xét đến trễ

repository.vnu.edu.vn

Chuyển giao cứng trong thông tin di động khi xét đến trễ. Luận văn ThS chuyên ngành: Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc;. Abstract: Giới thiệu tổng quan về hệ thống GSM như: hệ thống tổ ong, thông tin di động GSM. Đi sâu phân tích sự chuyển giao trong mạng di động không dây như: vai trò, các kiểu chuyển giao, khởi tạo, quyết định và sơ đồ chuyển giao.

Quá trình quản lý vị trí thuê bao trong thông tin di động

310667.pdf

dlib.hust.edu.vn

Quá trình quản lý vị trí thuê bao trong thông tin di động BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI. VŨ QUANG HIỂN QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ VỊ TRÍ THUÊ BAO TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG Chuyên ngành. 2017 Quá trình quản lý vị trí thuê bao trong thông tin di động LỜI CAM ĐOAN.

Các phương pháp chuyển giao trong hệ thống thông tin di động

000000272536-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài : Các phương pháp chuyển giao trong hệ thống thông tin di động Tác giả luận văn : Nguyễn Thành Trung Khóa: 2011B Người hướng dẫn : TS. Lý do chọn đề tài Ngày nay thông tin liên lạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, nhờ có hệ thống thông tin di động giao tiếp của con người ở mọi nơi trên hành tinh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Quy hoạch vô tuyến cho mạng thông tin di động 3G

000000253157.pdf

dlib.hust.edu.vn

Họ và tên tác giả luận văn CAO NGỌC HÒE TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN Quy hoạch vô tuyến cho mạng thông tin di động 3G Chuyên ngành : in T Vin Thông LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC in T Vin Thông NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. 1 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU BẢNG TRA TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THỨ 3 WCDMA Giới thiệu chương.

Kỹ thuật mimo cho hệ thống thông tin di động 4G

000000254899.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Kỹ thuật MIMO cho hệ thống thông tin di động 4G Tác giả luận văn: Trần Quốc Thuận Khóa Người hướng dẫn: PGS.TS. Đào Ngọc Chiến Nội dung tóm tắt: a) Lý do chọn đề tài Những năm gần đây cùng với sự lớn mạnh về nhu cầu sử dụng thông tin vô tuyến nói chung và thông tin di động nói riêng đã thu hút nhiều sự quan tâm, nghiên cứu nhằm phát triển hoàn thiện các hệ thống mạng không dây tốc độ cao.

Đánh giá chất lượng mã Turbo trong thông tin di động WiMAX

repository.vnu.edu.vn

Đánh giá chất lượng mã Turbo trong thông tin di động WiMAX. Trường Đại học Công nghệ. Abstract: Tổng quan về hệ thông tin số và các đặc điểm của công nghệ Wimax. nguyên lý giải mã turbo. giải mã lặp. Lớp vật lý của Wimax theo chuẩn IEEE 802.16e-2009. Keywords: Thông tin di động. Công nghệ WiMAX. Thông tin số Content.

Nghiên cứu về hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 4 (4G)

000000223569.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nguyễn Thúc Hải Hà Nội – 2007 Luận văn tốt nghiệp Cao học XLTT-TT 2005-2007 Nghiên cứu về hệ thống thông tin di động 4G 3 MụC LụC Các hình vẽ, bảng biểu trong luận văn. các thế hệ thông tin di động. 14 2.1.1 Toàn cảnh hệ thống thông tin di động.