« Home « Kết quả tìm kiếm

Tội phạm


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Tội phạm"

Khái niệm phòng ngừa tội phạm dưới góc độ tội phạm học

tainguyenso.vnu.edu.vn

Khái niệm phòng ngừa tội phạm dưới góc độ tội phạm học. Trên cơ sở nghiên cứu khái niệm tội phạm, khái niệm tội phạm học trong khoa học, tác giả đã xây dựng khái niệm phòng ngừa tội phạm dưới góc độ tội phạm học. Ngoài ra, cũng để chứng minh rằng, phòng ngừa tội phạm là một bộ phận cấu thành cơ bản của lý luận tội phạm học.. Từ trước đến nay, đấu tranh chống tội phạm được tiến hành theo phương châm:.

Khái niệm phòng ngừa tội phạm dưới góc độ tội phạm học

tainguyenso.vnu.edu.vn

Khái niệm phòng ngừa tội phạm dưới góc độ tội phạm học. Trên cơ sở nghiên cứu khái niệm tội phạm, khái niệm tội phạm học trong khoa học, tác giả đã xây dựng khái niệm phòng ngừa tội phạm dưới góc độ tội phạm học. Ngoài ra, cũng để chứng minh rằng, phòng ngừa tội phạm là một bộ phận cấu thành cơ bản của lý luận tội phạm học.. Từ trước đến nay, đấu tranh chống tội phạm được tiến hành theo phương châm:.

Mặt khách quan của tội phạm với tư cách là một yếu tố cấu thành tội phạm

repository.vnu.edu.vn

Phân nhóm hành vi khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm trong các giai đoạn thực hiện tội phạm. Hành vi khách quan trong trường hợp chuẩn bị phạm tội. Hành vi khách quan trong trường hợp phạm tội chưa đạt. Hành vi khách quan trong trường hợp tội phạm hoàn thành. Tội phạm hoàn thành là trường hợp hành vi phạm tội đã thỏa mãn hết các dấu hiệu được mô tả trong cấu thành tội phạm.. Hành vi khách quan của tội phạm trong đồng phạm.

Định tội danh đối với các tội phạm về ma túy

repository.vnu.edu.vn

Định tội danh đối với các tội phạm về ma túy. Phân tích làm rõ những căn cứ pháp lý cụ thể của việc "Định tội danh đối với các tội phạm về ma túy". Tìm hiểu thực tiễn áp dụng của việc "Định tội danh đối với các tội phạm về ma túy". Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật hình sự về "Định tội danh đối với các tội phạm về ma túy", cũng như công tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma túy.. Tội phạm ma túy.

Tội che giấu tội phạm trong Luật hình sự Việt Nam

00050004783.pdf

repository.vnu.edu.vn

phạm này, trong đó chỉ ra khái niệm, cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định các tội che giấu tội phạm;. ta về các tội che giấu tội phạm..

Mặt chủ quan của tội phạm với tư cách là một yếu tố cấu thành tội phạm

repository.vnu.edu.vn

Mặt chủ quan của tội phạm với tư cách là một yếu tố cấu thành tội phạm. Luận văn Thạc sĩ ngành: Luật Hình sự. Abstract: Trình bày lý luận về mặt chủ quan của tội phạm: khái niệm lỗi, động cơ và mục đích phạm tội. vị trí, vai trò, ý nghĩa của mặt chủ quan trong 4 yếu tố cấu thành tội phạm, trong việc định tội danh cũng như trong việc phân biệt tội phạm với vi phạm pháp luật khác.

Dấu hiệu hậu quả phạm tội trong mặt khách quan của tội phạm theo luật hình sự Việt Nam

repository.vnu.edu.vn

Dấu hiệu hậu quả phạm tội trong mặt khách quan của tội phạm theo luật hình sự Việt Nam. Abstract: Làm rõ khái niệm và các dấu hiệu trong mặt khách quan của tội phạm, phân tích khái niệm các đặc điểm của dấu hiệu hậu quả phạm tội trong mặt khách quan của tội phạm, mối quan hệ giữa dấu hiệu hậu quả tội phạm với các dấu hiệu khác trong mặt khách quan của tội phạm. Phân tích sự thể hiện dấu hiệu hậu quả phạm tội trong mặt khách quan của tội phạm theo bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 hiện hành..

Những điểm chung giữa vi phạm hành chính và tội phạm

tainguyenso.vnu.edu.vn

Theo khái niệm này, tội phạm đ−ợc. Là hành vi nguy hiểm cho xã hội;. Tội phạm đ−ợc qui định trong Bộ luật hình sự;. Tội phạm. Tóm lại, xuất phát từ cơ sở đều là các dạng khác nhau của vi phạm pháp luật, vi phạm hành chính và tội phạm có những. a) Vi phạm hành chính và tội phạm.

Những điểm chung giữa vi phạm hành chính và tội phạm

tainguyenso.vnu.edu.vn

Theo khái niệm này, tội phạm đ−ợc. Là hành vi nguy hiểm cho xã hội;. Tội phạm đ−ợc qui định trong Bộ luật hình sự;. Tội phạm. Tóm lại, xuất phát từ cơ sở đều là các dạng khác nhau của vi phạm pháp luật, vi phạm hành chính và tội phạm có những. a) Vi phạm hành chính và tội phạm.

Dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạm trong luật hình sự Việt Nam

repository.vnu.edu.vn

Dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạm trong luật hình sự Việt Nam. Đánh giá đúng thực tiễn áp dụng các quy phạm pháp luật về dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạm. Đưa ra phương hướng hoàn thiện các quy phạm pháp luật về dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạm… sát đúng và có tính khả thi cao.. Tội phạm. nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm.... nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng và chống tội phạm.

Các tội phạm về khủng bố theo luật hình sự Việt Nam

00050005660.pdf

repository.vnu.edu.vn

Bookmark not defined. 30 1.3 Tham khảo pháp luật quốc tế về tội phạm khủng bốError! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2: NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 1999 VỀ CÁC TỘI PHẠM KHỦNG BỐ VÀ. THỰC TIẾN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỘI PHẠM NÀYError! Bookmark not defined. 41 2.1 Các tội khủng bố trong Bộ luật hình sự năm 1999Error!

Các tội phạm khác về chức vụ theo Luật hình sự Việt Nam

repository.vnu.edu.vn

Võ Khánh Vinh, Chương XII - Các tội phạm về chức vụ, Trong sách: Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm), NXB. Phạm Văn Beo, Bài 12 - Các tội phạm về chức vụ, Trong sách:. Luật hình sự Việt Nam (Quyển 2 - Phần các tội phạm), NXB. Cao Thị Oanh, Chương 12 - Các tội phạm về chức vụ, Trong sách: Giáo trình Luật hình sự Việt Nam, NXB.

Tội "làm nhục người khác" theo Luật Hình sự Việt Nam. Lý luận và thực tiễn xét xử loại tội phạm này trên địa bàn thành phố Hà Nội

00050005240.pdf

repository.vnu.edu.vn

Về mặt lý luận: Trên cơ sở nghiên cứu các chính sách hình sự của nhà nước về Tội làm nhục người khác, phân tích khái niệm, dấu hiệu pháp lý, đặc điểm của tội phạm, phân biệt tội phạm đối với tội phạm khác cùng chương, để làm sáng tỏ bản chất pháp lý và những nội dung cơ bản của quy phạm theo luật hình sự Vệt Nam..

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu áp dụng trong công tác dự báo tội phạm

repository.vnu.edu.vn

Thực nghiệm và phân tích kết quả bộ dữ liệu hồ sơ phạm nhân nhằm đưa ra một hệ thống phân tích tự động dựa trên các kỹ thuật học máy tiên tiến... Khai phá dữ liệu. Dự báo tội phạm. Thời gian qua, tình hình tội phạm ở nước ta diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm ma tuý.

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tội phạm về môi trường theo luật hình sự Việt Nam

repository.vnu.edu.vn

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tội phạm về môi trường theo luật hình sự. Giải quyết một số vấn đề lý luận chung đối với tội phạm về môi trường.. Phân tích cấu thành tội phạm của các tội phạm về môi trường theo luâ ̣t hình sự Viê ̣t Nam. Dự báo tình hình, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các tội phạm về môi trường.. Tội phạm. Môi trường. Bộ luật Hỡnh sự 1999, đó cú riờng Chương XVII quy định Các tội phạm về môi trường..

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội phạm chưa hoàn thành theo luật hình sự Việt Nam

repository.vnu.edu.vn

Ngoài ra, nếu nắm vững về tội phạm chưa hoàn thành sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tội phạm, giúp cho công tác phòng ngừa tội phạm của Nhà nước được tốt hơn. Vì tội phạm chưa hoàn thành xảy ra trước tội phạm hoàn thành, nó là điều kiện, tiền đề của hoạt động tội phạm hoàn thành.

Các tội phạm được thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Luật hình sự Việt Nam

repository.vnu.edu.vn

Các dấu hiệu nhận biết tội phạm thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Phân biệt tội phạm thực hiện trong trạng thái tinh thần bị. kích động mạnh với một số trường hợp phạm tội khácError! Bookmark not defined.. Với trường hợp phạm tội bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về mặt khách quan của tội phạm trong luật hình sự Việt Nam

00050004804.pdf

repository.vnu.edu.vn

Mặt khách quan của tội phạm là một trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm. Đó là những biểu hiện ra bên ngoài của tội phạm. Bất kỳ tội phạm cụ thể nào cũng đều phải có biểu hiện ra bên ngoài. Không có những biểu hiện ra bên ngoài thì không có những yếu tố khác của cấu thành tội phạm, do vậy cũng không có tội phạm. Mặt khách quan của tội phạm được biểu hiện bởi hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả.

Biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam

repository.vnu.edu.vn

QUAN ĐẾN TỘI PHẠM. Cơ sở lý luận về biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm. Quan niệm chung về biện pháp tư pháp. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm. Phân biệt biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm với hình phạt tiền, hình phạt tịch thu tài sản và biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Phân biệt biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm với hình phạt tiền.

Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

repository.vnu.edu.vn

Như vậy, với việc quy định tội rửa tiền với cấu thành tội phạm như trên, tội rửa tiền sẽ thay thế hai tội bao gồm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định ở Điều 250 và tội Hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có được quy định ở Điều 251của Bộ luật hình sự 1999.