« Home « Kết quả tìm kiếm

Phát triển


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Phát triển"

MẤY VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

tainguyenso.vnu.edu.vn

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày khái quát khái niệm phát triển, lịch sử các học thuyết về phát triển và quá trình thực thi “phát triển” trên quy mô thế giới.

Phương pháp phát triển phần mềm nhanh Agile và phát triển ứng dụng trên smartphone

repository.vnu.edu.vn

PHƢƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NHANH AGILE VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN. Chuyên ngành: Kỹ Thuật Phần Mềm Mã số .

Giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu khoáng sản của công ty TNHH Phát triển Fineton

310812.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phương hướng hoạt động phát triển thị trường xuất khẩu khoáng sản của công ty TNHH Phát triển Fineton trong năm 2017-2022. Giải pháp đối với các hoạt động phát triển thị trường xuất khẩu khoáng sản của công ty TNHH Phát triển Fineton. Xây dựng các chiến lược phát triển thị trường.

Giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu khoáng sản của công ty TNHH Phát triển Fineton

310812-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Là một trong những công ty xuất nhập khẩu, nên việc phát triển thị trường xuất khẩu đối với Công ty TNHH Phát triển Fineton lại càng quan trọng hơn bao giờ hết vì thị trường quốc tế luôn là một thị trường chiến lược và có vai trò chính yếu đối với sự phát triển của công ty. Với mong muốn đóng góp vào việc nâng cao sức cạnh tranh của công ty trên thị trường thế giới, em quyết định nghiên cứu đề tài “Giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu khoáng sản của công ty TNHH Phát triển Fineton”.

Chiến lược phát triển thẻ thanh toán của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

000000254849.pdf

dlib.hust.edu.vn

Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Thực trạng kinh doanh thẻ thanh toán tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam với mạng lưới chi nhánh phủ khắp trên cả nước. Là một cán bộ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tôi chọn đề tài “Chiến lược phát triển thẻ thanh toán của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam’’ để nghiên cứu và làm luận văn.

Chiến lược phát triển thẻ thanh toán của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

000000245849-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tổng kết được hiện trạng về công tác phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam cũng như đưa ra được các số liệu phản ánh tình trạng hiện nay. Ứng dụng lý thuyết để hoàn thiện chiến lược phát triển thẻ thanh toán của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông qua một số giải pháp.

Chiến lược phát triển thẻ thanh toán của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

000000254849.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tổng kết được hiện trạng về công tác phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam cũng như đưa ra được các số liệu phản ánh tình trạng hiện nay. Ứng dụng lý thuyết để hoàn thiện chiến lược phát triển thẻ thanh toán của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông qua một số giải pháp.

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hòa Bình .

000000254896.pdf

dlib.hust.edu.vn

Quan điểm, phương hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế ở tỉnh Hòa Bình đến 2015 và tầm nhìn 2010. Các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hoà Bình. Chỉ số phát triển nhân lực HDI của Việt Nam 25 Bảng 1.5. Vai trò to lớn của con người - Nguồn nhân lực (NNL) trong điều kiện phát triển kinh tế hiện đại là điều đã được lịch sử khẳng định.

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hòa Bình

000000254896.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nhờ có sự ưu tiên đầu tư cho giáo dục đào tạo nhằm phát triển NNL mà nhiều nước chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành nước công nghiệp phát triển.

Chiến lược phát triển thẻ thanh toán của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

000000254849.pdf

dlib.hust.edu.vn

Thực trạng phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Thực trạng kinh doanh thẻ thanh toán tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kinh doanh thẻ thanh toán. HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN .

Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động của Ngân hàng phát triển Quảng Ninh đến năm 2015

000000255455.pdf

dlib.hust.edu.vn

để phân tích và đề xuất một số giải pháp phát triển hoạt động cho Ngân hàng Phát triển Quảng Ninh.

Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động của Ngân hàng phát triển Quảng Ninh đến năm 2015

000000255455.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Các căn cứ cho hoạch định phát triển hoạt động của doanh nghiệp công ích là: kết quả dự báo nhu cầu phát triển của hoạt động công ích. kết quả phân tích, dự báo các nguồn lực cho phát triển hoạt động của bản thân doanh nghiệp công ích cụ thể. Làm thế nào để đánh giá được chất lượng của kế hoạch phát triển, chỉ ra các nguyên nhân và đề xuất giải pháp phát triển là vấn đề hết sức cần thiết.

Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên.

dlib.hust.edu.vn

TÊN VÀ KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Tên đề tài: “Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thái Nguyên” Kết cấu của đề tài: Ngoài phần Mở đầu. Đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng cung ứng sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thái Nguyên. Chương 3: Các giải pháp nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thái Nguyên.

TÁI PHÁT TRIỂN XE ĐẠP TẠI HÀ NỘI VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

tainguyenso.vnu.edu.vn

Tái phát triển ngành công nghiệp sản xuất xe đạp nội địa.. Xe đạp là loại hình giao thông xanh hàng đầu với rất nhiều ưu thế trong chiến lược phát triển giao thông bền vững tại các đô thị trên thế giới. Sự phát triển của giao thông Hà Nội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững sẽ phải xuất phát cùng sự phát triển của xe đạp và hệ thống giao thông xanh đô thị.

Triển khai 3G tại Việt Nam và xu hướng phát triển 4G

000000253423-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Triển khai 3G tại Việt Nam và xu hướng phát triển 4G. Nội dung tóm tắt: a) Lý do chọn đề tài Viễn thông di động đã và đang trở thành một bộ phận phát triển nhanh nhất của công nghệ thông tin. Hệ thống thông tin di động 3G với công nghệ WCDMA cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ, là sự lựa chọn hàng đầu cho giải pháp triển khai mạng di động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Kiên định với mục tiêu phát triển

286 IN_FINAL(4).pdf

repository.vnu.edu.vn

ĐHQGHN tập trung thực hiện chức năng kiến tạo sự phát triển cho các đơn vị, đồng thời tạo sự kết nối thống nhất trong đa dạng của ĐHQGHN.. Đặc biệt, trong việc hoạch định các chủ trương, cơ chế, quy định của ĐHQGHN có nhiều đổi mới, biểu hiện rõ nét trong cách triển khai xây dựng Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Chiến lược phát triển khoa.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU THẾ KỶ XXI

tainguyenso.vnu.edu.vn

(i) phát triển bền vững (PTBV) đã trở thành chiến lược phát triển của toàn thể giới. Những thách thức về môi trường, kinh tế-xã hội và phát triển. Các thách thức về môi trường, văn hóa-xã hội cho sự phát triển. Diễn trình phát triển bền vững 1.2.1. Khái niệm phát triển. Trong quá trình phát triển, Phát triển học có những thay đổi về nội hàm.. đang thách thức sự phát triển trên phạm vi toàn thế giới.

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NÔNG THÔN

tainguyenso.vnu.edu.vn

Khái niệm, mục tiêu và nguyên lý của phát triển cộng đồng I.2.1. Khái niệm về phát triển. Phát triển liên quan đến 2 khía cạnh.. Như vậy, phát triển là quá trình biến đổi về số lượng, đó là sự tăng trưởng. Khái niệm về phát triển cộng đồng. Phát triển cộng đồng là quá trình tăng trưởng kinh tế cộng đồng cùng với tiến bộ của cộng đồng theo hướng hoàn thiện các giá trị chân, thiện, mỹ..

Phát triển dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

000000271623-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ phi tín dụng của các NHTM: Nêu những vấn đề cơ bản về NHTM, dịch vụ phi tín dụng và phát triển dịch vụ phi tín dụng ở NHTM. Nêu nội dung, các tiêu chí đánh giá và những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ phi tín dụng. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 2 a.

Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

00050005640.pdf

repository.vnu.edu.vn

Phát hiện và kết quả nghiên cứu. Phát hiện nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu. 3.4.Đánh giá chung về phát triển dịch vụ thẻ. 3.4.1.Kết quả đat được trong dịch vụ thẻ. Hạn chế trong dịch vụ thẻ. CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK. Định hƣớng phát triển dịch vụ thẻ tại Agribank. Triển vọng phát triển dịch vụ thẻ tại Việt Nam trong những năm tới. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ của Agribank trong thời gian tới.