« Home « Kết quả tìm kiếm

Vật lí 10


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Vật lí 10"

Đề thi học kì 1 Vật lí 10

www.vatly.edu.vn

Môn: vật 10 – Thời gian: 60 phút. (không kể thời gian phát đề) Câu 1: Phân tích lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành.(1,5đ) Câu 2: Phát biểu và viết biểu thức của định luật vạn vật hấp dẫn (nêu tên và đơn vị các đại lượng).(2,0đ) Câu 3: Phát biểu định luật I Niu-tơn.(1,5đ) Câu 4: Một vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất 10 vòng hết 90 phút ở độ cao 120km. Biết lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh là 45.1034 N, bán kính trái đất là 6400km. Tìm khối lượng vệ tinh.

Tổ chức dạy học tích hợp một số kiến thức phần "Nhiệt học" Vật lí 10

repository.vnu.edu.vn

CHƢƠNG 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC PHẦN “NHIỆT HỌC- VẬT 10. Phân tích nội dung kiến thức phần “Nhiệt học”-Vật 10Error! Bookmark not defined.. Phân tích nội dung kiến thức chương “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể”- Vật 10. Sự chuyển thể”-Vật 10. Mối quan hệ giữa kiến thức của chương “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể”–Vật 10 với các kiến thức thuộc các môn học khácError! Bookmark not defined..

Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương "Động lực học chất điểm" Vật lí 10 nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí trung học phổ thông

luan van 1.11.pdf

repository.vnu.edu.vn

Xây dựng hệ thống bài tập và phƣơng án hƣớng dẫn hoạt động giải bài tập Vật chƣơng Động lực học chất điểm Vật 10, nhằm bồi dƣỡng HSG.. Nguyễn Quang Báu (2007), Bài tập Vật 10 nâng cao. Phạm Hữu Tòng (1994), Bài tập về phương pháp dạy học Vật

Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương "Động lực học chất điểm" Vật lí 10 nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí trung học phổ thông

05050002296.pdf

repository.vnu.edu.vn

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ HƢỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP CHƢƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT 10. NHẰM BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM VẬT . CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN VẬT ). Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.

Tổ chức dạy học theo chủ đề "Cân bằng của vật rắn" vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

repository.vnu.edu.vn

Chƣơng 2: Thiết kế tiến trình dạy học theo chủ đề “ Cân bằng của vật rắn” vật 10. Vị trí, tầm quan trọng kiến thức của chủ đề cân bằng của vật rắn– vật 10. Mục tiêu dạy học chủ đề cân bằng vật rắn – Vật 10. Sơ đồ cấu trúc nội dung chủ đề cân bằng của vật rắn – Vật 10. Thiết kế dạy học theo chủ đề cân bằng của vật rắn – Vật 10. Thiết kế dạy học chủ đề cân bằng của vật rắn. Thiết kế dạy học xác định điều kiện để vật rắn chịu tác dụng của hai lực cân bằng. Các dạng cân bằng.

Tổ chức dạy học hợp tác chương “Chất khí” – Vật lí 10 THPT với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

repository.vnu.edu.vn

Tổ chức dạy học hợp tác môn Vật với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Thực trạng tổ chức dạy học hợp tác môn Vật với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin ở trường trung học phổ thông. CHƢƠNG 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC HỢP TÁC CHƢƠNG ". Khai thác một số ứng dụng của công nghệ thông tin hỗ trợ tổ chức dạy học hợp tác chương "Chất khí". Những vấn đề cần lưu ý khi dạy học hợp tác chương “Chất khí” Vật 10 THPT với sự hỗ trợ của CNTT.

Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương “Các định luật bảo toàn” Vật Lí 10

repository.vnu.edu.vn

Năng lực giải quyết vấn đề trong môn Vật THPTError! Bookmark not defined.. Mục tiêu môn Vật . Các năng lực chuyên biệt trong môn Vật líError! Bookmark not defined.. Năng lực giải quyết vấn đề trong môn Vật lí.Error! Bookmark not defined.. CHƢƠNG 2.THIẾT KẾ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀCHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ” VẬT 10. Vị trí, đặc điểm của chƣơng “Các định luật bảo toàn” trong chƣơng trình Vật 10. Mục tiêu dạy học của chƣơng “Các định luật bảo toàn” Vật 10.

Đề và đáp án thi học kì 1 Vật lí 10 CTC

www.vatly.edu.vn

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: VẬT 10 (CTC) Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề. NỘI DUNG ĐỀ Câu 1: (1 điểm) Nêu định nghĩa và tính chất của khối lượng? Câu 2: (1,5 điểm) Phát biểu quy tắc tổng hợp lực của hai lực có giá đồng quy? Vận dụng: Tìm độ lớn của lực tổng hợp trong trường hợp. hợp với. một góc. Biết độ lớn của lực. Câu 3: (1,5 điểm) Phát biểu nội dung và viết hệ thức định luật Húc?. Vận dụng: Một lò xo có chiều dài tự nhiên.

Tổ chức dạy học dự án thông qua hoạt động ngoại khóa một số nội dung kiến thức chương “Động lực học chất điểm” Vật lí 10

repository.vnu.edu.vn

Nếu vận dụng cơ sở luận của DHDA cùng với việc phân tích nội dung kiến thức cần dạy để tổ chức DHDA thông qua HĐNK nội dung kiến thức chƣơng “ Động lực học chất điểm ” Vật 10 thì có thể phát huy tính tích cực, chủ động, rèn cho HS năng lực giải quyết các vấn đề của cuộc sống.. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu. Làm rõ cơ sở luận về DHDA, về tổ chức HĐNK trong dạy học vật ..

Xây dựng và sử dụng bài tập định tính có gắn với thực tế chương “Động học chất điểm” Vật lí 10 nhằm phát huy tính sáng tạo của học sinh

repository.vnu.edu.vn

Biên soạn hệ thống bài tập định tính chương “Động học chất điểm” vật lớp 10 theo hướng gắn với thực tế.. Khách thể nghiên cứu: Biên soạn và sử dụng hệ thống bài tập định tính chƣơng “Động học chất điểm” vật lớp 10.. Vật 10 với các bài tập định tính.. Phƣơng thức xây dựng và sử dụng bài tập định tính theo hƣớng gắn với thực tế chƣơng “Động học chất điểm” Vật 10.

Công thức tính gia tốc và Bài tập liên quan Công thức Vật lí 10

download.vn

Gia tốc và một đại lượng vật lý quan trong có trong chương trình môn Vật lớp 10. Vậy gia tốc là gì? Công thức tính gia tốc như thế nào?. Chính vì vậy trong bài viết dưới đây Download.vn xin giới thiệu đến các bạn khái niệm thế nào là gia tốc, công thức tính gia tốc, phân loại gia tốc và một số bài tập liên quan.. Ngoài ra để học tốt Vật10 mời các bạn tham khảo thêm Công thức Vật 10 để giải nhanh các bài toán. Công thức tính gia tốc và Bài tập liên quan 1. Khái niệm gia tốc.

Xây dựng và hướng dẫn học sinh giải các bài tập phần "Động lực học chất điểm" Vật lí 10 trung học phổ thông theo hướng tiếp cận Pisa

repository.vnu.edu.vn

XÂY DỰNG VÀ HƢỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TẬP PHẦN “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT 10 TRUNG HỌC. PHỔ THÔNG THEO HƢỚNG TIẾP CẬN PISA. LUẬN VĂN THẠC SỸ SƢ PHẠM VẬT . Chuyên ngành: Lý luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn Vật Mã số . ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC. XÂY DỰNG VÀ HƢỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TẬP PHẦN“ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT 10. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƢỚNG TIẾP CẬN PISA. Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS.

Đề và đáp án thi KSCL vật lí 10 lần 2 năm học 2009-2010 trường THPT Đội Cấn-Vĩnh Phúc

www.vatly.edu.vn

TRƯỜNG THPT ðỘI CẤN ðỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VẬT 10 LẤN 2. Câu 1 (2,0 ñiểm): Lò xo nhẹ ñộ cứng 490N/m ñược dựng thẳng ñứng trên sàn ngang. Vật nhỏ khối lượng m=500g ñược thả không vận tốc ban ñầu từ một vị trí ở thẳng phía trên lò xo và cách ñầu trên của lò xo ñoạn h=40cm.. a) vận tốc của vật ngay trước khi chạm lò xo?. b) ñộ nén cực ñại của lò xo?.

Vật lí 10-Bài 4: Sự rơi tự do

www.vatly.edu.vn

3 - SỰ RƠI TỰ DO VẬT 10. BÀI 4: CHỦ ĐỀ SỰ RƠI TỰ DO. Đặc điểm của sự rơi tự do. Gia tốc rơi tự do. Quãng đường vật rơi trong n giây đầu:. gn2 - Quãng đường vật rơi trong giây thứ n:. Ví dụ 1: Vật rơi tự do từ độ cao 45m so với mặt đất.

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK1 VẬT LÍ 10 NĂM 2016

www.vatly.edu.vn

MÔN: VẬT LỚP 10 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề. Câu 1 (3đ): Một vật chuyển động thẳng có phương trình. (trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây). b) Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều hay chậm dần đều? vì sao?. c) Vẽ đồ thị vận tốc-thời gian của chuyển động trên.. Câu 2 (2đ): a) Trọng lực của một vật là gì? Viết công thức trọng lực tác dụng lên một vật b) Em hãy cho biết trọng lượng của em khoảng bao nhiêu ?

Giáo án Vật lí 10 Chương 6

www.vatly.edu.vn

K3: Sử dụng được kiến thức vật để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Sử dụng kết hợp hai cách làm thay đổi nội năng và điịnh luật bảo toàn năng lương để thành lập NL I NĐLH. -Thu thập, đánh giá, lựa chọn và xử thông tin từ các nguồn khác nhau: đọc sách giáo khoa Vật , sách tham khảo, báo chí, các thông tin khoa học, Internet… để tìm hiểu nội năng và sự biến thiên nội năng, các nguyên lý của NĐLH P4: Vận dụng sự tương tự và các mô hình để xây dựng kiến thức vật .

Xây dựng tài liệu hướng dẫn học sinh tự học chương "Các định luật bảo toàn" Vật lí lớp 10

repository.vnu.edu.vn

Luận văn thạc sĩ “Tổ chức dạy học phần “Các định luật bảo toàn ”Vật lớp 10 theo hƣớng tăng cƣờng hoạt động tự học của học sinh ” Nguyễn Thị Thuý Nga (2009).. điện xoay chiều” Vật 12 nâng cao” Nguyễn Thị Kim Cƣơng (2010).. Luận văn thạc sĩ “Xây dựng tài liệu và hƣớng dẫn học sinh tự học trong dạy học chƣơng “Động lực học chất điểm” Vật 10 nâng cao” Bùi Hoàng Hà (2012)..

Giáo án Vật lí 10 Chương 7

www.vatly.edu.vn

Mô tả được những hiện tượng bề mặt của chất lỏng trong thực tế bằng ngôn ngữ vật lý: Gọi đúng tên các hiện tượng. để tìm hiểu các nội dung về hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng. Từ thực nghiệm xây dựng công thức tính lực căng bề mặt của chất lỏng. Nêu ý nghĩa của hệ số căng bề mặt của chất lỏng. P6: Chỉ ra được điều kiện tưởng của hiện tượng vật .. Chỉ ra được điều kiện tưởng về các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.

Giáo án Vật lí 10 Chương 5

www.vatly.edu.vn

-Chỉ ra được mối quan hệ giữa các thông số nhiệt trong mỗi đẳng quá trình K3: Sử dụng được kiến thức vật để thực hiện các nhiệm vụ học tập. kiến thức vật vào các tình huống thực tiễn. X6: Trình bày các kết quả từ các hoạt động học tập vật . KHẢO SÁT MỐI QUAN HỆ GIỮA ÁP SUẤT VÀ THỂ TÍCH CỦA MỘT LƯỢNG KHÍ KHI NHIỆT ĐỘ KHÔNG ĐỔI 1.Dự đoán quy luật phụ thuộc giữa áp suất và thể tích của một lượng khí khi nhiệt độ không đổi 2.

Đề kiểm tra 1 tiết vật lí 10 học kì 2

www.vatly.edu.vn

Câu 1( 2,5 điểm): Một vật có khối lượng 500 g được ném lên từ vị trí cách mặt đất 20 m với vận tốc ban đầu là 10 m/s. a) Tính cơ năng tại vị trí ném. Câu 2( 1,5 điểm): Một lượng khí tưởng ở áp suất 3 atm và thể tích 5 lít. Biến đổi đẳng nhiệt lượng khí trên thì thấy áp suất lúc này là 7,5 atm. Hỏi sau khi biến đổi, thể tích lượng khí trên là bao nhiêu? Câu 3 (1,0 điểm. MÔN: VẬT 11 Mã đề: 192. động năng của vật.. D.Hệ có ngoại lực tác dụng lên hệ mà các ngoại lực không cân bằng nhau.