« Home « Kết quả tìm kiếm

Giáo dục học


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Giáo dục học"

GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC

www.academia.edu

TÀI LIỆU THAM KHẢO GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC - TẬP 1 1. Giáo dục học. NXB Giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục gia đình. Giáo trình giáo dục hướng nghiệp. Giáo dục thế giới đi vào thế kỉ XXI. Giáo dục học đại cương. Tập II, NXB Giáo dục. Luật giáo dục. Giáo dục học hiện đại. Viện Khoa học Giáo dục. NXB Giáo dục 1998. Những vấn đề cơ bản giáo dục học hiện đại. XXB Giáo dục

Giáo trình Giáo dục học 1

www.academia.edu

Như vậy, giáo dục góp phần phát triển kinh tế sản xuất. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ CỦA GIÁO DỤC HỌC 1. Giáo dục học còn được nghiên cứu ở từng chuyên môn - nghề nghiệp . IV.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC HỌC a. Trong học phần “ Giáo dục học đại cương. Đặc trưng của giáo dục với tư cách là một hiện tượng xã hội . Phân tích các chức năng xã hội của giáo dục và những xu hướng phát triển của giáo dục học ở Việt Nam hiện nay . CHƯƠNG II GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH A.

Giáo trình Giáo dục học đại cương

www.academia.edu

Giáo dục bình đẳng cho mọi người. Nền giáo dục Nhật Bản. Nền giáo dục Hoa Kỳ. 1.Đối tượng nghiên cứu của giáo dục học. Lịch sử giáo dục. Giáo dục học. Giáo dục học chuyên biệt. Phương pháp nghiên cứu của giáo dục học. Giáo dục hướng nghiệp. Giáo dục cộng đồng. Công nghệ giáo dục. Phân biệt giáo dụcgiáo dục học? 4. Nhiệm vụ giáo dục học? 6. Yếu tố giáo dục. MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC. Khái niệm về mục đích giáo dục. Cơ sở để xây dựng mục đích giáo dục. Mục đích giáo dục Việt Nam.

Giáo trình giáo dục học tập 2

www.academia.edu

Có kĩ năng kiểm tra và giám sát các hoạt động giáo dục học sinh. Giáo dục học. NXB Giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo 2001. Giáo dục gia đình. Giáo trình giáo dục hướng nghiệp. Giáo dục thế giới đi vào thế kỉ XXI. Giáo dục học đại cương. Tập I và Tập II NXB Giáo dục. NXB Giáo dục Hà Nội. Luật giáo dục. Luật Giáo dục. Giáo dục học tập I, (1986) tập II (1987). Giáo dục học hiện đại. Viện Khoa học giáo dục. Những vấn đề cơ bản của giáo dục học hiện đại. QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC I.

Giáo Trình Giáo Dục Học Mầm Non

www.scribd.com

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG CỦA GIÁO DỤC HỌC MẦM NONI. Giáo dục học mầm non là một bộ phận, mộtchuyên ngành của giáo dục học. trong đó, con người cũng chínhlà đối tượng của giáo dục. Giáo dục học mầm non nghiên cứu bản chất của quá trình hình thànhnhân cách trẻ em. Xây dựng hệ thống các nguyên tắc giáo dục mầm non. Tổ chức các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non. Nghiên cứu nhu cầu của xã hội đối với giáo dục mầm non trong tìnhhình hiện nay và xu thế phát triển của nó.

Đề cương giáo dục học

www.scribd.com

Hệ thống hóa, củng cố kiến thức, kỹ năng7.Tài liệu học tập Mục đích Địa chỉ sử dụng Năm Nhà ST khai thác Tài Tên tác giả Tên tài liệu xuất xuất T tài liệu liệu Tham bản bản chín khảo h 1 Huỳnh Mộng Bài giảng Giáo X Tuyền dục học đại Nguyễn Kim cương Chuyên Nguyễn Thị Ngọc Hà Thái Duy Những vấn đề 2003 Đại Thư viện X Tuyên chung của giáo học sư Lê Vũ dục học phạm Hùng 2 Trần Thị Tuyết Giáo dục học tập 2005 Đại Thư viện X Oanh (chủ biên) 1 học sư Lê Vũ phạm Hùng 6 3 Nguyễn Sinh Giáo dục học đại 2005

ĐỀ CƯƠNG GIÁO DỤC HỌC

www.scribd.com

Quy trình giáo dục cũng có các công đoạn như một hoạt động sản xuấtthực thụ: đầu vào (tri thức của người học), đầu ra (sự hình thành nhân cách củangười học), nội dung, điều kiện, quy trình, phương pháp, kiểm tra, đánh giá(đánh giá kết quả của người học). Thứ hai, nó là một dạng vận động và phát triển liên tục của các hoạtđộng giáo dục và các hoạt động ấy được diễn ra theo một quy trình đã định sẵn. Câu 10: Nêu đối tượng nghiên cứu của giáo dục học.

Giáo Trình Giáo Dục Học Đại Cương (Trần Thị Hương)

www.scribd.com

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Giáo dục học 3.1. Trong nghiên cứu Giáo dục học cónhững quan điểm phương pháp luận sau đây. Các phương pháp nghiên cứu Giáo dục học 3.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn kinh nghiệm giáo dục. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA GIÁO DỤC HỌC 1. Giáo dục 1.

Bài giảng: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

www.academia.edu

CẤU TRÚC CỦA GIÁO DỤC HỌC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁO DỤC HỌC VỚI CÁC KHOA HỌC KHÁC 1. Mối quan hệ của Giáo dục học với các khoa học khác 2.1. Triết học cung cấp các quan điểm phương pháp luận và các qui luật cho việc nghiên cứu sự vận động và phát triển của giáo dục. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1. Các giải pháp chiến lược phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay là. Tăng cường các nguồn lực cho giáo dục – đào tạo.

BÀI GIẢNG GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

www.scribd.com

Bài giảng: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNGChương 1GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌCI. GIÁO DỤC LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI ĐẶC BIỆT1.

Giáo Án Giáo Dục Học

www.scribd.com

ĐẠI HỌC HUẾĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHÔA TÂM LÝ- GÍÁO DỤC BÀI KIỂM TRA HỌC TRÌNHMÔN : Phương pháp dạy học giáo dục học.PHẦN SOẠN : Chương I: Giáo dục là một khoa học ( Phần 1: Giáo dục la một hiện tượng xã hội đặc biết)HỌ VÀ TÊN: Trịnh Xuân Đức.LỚP : Tâm Lý_ Giáo Dục 3 1I. Về tri thức: Sinh viên phải nắm được khái niệm Giáo dục, những đặc điểm cơ bản của Giáo dục với tư cách là một hiện tượng xã hội đặc biệt, đồng thời nắm được các tính chất của Giáo dục 2.

Năng lực giáo dục học sinh của giáo viên Trung học phổ thông

tailieu.vn

Năng lực giáo dục bao gồm 10 tiêu chí: giáo dục qua giảng dạy các môn học. Đề xuất những thành tố trong năng lực giáo dục học sinh của giáo viên Trung học phổ thông. Có tác giả dựa vào chức năng đặc trưng của người GV là dạy họcgiáo dục để xác định cấu trúc năng lực giáo dục.

Bài giảng: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

www.academia.edu

Phân tích các tính chất và chức năng xã hội cơ bản của giáo dục. Từ đó nêu lên vai trò của giáo dục đối với sự phát triển xã hội hiện đại. Giải thích đối tượng nghiên cứu của Giáo dục học 4. Phân biệt các khái niệm cơ bản của Giáo dục học: Giáo dục (nghĩa rộng. Dạy họcGiáo dục (nghĩa hẹp) và mối quan hệ của chúng.

Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

tailieu.vn

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG. CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC. LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt. động giáo dục ngoài giờ lên lớp 37. Hoạt động giáo dục NGLL ở trường THPT 37 1.3.2. Giáo dục KNS cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục. Thực trạng giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua. hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 52. hoạt động giáo dục NGLL 58.

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Dạy học môn Giáo dục học ở trường đại học sư phạm có mô phỏng các yếu tố của truyền hình

tailieu.vn

DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC. Nghiên cứu về dạy học môn Giáo dục học. Nghiên cứu về dạy học mô phỏng. Dạy học môn Giáo dục học ở trường đại học sư phạm. Các thành tố của quá trình dạy học môn Giáo dục học. Định hướng đổi mới dạy học môn Giáo dục học ở trường ĐHSP. Vai trò của truyền hình đối với dạy học môn Giáo dục học ở trường đại học sư phạm. Lý luận về dạy học môn Giáo dục học có mô phỏng các yếu tố của. Đặc trưng của dạy học môn Giáo dục học có mô phỏng các yếu tố của truyền hình.

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

tailieu.vn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN. GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG. CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC. Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục Mã số . TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC. Một trong những nguyên nhân đó là học sinh THPT chưa được tiếp cận với chương trình giáo dục KNS. việc khai thác thế mạnh của hoạt động giáo dục NGLL để thực hiện giáo duc kĩ năng sống cho học sinh trong nhà trường còn hạn chế.

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Dạy học môn Giáo dục học ở trường đại học sư phạm có mô phỏng các yếu tố của truyền hình

tailieu.vn

DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC. Mô phỏng trong dạy học môn Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm: Những vấn đề lý luận. Chương trình dạy học và vai trò của môn Giáo dục học trong đào tạo giáo viên ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Những phương pháp mô phỏng trong dạy học môn Giáo dục học dựa vào kịch bản truyền hình. Dạy học môn GDH dựa vào mô phỏng kịch bản truyền hình dành cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển năng lực giáo dục học sinh cho giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường THPT huyện Trùng khánh, tỉnh Cao Bằng

tailieu.vn

Các công trình nghiên cứu về phát triển năng lực giáo dục học sinh. Các công trình nghiên cứu về quản lý phát triển năng lực giáo dục học sinh cho giáo viên chủ nhiệm lớp. Năng lực. Năng lực giáo dục học sinh. Phát triển năng lực, phát triển năng lực giáo dục học sinh. Phát triển năng lực giáo dục học sinh cho giáo viên chủ nhiệm lớp. Một số vấn đề cơ bản về năng lực giáo dục học sinh của giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT. Công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT.

Giáo trình Giáo dục học (Dành cho sinh viên Đại học Sư phạm): Tập 1 - Trần Thị Tuyết Oanh

tailieu.vn

Đối tượng và nhiệm vụ của Giáo dục học a. Đối tượng của Giáo dục học. Nhiệm vụ của Giáo dục học. Một số khái niệm của Giáo dục học. Giáo dục cộng. "công nghệ giáo dục". Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Giáo dục học a. Phương pháp luận nghiên cứu Giáo dục học. Các phương pháp nghiên cứu Giáo dục học. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục. Hệ thống các khoa học giáo dục học. giáo dục học nhà trường. Giáo dục học với Triết học. Giáo dục học với Sinh lí học.

Trao đổi kinh nghiệm - Giáo dục học sinh cá biệt

tailieu.vn

Chúng ta không thể áp dụng cách thức giáo dục của trẻ em mẫu giáo cho lứa tuổi tiểu học cũng như áp dụng cách thức giáo dục của học sinh trung học cho học sinh tiểu học, có như vậy thì chúng ta mới có thể giáo dục học sinh phát triển mốt cách đúng đắn nhất về nhân cách cũng như nhận thức của học sinh trong từng giai đoạn phát triển.