« Home « Chủ đề Giải Toán 7

Chủ đề : Giải Toán 7


Có 20+ tài liệu thuộc chủ đề "Giải Toán 7"

Giải Toán 7 Bài 4: Trường hợp thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c) Giải SGK Toán 7 Hình học tập 1 (trang 118, 119, 120)

download.vn

Trường hợp thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c). Lý thuyết Trường hợp thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh. Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh. Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai...

Giải Toán 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) Giải SGK Toán 7 Hình học tập 1 (trang 114, 115, 116)

download.vn

Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c). Tính chất: Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.. Xét tam giác ABC và tam giác A'B'C' có:. Vẽ tam giác MNP biết MN = 2,5cm, NP = 3cm, PM = 5cm.. Trên...

Giải Toán 7 Bài 2: Hai tam giác bằng nhau Giải SGK Toán 7 Hình học tập 1 (trang 111, 112)

download.vn

Giải bài tập Toán 7 trang 111, 112 giúp các em học sinh lớp 7 xem đáp án giải các bài tập của Bài 2: Hai tam giác bằng nhau chương II.. Lý thuyết Bài 2: Hai tam giác bằng nhau. Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương...

Giải Toán 7 Bài 5: Trường hợp thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g) Giải SGK Toán 7 Hình học tập 1 (trang 123, 124, 125)

download.vn

Trường hợp thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g). Lý thuyết trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g). Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.. Hệ...

Giải Toán 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức Giải SGK Toán 7 tập 2 trang 40, 41

download.vn

Giải bài tập Toán 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức. Lý thuyết bài 6: Cộng, trừ đa thức. Cộng đa thức. Muốn cộng hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước:. Viết liên tiếp các hạng tử của hai đa thức đó cùng với dấu của chúng.. Trừ đa thức. Muốn trừ hai đa thức...

Giải Toán 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song Giải bài tập SGK Toán 7 Hình học tập 1 (trang 97, 98, 99)

download.vn

Giải toán 7 Chương I Bài 6: Từ vuông góc đến song song. Lý thuyết Bài 6: Từ vuông góc đến song song. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của ba đường thẳng. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.. Nếu và b...

Giải Toán 7 Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ Giải SGK Toán 7 tập 1 (trang 10)

download.vn

Giải bài tập Toán 7 Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ. Ta có thể viết số hữu tỉ dưới dạng sau đây:. a) là tổng của hai số hữu tỉ âm. Ví dụ:. b) là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ Với mỗi câu em hãy tìm thêm một ví dụ.. Lưu ý: Khi chuyển một...

Giải Toán 7 Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ Giải SGK Toán 7 tập 1 (trang 12, 13)

download.vn

Giải bài tập Toán 7 Chương 1 Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ. Ta có thể viết số hữu tỉ dưới các dạng sau đây:. a) là tích của hai số hữu tỉ. Ví dụ:. b) là thương của hai số hữu tỉ. Với mỗi câu, em hãy tìm thêm một ví dụ.. Theo đề bài ta có:. Điền...

Giải Toán 7 Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (Tiếp) Giải SGK Toán 7 tập 1 (trang 22, 23)

download.vn

Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:. Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có).. Các câu sai là a, c, d, f Các câu đúng là b, e Sửa lại:. Xem gợi ý đáp án. Ta thừa nhận tính chất sau đây: Với , nếu thì m = n....

Giải toán 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh Giải bài tập SGK Toán 7 Hình học tập 1 (trang 82, 83)

download.vn

Giải toán 7 Chương 1 Bài 1: Hai góc đối đỉnh Lý thuyết bài 1: Hai góc đối đỉnh. Định nghĩa hai góc đối đỉnh. Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia Ví dụ: Trong hình vẽ dưới đây thì ∠AOC và ∠BOD là hai...

Giải Toán 7 Bài 7: Định lí Py-ta-go Giải SGK Toán 7 Hình học tập 1 (trang 131, 132, 133)

download.vn

Giải toán 7 Chương 2 Bài 7: Định lí Py-ta-go Lý thuyết bài 7 Định lí Py-ta-go. Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.. ΔABC vuông tại A ⇒ BC 2 = AB 2 + AC 2 2. Nếu một tam giác có bình phương của một...

Giải Toán 7 Ôn tập Chương III Giải SGK Toán 7 tập 2 trang 23

download.vn

Giải bài tập Toán 7 Ôn tập Chương III Giải bài tập toán 7 trang 23 Tập 2. Điều tra năng suất lúc xuân năm của tỉnh thành từ Nghệ An trở vào, người điều tra lập được bảng. a) Lập bảng “tần số”. b) Dựng biểu đồ đoạn thẳng.. c) Tính số trung bình cộng.. STT Tỉnh, thành phố....

Giải Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ Giải SGK Toán 7 tập 1 (trang 7, 8)

download.vn

Giải bài tập Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ. Ta có:. Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.. Vậy những phân số biểu diễn số hữu tỉ là. b) Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.. So sánh các...

Giải Toán 7 Bài 6: Tam giác cân Giải SGK Toán 7 Hình học tập 1 (trang 127, 128)

download.vn

Lý thuyết Tam giác cân. Tam giác cân. Định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.. Trong tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.. Trong tam giác cân, hai cạnh bên bằng nhau.. Dấu hiệu 1: Nếu một tam giác có hai cạnh bên bằng nhau thì tam giác đó là tam giác...

Giải Toán 7 - Ôn tập Chương II Giải bài tập SGK Toán 7 tập 1 (trang 140, 141)

download.vn

Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn 2. Trong một tam giác có ít nhất là hai góc nhọn 3. Trong một tam giác góc lớn nhất là góc tù. Trong một tam giác vuông , hai góc nhọn bù nhau. Nếu góc A là góc ở đáy của một tam giác cân thì góc A <....

Giải Toán 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song Giải bài tập SGK Toán 7 Hình học tập 1 (trang 94, 95)

download.vn

Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song. Lý thuyết: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song. Tiên đề Ơ- clit về hai đường thẳng song song. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. Tính chất hai đường thẳng song song. Nếu hai đường thẳng song song...

Giải Toán 7 Bài 5: Đa thức Giải SGK Toán 7 tập 2 trang 38

download.vn

Giải bài tập Toán 7 Chương IV Bài 5: Đa thức Lý thuyết Bài 5: Đa thức. Định nghĩa đa thức. Đa thức là một tổng của hai hay nhiều đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.. Mỗi đa thức là một biểu thức nguyên.. Mỗi đơn thức cũng là một...

Giải Toán 7 Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến Giải SGK Toán 7 tập 2 trang 45, 46

download.vn

Giải bài tập Toán 7 Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến. Lý thuyết Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến. Để cộng, trừ hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:. Thực hiện theo cách cộng, trừ đa thức đã học ở Bài 6.. Sắp xếp các hạng tử...

Giải Toán 7 Bài 7: Đa thức một biến Giải SGK Toán 7 tập 2 trang 43

download.vn

Giải bài tập Toán 7 Bài 7: Đa thức một biến. Lý thuyết bài 7: Đa thức một biến. Định nghĩa Đa thức một biến. Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.. Lưu ý: Một số được coi là đa thức một biến.. Biến của đa thức một biến. Bậc của đa thức...

Giải Toán 7 Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số Giải bài tập SGK Toán 7 tập 2 (trang 7, 8, 9)

download.vn

Giải bài tập Toán 7 Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số. Lý thuyết Thu thập số liệu thống kê, tần số. Thu thập số liệu thống kê. Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.....