« Home « Kết quả tìm kiếm

luật kinh tế


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "luật kinh tế"

Giáo trình luật kinh tế

www.academia.edu

Giáo trình luật kinh tế 1 MỤC LỤC Chương I - Những vấn đề lý luận cơ bản về luật kinh tế ở Việt Nam. 5 1.1- Luật kinh tế theo quan niệm truyền thống. 5 1.2- Khái niệm về luật kinh tế. 7 1.2.1- Khái niệm. 7 1.2.2- Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế. 7 1.3- Chủ thể của luật kinh tế. 8 1.4 - Chủ thể kinh doanh. 9 1.4.1- Hành vi kinh doanh. 9 1.4.2- Chủ thể kinh doanh và phân loại doanh nghiệp Chương II - Pháp luật về Doanh nghiệp nhà nước . Khái niệm và đặc điểm doanh nghiệp Nhà nước .

500 câu trng luật kinh tế

www.scribd.com

Đề thi trắc nghiệm – Luật kinh tế – P6 Download tại Vietlod.com/quizLKT_1_P6_1: Thế nào là Luật quốc tế?

Khái quát chung về Luật kinh tế

vndoc.com

Pháp luật kinh tế bao gồm các quy phạm pháp luật của các ngành luật có đối tượng điều chỉnh là các quan hệ kinh tế liên quan chặt chẽ với nhau trong quá trình tổ chức, quản lý kinh tế và các hoạt động kinh doanh.. Pháp luật kinh tế bao gồm các ngành luật sau: Luật kinh tế, luật tài chính - ngân hàng, luật lao động, luật đất đai và môi trường.

Mối quan hệ giữa quy luật kinh tế và chính sách kinh tế

vndoc.com

Mối quan hệ giữa quy luật kinh tế và chính sách kinh tế. Câu hỏi: Mối quan hệ giữa quy luật kinh tế và chính sách kinh tế Lời giải:. Quy luật kinh tế là cơ sở của chính sách kinh tế.. Chính sách kinh tế là sự vận dụng các quy luật kinh tế và các quy luật khác vào hoạt động kinh tế. Nó chỉ đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả kinh tế cao khi nó phù hợp với yêu cầu của quy luật kinh tế, và đáp ứng được lợi ích kinh tế của con người..

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT KINH TẾ

www.scribd.com

Tất cả đều đúngCâu 122: Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế là: A. Những quan hệ kinh tế do Luật kinh tế tác động vào B. Các nhóm quan hệ về quản lý nhà nước kinh tế C

CÂU HỎI ÔN TẬP PHÁP LUẬT KINH TẾ VN

www.scribd.com

Phân tích nguồn của pháp luật kinh tế Việt Nam. Nguồn của pháp luật kinh tế Việt Nam là tổng hợp tất cả các văn bản luật và các hình thức khác chứa đựng những gì được xem là pháp luật liên quan đến kinh doanh. Nguồn của pháp luật kinh tế Việt Nam bao gồm.

Trắc nghiệm Luật kinh tế Vấn đề Hợp đồng kinh tế – Phần 2

tailieu.vn

TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ Vấn đề Hợp đồng kinh tế – Phần 2. Bộ Luật Dân sự 2005 ra đời thay thế cho Bộ Luật Dân sự 1995 và Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 1989.. Theo quan niệm của Bộ Luật Dân sự, hợp đồng được chia thành mấy loại?. Bộ Luật Dân sự quy định mấy nguyên tắc ký kết hợp đồng?. Theo pháp luật, có mấy loại người đại diện ký hợp đồng?. Theo truyền thống pháp lý, có mấy phương thức ký hợp đồng?. Hành vi nào sau đây không phải là hợp đồng?.

Trắc nghiệm Luật kinh tế Vấn đề Hợp đồng kinh tế – Phần 1

tailieu.vn

TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ Vấn đề Hợp đồng kinh tế – Phần 1. Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005?. ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng của Bộ Luật Dân sự:. a.Hợp đồng có đền bù.. b.Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.. c.Hợp đồng trao đổi tài sản.. d.Hợp đồng gửi giữ.. Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa doanh nghiệp tư nhân với các hộ kinh tế cá thể có nằm trong phạm trù hoạt đồng kinh tế hay không?.

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT KINH TẾ

www.scribd.com

LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT KINH TẾ Câu 1: Tại sao phải tăng cường quản lí nền kinh tế bằng pháp luật ở Việt Nam hiện nay Câu 2: Các biện pháp tăng cường quản lí nhà nước nền kinh tế bằng pháp luật ở Việt Nam hiệnnay Câu 3: Phân biệt quản lí nhà nước nền kinh tế với quản lí kinh doanh của chủ thể kinh doanh Câu 4: Lấy 1 ví dụ về quan hệ kinh tế có yêu tố nước ngoài, tại sao quan hệ đó có yếu tố nướcngoài, chỉ rõ nguồn luật điều chỉnh quan hệ kinh tếđó CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH Câu

Cách Tiếp Cận Tiếng Anh Chuyên Ngành Luật Kinh Tế Vững Chắc

www.scribd.com

Cách tiếp cận tiếng anh chuyên ngành luật kinh tế vững chắc!Bạn đã từng mơ ước làm việc trong một công ty luật nước ngoài nhưng vì không am hiểu các từ vựng tiếng anh chuyên ngành luật kinh tế nên phải bỏ cuộc? Vậy bạn có thể bắt đầu với các chuyên ngành liên quan trước khi tìm hiểu chuyên ngành luật. Tại sao ư? Bạn sẽ tạo được nền tảng kiến thức phù hợp để tiếp cận tiếng anh chuyên ngành luật kinh tế một cách đơn giản hơn! Cách tiếp cận tiếng anh chuyên ngành luật kinh tế vững chắc!

PHÁP LUẬT KINH TẾ 1

tailieu.vn

Luật kinh tế (hay luật kinh doanh) là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm tổng thể các qui phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và sản xuất kinh doanh giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế với các tổ chức kinh tế hoặc giữa các tổ chức kinh tế với nhau hay nói khác đi luật kinh tế (hay luật kinh doanh) gồm những qui phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật trong lãnh vực kinh doanh.

Câu hỏi trắc nghiệm về luật kinh tế

tailieu.vn

âu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng CSVN lần thứ 6 vạch ra đường lối đổi mới về kinh tế được tiến hành năm:. Câu 2: Bộ luật kinh tế được QH nước CHXHCN VIệt Nam thông qua năm:. Câu 3: Có hai phương pháp điều chỉnh trong luật kinh tế:. Câu 4: Nền kinh tế Việt Nam trong thời kì kế hoạch hóa tập trung sử dụng phương pháp điều chỉnh chủ yếu là:. Câu 6: Theo Luật hiện hành, Luật kinh tế điều chỉnh:. Các quan hệ trong lĩnh vực kinh tế.. Câu 7: Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế:.

LUẬT KINH TẾ

www.academia.edu

XIN CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN Môn học: Luật kinh tế GV. CHỦ SỠ HỮU NỘI DUNG QUY CHẾ PHÁP VỐN LÝ TÀI CHÍNH CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ PHẬN/ CƠ ƯU& NHƯỢC QUAN ĐIỂM CHỨC NĂNG, ĐẶC ĐIỂM,… SO SÁNH KHÁI NIỆM Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu (chủ công ty). Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ.

Luật kinh tế quốc tế của WTO

www.academia.edu

ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI KHOA LUẬT KINH TẾ TIỂU LUẬN Môn: Luật kinh tế quốc tế của WTO Đề tài: Những cơ hội và thách thức của hàng hoá Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Bài giảng Luật kinh tế: Chương 1 - ThS. Phan Đăng Hải

tailieu.vn

LUẬT KINH TẾ. Những vấn đề lý luận chung về Luật kinh tế Chƣơng II. Pháp luật về chủ thể kinh doanh. Pháp luật về hợp đồng. Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Pháp luật về phá sản. Pháp luật trong hoạt động kinh doanh - ThS.. VĂN BẢN PHÁP LUẬT. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LUẬT KINH TẾ. Khái niệm Luật kinh tế. Đối tượng điều chỉnh của Luật kinh tế III. Phương pháp điều chỉnh của Luật kinh tế IV. Nguồn của Luật kinh tế. Vai trò của Luật kinh tế.

ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT KINH TẾ VÀ CÁC HÌNH THỨC KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

tailieu.vn

Luật kinh tế (hay luật kinh doanh) là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm tổng thể các qui phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và sản xuất kinh doanh giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế với các tổ chức kinh tế hoặc giữa các tổ chức kinh tế với nhau hay nói khác đi luật kinh tế (hay luật kinh doanh) gồm những qui phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật trong lãnh vực kinh doanh.

BÀI I : ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT KINH TẾ VÀ CÁC HÌNH THỨC KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

tailieu.vn

Luật kinh tế (hay luật kinh doanh) là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm tổng thể các qui phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và sản xuất kinh doanh giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế với các tổ chức kinh tế hoặc giữa các tổ chức kinh tế với nhau hay nói khác đi luật kinh tế (hay luật kinh doanh) gồm những qui phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật trong lãnh vực kinh doanh.

PHÁP LUẬT KINH TẾ

www.scribd.com

Và Nội dung quản lý nhà nước về kinh tế như sau. Hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế thể hiện trước hết qua việc xây dựng ban hành văn bản pháp luật. Trong các đạo luật , nội dung cụ thể của chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực được quy định thành một chương riêng có nộidung khái quát như sau.

Pháp luật kinh tế

tailieu.vn

Xét xử sơ thẩm các tranh chấp trừ những vụ án thuộc thẩm quyền của TAND cấp. huyện hoặc có nhân tố nước ngoài hoặc thuộc thẩm quyền của TAND cấp huyện nhưng Tòa kinh tế có thể lấy lên để giải quyết.. Xét xử sơ thẩm các yêu cầu phát sinh. trong họat động kinh doanh, thương mại - Xét xử phúc thẩm các vụ án kinh tế do TAND cấp huyện xử sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị..

Cac quy luật của Kinh tế thị trường

www.academia.edu

TÀI LIỆU Các quy luật của kinh tế thị trường BUSINESS 0 Quy luật giá trị Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hoá. ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự hoạt động của quy luật giá trị. Quy luật giá trị là quy luật chi phối cơ chế thị trường và chi phối các quy luật kinh tế khác, các quy luật kinh tế khác là biểu hiện yêu cầu của quy luật giá trị mà thôi..