« Home « Chủ đề Liên lạc quang

Chủ đề : Liên lạc quang


Có 12+ tài liệu thuộc chủ đề "Liên lạc quang"

Nghiên cứu hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng

000000253568.pdf

dlib.hust.edu.vn

khi ca h thng thông tin quang Hình 1.2 S. Sau ó không lâu chúng ta tip tc xây ng h thng WDM ng dng vào mng ng trc Bc – Nam. Tìm hiu các cu trúc mng ca h thng WDM. S dng phn mm Optiystem 7.0 mô phng nh hng ca hiên tng tán sc i vi h...

Nghiên cứu hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng

000000253568-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài: Nghiên cứu hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng Tác giả luận văn: Đỗ Văn Hậu Khóa Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Trần Đức Hân Thế kỷ 21 là thế kỷ của công nghệ thông tin và truyền thông. Đây cũng là hệ thống thông tin quang ghép kênh theo...

Hệ thống truyền dữ liệu bằng ánh sáng nhìn thấy (Visible light data transmission system)

000000254966.PDF.pdf

dlib.hust.edu.vn

nhm tit kim nng lng. Cỏc trc xng sng tc. phc v cho mt cng ng. sa cha dn n ngng toàn b h thng. Cỏc chuẩn IEEE cho mạng truyền thụng ắ IEEE 802.1 Bridging (networking) and network management bao gm. ắ IEEE 802.2 Logical Link Control (iu khin liờn kt vt lý- khụng hot ng. Phớa di cỏc...

Hệ thống truyền dữ liệu bằng ánh sáng nhìn thấy (Visible light data transmission system)

000000254966-TT.PDF.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Hệ thống truyền dữ liệu bằng ánh sáng nhìn thấy Tác giả luận văn: Phùng Thị Thanh Khóa: 10 Người hướng dẫn: TS. Phạm Ngọc Nam Nội dung tóm tắt: a) Lý do chọn đề tài: Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về kỹ thuật thông tin quang vô...

Khảo sát và mô phỏng hiệu ứng phi tuyến trong hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng (WDM)

000000254338.pdf

dlib.hust.edu.vn

HÀ THỊ THU HƯƠNG KHẢO SÁT VÀ MÔ PHỎNG HIỆU ỨNG PHI TUYẾN TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG (WDM) Chuyên ngành : Kỹ thuật Điện Tử-Viễn Thông LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Hà Nội MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN BẢNG TỪ VIẾT TẮT BẢNG KÍ HIỆU...

Khảo sát và mô phỏng hiệu ứng phi tuyến trong hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng (WDM)

000000254338-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài:Khảo sát và mô phỏng hiệu ứng phi tuyến trong hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bươc sóng (WDM) Tác giả luận văn: Hà Thị Thu Hương Khóa:2009 Người hướng dẫn:TS.Bùi Việt Khôi Nội dung tóm tắt: Xuất phát từ thực tiễn, thông tin quang đã dần trở thành phương...

Phân tích và thiết kế mạng đường trục DWDM cho Viettel Peru bằng công cụ Optiwave.

000000272643-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Để nâng cao tốc độ truyền dẫn, khắc phục được những hạn chế mà các mạch điện hiện tại chưa khắc phục được, công nghệ ghép kênh quang phân chia theo bước sóng mật độ cao DWDM ra đời. Với ưu thế về công nghệ đặc biệt, ghép kênh theo bước sóng mật đô cao DWDM đã trở thành một...

Phân tích và thiết kế mạng đường trục DWDM cho Viettel Peru bằng công cụ Optiwave.

000000272643.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG. 3 1.1 Hệ thống thông tin quang. 3 1.1.1 Các đặc điểm của hệ thống thông tin quang. 5 1.2 Các công nghệ cơ sở ghép kênh quang. 7 1.2.1 Ghép kênh phân chia theo thời gian (TDM. 8 1.2.3 Ghép kênh phân chia theo bước sóng (WDM. 8...

Mạng quang học thế hệ mới WDM optical network

000000254878.pdf

dlib.hust.edu.vn

Ghép kênh theo bước sóng (Wavelength-Division Multiplexing) 3. Các thành phần của hệ thống WDM 4. Phân loại hệ thống WDM 5. Ưu nhược điểm của công nghệ WDM 5. Các yêu tố ảnh hưởng tới hệ thống 6. Chuyển mạch quang 7.1 Chuyển mạch kênh quang 7.2 Chuyển mạch gói quang CHƯƠNG II : ĐỊNH TUYẾN VÀ GÁN BƯỚC...

Mạng quang học thế hệ mới WDM optical network

000000254878-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài : Mạng quang học thế giới WDM Optical Network Tác giả luận văn: TRẦN VĂN TRƯỜNG Khóa: 2009 Người hướng dẫn: TS. Lý do chọn đề tài Sự bùng nổ của Internet và ngày càng có nhiều dịch vụ cung cấp thì nhu cầu về băng thông để đáp ứng các dịch...

Công nghệ WDM và ứng dụng WDM trong mạng toàn quang

000000255101.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phạm Trung Thành PHẠM TRUNG THÀNH CÔNG NGHỆ WDM VÀ ỨNG DỤNG WDM TRONG MẠNG TOÀN QUANG ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Điện tử viễn thông KHOÁ 2009 Hà Nội – Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI. Phạm Trung Thành CÔNG NGHỆ WDM VÀ ỨNG DỤNG...

Công nghệ WDM và ứng dụng WDM trong mạng toàn quang

000000255101.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

1TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Công nghệ WDM và ứng dụng WDM trong mạng toàn quang Tác giả luận văn: Phạm Trung Thành Khóa: 2009 Người hướng dẫn: TS. Các nhà khoa học công nghệ, các tổ chức viễn thông quốc tế, các hãng cung cấp thiết bị, các nhà khai thác,..luôn luôn tìm mọi giải pháp...